Seznam světového dědictví v Evropě, N–R

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam památek světového dědictví UNESCO v Evropě.

Pro obsáhlost je Seznam světového kulturního a přírodního dědictví v Evropě rozdělen do čtyř částí seřazených abecedně podle států, které zařazení lokality do Seznamu navrhly. Tato část obsahuje státy od Německa po Rusko. Následující přehled památek je aktuální k datu 31. 7. 2021.

U každé položky je uveden český název, oficiální anglický název dle seznamu UNESCO, stručná charakteristika a odkaz na základní zdůvodnění zápisu dle UNESCO. Číslo v odkazu je současně číslo, pod kterým je lokalita vedena v Seznamu. Položky seznamu u jednotlivých zemí jsou řazeny podle roku zápisu do Seznamu. V souladu s oficiálním seznamem UNESCO jsou Izrael, Kypr a celé území Turecka a Ruska řazeny mezi evropské země.

Německo

editovat
 
Katedrála Panny Marie v Cáchách
 
Poutní kostel ve Wies
 
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Hildesheimu
 
Lübeck
 
Opatství Lorsch
 
Bamberg
 
Hutě Völklingen
 
Quedlinburg
 
Katedrála sv. Petra v Kolíně nad Rýnem
 
Muzejní ostrov Berlíně
 
Hrad Wartburg
 
Uhelný důl Zollverein v Essenu
 
Údolí horního Středního Rýnu
 
Park Muzakowski
 
Moderní berlínské stavby
 
Prehistorická kůlová obydlí
 
Markraběcí operní dům v Bayreuthu
 
Katedrála v Naumburgu
 
Mathildenhöhe v Darmstadtu
 1. Katedrála Panny Marie v Cáchách
  Aachen Cathedral
  Dóm, jehož počátky sahají do 8. století.
  1978
  http://whc.unesco.org/en/list/3
 2. Katedrála Panny Marie a sv. Štěpána ve Špýru
  Speyer Cathedral
  Bazilika z 11. století je jedním z nejvýznamnějších románských kostelů.
  1981
  http://whc.unesco.org/en/list/168
 3. Würzburská rezidence
  Würzburg Residence with the Court Gardens and Residence Square
  Jeden z největších barokních paláců v Německu.
  1981
  http://whc.unesco.org/en/list/169
 4. Poutní kostel ve Wies
  Pilgrimage Church of Wies
  Poutní kostel ve stylu bavorského rokoka.
  1983
  http://whc.unesco.org/en/list/271
 5. Zámky Augustusburg a Falkenlust v Brühlu
  Castles of Augustusburg and Falkenlust at Brühl
  První rokokové zámky v Německu.
  1984
  http://whc.unesco.org/en/list/288
 6. HildesheimKatedrála Nanebevzetí Panny Marie a kostel sv. Michala
  St Mary's Cathedral and St Michael's Church at Hildesheim
  Významné románské památky.
  1985
  http://whc.unesco.org/en/list/187
 7. Římské stavební památky, katedrála sv. Petra a kostel Panny Marie v Trevíru
  Roman Monuments, Cathedral of St Peter and Church of Our Lady in Trier
  Komplex architektonických památek.
  1986
  http://whc.unesco.org/en/list/367
 8. Hanzovní město Lübeck
  Hanseatic City of Lübeck
  Výjimečně zachovalé historické centrum.
  1987
  http://whc.unesco.org/en/list/272
 9. Hranice římského imperia (Hornogermánský a raetský limes)
  Frontiers of Rome Empire
  Zbytky 550 km dlouhého hraničního valu mezi Rýnem a Dunajem. Další součástí položky jsou Hadriánův val a Antoninův val ve Spojeném království.
  1987, 2005, 2008
  http://whc.unesco.org/en/list/430
 10. Paláce a parky v Postupimi a Berlíně
  Palaces and Parks of Potsdam and Berlin
  Areály Sanssouci, Neuer Garten, Glienicke, Babelsberg, Sacrow a Pfaueninsel.
  1990, 1992, 1999
  http://whc.unesco.org/en/list/532
 11. Opatství Lorsch
  Abbey and Altenmünster of Lorsch
  Bývalé benediktýnské opatství je karolínskou památkou.
  1991
  http://whc.unesco.org/en/list/515
 12. Doly v Rammelsbergu, město Goslar a vodohospodářský systém Horního Harze
  Mines of Rammelsberg, Historic Town of Goslar and Upper Harz Water Management System
  Výborně zachovalé staré město bylo kdysi členem hanzy. Rudné doly Rammelsberg jsou nyní technickou památkou. Vodní systém kanálu, odvodnění zajišťující energii pro hornictví
  1992, rozšíření 2010
  http://whc.unesco.org/en/list/623
 13. Město Bamberg
  Town of Bamberg
  Staré město, jeho architektura výrazně ovlivnila severní Německo a Maďarsko.
  1993
  http://whc.unesco.org/en/list/624
 14. Klášter Maulbronn
  Maulbronn Monastery Complex
  Cisterciácký klášter. Nejlépe zachovalý klášterní komplex severně od Alp.
  1993
  http://whc.unesco.org/en/list/546
 15. Železářské hutě ve Völklingenu
  Völklingen Ironworks
  Staré hutě z 19. století zůstaly po zastavení výroby v původním stavu.
  1994
  http://whc.unesco.org/en/list/687
 16. Quedlinburg – kostel, zámek a staré město
  Collegiate Church, Castle, and Old Town of Quedlinburg
  Staré město - zachovalé hrázděné domy, zámek a románský kostel.
  1994
  http://whc.unesco.org/en/list/535
 17. Messelský důl
  Messel Pit Fossil Site
  Naleziště fosilií savců.
  1995
  http://whc.unesco.org/en/list/720
 18. Bauhaus a jeho stavby ve Výmaru, Desavě a Bernau bei Berlin
  Bauhaus and its Sites in Weimar, Dessau and Bernau
  Světoznámá škola architektury ve městech Výmar, Desava a Bernau bei Berlin přinesla v letech 1919 až 1933 revoluci stavitelství.
  1996, 2017
  http://whc.unesco.org/en/list/729
 19. Katedrála sv. Petra v Kolíně nad Rýnem
  Cologne Cathedral
  Gotická katedrála.
  1996
  http://whc.unesco.org/en/list/292
 20. Lutherovy památníky v Eislebenu a Wittenbergu
  Luther Memorials in Eisleben and Wittenberg
  Domy a kostely ve městech Eisleben a Wittenberg, které mají vztah k životu Martina Luthera a jeho žáka Philippa Melanchthona.
  1996
  http://whc.unesco.org/en/list/763
 21. Klasický Výmar
  Classical Weimar
  Malé město Weimar zaznamenalo na přelomu 18. stol. pozoruhodný kulturní rozkvět, který přilákal mnoho spisovatelů a učenců (mj. Goetha a Schillera).
  1998
  http://whc.unesco.org/en/list/846
 22. Berlín – Ostrov muzeí
  Museumsinsel Museum Island, Berlin
  Pět muzeí bylo postaveno v letech 1824 až 1930 a ukazují vývoj přístupu k muzejnictví během jednoho století.
  1999
  http://whc.unesco.org/en/list/896
 23. Hrad Wartburg
  Wartburg Castle
  Opevněný zámek. Martin Luther zde přeložil Nový zákon do němčiny.
  1999
  http://whc.unesco.org/en/list/897
 24. Desavsko-wörlitzská zahradní říše
  Garden Kingdom of Dessau-Wörlitz
  Ukázka krajinářského plánování a architektury v době osvícenství v 18. stol.
  2000
  http://whc.unesco.org/en/list/534
 25. Klášterní ostrov Reichenau
  Monastic Island of Reichenau
  Klášter založený r. 724 na ostrově v Bodamském jezeře.
