Svážný pahrbek

vyvýšený úsek železniční koleje na seřaďovacím nádraží
(přesměrováno z Spádoviště)

Svážný pahrbek nebo spádoviště je na železnici obvyklá součást seřaďovacího nádraží. Jedná se o úsek koleje, který je o několik desítek centimetrů vyvýšen oproti okolním. Slouží pro gravitační posun.

Svážný pahrbek v Kralupech nad Vltavou

Princip svážného pahrbku je jednoduchý:

Lokomotiva pomalu sune na pahrbek řadu odbrzděných vozů, mezi kterými jsou povolené šroubovky. Před vrcholem pahrbku jsou vozy vlastní tíhou stlačeny, takže posunovač stojící vedle vozů šroubovky rozvěsí na potřebných místech dřevěnou tyčí. Po překonání vrcholu pahrbku jednotlivé vozy nebo skupiny vozů (tzv. odvěsy) vlastní tíhou postupně sjíždějí (vozy jsou spouštěny) po jeho opačné straně přes soustavu výhybek na příslušné směrové koleje. Ihned po projetí daného odvěsu výhybkami jsou výhybky přestaveny do požadované polohy pro jízdu dalšího odvěsu. Rychlost pohybu odvěsů bývá ještě regulována kolejovou brzdou; zastavují se pomocí zarážek nebo nárazem do již zastavených vozů.

Provoz lokomotivy u pahrbku řídí speciální spádovištní návěstidlo.

Svážný pahrbek se nachází na všech seřaďovacích nádražích (např. Nymburk seřaďovací nádraží, Most nové nádraží, Ostrava levé a pravé nádraží, Česká Třebová a další) i na ostatních nádražích, kde je to pro velký počet rozposunovaných vozů účelné (např. Kralupy nad Vltavou, Praha-Libeň, Pardubice).

Externí odkazyEditovat