Slánská hora (hradiště)

pravěké hradiště v Česku

Slánská hora je zaniklé pravěké hradiště a sídliště na stejnojmenném vrchu ve Slanémokrese Kladno. Jeho nepatrné pozůstatky jsou od roku 1967 chráněny jako kulturní památka.[1]

Hradiště Slánská hora
Lomová stěna na Slánské hoře
Lomová stěna na Slánské hoře
Poloha
AdresaSlaný, ČeskoČesko Česko
Souřadnice
Slánská hora
Slánská hora
Další informace
Rejstříkové číslo památky14957/2-699 (PkMISSezObrWD)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Archeologická lokalita na Slánské hoře je známá od první poloviny devatenáctého století, kdy ji zkoumali Matyáš Kalina z Jäthensteinu a Václav Krolmus. Velká část až tři metry mocných kulturních vrstev byla zničena při těžbě kamene v padesátých letech dvacátého století a poslední archeologický výzkum na vrchu proběhl v roce 1964.[2]

Slánská hora je polykulturní lokalitou. Nejstarší pozůstatky osídlení byly nalezeny na severním úpatí a pocházejí ze středního paleolitu. Tvoří je soubor kamenné štípané industrie vyráběné z křemenných valounů. V eneolitu na vrcholu vzniklo palisádou opevněné[2] výšinné sídliště osídlené příslušníky kultury s nálevkovitými poháry a řivnáčské kultury.[3] Ze staršího období kultury s nálevkovitými poháry pochází depot picích nádob[3] nalezených v sídlištní jámě okořského typu.[4]

Vrchol byl znovu osídlen ve starší době bronzové lidem únětické kultury a věteřovské skupiny. Během věteřovského osídlení pravděpodobně vzniklo hradiště opevněné hradbou, která se částečně dochovala v podobě valu. Ze stejné doby pochází nálezy kovoliteckých pecí, zahloubených i sloupových domů a pohřbů dětí v zásobních jámách pod podlahami domů. V souboru kostí zvířat převažovala domácí zvířata nad lovnou zvěří.[3]

Na úbočí kopce, nikoliv však na jeho vrcholu, bylo doloženo osídlení z mladší doby bronzové (knovízská kultura) a pozdější osídlení z doby halštatské.[3] Na jižním svahu se nachází dva čedičové balvany považované někdy za obětní mísu,[2] ale jejich kultovní využití v pravěku není nijak doloženo.[3]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2019-03-11]. Identifikátor záznamu 125378 : hradiště Slánská hora. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [1]. 
  2. a b c ČTVERÁK, Vladimír; LUTOVSKÝ, Michal; SLABINA, Miloslav; SMEJTEK, Lubor. Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha: Libri, 2003. 432 s. ISBN 80-7277-173-6. Kapitola Slaný 1, s. 285. 
  3. a b c d e SKLENÁŘ, Karel; SKLENÁŘOVÁ, Zuzana; SLABINA, Miloslav. Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri, 2002. 428 s. ISBN 80-7277-115-9. Heslo Slaný, s. 318. 
  4. ŽEBERA, Karel. Eneolitické hradiště u Vraného na Slánsku. Archeologické rozhledy. 1952, roč. IV, s. 26. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

  • ROHANOVÁ, Veronika. Pravěké výšinné lokality na Kladensku. Plzeň, 2013 [cit. 2019-03-11]. 39 s. Bakalářská práce. Fakulta filozofická Západočeské univerzity. Vedoucí práce Jan John. s. 6–15. Dostupné online.