  2000
  http://whc.unesco.org/en/list/974
 26. Uhelný důl Zollverein v Essenu
  Zollverein Coal Mine Industrial Complex in Essen
  Průmyslovou oblast v Severním Porýní-Vestfálsku tvoří původní historický komplex dolů.
  2001
  http://whc.unesco.org/en/list/975
 27. Historická centra měst Stralsund a Wismar
  Historic Centres of Stralsund and Wismar
  Středověká města na pobřeží Baltu byla hlavními obchodními centry hanzovní ligy ve 14. a 15. století.
  2002
  http://whc.unesco.org/en/list/1067
 28. Údolí horního Středního Rýnu
  Upper Middle Rhine Valley
  65 kilometrů dlouhý úsek údolí Rýna ilustruje se svými hrady, historickými městy a vinicemi dlouhou historii působení člověka na krajinu.
  2002
  http://whc.unesco.org/en/list/1066
  Labské údolí v Drážďanech
  Dresden Elbe Valley
  Mezi palácem Übigau na severozápadě a palácem Pillnitz na severovýchodě se kolem Labe v délce 18 km rozkládá kulturní krajina vzniklá v 18. a 19. století.
  2004, Vyřazeno ze seznamu v roce 2009
  http://whc.unesco.org/en/list/1156
 29. Park Muskau / Park Muzakowski
  Muskauer Park / Park Muzakowski
  Krajinný park po obou stranách Lužické Nisy tvořící hranici mezi Polskem a Německem byl vytvořen princem Hermannem von Puckler-Muskau v letech 1815 až 1844.
  2004
  http://whc.unesco.org/en/list/1127
 30. Brémy - radnice a socha Rolanda na Marktplatz
  Town Hall and Roland on the Marketplace of Bremen
  Radnice z 15. stol. Celek přestál bombardování za 2. světové války. Socha Rolanda pochází z roku 1404.
  2004
  http://whc.unesco.org/en/list/1087
 31. Řezno - staré město a městský dvůr
  Old town of Regensburg with Stadtamhof
  Komplex historických budov a staveb dokumentujících dva tisíce let dějin osídlení od římských dob do současnosti.
  2006
  http://whc.unesco.org/en/list/1211
 32. Sídliště berlínské moderny
  Berlin Modernism Housing Estates
  2008
  http://whc.unesco.org/en/list/1239/
 33. Waddenské moře
  The Wadden Sea
  Pobřežní ekosystém mokřadů, slanisek, dun. Významná ptačí lokalita.
  2009
  http://whc.unesco.org/en/list/1314
 34. Prehistorická kůlová obydlí v Alpách
  Prehistoric Pile dwellings around the Alps
  Kůlová obydlí z období 5000 až 500 let před naším letopočtem v blízkosti jezer, řek či mokřadů.
  2011
  http://whc.unesco.org/en/list/1363
 35. Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy
  Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe
  Zachovalé bučiny v různých oblastí Evropy od Pyrenejí po Černé moře.
  2007, 2011, 2017
  http://whc.unesco.org/en/list/1133
 36. Továrna Fagus v Alfeldu
  Fagus Factory in Alfeld
  Budova vystavěná ve stylu moderní architektury a průmyslového designu architektem Waltrem Gropiem ze začátku 20. století.
  2011
  http://whc.unesco.org/en/list/1368
 37. Markraběcí operní dům v Bayreuthu
  Margravial Opera House Bayreuth
  Reprezentativní barokní stavba z let 1745 až 1750 s hledištěm pro 500 osob.
  2012
  http://whc.unesco.org/en/list/1379
 38. Horský park Wilhelmshöhe
  Bergpark Wilhelmshöhe
  Rozlehlý park v Kasselu.
  2013
  http://whc.unesco.org/en/list/1413
 39. Klášter Corvey
  Carolingian Westwork and Civitas Corvey
  Areál opatství z 9. století na břehu Vezery.
  2014
  /http://whc.unesco.org/en/list/1447
 40. Speicherstadt a čtvrť Kontorhausviertel, Hamburg
  Speicherstadt and Kontorhaus District with Chilehaus
  Městské čtvrtě spojené s hamburským zámořským obchodem.
  2015
  http://whc.unesco.org/en/list/1467
 41. Práce Le Corbusiera - nevšední příspěvek modernistickému hnutí
  The Architectural Work of Le Corbusier, an Outstanding Contribution to the Modern Movement
  17 rozličných staveb na území Argentiny, Belgie, Francie, Švýcarska, Německa, Indie a Japonska.
  2016
  http://whc.unesco.org/en/list/1321
 42. Jeskyně a umění z doby ledové v pohoří Švábská Alba
  Caves and Ice Age Art in the Swabian Jura
  Pozůstatky lidského osídlení staré až 43 000 let.
  2017
  http://whc.unesco.org/en/list/1527
 43. Archeologický hraniční komplex Hedeby a Danevirke
  Archaeological Border Complex of Hedeby and the Danevirke
  Archeologické naleziště a opevnění z období Vikingů.
  2018
  http://whc.unesco.org/en/list/1553
 44. Katedrála v Naumburgu
  Naumburg Cathedral
  Románsko-gotická katedrála .
  2018
  http://whc.unesco.org/en/list/1470
 45. Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří
  Erzgebirge/Krušnohoří Mining Region
  Krajina je výsledkem více než 800 let staré průmyslové historické kulturní krajiny, odkud se šířily významné vynálezy a hornické inovace do celé Evropy a světa.
  2019
  http://whc.unesco.org/en/list/1478
 46. Vodohospodářský systém Augsburgu
  Water Management System of Augsburg
  Vodohospodářský systém města se vyvíjel v postupných fázích od 14. století do současnosti.
  2019
  http://whc.unesco.org/en/list/1580
 47. Slavná lázeňská města Evropy
  The Great Spa Towns of Europe
  11 měst, které jsou svědectvím mezinárodní evropské lázeňské kultury, která se rozvíjela od počátku 18. století do 30. let 20. století.
  2020
  http://whc.unesco.org/en/list/1613
 48. Hranice římské říše - Dunajský limes
  Frontiers of the Roman Empire – The Danube Limes (Western Segment)
  Pozůstatky hraničního opevnění a další staveb, které se nacházejí v Německu, Rakousku a Slovensku.
  2021
  http://whc.unesco.org/en/list/1608
 49. Mathildenhöhe v Darmstadtu
  Mathildenhöhe Darmstadt
  Kolonie umělců Mathildenhöhe v Darmstadtu s řadou secesních budov nechal v roce 1899 zřídit velkovévoda Ernst Ludwig.
  2020
  http://whc.unesco.org/en/list/1614
 50. ŠUM, židovské památky měst Špýr, Worms a Mohuč
  ShUM Sites of Speyer, Worms and Mainz
  Soubor židovských památek ve městech, které představují kolébku evropského židovství.
  2020
  http://whc.unesco.org/en/list/1636
 51. Hranice římské říše - Dolnogermánský limes
  Frontiers of the Roman Empire – The Lower German Limes
  Pozůstatky hraničního opevnění a další staveb, které se nacházejí v Německu a Nizozemsku.
  2021
  http://whc.unesco.org/en/list/1631
 52. Židovské středověké dědictví Erfurtu
  Jewish-Medieval Heritage of Erfurt
  Stará synagoga a lázně mikve jsou svědectvím o každodenním životě, náboženství a historii města ve středověku.
  2023
  http://whc.unesco.org/en/list/1656

