Seznam posádek stanice Mir

seznam na projektech Wikimedia

Toto je chronologicky řazený seznam posádek stanice Mir. Základní posádky byly dvou nebo tříčlenné týmy kosmonautů zajišťující trvalé obydlení stanice Mir, střídaly se po čtyřech až šesti měsících. Kromě základních posádek na stanici přilétaly na krátkodobé pobyty návštěvnické posádky loděmi Sojuz a Space Shuttle.

Mir v lednu 1997

Základní posádky Miru se skládaly z velitele (v tabulce uveden tučně) a jednoho či více palubních inženýrů. Jednotlivé základní posádky (rusky основные экспедиции) byly pojmenovány pouze číselným označením pořadí posádky, zkráceně EO-[číslo]; první, označená EO-1 (1-я основная экспедиция), se vydala do vesmíru 13. března 1986 a od té doby do června 2000 na stanici pracovalo celkem 28 základních posádek.

S jedinou výjimkou (3. návštěvní expedice (EP-3) na lodi Sojuz TM-5) návštěvní expedice nelétaly samostatně. Na trojmístných lodích Sojuz, dopravujících střídající členy základních posádek, totiž obvykle zůstala jedno nebo dvě volná místa, která byla obsazována kosmonauty, vracejícími se o týden později s vystřídanou expedicí. Tito kosmonauté byli označováni za návštěvní expedici (rusky экспедиции посещения, zkráceně EP-[číslo]), nejčastěji jednočlennou. Analogicky se základními posádkami byly návštěvní expedice, pojmenovány číselným pořadím, lety se zahraniční účastí byly též označovány názvem programu v jehož rámci let proběhl. První návštěvní expedice (1-я экспедиция посещения) odstartovala k Miru 22. července 1987, sedmnáctá a poslední (slovenský kosmonaut Ivan Bella) 20. února 1999.

Od roku 1995 stanici Mir v rámci programu Shuttle–Mir devětkrát navštívily americké raketoplány.

Seznam základních a návštěvních posádek Miru editovat

Označení posádek:

  • základní posádky – EO-[číslo]
  • návštěvní posádky – EP-[číslo] (případně název programu jehož byl let součástí)
  • návštěvy raketoplánu – STS-[číslo letu]

Za jménem kosmonauta je uvedena funkce v posádce – velitel, palubní inženýr, kosmonaut-výzkumník, pilot nebo letový specialista, ojediněle též lékař-výzkumník a kosmonaut-výzkumník (lékař) – a mateřská organizace či agentura – Středisko přípravy kosmonautů (CPK), RKK Eněrgija, Institut lékařsko-biologických problémů (IMBP) a Letecko-výzkumný institut (LII) u sovětských/ruských kosmonautů. Ostatní kosmonauti byli do vesmíru vysláni zpravidla státní kosmickou agenturou – francouzskou CNES, německou DLR, kanadskou CSA a NASA Spojených států – nebo šlo o vojáky vybrané vládou (Syřan, Slovák, a další). Členové záložních posádek měli stejné funkce a mateřské organizace jako odpovídající kosmonauti v hlavních posádkách (s výjimkami v 15. a 16. základní expedici).

První osídlení editovat

Po vypuštění základního bloku Miru 19. února 1986 k němu záhy odstartovala první posádka. Po 51 dnech pobytu na stanici kosmonauti přelétli na stále sloužící Saljut 7.

Posádka Datum startu,
vynášející loď
Doba pobytu Datum odletu,
odletová loď
Záložní posádka
1. základní expedice (EO-1)
  Leonid Kizim,
velitel, CPK
  Vladimir Solovjov,
palubní inženýr, Eněrgija
13. březen 1986
12:33:09 UTC
Sojuz T-15
(50 dní 22 hodin 34 minut na Miru) 5. květen 1986
12:12:00 UTC
Sojuz T-15
 Alexandr Viktorenko
  Alexandr Pavlovič Alexandrov

Druhé osídlení editovat

Po sedmitýdenním pobytu na Saljutu 7 se Kizim a Solovjov vrátili na Mir s nákladem 400 kg přístrojů a výsledků experimentů.[1]

Posádka Datum příletu,
příletová loď
Doba letu Datum přistání,
návratová loď
1. základní expedice (EO-1)
  Leonid Kizim,
velitel, CPK
  Vladimir Solovjov,
palubní inženýr, Eněrgija
26. červen 1986
19:48:00 UTC
Sojuz T-15
(19 dní 12 hodin 21 minut na Miru)
125 dní 0 hodin 1 minuta
16. červenec 1986
12:34:05 UTC
Sojuz T-15

