Sled (graf)

posloupnost po sobě jdoucích vrcholů spojených hranami v grafu

Sled v grafu je posloupnost vrcholů taková, že mezi každými dvěma po sobě jdoucími je hrana.

Orientovaný sled v orientovaném grafu je posloupnost vrcholů taková, že pro každé dva vrcholy existuje orientovná hrana vedoucí z vrcholu do vrcholu .[1]

Definice editovat

Uvažujme graf   s posloupností uzlů ( ), hran ( ) a (v případě orientovaného sledu orientovanou) incidencí ( )  . Tuto posloupnost nazýváme sledem mezi uzly   a  .

Uzly   a   jsou krajními uzly. Zbylé uzly sledu nazýváme uzly vnitřními. Číslo   nazýváme délkou sledu.

Pokud jsou uzly   a   shodné, tak sled nazýváme uzavřeným. V opačném případě jde o sled otevřený.

Reference editovat

Literatura editovat

  • KOLÁŘ, Josef. Teoretická informatika. Praha: [s.n.], 2004. ISBN 80-900853-8-5. Kapitola 2.1, s. 23.