Nizozemsko

editovat
 
Amsterdam – obranná linie města
 
Mlýnská síť ve městě Kinderdijk-Elshout
 
D. F. Woudova parní čerpací stanice
 
Dům Rietveld – Schröder
 1. Schokland a okolí
  Schokland and Surroundings
  Oblast získaná odvodněním Zuiderzee. V oblasti jsou stopy prehistorického osídlení.
  1995
  http://whc.unesco.org/en/list/739
 2. Nizozemské vodní obranné linie - Obranná linie Amsterdamu a Nová holandská vodní linie
  Dutch Water Defence Lines
  Obranný systém založený na ovládání vody, který nemá jinde na světě obdoby.
  1996, 2021
  http://whc.unesco.org/en/list/759
 3. Willemstad, vnitřní město a přístav, Curaçao
  Historic Area of Willemstad, Inner City and Harbour, Curaçao
  Roku 1634 založili Holanďané obchodní osadu v přírodním přístavu na karibském ostrově Curaçao.
  1997
  http://whc.unesco.org/en/list/819
 4. Síť mlýnů v Kinderdijk-Elshout
  Mill Network at Kinderdijk-Elshout
  Kanály, rezervoáry, čerpací stanice, administrativní budovy a větrné mlýny sloužící k vysoušení a zavlažování.
  1997
  http://whc.unesco.org/en/list/818
 5. D. F. Woudova parní čerpací stanice
  Ir.D.F. Woudagemaal D.F. Wouda Steam Pumping Station
  Největší parou poháněná čerpací stanice v Lemmeru v provincii Friesland z r. 1920.
  1998
  http://whc.unesco.org/en/list/867
 6. Polder Beemster
  Droogmakerij de Beemster Beemster Polder
  Nejstarší odvodněné území v Nizozemí ze 17. století.
  1999
  http://whc.unesco.org/en/list/899
 7. Dům Rietvelda a Schröderové
  Rietveld Schröderhuis Rietveld Schröder House
  Dům v Utrechtu byl postaven architektem Gerritem Thomasem Rietveldem v roce 1924 pro T. Schröderovou. Stal se manifestem ideálů skupiny umělců a architektů De Stijl.
  2000
  http://whc.unesco.org/en/list/965
 8. Waddenské moře
  The Wadden Sea
  Pobřežní ekosystém mokřadů, slanisek, dun. Významná ptačí lokalita.
  2009
  http://whc.unesco.org/en/list/1314
 9. Kruhový systém kanálů okolo Amsterdamu ze 17. století
  Seventeenth-century canal ring area of Amsterdam inside the Singelgracht
  Systém kanálů v soustředných obloucích, který umožnil expanzi města Amsterdamu do původně bažinaté oblasti
  2010
  http://whc.unesco.org/en/list/1349
 10. Továrna Van Nelle
  Van Nellefabriek
  Industriální architektura (20. léta 20. století) na severu Rotterdamu.
  2014
  http://whc.unesco.org/en/list/1441
 11. Kolonie benevolence
  Colonies of Benevolence
  Sociální experiment z 19. století, který usiloval o zmírnění městské chudoby zakládáním zemědělských kolonií na odlehlých místech Belgie a Nizozemska.
  2020
  http://whc.unesco.org/en/list/1555
 12. Hranice římské říše - Dolnogermánský limes
  Frontiers of the Roman Empire – The Lower German Limes
  Pozůstatky hraničního opevnění, a další staveb, které se nacházejí v Německu a Nizozemsku.
  2021
  http://whc.unesco.org/en/list/1631
 13. Planetárium Eisinga ve Franekeru
  Eisinga Planetarium in Franeker
  Nejstarší funkční planetárium s funkčním modelem sluneční soustavy.
  2023
  http://whc.unesco.org/en/list/1683
 
