Slovenská abeceda

Slovenská abeceda je abeceda, která je používána pro zápis slovenštiny. Skládá se ze 46 písmen latinky modifikované použitím spřežek (dz, dž, ch) a diakritických znamének: čárka (dĺžeň: ´), háček (mäkčeň: ˇ), dvě tečky (dve bodky: ¨) a stříška (vokáň: ^).

AbecedaEditovat

Velká písmena
A, Á, Ä, B, C, Č, D, Ď, DZ, , E, É, F, G, H, CH, I, Í, J, K, L, Ĺ, Ľ, M, N, Ň, O, Ó, Ô, P, Q, R, Ŕ, S, Š, T, Ť, U, Ú, V, W, X, Y, Ý, Z, Ž
Malá písmena
a, á, ä, b, c, č, d, ď, dz, , e, é, f, g, h, ch, i, í, j, k, l, ĺ, ľ, m, n, ň, o, ó, ô, p, q, r, ŕ, s, š, t, ť, u, ú, v, w, x, y, ý, z, ž

HláskyEditovat

Na označení jedné hlásky se ve slovenském jazyce používá zpravidla jedno písmeno. Písmena se hláskují podle níže uvedených tabulek: název označuje tradiční, školní výslovnost, PSP označuje výslovnost podle kodifikační příručky Pravidla slovenského pravopisu (2000). IPA označuje výslovnost písmena uprostřed slova (t. j. hlásku, kterou písmeno označuje).

SamohláskyEditovat

písmeno název PSP IPA
A a á a /a/
Á á dlouhé á á /aː/
Ä ä široké e;
a s přehláskou
široké e /æ/ nebo /ɛ/
E e é e /ɛ/
É é dlouhé é é /ɛː/
I i í;
měkké i;
jota
i /i/
Í í dlouhé í í /iː/
O o ó o /o/
Ó ó dlouhé ó ó /oː/
U u ú u /u/
Ú ú dlouhé ú ú /uː/
Y y ypsilon;
tvrdé y
ypsilon /i/
Ý ý dlouhé ypsilon dlouhé ypsilon /iː/

Souhlásky (spoluhlásky)Editovat

písmeno název PSP IPA
B b /b/
C c /t͡s/
Č č čé čé /t͡ʃ/
D d /d/
Ď ď ďé ďé /ɟ/
DZ dz dzé dzé /d͡z/
džé džé /d͡ʒ/
F f ef ef /f/
G g /g/
H h /ɦ/
Ch ch chá chá /x/
J j /j/
K k /k/
L l el el /l/
Ĺ ĺ dlouhé el dlouhé el /l̩ː/
Ľ ľ měkké el /ʎ/
M m em em /m/
N n en en /n/
Ň ň /ɲ/
P p /p/
Q q kvé kvé /kv/
R r er er /r/
Ŕ ŕ dlouhé er dlouhé er /r̩ː/
S s es es /s/
Š š /ʃ/
T t /t/
Ť ť měkké té ťé /c/
V v /v/
W w dvojité vé dvojité vé /v/
X x iks iks /ks/
Z z zet /z/
Ž ž žet žé /ʒ/

DvojhláskyEditovat

Podle pravopisu spisovné slovenštiny rozeznáváme čtyři dvojhlásky (diftongy): ia, ie, iu, ô.

dvojhláska IPA
ia /i̯a/
ie /i̯e/
iu /i̯u/
ô /u̯o/

Tvoření slabikEditovat

Každá slabika obsahuje právě jednu samohlásku nebo dvojhlásku, případně obsahuje slabikotvornou souhlásku (l, ĺ, r, ŕ).

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Slovenská abeceda na slovenské Wikipedii.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat