Severní Čína (kontinent)

(přesměrováno z Sinijský štít)

Severní Čína byla v geologické historii samostatným kontinentem nebo kratónem. Z dnešního asijského povrchu k ní patří severní Čína, jižní část severovýchodní Číny (její severní část bývala součástí sibiřského kontinentu), Vnitřní Mongolsko, záliv Po-chaj a severní část Žlutého moře, celkem asi 1 700 000 km².

Umístění čínsko-korejského (nebo severočínského) kratonu

Na západě a severu je severočínský kratón ohraničený horami středoasijského systému a orogénem Čchi-lian-šan z konce prvohor a začátku druhohor. Na jihu se táhnou pásy silně přeměněných druhohorních hornin Čchin-ling, Ta-pie a Su-lu. Napříč kratónem se táhne pásmo Transseveročínského orogenu, které je paleoproterozoického stáří (starší starohory, 2 500 až 1 600 Ma).

Severní Čína se zřejmě v prvohorách (v siluru) oddělila od Gondwany na jižní polokouli a vydala se k severu až severozápadu.

Spojený severočínský a tarimský kratón se před 300 až 250 milióny let (karbon a perm, prvohory, tedy krátce poté, kdy v Evropě probíhalo hercynské vrásnění) srazil se Sibiří a Kazachstánií. To byla poslední fáze vývoje Pangey (Sibiř se v téže době k Pangei připojila v oblasti dnešního Uralu, který touto srážkou vznikl). (Poznámka: Výše uvedené tvrdí anglická Wikipedie. Podle map Stevena Dutche k tomu došlo mnohem později, před 100 milióny let (druhohory, křída).)

Horské pásmo Čchin-ling – Ta-pie – Su-lu (zhruba ze severozápadu na jihovýchod v oblasti 30. až 34. rovnoběžky) vzniklo před 240 až 220 milióny let, když se k Severní Číně z jihu připojil blok Jang-c'. Kůra východní části Severní Číny se ve druhohorách výrazně ztenčovala.

Pohyb světadílů a jejich desek
1100–750 miliony let zpět 600–550 200 0
Světadíly: Arábie
Madagaskar
Indie
Kongo Afrika Afrika
Patagonie Sibiř Atlantika Jižní Amerika
Atlantika Západní Arábie Baltika Austrálie
Ur Rodinie Východní Gondwana Protogondwana Pannotie Laurentie Euramerika (Laurussie) Pangea Gondwana Antarktida Antarktida
Arktida Nena Západní Gondwana Protolaurasie Gondwana Laurasie Laurentie Severní Amerika
Baltika Baltika Avalonie Eurasie
Laurentie Severní Čína
Sibiř Jižní Čína
Oceány: Mirovia Prototethys, Paleotethys Panthalassa Tethys
svislé šipky: rozdělení a spojení • vodorovné a šikmé šipky: postupné připojování a oddělování