Sonochemie

Sonochemie je obor chemie, který využívá k iniciaci chemických reakcí ultrazvukové vlny.

Pro přenos energie se využívá kapaliny, která zároveň plní funkci rozpouštědla. Energie je zde přenášena tlakovou vlnou, která se periodicky rozpíná a stlačuje. Amplituda této vlny řádově odpovídá mezimolekulovým vzdálenostem v kapalině. Díky tomu dochází ke zvětšování mezimolekulové vzdálenosti, v kapalině vznikají prázdná místa, tzv. kavitační bubliny. Tyto bubliny rostou až do okamžiku, kdy dosáhnou kritické velikosti (170-300 µm). Pak dojde k prudkému, adiabatickému zhroucení. Toto zhroucení je velmi rychlé a uvnitř bubliny se drasticky zvýší tlak a teplota. Tyto kolapsy dodávají energii chemickým reakcím.

Externí odkazyEditovat