Bílá hůl

(přesměrováno z Slepecká hůl)

Bílá hůl neboli slepecká hůl je pomůcka pro lidi s postižením zraku, díky níž získávají hmatové informace ze svého okolí, zejména při chůzi. Další jejich pomůckou může být vodicí pes.

Využití slepecké hole

Čistě bílou hůl nosí slepí lidé, hluchoslepí nosí hůl červenobílou.[1]

Funkce editovat

Bílé hole mohou plnit čtyři funkce:

  • Funkci signalizační – Signalizační funkcí se rozumí skutečnost, že bílá barva na holi upozorňuje kolemjdoucí a řidiče na osobu těžce zrakově postiženou a že je tedy nutné brát na tuto okolnost ohled a v případě potřeby poskytnout pomoc. Tuto funkci splňuje každá bílá hůl.
  • Funkci ochrannou – Hůl upozorní v dostatečném předstihu na překážku a tím chrání před případným střetem.
  • Funkci orientační – Hůl vyhledává body a znaky hmatového charakteru a tím napomáhá k prostorové orientaci a samostatnému pohybu nevidomých osob.
  • Funkci opěrnou – Hůl jako prostředek opory pro starší a nemocné zrakově postižené osoby.

Reference editovat

  1. § 27 odst. 2 vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

Externí odkazy editovat