Čtvrť Bryggen v Bergenu
 
Roubený kostel v Urnesu
 
Skalní rytiny v Altě
 1. Bryggen v Bergenu
  Bryggen
  Přístavní areál Bryggen připomíná důležitost města, které bylo členem hanzy.
  1979
  http://whc.unesco.org/en/list/59
 2. Roubený kostel v Urnesu
  Urnes Stave Church
  Dřevěný kostelík z 12. století.
  1979
  http://whc.unesco.org/en/list/58
 3. Røros a okolí
  Røros Mining Town and the Circumference
  Bývalé hornické město, kde se až do roku 1977 těžila měď.
  1980, rozšíření 2010
  http://whc.unesco.org/en/list/55
 4. Skalní rytiny v Altě
  Rock Drawings of Alta
  Prehistorické skalní kresby vysoko za polárním kruhem.
  1985
  http://whc.unesco.org/en/list/352
 5. Souostroví Vega
  Vegaøyan – The Vega Archipelago
  Ostrovy podávají svědectví o skromném způsobu života v nehostinné krajině, založeném na rybaření a sběru kajčího peří.
  2004
  http://whc.unesco.org/en/list/1143
 6. Struveho geodetický oblouk
  Struve Geodetic Arc
  Řetězec triangulačních bodů sahající od Hammerfestu v Norsku až k Černému moři. V délce 2820 km prochází Švédskem, Finskem, Běloruskem, Estonskem Litvou, Lotyšskem, Ruskem, Moldavskem a Ukrajinou.
  2005
  http://whc.unesco.org/en/list/1187
 7. Západonorské fjordy - Geirangerfjord a Nærøyfjord
  West Norwegian Fjords - Geirangerfjord and Nærøyfjord
  Fjordy patřící mezi nejdelší a nejhlubší na světě.
  2005
  http://whc.unesco.org/en/list/1195
 8. Průmyslové dědictví regionu Rjukan a Notodden
  Rjukan–Notodden Industrial Heritage Site
  V hornaté krajině se nachází vodní elektrárny, rozvody elektřiny, železnice, města a další průmyslová infrastruktura z 1. poloviny 20. století.
  2015
  http://whc.unesco.org/en/list/1486
 
