Sférická geometrie

Sférická geometrie je obor geometrie, který studuje dvourozměrné geometrické útvary na povrchu trojrozměrné koule (na sféře). Jedná se o neeuklidovskou geometrii, zvláštní případ obecnější eliptické geometrie. Hlavní využití má sférická geometrie v kartografii a navigaci.

V rámci sférické geometrie jsou zkoumány podobné útvary jako v planární geometrii.

Související články editovat

Externí odkazy editovat