Seznam sledovaných vodních cest v Česku

seznam na projektech Wikimedia

Vodní cesty v České republice se rozlišují podle Zákona o vnitrozemské plavbě. Zákon o vnitrozemské plavbě stanoví seznam dopravně významných, t. j. využívaných a využitelných vodních cest. Mezi využívané cesty patří úseky Labe, Vltavy a Moravy; zařazeny jsou do tříd 0, I, IV a Va. Mezi využitelné cesty patří úseky Labe, Bečvy, Odry, Ostravice, Berounky a Ohře. Mezi účelové cesty patří podle § 3 vyhlášky č. 222/1995 Sb. úseky Labe, Vltavy, Malše, Lužnice, Otavy a Sázavy a kolem 30 vyjmenovaných jezer a jezera s těžbou štěrkopísku.

Dopravně významné vodní cestyEditovat

Dopravně významné vodní cesty stanoví Zákon o vnitrozemské plavbě (114/1995 Sb. v platném znění), přičemž jejich zařazení do tříd a parametry určuje prováděcí vyhláška Ministerstva dopravy 222/1995 sb. v platném znění.

Využívané vodní cestyEditovat

Vodní cesty využívané jsou podle § 3 odst. 4 aktuálního znění zákona v České republice následující (jejich třídu stanoví § 2 prováděcí vyhlášky):

Související informace naleznete také v článku Parametry vodních cest v Česku.

Využitelné vodní cestyEditovat

Vodní cesty využitelné jsou podle § 3 odst. 5 a přílohy č. 2 aktuálního znění zákona

Účelové vodní cestyEditovat

Vodní cesty účelové jsou podle § 3 vyhlášky č. 222/1995 Sb.

Související článkyEditovat