Krakov
 
Bělověžský prales
 
Zamość
 
Malbork
 
Kostely míru v Jaworr a Świdnici
 
Hala století
 1. Historické centrum Krakova
  Cracow's Historic Centre
  Staré město včetně královského hradu a opevnění.
  1978
  http://whc.unesco.org/en/list/29
 2. Královské solné doly Wieliczka a Bochnia
  Wieliczka and Bochnia Royal Salt Mines
  Historické solné doly.
  1978
  http://whc.unesco.org/en/list/32
 3. Osvětim-Březinka
  Auschwitz Concentration Camp
  Největší koncentrační tábor Hitlerovy Třetí říše.
  1979
  http://whc.unesco.org/en/list/31
 4. Bělověžský prales
  Belovezhskaya Pushcha / Białowieża Forest
  Rozsáhlá přírodní rezervace poskytuje útočiště mnoha savcům, mezi nimi třem stovkám zubrů, částečně v Bělorusku.
  1979, 1992
  http://whc.unesco.org/en/list/33
 5. Varšavské staré město
  Historic Centre of Warsaw
  Historické centrum města, které bylo po 2. světové válce téměř úplně zrekonstruováno.
  1980
  http://whc.unesco.org/en/list/30
 6. Staré město Zamość (Zámostí)
  Old City of Zamość
  Renesanční město s původním půdorysem a opevněním.
  1992
  http://whc.unesco.org/en/list/564
 7. Středověké město Toruň
  Medieval Town of Toruń
  Komplex středověkých architektonických památek.
  1997
  http://whc.unesco.org/en/list/835
 8. Hrad Malbork řádu německých rytířů
  Castle of the Teutonic Order Malbork
  Středověký cihlový hrad.
  1997
  http://whc.unesco.org/en/list/847
 9. Kalwaria Zebrzydowska
  Kalwaria Zebrzydowska: the Mannerist Architectural and Park Landscape Complex and Pilgrimage Park
  Architektonický komplex a poutní místo zasazené do krajiny.
  1999
  http://whc.unesco.org/en/list/905
 10. Kostely míru v Jaworu a Svídnici
  Churches of Peace in Jawor and Swidnica
  Nejstarší církevní stavby s dřevěnou kostrou v Evropě.
  2001
  http://whc.unesco.org/en/list/1054
 11. Dřevěné kostely v jižním Malopolsku
  Wooden Churches of Southern Little Poland
  Katolické kostely, vystavěné z horizontálně uložených kmenů.
  2003
  http://whc.unesco.org/en/list/1053
 12. Park Muskau / Park Muzakowski
  Muskauer Park / Park Muzakowski
  Krajinný park po obou stranách řeky Neisse a hranice mezi Polskem a Německem byl vytvořen princem Hermannem von Puckler-Muskau v letech 1815 až 1844.
  2004
  http://whc.unesco.org/en/list/1127
 13. Hala století ve Vratislavi
  Centennial Hall in Wroclaw
  Významná památka moderní architektury. Víceúčelova betonová stavba vytvořená v letech 1911 až 1913 německým architektem Maxem Bergem
  2006
  http://whc.unesco.org/en/list/1165
 14. Karpatské dřevěné chrámy v Polsku a na Ukrajině
  Wooden Tserkvas of the Carpathian Region in Poland and Ukraine
  Dřevěné chrámy řeckokatolické a pravoslavé církve v Karpatech.
  2013
  http://whc.unesco.org/en/list/1424
 15. Olověné, stříbrné a zinkové doly ve městě Tarnovské Hory a jejich vodohospodářský systém
  Tarnowskie Góry Lead-Silver-Zinc Mine and its Underground Water Management System
  Rozlehlý areál dolů v Horním Slezsku.
  2017
  http://whc.unesco.org/en/list/1539
 16. Region pravěkých pazourkových dolů Krzemionki
  Krzemionki Prehistoric Striped Flint Mining Region
  Více než 6 000 let starý rozlehlý areál dolů, kde se těžily pruhované pazourky.
  2019
  http://whc.unesco.org/en/list/1599
 17. Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy
  Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe
  Zachovalé bučiny v různých oblastech Evropy od Pyrenejí po Černé moře.
  2007, 2011, 2017, 2021
  http://whc.unesco.org/en/list/1133

Portugalsko

editovat
 
Klášter Batalha
 
Belémská věž v Lisabonu
 
Klášter Alcobaça
 
Skalní malby v údolí Côa a Siega Verde
 
Vavřínový les na ostrově Madeira
 
Elvas
 
Bom Jesus do Monte
 1. Klášter Batalha
  Monastery of Batalha
  Dominikánský klášter – vrcholná ukázka poortugalské gotiky.
  1983
  http://whc.unesco.org/en/list/264
 2. Angra do Heroísmo
  Central Zone of the Town of Angra do Heroismo in the Azores
  Přístav a pevnosti San Sebastian a San Juan Baptista na Azorských ostrovech – vojenská architektura.
  1983
  http://whc.unesco.org/en/list/206
 3. Klášter Řádu Kristova v Tomaru
  Convent of Christ in Tomar
  Klášterní komplex v Tomaru je příkladem portugalské renesanční architektury.
  1983
  http://whc.unesco.org/en/list/265
 4. Klášter jeronymitů a Belémská věž v Lisabonu
  Monastery of the Hieronymites and Tower of Belem in Lisbon
  Klášter řádu sv. Jeronýma a věž Belém, která připomíná především velké zámořské objevy.
  1983
  http://whc.unesco.org/en/list/263
 5. Historické centrum Évory
  Historic Centre of Evora
  Historické centrum města, které bylo sídlem portugalských králů.
  1986
  http://whc.unesco.org/en/list/361
 6. Klášter Alcobaça
  Monastery of Alcobaça
  Klášter Santa Maria d'Alcobaça ze 12. století.
  1989
  http://whc.unesco.org/en/list/505
 7. Kulturní krajina Sintry
  Cultural Landscape of Sintra
  Kulturní krajina s paláci a zahradami.
  1995
  http://whc.unesco.org/en/list/723
 8. Historické centrum Porta
  Historic Centre of Oporto
  Historické centrum města s římskými a novoklasicistními památkami
  1996
  http://whc.unesco.org/en/list/755
 9. Skalní malby v údolí Côa a Siega Verde
  Prehistoric Rock-Art Sites in the Côa Valley and Siega Verde
  Výjimečná koncentrace skalních rytin a maleb z pozdní doby kamenné.
  1998, rozšířeno 2010
  http://whc.unesco.org/en/list/866
 10. Vavřínový les na ostrově Madeira
  Laurisilva of Madeira
  Nejrozsáhlejší území, kde rostou z 90 % pouze vavříny. Vyskytuje se v něm unikátní řada rostlin a živočichů.
  1999
  http://whc.unesco.org/en/list/934
 11. Vinařská oblast Alto Douro
  Alto Douro Wine Region
  Tradičními metodami se víno v této oblasti pěstuje již asi 2000 let. Zdejším hlavním produktem je portské víno.
  2001
  http://whc.unesco.org/en/list/1046
 12. Historické centrum Guimarães
  Historic Centre of Guimarães
  Příklad rozvoje středověké osady v moderní město.
  2001
  http://whc.unesco.org/en/list/1031
 13. Vinařská kulturní krajina na ostrově Pico
  Landscape of the Pico Island Vineyard Culture
  Oblast na sopečném ostrově Pico v souostroví Azory je typická svými dlouhými zídkami, vedoucími od skalnatého pobřeží.
  2004
  http://whc.unesco.org/en/list/1117
 14. Město Elvas a jeho opevnění
  Garrison Border Town of Elvas and its Fortifications
  V opevněném městě se vedle chrámů a klášterů nacházejí též pevnosti a další vojenské stavby.
  2012
  http://whc.unesco.org/en/list/1367
 15. Univerzita Coimbra
  University of Coimbra – Alta and Sofia
  Areál univerzity založené ve 12. století.
  2013
  http://whc.unesco.org/en/list/1387
 16. Královská budova Mafra - palác, bazilika, klášter, zahrada a lovecký park Cerco
  Royal Building of Mafra – Palace, Basilica, Convent, Cerco Garden and Hunting Park (Tapada)
  Palácový komplex ze začátku 18. století.
  2019
  http://whc.unesco.org/en/list/1573
 17. Svatyně Bom Jesus do Monte v Braze
  Sanctuary of Bom Jesus do Monte in Braga
  Poutní místo s monumentálním barokním schodištěm.
  2019
  http://whc.unesco.org/en/list/1590

