Sierpińského křivka

Sierpiński curve order 4.svg

Sierpińského křivka je souvislá fraktální rekurzivně definovaná křivka, která v limitě úplně vyplňuje jednotkový čtverec. Proto má Hausdorffovu dimenzi rovnou dvěma.

Byla objevena polským matematikem Wacławem Sierpińskim.