Sopečná puma

Sopečná puma, též sopečná bomba, je těleso, které vzniká při explozi vulkánu. Jedná se o pyroklastický materiál, který přesahuje svými rozměry 64 milimetrů a který je během exploze vymrštěn do okolí vulkánu, kde může napáchat značné materiální škody.

Pohled na sopečnou pumu nalezenou ve štítové sopce poblíž Kladna s kladívkem jako měřítko.
Žhavá sopečná puma

Sopečná puma je kus žhavého magmatu, který je během exploze vymrštěn do atmosféry, kde se vlivem aerodynamického tření zaobluje a dostává svůj typicky kapkovitý tvar. Během letu magmatické těleso chladne a na povrchu se vytváří pevná schránka. Při dopadu sopečná puma předává svoji kinetickou energii povrchu, na kterém může napáchat v závislosti na své hmotnosti značné škody. Velké sopečné pumy nemusí za letu vychladnout a jejich žhavá jádra mohou při dopadu zapalovat okolní hořlavé látky a způsobovat značně rozsáhlé požáry.

Sopečné pumy jsou častým doprovodným jevem kyselých magmat, které nejsou pohyblivé a pro které je typický explozivní vulkanismus, během něhož jsou sopečné pumy produkovány.

Druhy sopečných pumEditovat

Pumy jsou pojmenovány podle jejich tvaru. Jejich tvar je hlavně určen tekutostí a viskozitou lávy, kterou jsou tvořeny

  • Válcové či stužkové pumy jsou tvořeny velmi až středně tekutou lávou. Při erupci jsou vymrštěny v menších objemch do vzduchu většinou v tvaru větších tkaniček nebo nepravidelné koule. Ve vzduchu se rozpadnou na menší kusy. Po dopadu mají tvar podobný stuze, proto se tak také nazývají.

Externí odkazyEditovat