Seznam seznamů měst

seznam na projektech Wikimedia

Seznamy měst tvoří přehledný soupis měst podle různých kategorií. Nejčastěji se vyskytují seznamy měst podle určitých regionů nebo podle počtu obyvatel; mezi méně časté lze zařadit například seznamy podle rozlohy, hustoty zalidnění, nadmořské výšky, národnostního zastoupení apod.

Základní problém seznamů měst podle datových kritérií (počet obyvatel, rozloha aj.) je ucelení a sjednocení data-času, ke kterému se dané informace shromažďují a také vymezení správné rozlohy města. Špatné a nestejné vymezení rozlohy města patří mezi nejčastější prohřešky u vytváření seznamů měst, proto se můžeme setkat například se seznamy měst podle počtu obyvatel, kde se jednotlivá data liší. Za správné vymezení oblasti se počítá takové území, které katastrálně a administrativně náleží danému městu, ostatní aglomerace, jež navyšují počet obyvatel, by se započítávat neměly (ne u všech měst totiž jednoznačně vyplývá, co lze zařadit do aglomerace vybraných měst).

Problém sjednocení času, ke kterému se data shromažďují, také představuje velkou nevýhodu pro srovnání. U většiny měst méně vyspělých zemí nejsou novější data dostupná a pracuje se s daty několik let starými. Při vytváření žebříčků se pak do poznámek uvádí datum, ke kterému se data vztahují. U měst, jejichž informace jsou staré právě několik let, tak dochází v případě rozvinutých zemí k velkému zkreslení. Porodnost a pozitivní migrace je v takových případech někdy extrémně vysoká a její výsledná skutečná hodnota se může od zastaralého statistického údaje lišit natolik, že pořadí takového města by mohlo být i o několik míst v pořadí rozdílné.

V zásadě platí, že seznamy měst podle datových kritérií jsou nejvhodnější pro většinu evropských měst a dalších měst ve vyspělých zemích, kde je dlouhá tradice působení statistických úřadů. U rozvojových zemí slouží podobné seznamy jen k orientačnímu přehledu.

AfrikaEditovat

     

AmerikaEditovat

     

AsieEditovat

     

Austrálie a OceánieEditovat

     

EvropaEditovat

     

Ostatní seznamy městEditovat

Externí odkazyEditovat