Seznam náměstí v Praze

seznam na projektech Wikimedia
(přesměrováno z Seznam pražských náměstí)

Tato stránka obsahuje seznam pražských náměstí. V seznamu jsou zahrnuta především ta prostranství, jejichž název obsahuje slovo „náměstí“, ale jsou zde i další prostranství s názvy jako například Uhelný trh, Stará obec nebo Na Kampě, která fakticky jsou také náměstími. Staré názvy a zrušená náměstí jsou zmíněny, zejména došlo-li ke změně od roku 1990.

Náměstí jsou řazena abecedně. Názvy, které začínají slovem „náměstí“, jsou řazeny pod písmenem „N“, jak je obvyklé v nových vydáních plánů města.

Názvy jsou uváděny v plné verzi bez zkratek, pokud se taková verze používá. Pravopis slov za předložkou je uváděn v odborné variantě pravopisu podle Akademických pravidel českého pravopisu tak, jak je doporučuje odborná místopisná komise Rady HMP a jak jsou oficiálně schváleny a registrovány, tedy se zachováním rozlišení, zda slovo má povahu vlastního jména, nikoliv tedy podle zásad doporučovaných poradnou ÚJČ ČAV a aplikovaných v některých on-line mapách Prahy. Pravopis obecných označení a titulů mezi slovem „náměstí“ a jménem osoby je oproti oficiálnímu názvu přizpůsoben pravopisu podle PČP vydávaných od roku 1993. Podle pravidel českého pravopisu a vžité praxe se slovo náměstí, je-li na začátku názvu, píše s malým počátečním písmenem (například náměstí Míru), pokud není jiný důvod k tomu, aby písmeno bylo velké (například umístění na začátku věty, na začátku nadpisu, na začátku číslované položky seznamu nebo na začátku jiného vlastního jména, v němž je jméno náměstí obsaženo, například „stanice Náměstí Míru“).

Za názvem náměstí je uvedena samosprávná městská část a katastrální území (katastrální čtvrť).

A editovat

 
Anenské náměstí

B editovat

D editovat

E editovat

F editovat

 
Flemingovo náměstí

H editovat

Ch editovat

J editovat

K editovat

 
Karlovo náměstí

L editovat

M editovat

N editovat

 
Náměstí 14. října
 
Náměstí Republiky

O editovat

P editovat

R editovat

Ř editovat

S editovat

 
Staroměstské náměstí

Š editovat

T editovat

U editovat

V editovat

 
Václavské náměstí

W editovat

Z editovat

Ž editovat