Třetí osídlení editovat

Posádka Datum startu,
vynášející loď
Doba letu Datum přistání,
návratová loď
Záložní posádka
2. základní expedice (EO-2)
  Jurij Romaněnko,
velitel, CPK
5. únor 1987
21:38:16 UTC
Sojuz TM-2
326 dní 11 hodin 38 minut 29. prosinec 1987
09:16:15 UTC
Sojuz TM-3
 Vladimir Titov
  Alexandr Lavejkin,
palubní inženýr, Eněrgija
174 dní 3 hodiny 26 minut 30. červenec 1987
01:04:12 UTC
Sojuz TM-2
  Alexandr Serebrov
  Alexandr Pavlovič Alexandrov,
palubní inženýr, Eněrgija
22. červenec 1987
01:59:17 UTC
Sojuz TM-3
160 dní 7 hodin 17 minut 29. prosinec 1987
09:16:15 UTC
Sojuz TM-3
  Viktor Savinych
1. návštěvní expedice (EP-1)
  Alexandr Viktorenko,
velitel, CPK
  Muhammed Ahmad Fáris,
kosmonaut-výzkumník, Letectvo Sýrie
22. červenec 1987
01:59:17 UTC
Sojuz TM-3
7 dní 23 hodin 5 minut 30. červenec 1987
01:04:12 UTC
Sojuz TM-2
 Anatolij Solovjov
  Munir Chabib
3. základní expedice (EO-3)
  Vladimir Titov,
velitel, CPK
  Musa Manarov,
palubní inženýr, Eněrgija
21. prosinec 1987
11:18:03 UTC
Sojuz TM-4
365 dní 22 hodin 39 minut 21. prosinec 1988
09:57:00 UTC
Sojuz TM-6
 Alexandr Volkov
  Alexandr Kaleri
  Valerij Poljakov,
lékař-výzkumník, IMBP
29. srpen 1988
04:23:11 UTC
Sojuz TM-6
přešel do EO-4   German Arzamazov
2. návštěvní expedice (EP-2)
  Anatolij Levčenko,
kosmonaut-výzkumník, LII
21. prosinec 1987
11:18:03 UTC
Sojuz TM-4
7 dní 21  hodin 58  minut 29. prosinec 1987
09:16:15 UTC
Sojuz TM-3
  Alexandr Ščukin
3. návštěvní expedice (EP-3, program Šipka)
  Anatolij Solovjov,
velitel, CPK
  Viktor Savinych,
palubní inženýr, Eněrgija
  Alexandr Panajotov Alexandrov,
kosmonaut-výzkumník, Letectvo Bulharska
7. červen 1988
14:03:13 UTC
Sojuz TM-5
9 dní 20 hodin 9 minut 17. červen 1988
10:12:32 UTC
Sojuz TM-4
 Vladimir Ljachov
  Alexandr Serebrov,
  Krasimir Stojanov
4. návštěvní expedice (EP-4)
  Vladimir Ljachov,
velitel, CPK
  Abdul Ahad Mómand,
kosmonaut-výzkumník, Letectvo Afghánistánu
29. srpen 1988
04:23:11 UTC
Sojuz TM-6
8 dní 20 hodin 26 minut 7. září 1988
00:49:38 UTC
Sojuz TM-5
 Anatolij Berezovoj
  Mohammad Daurán Ghalám Masúm
4. základní expedice (EO-4)
  Alexandr Volkov,
velitel, CPK
  Sergej Krikaljov,
palubní inženýr, Eněrgija
26. listopad 1988
15:49:34 UTC
Sojuz TM-7
151 dní 11 hodin 8 minut 27. duben 1989
02:57:58 UTC
Sojuz TM-7
 Alexandr Viktorenko
  Alexandr Serebrov
  Valerij Poljakov,
lékař-výzkumník, IMBP
přešel z EO-3 240 dní 22 hodin 35 minut přešel z EO-3
5. návštěvní expedice (EP-5, program Aragatz)
  Jean-Loup Chrétien,
kosmonaut-výzkumník, CNES
26. listopad 1988
15:49:34 UTC
Sojuz TM-7
24 dní 18 hodin 7 minut 21. prosinec 1988
09:57:00 UTC
Sojuz TM-6
  Michel Tognini