Rakousko

editovat
 
Staré město v Salzburgu
 
Krajina v oblasti Hallstatt-Dachstein
 
Zámek Eggenberg v Grazu
 
Vídeň – historické centrum
 1. Historické centrum Salcburku
  Historic Centre of the City of Salzburg
  Staré město je výjimečně bohaté na středověké i novověké památky.
  1996
  https://web.archive.org/web/20090105192411/http://whc.unesco.org./en/list/784
 2. Palác a zahrady Schönbrunnu
  Palace and Gardens of Schönbrunn
  Rezidence Habsburků, paláce a zahrady tvoří pozoruhodný barokní celek.
  1996
  http://whc.unesco.org/en/list/786
 3. Krajina v oblasti Hallstatt-Dachstein
  Hallstatt-Dachstein Salzkammergut Cultural Landscape
  Místní ložiska soli byla využívána už ve druhém tisíciletí před n. l. Tento zdroj tvořil základ prosperity.
  1997
  http://whc.unesco.org/en/list/806
 4. Semmerinská železnice
  Semmering Railway
  Postavena v letech 1848 až 1854. Jedno z největších „hrdinských děl“ civilního inženýrství.
  1998
  http://whc.unesco.org/en/list/785
 5. Historické centrum Štýrského Hradce (něm. Graz) a zámek Eggenberg
  City of Graz – Historic Centre and Schloss Eggenberg
  Středoevropský městský komplex poznamenaný po staletí trvající přítomnosti Habsburků.
  1999, rozšířeno 2010
  http://whc.unesco.org/en/list/931
 6. Kulturní krajina údolí Wachau
  Wachau Cultural Landscape
  Krajina si udržuje typické architektonické, stavební i zemědělské rysy svého vývoje už od dob pravěku.
  2000
  http://whc.unesco.org/en/list/970
 7. Kulturní krajina Neziderského jezera
  Fertö/Neusiedlersee Cultural Landscape
  Pozoruhodná vesnická architektura v osadách obklopujících jezero na hranicích Maďarska a Rakouska.
  2001
  http://whc.unesco.org/en/list/772
 8. Historické centrum Vídně
  Historic Centre of Vienna
  Architektonické celky od barokních zámků a zahrad až po domy a parky z konce 19. století, lemující ulici Ringstraße.
  2001
  http://whc.unesco.org/en/list/1033
 9. Prehistorická kůlová obydlí v Alpách
  Prehistoric Pile dwellings around the Alps
  Kůlová obydlí z období 5000 až 500 let před naším letopočtem v blízkosti jezer, řek či mokřadů.
  2011
  http://whc.unesco.org/en/list/1363
 10. Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy
  Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe
  Zachovalé bučiny v různých oblastí Evropy od Pyrenejí po Černé moře.
  2007, 2011, 2017, 2021
  http://whc.unesco.org/en/list/1133
 11. Slavná lázeňská města Evropy
  The Great Spa Towns of Europe
  11 měst, které jsou svědectvím mezinárodní evropské lázeňské kultury, která se rozvíjela od počátku 18. století do 30. let 20. století.
  2020
  http://whc.unesco.org/en/list/1613
 12. Hranice římské říše - Dunajský limes
  Frontiers of the Roman Empire – The Danube Limes (Western Segment)
  Pozůstatky hraničního opevnění a další staveb, které se nacházejí v Německu, Rakousku a Slovensku.
  2021
  http://whc.unesco.org/en/list/1608

Rumunsko

editovat
 
Delta Dunaje
 
Opevněný kostel v Prejmeru
 
Sighişoara
 1. Delta Dunaje
  Danube Delta
  Biosférická rezervace, největší a nejlépe chráněná delta v Evropě.
  1991
  http://whc.unesco.org/en/list/588
 2. Kostely v Moldávii
  Churches of Moldavia
  Osm kostelů v severní Moldávii s nástěnnými freskami představuje vynikající díla byzantského umění.
  1993, rozšířeno 2010
  http://whc.unesco.org/en/list/598
 3. Klášter Horezu
  Monastery of Horezu
  Klášter ze 17. století v oblasti Valašska je unikátní svou architektonickou čistotou.
  1993
  http://whc.unesco.org/en/list/597
 4. Vesnice s opevněnými kostely v Transylvánii
  Villages with Fortified Churches in Transylvania
  Živý obraz kulturní krajiny Sedmihradska.
  1993, 1999
  http://whc.unesco.org/en/list/596
 5. Dácké pevnosti v Orăștijských horách
  Dacian Fortresses of the Orastie Mountains
  Šest obranných staveb z pozdní doby železné, stavěny v prvním století před n. l. do 1. stol. našeho letopočtu jako ochrana proti dobytí Římany.
  1999
  http://whc.unesco.org/en/list/906
 6. Sighișoara – historické centrum
  Historic Centre of Sighişoara
  V historickém centru jsou zachovány všechny znaky malého opevněného středověkého města.
  1999
  http://whc.unesco.org/en/list/902
 7. Dřevěné kostely v oblasti Maramureš
  Wooden Churches of Maramureş
  Výběr osmi dřevěných kostelů, výborných ukázek různých architektonických řešení z různých oblastí i dob.
  1999
  http://whc.unesco.org/en/list/904
 8. Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy
  Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe
  Zachovalé bučiny v různých oblastí Evropy od Pyrenejí po Černé moře.
  2007, 2011, 2017, 2021
  http://whc.unesco.org/en/list/1133
 9. Důlní oblast Roșia Montană
  Roșia Montană Mining Landscape
  Horská oblast dolů u obce Roșia Montană.
  2021
  http://whc.unesco.org/en/list/1552
 
