Seznam proboštů Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam nejvyšších představitelů Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, jimiž byli probošti. Pražská kapitula byla ustavena jako první v zemi roku 971 pro organizaci pražského biskupství, založeného roku 973 a k jeho další správě. Byl to sbor kněží biskupského kostela sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, bydlících zpravidla v proboštském domě u kostela, později v (arci)biskupském paláci.

Od konce 10. století kapitula měla pevnou hierarchii úřadů, stejně jako ostatní kapituly, vznikající v českých zemích od 11. století (Vyšehradská, Staroboleslavská, ad.). V čele pražské kapituly stál jeden probošt, pod ním jeden děkan a sbor kanovníků. V dalších funkcích sloužili generální vikář, oficiál, arcijáhen, vikář, kustos, či scholastik. Se vznikem pražského arcibiskupství v roce 1344 byla tato kapitula povýšena na metropolitní, a tak i názvem odlišena od ostatních českých kapitul.

Proboštský úřad býval někdy předstupněm ke jmenování do nejvyšší církevní funkce v Čechách – úřadu pražského biskupa (viz například Pelhřim, Tobiáš z Bechyně) a později pražského arcibiskupa (viz například Jan Očko z Vlašimi) nebo na Moravě. Některé pražské probošty nacházíme ve funkci probošta, děkana či kanovníka vyšehradského, staroboleslavského, litomyšlského, brněnského, olomouckého, vratislavského, míšeňského či jiných kapitul.

Probošti pražské kapitulyEditovat

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

  • Antonín PODLAHA, Series praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque praelatorum et canonicorum S. Metropolitanae ecclessiae Pragensis a primordii usque ad praesentia tempora. Pragae 1912, strany 389 - 390.

Externí odkazyEditovat

Související článkyEditovat