Soudnictví

činnost státu, kterou vykonávají jako státní orgány nezávislé soudy

Soudnictví je činnost státu, kterou vykonávají jako státní orgány nezávislé soudy. Základem soudnictví je závazné řešení konkrétních případů aplikací existujících právních norem podle předem stanovených pravidel – soudního řádu (trestní řád, občanský soudní řád nebo soudní řád správní).

Soudnictví naplňuje výkon soudní moci státem a realizuje subjektivní právo na soudní ochranu. Vedle výkonu legislativy a exekutivy je zvláštní funkcí státu v oblasti práva.[1] V širším pojetí lze do jeho pojmu zahrnout také soustavu soudů.

Mezi veřejností je užíváno také výrazu justice, který však není odborným termínem a je pojmem širším. Zahrnuje mimo soustavy soudů také státní správu soudů, státní zastupitelství, advokacii, notářstvísoukromé exekutory.[2]

Pojmové znaky editovat

Soudnictví lze definovat několika pojmovými znaky:[1]

  • činnost státních orgánů
  • nezávislé státní orgány
  • řešení konkrétních případů
  • závazné řešení
  • postup podle předem stanovených pravidel
  • aplikace již existujících právních norem


Odkazy editovat

Reference editovat

  1. a b WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena; a kolektiv. Civilní právo procesní. 8. vyd. Praha: Leges, 2015. 624 s. ISBN 978-80-7502-076-5. Kapitola Pojem a druhy soudnictví, s. 19. Dále jen „Civilní právo procesní“. 
  2. Civilní právo procesní, s. 20.

Související články editovat