Petrohrad
 
Kižský pogost
 
Solovecké ostrovy
 
Trojicko-sergijevská lávra v Sergijevě Posadu
 
Chrám Nanebevzetí Páně v Kolomenském
 
Arktické lesy v Republice Komi
 
Korjacká sopka (3456 m n. m.), jedna z mnoha na poloostrově Kamčatka
 
Západní Kavkaz
 
Komplex monastýru Ferapontov
 
Centrální Sichote-Aliň
 
Derbent
 
Novoděvičí klášter
 
Náhorní plošina Putorana
 
Přírodní park Lenské sloupy
Podrobnější informace naleznete v článku Seznam světového dědictví v Rusku.
 1. Historické centrum Petrohradu a související skupiny památek
  Historic Centre of Saint Petersburg and Related Groups of Monuments
  Barokní a klasicistní stavby ve vzácné slohové a urbanistické jednotě – metropole vzniklá od r. 1703 doslova z ničeho na příkaz Petra Velikého.
  1990
  http://whc.unesco.org/en/list/540
 2. Kižský pogost
  Kizhi Pogost
  Církevní dvorec s dřevěnými kostely z poč. 18. století a zvonicí z 60. let 19. století na ostrově v severní části Oněžského jezera.
  1990
  http://whc.unesco.org/en/list/544
 3. Moskva – Kreml a Rudé náměstí
  Kremlin and Red Square, Moscow
  Včetně Chrámu Vasila Blaženého.
  1990
  http://whc.unesco.org/en/list/545
 4. Kulturní a historický komplex Soloveckých ostrovů
  Cultural and Historic Ensemble of the Solovetsky Islands
  Na šesti ostrovech v Bílém moři jsou stopy po prehistorickém osídlení i klášterní stavby z 16. až 19. století.
  1992
  http://whc.unesco.org/en/list/632
 5. Historické památky Novgorodu a okolí
  Historic Monuments of Novgorod and Surroundings
  První metropole Ruska, centrum pravoslavné církve a ruské architektury.
  1992
  http://whc.unesco.org/en/list/604
 6. Bílé památky Vladimiru a Suzdalu
  White Monuments of Vladimir and Suzdal
  Dvě slavná historická centra ruského umění. Soustředěny jsou zde náboženské i světské památky.
  1992
  http://whc.unesco.org/en/list/633
 7. Architektonický komplex Trojicko-sergijevské lávry v Sergijevě Posadu
  Architectural Ensemble of the Trinity Sergius Lavra in Sergiev Posad
  Centrum ruského pravoslaví, postupně budované od r. 1345, okolo nějž později vyrostlo město Sergijev Posad. Pohřební místo Borise Godunova i knížat Trubeckých, interiéry některých kostelů vyzdobeny freskami a ikonami Andreje Rubleva.
  1993
  http://whc.unesco.org/en/list/657
 8. Chrám Nanebevstoupení Páně v Kolomenském
  Church of the Ascension, Kolomenskoye
  Chrám Nanebevzetí Páně z roku 1532; dnes ležící v Moskvě. Jeho konstrukce (poprvé použita kamenná jehlancová střecha) měla velký vliv na ruskou architekturu.
  1994
  http://whc.unesco.org/en/list/634
 9. Komijské pralesy
  Virgin Komi Forests
  Oblast panenských lesů na severu evropské části Ruska.
  1995
  http://whc.unesco.org/en/list/719
 10. Jezero Bajkal
  Lake Baikal
  Nejstarší a nejhlubší jezero na světě, v jeho vodách žije řada endemických druhů fauny.
  1996
  http://whc.unesco.org/en/list/754
 11. Kamčatské sopky
  Volcanoes of Kamchatka
  Mnoho druhů sopek a velké množství jiných vulkanických jevů na Kamčatce, poloostrově u Tichého oceánu.
  1996, 2001
  http://whc.unesco.org/en/list/765
 12. Zlaté hory Altaje
  Golden Mountains of Altai
  Jedna z mála evropských horských oblastí, ve které se dosud neprojevily lidské zásahy.
  1998
  http://whc.unesco.org/en/list/768
 13. Západní Kavkaz
  Western Caucasus
  Pásy nedotčených horských lesů jsou v Evropě unikátní.
  1999
  http://whc.unesco.org/en/list/900
 14. Kurská kosa
  Curonian Spit
  98 km dlouhá a místy pouze 400 m široká písečná kosa obydlená od prehistorických dob. Zhruba polovina území náleží Litvě.
  2000
  http://whc.unesco.org/en/list/994
 15. Komplex Ferapontova kláštera
  The Ensemble of Ferrapontov Monastery
  Komplex ruského pravoslavného kláštera (monastýru) z 15. až 17. století ležící ve Vologdské oblasti.
  2000
  http://whc.unesco.org/en/list/982
 16. Historický a architektonický komplex Kazaňského kremlu
  Historic and Architectural Complex of the Kazan Kremlin
  Zahrnuje skupinu historických budov z období od 16. do 19. století a pozůstatky dřívějších staveb od 10. do 16. století.
  2000
  http://whc.unesco.org/en/list/980
 17. Centrální Sichote-Aliň
  Central Sikhote-Alin
  Pohoří na ruském Dálném východě, na břehu Japonského moře, porostlé jedním z nejneobvyklejších lesů mírného pásu na světě. V této oblasti, kde se setkává tajga se subtropy, žijí vedle sebe jižní i severní druhy zvířat.
