Otevřít hlavní menu

Seznam savců Česka

seznam na projektech Wikimedia

Seznam savců Česka uvádí všechny savce vyskytující se volně, třeba i na malém území, v Česku. Seznam obsahuje i člověkem zavlečené druhy. Celkem se jedná o 88 druhů.[zdroj?]

ŠelmyEditovat

Druh Obrázek Kategorie
Commons
Stupeň ohrožení v Česku Dle IUCN Počet (v ČR)
norek americký
Mustela vison
   
tchoř tmavý
Mustela putorius
   
tchoř stepní
Mustela eversmanii
   
kuna lesní
Martes martes
   
kuna skalní
Martes foina
   
lasice kolčava
Mustela nivalis
   
lasice hranostaj
Mustela erminea
   
jezevec lesní
Meles meles
   
vydra říční
Lutra lutra
    2 500[1]
medvěd hnědý
Ursus arctos
    jednotlivci[1]
mýval severní
Procyon lotor
   
psík mývalovitý
Nyctereutes procyonoides
   
liška obecná
Vulpes vulpes
   
vlk obecný
Canis lupus
    30-50[1]
šakal obecný[p 1]
Canis aureus
   
rys ostrovid
Lynx lynx
    100[1]
kočka divoká
Felis silvestris
   

SudokopytníciEditovat

Druh Obrázek Kategorie
Commons
Stupeň ohrožení v Česku Dle IUCN
prase divoké
Sus scrofa
   
jelen lesní
Cervus elaphus
   
daněk evropský
Dama dama
   
jelen sika
Cervus nippon
   
jelenec běloocasý
Odocoileus virginianus
   
srnec obecný
Capreolus capreolus
   
los evropský
Alces alces
   
kamzík horský
Rupicapra rupicapra
   
muflon
Ovis musimon
 
paovce hřivnatá
Ammotragus lervia[p 2][2]
   

ZajíciEditovat

Druh Obrázek Kategorie
Commons
Stupeň ohrožení v Česku Dle IUCN
zajíc polní
Lepus europaeus
   
králík divoký
Oryctolagus cuniculus
   

HlodavciEditovat

Druh Obrázek Kategorie
Commons
Stupeň ohrožení v Česku Dle IUCN
veverka obecná
Sciurus vulgaris
   
sysel obecný
Spermophilus citellus
   
bobr evropský
Castor fiber
   
nutrie říční
Myocastor coypus
   
křeček polní
Cricetus cricetus
   
norník rudý
Myodes glareolus
   
hryzec vodní
Arvicola terrestris
   
ondatra pižmová
Ondatra zibethicus
   
hraboš polní
Microtus arvalis
   
hraboš mokřadní
Microtus agrestis
   
hrabošík podzemní
Microtus subterraneus
   
krysa obecná
Rattus rattus
   
potkan
Rattus norvegicus
   
myš domácí
Mus musculus
   
myška drobná
Micromys minutus
   
myšice temnopásá
Apodemus agrarius
   
myšivka horská
Sicista betulina
   
myšice lesní
Apodemus flavicollis
   
myšice křovinná
Apodemus sylvaticus
   
myšice malooká
Apodemus uralensis
   
plch velký
Glis glis
   
plšík lískový
Muscardinus avellanarius
   
plch zahradní
Eliomys quercinus
   
plch lesní
Dryomys nitedula
   

LetouniEditovat

Na území Česka žije 27 druhů letců, viz seznam netopýrů Česka pro kompletní seznam.

HmyzožravciEditovat

Druh Obrázek Kategorie
Commons
Stupeň ohrožení v Česku Dle IUCN
ježek východní
Erinaceus concolor
   
ježek západní
Erinaceus europaeus
   
rejsec černý
Neomys anomalus
   
rejsec vodní
Neomys fodiens
   
rejsek horský
Nectogale elegans
   
rejsek obecný
Sorex araneus
   
rejsek malý
Sorex minutus
   
bělozubka bělobřichá
Crocidura leucodon
   
bělozubka šedá
Crocidura suaveolens
   
krtek obecný
Talpa europaea
   

PrimátiEditovat

Druh Obrázek Kategorie
Commons
Stupeň ohrožení v Česku Dle IUCN
člověk moudrý
Homo sapiens
   

Vyhynulí savciEditovat

Druh Obrázek Kategorie
Commons
Rok vyhubení (v ČR) Dle IUCN
pratur
Bos primigenius
  10. - 12. století[3]  
norek evropský
Mustela lutreola
  1896  
paovce hřivnatá
Ammotragus lervia
  2002  

Nové druhy savců[4]Editovat

Druh Obrázek Kategorie
Commons
Rok vyhubení (v ČR) Rok objevu (v ČR) Dle IUCN
myšice malooká
Apodemus uralensis
  - 1952  
krysa obecná
Rattus rattus
  13. století konec 19. století  
potkan
Rattus norvegicus
  - 18. století  
netopýr Saviův
Hypsugo savii, viz poznámka dole
  - 2001  
netopýr alkathoe (též také menší či nymfin)
Myotis alcathoe
  - 2005
netopýr Brandtův
(též vousatý Brandtův)
Myotis Brandtii
  - 1970
netopýr jižní
Pipistrellus kuhlii
  - 2007
netopýr pobřežní
Myotis dasycneme
  ? 90. léta 20. století?[5]
vrápenec velký
Rhinolophus ferrumequinum
  ? 19. století
(jako jediný z netopýrů v ČR trvale nežije)
létavec stěhovavý
Miniopterus schreibersii
  - duben 2011
ondatra pižmová
Ondatra zibethicus
  - 1905-1906  
nutrie říční
Myocastor coypus
  - 1924; ve volné přírodě od 70. let 20. století  
bobr evropský
Castor fiber
  cca 1650; 1876/1882; 60. léta 20. století  
králík divoký
Oryctolagus cuniculus
  - 13. století  
norek americký
Mustela vison
  - konec 19. století[6]

 

tchoř stepní
Mustela eversmanii
  - konec 19. století?[7]  
mýval severní
Procyon lotor
  - druhá polovina 30. let 20. století?  
psík mývalovitý
Nyctereutes procyonoides
  - 1959-1965  
kočka divoká
Felis silvestris
  přelom 18. a 19. století od 50. let 20. století velice vzácně zpozorována  
šakal obecný
Canis aureus
  - 1998 bezdůkazně, 2006 prokázaně  
rys ostrovid
Lynx lynx
  1835/1894 postupně od 50. let 20. století  
vlk obecný
Canis lupus
  1850/1891/1914 únor 1976;1994  
medvěd hnědý
Ursus arctos
  květen 1885;1905 70. léta 20. století[8]  
prase divoké
Sus scrofa
  1801 polovina 20. století  
kamzík horský
Rupicapra rupicapra
  - 1907  
koza bezoárová
Capra aegagrus
  - 1953;od roku 1994 pouze v oborách  
muflon
Ovis musimon
  - 50. léta 19. století
jelenec běloocasý
Odocoileus virginianus
  - polovina 19. století  
jelen sika
Alces alces
  - 1897 obory;cca 1945 volná příroda  
daněk evropský
Dama dama
  - 2. polovina 15. století  
los evropský
Alces alces
  12.-15. století 1957  
zubr evropský
Alces alces
  14. století v 50. letech v ZOO; v 90. letech soukromé chovy;
únor 2011 karanténa; březen/duben 2012 obora
 

OdkazyEditovat