Seznam sledovaných vodních cest v Česku

seznam na projektech Wikimedia

Vodní cesty v České republice se rozlišují podle Zákona o vnitrozemské plavbě, který dělí vodní cesty na sledované a nesledované. Sledované vodní cesty pak rozlišuje na dopravně významné, tj. využívané a využitelné vodní cesty, a účelové, které slouží pouze pro rekreační plavbu a plavbu místního významu.

Zákon o vnitrozemské plavbě č. 114/1995 Sb. stanovuje seznam dopravně významných vodních cest. Mezi využívané cesty patří úseky Labe, Vltavy a Moravy; zařazeny jsou do tříd 0, I, IV a Va. Mezi využitelné cesty patří úseky Labe, Bečvy, Odry, Ostravice a Ohře. Výčet účelových cest obsahuje vyhláška č. 222/1995 Sb.; patří mezi ně úseky Labe, Chrudimky, Cidliny, Lužnice, Otavy, Sázavy a Zámecké Dyje, 28 vyjmenovaných vodních ploch (přehradní nádrže, rybníky, aj.) a těžební jezera štěrkopísku.

Dopravně významné vodní cesty editovat

Dopravně významné vodní cesty stanovuje Zákon o vnitrozemské plavbě č. 114/1995 Sb.,[1] přičemž jejich zařazení do tříd a parametry určuje prováděcí vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb.[2]

Využívané vodní cesty editovat

Vodní cesty využívané podle § 3 odst. 4 a přílohy č. 2 zákona (jejich třídu stanoví § 2 prováděcí vyhlášky):

Využitelné vodní cesty editovat

Vodní cesty využitelné podle § 3 odst. 4 a přílohy č. 2 zákona:

Účelové vodní cesty editovat

Vodní cesty účelové stanovuje § 3 vyhlášky č. 222/1995 Sb.:[3]

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, příloha 2. [cit. 2023-12-02]. Dostupné online.
  2. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, § 2. [cit. 2023-12-02]. Dostupné online.
  3. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, § 3. [cit. 2023-12-02]. Dostupné online.

Související články editovat