Úmluva o zachování antarktických tuleňů – Další jazyky