Sníženina

vhloubený povrchový tvar zemského povrchu

Sníženina (deprese) je tvar vhloubený (konkávní) nořící se pod své okolí.[1] Morfografické typy sníženin jsou definovány např. vztahem délky k šířce jejich dna.[2] Sníženiny mohou být okrajovými svahy zcela uzavřeny (např. závrty v krasových oblastech).[3]

Visuté sníženiny jsou sníženinami vůči okolním vyvýšeninám, ale zároveň jsou vyvýšeninami vůči okolním sníženinám. Visutými sníženinami jsou např. sedla, visutá údolí, apod.[3]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Karásek, 2001, s. 26.
  2. Karásek, 2001, s. 30.
  3. a b Karásek, 2001, s. 31.

LiteraturaEditovat

  • KARÁSEK, Jaromír. Základy obecné geomorfologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001 (2001 tisk). 216 s. (Učební texty). ISBN 80-210-2567-0. Kapitola Morfografie, s. 26, 30–31. 
  • BÍNA, Jan; DEMEK, Jaromír. Z nížin do hor: Geomorfologické jednotky České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2012. (Průvodce). ISBN 978-80-200-2026-0. Kapitola Typy georeliéfu, s. 14–15.