Slovník rýmů

Slovník rýmů je specializovaný slovník určený k usnadnění tvorbě poezie. Slova v nich jsou uspořádána do seznamů slov která se mezi sebou rýmují.

Slovníky rýmů v češtiněEditovat

Rýmovník, aneb, rýmovní slovník (Puchmagerůw Rýmownjk, aneb, Rýmownj slownjk), sestavil Antonín Jaroslav Puchmajer a byl publikován po jeho smrti v Plzni roku 1824. Má 214 stran a obsahuje zhruba 13 500 slov. Slovník nemíří na úplnost ale snaží se slova vybírat podle vhodnosti (např. je jen část slov končících na -ost).. V slovníku jsou jen dvouslabičné rýmy. Je dostupný online v systému Kramerius.

Velký slovník rýmů, sestavili Václav Čvrček a Ludmila Cvrčková, vydalo nakladatelství Lidové noviny roku 2011. Obsahuje 220 000 slovních tvarů, roztříděných podle 10 000 zakončení. Byl vytvořen pomocí korpusu SyN2005.[1]

Retrográdní slovníkyEditovat

Jako rýmový slovník se dá použít i retrográdní slovník, případně hledat přímo v korpusu. V češtině vyšly jsou:

 • Retrográdní slovník současné češtiny, Marie Těšitelová, Jan Petr, Jan Králík, 1986, Academia, 536 stran
  • obsahuje i frekvence jednotlivých slov[2]
 • Retrográdní morfematický slovník češtiny, Eleonora Slavíčková, 1975, Academia, 648 stran.
  • slova jsou rozdělena podle morfémů.
  • obsahuje 64 000 slov[3]

Slovníky rýmů na webu:Editovat

Slovníky rýmů v dalších jazycíchEditovat

AngličtinaEditovat

 • FERGUSSON, Rosalind. The Penguin rhyming dictionary. [s.l.]: [s.n.], 1985. Dostupné online. 

NěmčinaEditovat

Ruské:Editovat

 • ФОК, П. М. Практический словарь рифм. [s.l.]: [s.n.], 1993. 
 • ЛЕБЕДЕВ, П.; КОРОВКИНА, E.; СТУДЕНИКИНА, Л. Словарь рифм. [s.l.]: [s.n.], 2004. 

ReferenceEditovat

 1. TUMANOVÁ, Jevgenija. Nový český rýmovník. Česká literatura - časopis pro literární vědu. 06.2012, roč. 60, čís. 3, s. 467–468. Dostupné online. ISSN 0009-0468. 
 2. CONFORTIOVÁ, Helena. Český retrográdní slovník. S. 81–84. Naše řeč [online]. 1989 [cit. 2022-01-05]. Roč. 72, čís. 2, s. 81–84. Dostupné online. 
 3. MEJSTŘÍK, Vladimír. Morfematický slovník češtiny. S. 171–173. Slovo a slovesnost [online]. 1977 [cit. 2022-01-05]. Roč. 38, čís. 2, s. 171–173. Dostupné online. 

Související článkyEditovat