Výraz sopot je původní slovanský název pro pramen a může to být:

nebo odvozeně