Otevřít hlavní menu

Seznam pozorovatelů Valného shromáždění OSN

seznam na projektech Wikimedia

Kromě 193 členských států přiznává Organizace spojených národů mnoha mezinárodním organizacím, entitám a jednomu suverénnímu státu status pozorovatele. Pozorovatelé mají právo mluvit na zasedáních Valného shromáždění Organizace spojených národů, účastnit se procedurálního hlasovaní a také podporovat a podepisovat rezoluce, nemají však právo hlasovat o rezolucích a dalších podstatných usneseních. Status pozorovatele je udělován rezolucí Valného shromáždění Organizace spojených národů.

Nečlenské státyEditovat

Nečlenské pozorovatelské státy jsou uznávány jak svrchované entity, které mají možnost podle svého uvážení podat žádost o členství. Takovým státem bylo v letech 1948 – 2002 Švýcarsko. V současnosti je jediným pozorovatelským státem Vatikán jehož status v rámci OSN je popisován „Nečlenský stát který obdržel stálé pozvání k účasti na zasedání a činnosti Valného shromáždění a udržování stálé pozorovatelské mise v ústředí jako pozorovatel.“

  • Vatikán  Vatikán 1964 se stal trvalým pozorovatelem, 2004 získal všechna členská práva s výjimkou práva volit
  • Palestina  Palestina se stal v roce 2012 nečlenským státem.

Poznámky:

Mezinárodní organizace a entityEditovat

Organization or entity Date observer status was granted
Africká, Karibská a Pacifická skupina států 15. říjen 1981 (RES/36/4)
Africká rozvojová banka 28. říjen 1987 (RES/42/10)
Africká unie (dříve Organizace africké jednoty) 11. říjen 1965 (RES/2011(XX))
15. srpen 2002
Agentura pro zákaz jaderných zbraní v Latinské Americe a Karibiku 17. října 1988 (RES/43/6)
Andské společenství národů 22. říjen 1997 (RES/52/6)
Asian-African Legal Consultative Organization 13. říjen 1980
Asijská rozvojová banka 19. listopad 2002 (RES/57/30)
Sdružení karibských států 15. říjen 1998 (RES/53/17)
Sdružení národů jihovýchodní Asie 4. prosince 2006 (RES/61/44)
Organizace pro hospodářskou spolupráci v Černém moři 8. říjen 1999 (RES/54/5)
Karibské společenství 17. říjen 1991 (RES/46/8)
Středoamerický integrační systém 19. říjen 1995 (RES/50/2)
Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti 2. prosince 2004 (RES/59/50)
Common Fund for Commodities 23. listopad 2005 (RES/60/26)
Společenství nezávislých států 24. dubna 1994 (RES/48/237)
Commonwealth Secretariat 18. listopadu 1976 (RES/31/3)
Společenství portugalsky mluvících zemí 26. listopadu 1999 (RES/54/10)
Společenství států Sahelu a Sahary 12. prosince 2001 (RES/56/92)
Rada Evropy 17. října 1989 (RES/44/6)
Východoafrické společenství 9. prosince 2003 (RES/58/86)
Hospodářské společenství středoafrických zemí 12. listopadu 2000 (RES/55/161)
Hospodářské společenství západoafrických států 2. prosince 2004 (RES/59/51)
Organizace hospodářské spolupráce 13. října 1993 (RES/48/2)
Euroasijské hospodářské společenství 9. prosince 2003 (RES/58/84)
Evropská unie 11. října 1974 (RES/3208 (XXIX))
Guam organizace pro demokracii a hospodářského rozvoje 9. prosince 2003 (RES/58/85)
Hagská konference mezinárodní soukromého práva 23. listopad 2005 (RES/60/27)
Ibero-Americká konference 23. listopad 2005 (RES/60/28)
Komise Indického oceánu 4. prosince 2006 (RES/61/43)
Vnitřní Americká rozvojová banka 12. prosince 2000 (RES/55/160)
Meziparlamentní unie 19. listopadu 2002
Mezinárodní centrum pro vývoj migrační politiky 19. listopad 2002 (RES/57/31)
Mezinárodní výbor Červeného kříže 16. listopad 1990 (A/RES/45/6)
Mezinárodní trestní soud 1. červenec 2002
Interpol 15. listopad 1996 (RES/51/1)
Mezinárodní institut pro vývoj práva 12. prosince 2001 (RES/56/90)
Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce 19. října 1994 (RES/49/2)
Mezinárodní hydrografická organizace 12. prosince 2001 (RES/56/91)
Mezinárodní institut pro demokracii a volební dohled 9. prosince 2003 (RES/58/83)
Mezinárodní olympijský výbor 20. října 2009 (RES/64/3)
Mezinárodní organizace pro migraci 16. října 1992 (RES/47/4)
Mezinárodní organizace frankofonie 10. listopadu 1978 (A/RES/33/18)
Mezinárodní správa mořského dna 24. říjen 1996 (RES/51/6)
Mezinárodní soud pro mořské právo 17. prosince 1996 (RES/51/204)
Mezinárodní svaz ochrany přírody 17. prosince 1999 (RES/54/195)
Islámská rozvojová banka 28. dubna 2007 (RES/61/259)
Latinskoamerický hospodářský systém (SELA) 13. října 1980 (RES/35/3)
Latinskoamerické integrační sdružení (ALADI) 23. listopadu 2005 (RES/60/25)
Latinskoamerický parlament 13. října 1993 (RES/48/4)
Liga arabských států 1. listopadu 1950 (RES/477 (V))
OPEC Fund for International Development 4. prosince 2006 (RES/61/42)
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 15. říjen 1998 (RES/53/6)
Organizace východokaribských států 2. prosince 2004 (RES/59/52)
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 13. října 1993 (RES/48/5)
Organizace amerických států 16. října 1948 (RES/253 (III))
Organizace islámské konference 10. října 1975 (RES/3369 (XXX))
Fórum pacifických ostrovů 17. října 1994 (RES/49/1)
Organizace pro osvobození Palestiny 22. prosince 1974 (RES/3237 (XXIX)): status pozorovatele
9. prosince 1988 (A/RES/43/160): označení "Palestina"
Partners in Population and Development 19. listopadu 2002 (A/RES/57/29)
Stálý rozhodčí soud 13. října 1993 (RES/48/3)
Šanghajská organizace pro spolupráci 2. prosince 2004 (A/RES/59/48)
Jihoasijská asociace pro regionální spolupráci 2. prosince 2004 (RES/59/53)
Jihoafrické rozvojové společenství 2. prosince 2004 (RES/59/49)
Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě 24. srpna 1994
Globální fond pro boj s AIDS, tuberkulózou a malárii 16. prosince 2009 (RES/64/122)
Světová celní organizace 23. dubna 1999 (RES/53/216)

ReferenceEditovat