Seznam vikářů Jeho Svatosti pro Vatikánské město

seznam
Podrobnější informace naleznete v článku Generální vikář Jeho Svatosti pro Vatikánské město.