  2001
  http://whc.unesco.org/en/list/766
 18. Citadela, staré město a opevnění Derbentu
  Citadel, Ancient City and Fortress Buildings of Derbent
  Město v Dagestánu – součást severní linie Perské říše za vlády Sásánovců. Kamenné opevnění vzniklo v 5. stol. a je tvořeno dvěma rovnoběžnými zdmi, které tvořily bariéru od moře až na vrchol hory.
  2003
  http://whc.unesco.org/en/list/1070
 19. Uvsunurská kotlina
  Uvs Nuur Basin
  Nejsevernější uzavřená pánev ve střední Asii. Mělké a velmi slané jezero je důležité pro migraci ptáků.
  2003
  http://whc.unesco.org/en/list/769
 20. Komplex Novoděvičího kláštera
  Ensemble of the Novodevichy Convent
  Klášter byl postaven v 16. až 17. století v tzv. moskevském barokním stylu. Na přilehlém hřbitově je pohřbeno mnoho vynikajících ruských osobností.
  2004
  http://whc.unesco.org/en/list/1097
 21. Přírodní systém Wrangelova ostrova
  Natural System of Wrangel Island Reserve
  Wrangelův ostrov nebyl ve čtvrtohorní době ledové zaledněn, a tak se zde vyvinul bohatý život.
  2004
  http://whc.unesco.org/en/list/1023
 22. Historické centrum Jaroslavle
  Historical Centre of the City of Yaroslavl
  Obchodní centrum od 11. stol. Klášter Spasskij z 16. stol. Rozsáhlá výstavba v 17. stol. je důsledkem urbanistického plánování Kateřiny Veliké.
  2005
  http://whc.unesco.org/en/list/1170
 23. Struveho geodetický oblouk
  Struve Geodetic Arc
  Řetězec triangulačních bodů sahající od Hammerfestu v Norsku až k Černému moři, zbudovaný mezi roky 18161855. V délce 2820 km prochází Švédskem, Finskem, Běloruskem, Estonskem, Litvou, Lotyšskem, Ruskem, Moldavskem a Ukrajinou.
  2005
  http://whc.unesco.org/en/list/1187
 24.  
  Bulgarský historický a archeologický komplex
  Náhorní plošina Putorana
  Putorana Plateau
  Rozlehlá oblast čedičových hor cca 100 km za polárním kruhem. Porosty tajgy a tundry; tisíce (!) jezer a množství řek i vodopádů (největší hustota na světě) – mimořádná oblast nejen v ruském, ale i světovém měřítku.
  2010
  http://whc.unesco.org/en/list/1234
 25. Přírodní park Lenské sloupy
  Lena Pillars Nature Park
  Vertikální vápencovo-dolomitové sloupy vysoké až 300 m, táhnoucí se několik kilometrů podél břehu sibiřské řeky Leny (ve střední části jejího toku), v Repubice Sacha.
  2012
  http://whc.unesco.org/en/list/1299
 26. Starobylé město Chersonésos a jeho chora (sporné)
  Ancient City of Tauric Chersonese and its Chora
  Starořecké město založené v 5. století před naším letopočtem. Roku 2014 byla památka spolu s celým poloostrovem Krym anektována Ruskou federací. Organizace UNESCO tuto anexi sice neuznává a nevysílá proto k památce inspekce, avšak fakticky je Chersonésos v péči Ruské federace, která ji eviduje jako objekt kulturního dědictví federálního významu.
  2013
  http://whc.unesco.org/en/list/1411
 27. Bulgarský historický a archeologický komplex
  Bolgar Historical and Archaeological Complex
  Středověké centrum Volžského Bulharska; dnes v Tatarstánu.
  2014
  http://whc.unesco.org/en/list/981
 28. Krajiny Daurie
  Landscapes of Dauria
  Louky, lesy a vodní plochy jsou útočištěm mnoha živočichů, především ptáků.
  2017
  http://whc.unesco.org/en/list/1448
 29. Chrám a klášter Zesnutí přesvaté Bohorodice v ostrovním městě Svijažsku
  Assumption Cathedral and Monastery of the town-island of Sviyazhsk
  Církevní komplex na říčním ostrově, jehož historie sahá až do 16. století.
  2017
  http://whc.unesco.org/en/list/1525
 30. Chrámy pskovské architektonické školy
  Churches of the Pskov School of Architecture
  10 chrámů z 12. až 17. století, nacházejících se v centru Pskova na březích řeky Velikaja a představujících jedinečný styl pskovských stavitelů.
  2019
  http://whc.unesco.org/en/list/1523
 31. Petroglyfy u Oněžského jezera a Bílého moře
  Petroglyphs of Lake Onega and the White Sea
  Nejrozsáhlejší soubor skalních maleb a rytin, které dokumentují kulturu neolitu ve Fennoskandinávii.
  2021
  http://whc.unesco.org/en/list/1654
 32. Astronomické observatoře Kazaňské federální univerzity - Astronomická observatoř Kazaňské univerzity a Astronomická observatoř V. P. Engelhardta
  Astronomical Observatories of Kazan Federal University
  Dvě observatoře, které se dochovaly kompletní s astronomickými přístroji a dnes plní především vzdělávací funkce.
  2023
  http://whc.unesco.org/en/list/1678