Seznam sásánovských velkokrálů

seznam na projektech Wikimedia

Seznam sásánovských velkokrálů zahrnuje všechny vladaře novoperské říše mezi lety 224 a 651 n. l. Do seznamu jsou zařazeni i dva králové, kteří nebyli příslušníky sásánovského roduBahrám Čóvén a Šahrvaráz.

Seznam sásánovských velkokrálů

editovat
Král Doba panování Poznámka Mincovní portrét
Ardašír I. 224240/241 Porazil parthského krále Artabana IV. a na troskách jeho říše založil sásánovský stát.  
Šápúr I. 240/241271/272 Vedl dlouholeté úspěšné války s Římany, při nichž roku 260 zajal císaře Valeriana.
Hormizd I. 271/272273 Původně arménský král, syn Šápúra I. Zúčastnil se některých otcových tažení proti Římu.  
Bahrám I. 273276 Podporoval zarathuštrismus a dal popravit náboženského reformátora Máního, zakladatele manicheismu.  
Bahrám II. 276293 Vedl krátkou válku s Římem, při níž zahynul císař Carus. Velký vliv na něj měl duchovní Kartír.  
Bahrám III. 293 Svržen svým strýcem Narsém.
Narsé 293302 Poražen Římany a donucen mírem v Nisibis vzdát se určitých území.  
Hormizd II. 302309 Oženil se s kušánskou princeznou. Po jeho smrti propukly spory o trůn mezi jeho syny.  
Ádhar Narsé 309 Vládl jen krátce, svržen převratem.
Šápúr II. 309379 Bojoval s arabskými kmeny i s Římem, v roce 363 odrazil vpád císaře Juliana do Mezopotámie. Pronásledoval křesťany.  
Ardašír II. 379383 Bratr nebo syn Šápúra II.
Šápúr III. 383388 Dohodl se Římany o rozdělení Arménie mezi obě říše.  
Bahrám IV. 388399 Odrazil vpád hunských etnik do Mezopotámie.
Jazdkart I. 399421 Oproti svým předchůdcům vystupoval tolerantně vůči křesťanům.  
Bahrám V. Gór 421439 Vedl krátkou válku s Římem, v perské tradici je s ním spojena řada legend.  
Jazdkart II. 439457 Diskriminoval křesťany a válčil s východořímskou říší.  
Hormizd III. 457459 Svržen bratrem Pérózem.
Péróz I. 459484 Utrpěl těžké porážky od Hefthalitů na severovýchodě.  
Valgaš 484488 Postupné posilování moci šlechtických klik.  
Kavád I. 488496 a 499531 Pokus o obnovení královské moci. Sociální nepokoje vedené Mazdakem. Nakrátko svržen, ale po třech letech opět dosazen na trůn. Vedl války s východořímskou říší.
Zámásp 496499 Bratr Kavádův, vládl krátce z vůle šlechty. Sesazen.  
Husrav I. 531579 Reformoval daňový systém a vojenství, po většinu vlády bojoval s císařem Justinianem I. Rozkvět perské kultury.  
Hormizd IV. 579590 Vystupoval despoticky, sesazen palácovým převratem.  
Bahrám Čóvén 590591 Uzurpátor, nepatřil k sásánovskému rodu. Svržen za pomoci východořímských vojsk synem Hormizda IV. Husravem II.
Husrav II. 590/591628 Poslední významný sásánovský král. Řadu let úspěšně válčil s východořímskou říší a dobyl četné její provincie, nakonec však byl poražen a zavražděn.  
Kavád II. Šéróé 628 Udržel se na trůně jen několik měsíců, počátek úpadku sásánovské říše.  
Ardašír III. 628630 Nezletilý král, vládl pouze nominálně.  
Šahrvaráz 630 Uzurpátor, nepatřil k sásánovskému rodu. Svržen.  
Husrav III. 630 Vládl jen v části říše.
Bórán 630631 První sásánovská královna.  
Ázarméducht 631 Druhá královna, svržena armádou.
Hormizd V. 631632 Vládl jen v části říše.
Husrav IV. nejistá Vládl jen v části říše.
Péróz II. nejistá Vládl jen v části říše.
Farruchzád Husrav nejistá Vládl jen v části říše.
Jazdkart III. 633651 Poslední sásánovský král, poražen v mnoha bitvách Araby, nakonec zavražděn. Rozpad říše a islamizace jejího teritoria.  

Související články

editovat