Seznam velkostatků ve Slezsku na přelomu 19. a 20. století

seznam

Seznam velkostatků v Rakouském Slezsku představuje rozdělení pozemkového vlastnictví na přelomu 19. a 20. století. Údaje o hektarové výměře a majitelích vycházejí z roku 1899 podle ročenky Neuester Schematismus der Herrchaften, Güter und Zuckerfabriken in Mähren und Schlesien. Nejvýznamnější majetek představovalo historické území Těšínského knížectví, které od poloviny 17. století patřilo Habsburkům, od roku 1895 byl jeho majitelem vrchní velitel c.k. armády arcivévoda Bedřich, k těšínskému panství patřil od roku 1797 také Frýdek zakoupený od Pražmů z Bílkova. I když arcivévoda Bedřich vlastnil i rozsáhlé statky na jižní Moravě (Židlochovice) a v Uhrách, Těšínsko díky obrovským ziskům z těžby černého uhlí představovalo hlavní zdroj jeho příjmů. Vysoké výnosy z důlního podnikání přispěly také ke společenskému vzestupu dalších majitelů pozemků ze starobylé šlechty na Ostravsku a Karvinsku (Larischové, Wilczkové). Historický význam měla pro rod Lichtenštejnů držba Opavska a Krnovska spojená s knížecím titulem (1614)[1]. Bohatství církve v této oblasti (vratislavské biskupství, Řád německých rytířů) mělo základ především v rozsáhlých lesních porostech Jeseníků. K významným majetkovým přesunům ve Slezsku došlo ještě před pozemkovou reformou, protože hned po vzniku Českloslovenska byl zestátněn majetek Habsburků, po roce 1918 došlo i k rozdělení samotného Těšínska mezi Československo a Polsko. Níže uvedený seznam zahrnuje velkostatky s rozlohou nad 1 000 hektarů půdy.

Mapa velkostatků ve Slezsku v roce 1844

Seznam editovat

Velkostatek Výměra v hektarech Majitel
TěšínFrýdek 64 332 arcivévoda Bedřich
JavorníkJeseník 34 666 Vratislavské biskupství
Bruntál 12 052 Řád německých rytířů
OpavaKrnov 9 290 Jan II. kníže z Lichtenštejna
Karviná 8 156 Jindřich hrabě Larisch-Mönnich
Hradec nad Moravicí 4 342 Karel Max kníže Lichnowský
BravanticeStudénka 4 218 Gebhard Leberecht kníže Blücher z Wahlstattu
Bílsko 3 358 Josef Maria kníže Sułkowski
Klimkovice 2 966 Jan Nepomuk hrabě Wilczek
Hošťálkovy 2 462 Gerhard hrabě Arco
Slezská Ostrava 2 093 Jan Nepomuk hrabě Wilczek
Horní Hoštice 1 988 Město Pačkov
Odry 1 900 Moritz Lazarus
ŠtítinaHrabyně 1 820 Řád německých rytířů
Velké Heraltice 1 802 František Alexandr hrabě Bellegarde
Kyjovice 1 764 Bertha hraběnka zu Stolberg-Stolberg
Albrechtice 1 759 Karl Bayer, Gustav Hirsch
Ráj 1 740 Jiří svobodný pán Bees z Chrostiny
VítkovMelč 1 723 Kamillo hrabě Razumovsky
Skřipov 1 626 Město Opava
Javoří 1 476 Filip Arnošt hrabě Saint-Genois
Hradec 1 287 Francizsek Strzygowski
Ondřejovice 1 241 Anna Rudzinska von Rudno
Rychvald 1 203 Františka hraběnka ze Starhembergu
Čechovice 1 171 Wenzel Hainisch

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. VAŘEKA, Marek: Mocenské aktivity knížete Karla I. z Lichtenštejna a jeho bratrů v Horním Slezsku in: Šlechtic v Horním Slezsku; Ostravská univerzita, Ostrava, 2011; s. 177–196 ISBN 978-80-7368-936-0

Literatura editovat

  • Neuester Schematismus der Herrschaften, Güter und Zuckerfabriken in Mähren und Schlesien, 9. díl; Brno, 1899; s. 231–299 dostupné online
  • Srovnání rozlohy velkostatků na Moravě a ve Slezsku před a po první pozemkové reformě in: Náměšť nad Oslavou. Dějiny města od nejstarší doby po současnost; Praha, 1985; Příloha IV., s. 208–251

Související články editovat