Sovětská okupační zóna Německa

území okupované SSSR

Sovětská okupační zóna Německa – o rozloze 107 765 km², spravovaná Sovětským svazem – byla jedním ze čtyř okupačních útvarů zřízenými spojenci v květnu 1945 na základě výsledků jednání jaltské konference na území dnešních německých spolkových zemí:

Sovětská okupační zóna Německa
Sowjetische Besatzungszone Deutschlands
Советская зона оккупации Германии
 Nacistické Německo 19451949 Německá demokratická republika 
Vlajka státu
vlajka
geografie
Mapa
rozloha:
107765 km²
obyvatelstvo
národnostní složení:
státní útvar
vojenská okupační správa
vznik:
květen 1945
zánik:
státní útvary a území
předcházející:
Nacistické Německo Nacistické Německo
následující:
Německá demokratická republika Německá demokratická republika
Braniborska, Durynska, Meklenburska-Předního Pomořanska, Saska, Saska-Anhaltska a malé části Dolního Saska (moderní obec Amt Neuhaus).

Na západě a severozápadě sousedila s britskou okupační zónou Německa, na jihozápadě a jihu s americkou okupační zónou Německa, na jihovýchodě s Československem na východě s Polskem, na severu s Baltským mořem; uvnitř se pak ještě nacházelo území Berlína (respektive Západní Berlín a Východní Berlín), které součástí této zóny nebylo.

Sovětská vojenská vláda ve své okupační zóně vytvořila správní jednotky (země) na území historických zemí a pruských provincií:

Braniborsko (od 21. července 1947; 20. prosince 194620. července 1947 provincie), Durynsko (od 16. července 1945), Meklenbursko (od 9. července 1945), Sasko (od 4. července 1945), Sasko-Anhaltsko (od 21. července 1947; 23. července 194520. července 1947 provincie).

7. října 1949 je na území sovětské okupační zóny Německa a Východního Berlína vyhlášena Německá demokratická republika (NDR), jeden ze satelitů SSSR, přičemž až do 22. července 1952 se jednalo o federaci šesti zemí (5 výše uvedených zemí; šestou zemí byl Berlín, hlavní město NDR - Berlin, Hauptstadt der DDR). 23. července 1952 pak byly země zrušeny a NDR se stává centralistickým státem.

Externí odkazyEditovat