Otevřít hlavní menu

Seznam pražských náměstí

seznam na projektech Wikimedia

Tato stránka obsahuje seznam pražských náměstí. V seznamu jsou zahrnuta především ta prostranství, jejichž název obsahuje slovo „náměstí“, nejsou zde tedy (zatím) zahrnuta všechna prostranství s názvy jako například Uhelný trh nebo Na Kampě, třebaže fakticky jsou také náměstími. Staré názvy a zrušená náměstí jsou zmíněny, zejména došlo-li ke změně od roku 1990.

Náměstí jsou řazena abecedně. Názvy, které začínají slovem „náměstí“, jsou řazeny pod písmenem „N“, jak je obvyklé v nových vydáních plánů města.

Názvy jsou uváděny v plné verzi bez zkratek, pokud se taková verze používá. Pravopis slov za předložkou je uváděn v odborné variantě pravopisu podle Akademických pravidel českého pravopisu tak, jak je doporučuje odborná místopisná komise Rady HMP a jak jsou oficiálně schváleny a registrovány, tedy se zachováním rozlišení, zda slovo má povahu vlastního jména, nikoliv tedy podle zásad doporučovaných poradnou ÚJČ ČAV a aplikovaných v některých on-line mapách Prahy. Pravopis obecných označení a titulů mezi slovem „náměstí“ a jménem osoby je oproti oficiálnímu názvu přizpůsoben pravopisu podle PČP vydávaných od roku 1993. Podle pravidel českého pravopisu a vžité praxe se slovo náměstí, je-li na začátku názvu, píše s malým počátečním písmenem (například náměstí Míru), pokud není jiný důvod k tomu, aby písmeno bylo velké (například umístění na začátku věty, na začátku nadpisu, na začátku číslované položky seznamu nebo na začátku jiného vlastního jména, v němž je jméno náměstí obsaženo, například „stanice Náměstí Míru“).

Za názvem náměstí je uvedena samosprávná městská část a katastrální území (katastrální čtvrť).

AEditovat

BEditovat

DEditovat

EEditovat

FEditovat

HEditovat

CHEditovat

JEditovat

KEditovat

LEditovat

MEditovat

NEditovat

OEditovat

PEditovat

REditovat

ŘEditovat

SEditovat

ŠEditovat

TEditovat

UEditovat

VEditovat

WEditovat

ZEditovat

ŽEditovat