Sousoší světců na terase před jezuitskou kolejí v Kutné Hoře

Sousoší světců na terase před Jezuitskou kolejí je soubor třinácti soch z 18. století na vyhlídkové terase před Jezuitskou kolejí v Kutné Hoře v Barborské ulici vedoucí k chrámu svaté Barbory.

Vyhlídková terasa před Jezuitskou kolejí v Kutné Hoře.
Kolej jezuitská (Kutná Hora) (2).jpg
KUTNA HORA (js) 6.jpg
Kutná Hora - socha Borgia a dalších a výhled na kostel svatého Jakuba.jpg
Kolej jezuitská (Kutná Hora) (4).jpg
Statue of Saint Joseph (Kutná Hora).jpg

Původních 12 sousoší zhotovil František Baugut v letech 17031716, po roce 1740 byla u Hrádku přidána i socha Jana Nepomuckého od neznámého autora.[1][2]

Seznam sousošíEditovat

Seznam všech třinácti sousoší souboru směrem od Hrádku k chrámu svaté Barbory.

Název Obrázek Galerie
Commons
Popis
Jan Nepomucký   Jan Nepomucký stojí na oblaku, u nohou mu sedí dva andílci, jeden drží knihu s biretem, druhý má prst před ústy na znamení mlčenlivosti. Po boku podstavce stojí další dva andělé držící štíty.
Svatá Barbora   Barbora stojí na dvou ležících postavách: na postavě svého otce a na alegorické postavě s šátkem na očích. V pravé ruce drží kalich, levou ruku má položenou na vrcholu věže. Po boku podstavce stojí dva andělé držící štíty, na podstavci je erb rodu Lobkoviců.
Ferdinand Kastilský.

Někde uveden: Svatý Ludvík

  Na podstavci stojí Ferdinand Kastilský (někde psán v literatuře Ludvík) s královskými insigniemi (v rukou žezlo a jablko, na hlavě koruna) oblečen do brnění. U nohu mu sedí dva saracénští zajatci s bubny, děly a praporci. Po boku podstavce jsou dvojdílné jehlany s hlavami Saracénů na vrcholu.
Svatý Isidor   Svatý Isidor se opírá o rýč. U nohou má dva malé andílky, kteří drží rolnický klobouk a lopatku pluhu, po boku podstavce stojí dva andělé se štíty. Na podstavci je erb Dačických z Heslova.
Svatý Josef   Josef drží v náručí malého Ježíše. U nohou má dva malé andílky, po boku podstavce stojí dva andělé se štíty. Jeden z malých andílků drží sekeru, u nohou mají další tesařské nářadí.
Ignác z Loyoly   Ignác z Loyoly stojí oděn v ornátu, u nohou má malé andílky s knihou, biretem, rouškou a přilbou. Po boku podstavce stojí dvě korunované ženy, které drží rohy hojnosti, jedna drží ještě kadidelnici.
Svatý Václav   Na vrcholu sousoší stojí svatý Václav s knížecí korunou a praporcem v levé ruce. U nohou mu leží lev, po stranách stojí dva andělé. Po boku podstavce stojí svatý Vít a svatá Ludmila.
František Xaverský   U nohou svatého Františka sedí čtyři děti, které drží klobouk, rozevřenou knihu a krucifix. Po boku podstavce stojí dvě mužské postavy představující alegorie kontinentů.
Alois Gonzaga (někde mylně uváděn Josef Kalasánský)   Alois z Gonzagy, mladý jezuitský světec (+ 1591 ve věku 23 let) drží v rukou krucifix, patří mezi hlavní jezuitské světce. U nohou mu leží knížecí koruna, symbol skutečnosti, že se kvůli jezuitům zřekl knížecího titulu. Po straně je jeden andělíček (Alois byl zvaný Andělský). Po boku podstavce stojí dva andělé se štíty. Na podstavci je znak trauttmansdorffských hrabat, kteří sousoší věnovali.
Svatý Florián   Florian drží vědro s vodou, kterou hasí hořící dům stojící u jeho nohou. Po stranách domu stojí dva andělíčci, jeden pomáhá hasit, druhý drží mlýnský kámen. Po boku podstavce stojí andělé se štíty.
František Borgia   Po boku světce, který je oděn v jezuitské řádové roucho, stojí dva andělé. U nohou mu leží kardinálský klobouk a koruna. Ve středu podstavce je lebka, lebky jsou také na vrcholech dvojdílných jehlanů po stranách podstavce.
Svatá Anna   Svatá Anna je vyobrazena s drobnou postavou Panny Marie. U nohou mají andělíčky, po stranách podstavce stojí dva andělé se štíty.
Karel Veliký   Karel Veliký má na hlavě korunu, v rukou žezlo a královské jablko. U nohou mu leží přilbice, po stranách i praporce, bubny a dělo. Po boku podstavce stojí dva andělé se štíty.

ReferenceEditovat

  1. POCHE, Emanuel. Umělecké památky Čech 2: K-O. 1. vyd. Praha: Academia, 1978, s. 198.
  2. SEIFERT, Ondřej: Kutnohorské sochy světců. Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče a školství. Dostupné online.

LiteraturaEditovat

  • PODLAHA, Antonín: Dějiny kollejí jesuitských v Čechách a na Moravě od r. 1654 až do jejich zrušení. IV. Kolej Kutnohorská. Sborník historického kroužku, ročník 13, strana 57-75.
  • Oulíková Petra: Galerie světců před jezuitskou kolejí v Kutné Hoře a její donátoři. - in: Jezuitská kolej v Kutné Hoře. Stavba-dějiny-umělecká výzdoba, str. 45-77. Galerie středočeského kraje v Kutné Hoře (hlavně upřesňuje postavu 9. sousoší a upozorňuje na omyl v některé literatuře, že jde o sv. Josefa Kalasánského).

Externí odkazyEditovat