Čtvrté osídlení editovat

Posádka Datum startu,
vynášejíc loď
Doba letu Datum přistání,
návratová loď
Záložní posádka
5. základní expedice (EO-5)
  Alexandr Viktorenko,
velitel, CPK
  Alexandr Serebrov,
palubní inženýr, Eněrgija
5. září 1989
21:38:03 UTC
Sojuz TM-8
166 dní 6 hodin 58 minut 19. únor 1990
04:36:18 UTC
Sojuz TM-8
 Anatolij Solovjov
  Alexandr Balandin
6. základní expedice (EO-6)
  Anatolij Solovjov,
velitel, CPK
  Alexandr Balandin,
palubní inženýr, Eněrgija
11. únor 1990
06:16:00 UTC
Sojuz TM-9
179 dní 1 hodina 18 minut 9. srpen 1990
07:33:57 UTC
Sojuz TM-9
 Gennadij Manakov
  Gennadij Strekalov
7. základní expedice (EO-7)
  Gennadij Manakov,
velitel, CPK
  Gennadij Strekalov,
palubní inženýr, Eněrgija
1. srpen 1990
09:32:21 UTC
Sojuz TM-10
130 dní 20 hodin 36 minut 10. prosinec 1990
06:08:12 UTC
Sojuz TM-10
 Viktor Afanasjev
  Musa Manarov
8. základní expedice (EO-8)
  Viktor Afanasjev,
velitel, CPK
  Musa Manarov,
palubní inženýr, Eněrgija
2. prosinec 1990
08:13:32 UTC
Sojuz TM-11
175 dní 1 hodina 51 minut 26. květen 1991
10:04:13 UTC
Sojuz TM-11
 Anatolij Arcebarskij
  Sergej Krikaljov
6. návštěvní expedice (EP-6)
  Tojohiro Akijama,
kosmonaut výzkumník,
televizní stanice TBS
2. prosinec 1990
08:13:32 UTC
Sojuz TM-11
7 dní 21 hodin 55 minut 10. prosinec 1990
06:08:12 UTC
Sojuz TM-10
  Rjóko Kikučiová
9. základní expedice (EO-9)
  Anatolij Arcebarskij,
velitel, CPK
18. květen 1991
12:50:28 UTC
Sojuz TM-12
144 dní 15 hodin 22 minut 10. říjen 1991
04:12:18 UTC
Sojuz TM-12
 Alexandr Volkov
  Sergej Krikaljov,
palubní inženýr, Eněrgija
přešel do EO-10   Alexandr Kaleri
7. návštěvní expedice (EP-7, program Juno)
  Helen Sharmanová,
kosmonaut-výzkumník, program Juno
18. květen 1991
12:50:28 UTC
Sojuz TM-12
7 dní 21 hodin 14 minut 26. květen 1991
10:04:13 UTC
Sojuz TM-11
  Timothy Mace
10. základní expedice(EO-10)
 /  Alexandr Volkov,
velitel, CPK
2. říjen 1991
05:59:38 UTC
Sojuz TM-13
175 dní 2 hodiny 52 minut 25. březen 1992
08:51:22 UTC
Sojuz TM-13
 Alexandr Viktorenko
 /  Sergej Krikaljov,
palubní inženýr, Eněrgija
přešel z EO-9 311 dní 20 hodin 1 minuta přešel z EO-9
8. návštěvní expedice (EP-8, program AustroMir 91)
  Toktar Aubakirov,
kosmonaut-výzkumník,
„Kazašský kosmický program“
  Franz Viehböck,
kosmonaut-výzkumník, program AustroMir 91
2. říjen 1991
05:59:38 UTC
Sojuz TM-13
7 dní 22 hodin 13 minut 10. říjen 1991
04:12:18 UTC
Sojuz TM-12
  Talgat Musabajev
  Clemens Lothaller
11. základní expedice (EO-11)
  Alexandr Viktorenko,
velitel, CPK
  Alexandr Kaleri,
palubní inženýr, Eněrgija
17. březen 1992
10:54:30 UTC
Sojuz TM-14
145 dní 14 hodin 11 minut 10. srpen 1992
01:05:02 UTC
Sojuz TM-14
 Anatolij Solovjov
  Sergej Avdějev
9. návštěvní expedice (EP-9, program Mir 92)
  Klaus-Dietrich Flade,
kosmonaut-výzkumník, DLR
17. březen 1992
10:54:30 UTC
Sojuz TM-14
7 dní 21 hodin 56 minut 25. březen 1992
08:51:22 UTC
Sojuz TM-13
  Ewald Reinhold
12. základní expedice (EO-12)
  Anatolij Solovjov,
velitel, CPK
  Sergej Avdějev,
palubní inženýr, Eněrgija
27. červenec 1992
06:08:42 UTC
Sojuz TM-15
188 dní 21 hodin 41 minut 1. únor 1993
03:49:57 UTC
Sojuz TM-15
 Gennadij Manakov
  Alexandr Poleščuk
10. návštěvní expedice (EP-10, program Antarès)
  Michel Tognini,
kosmonaut-výzkumník, CNES
27. červenec 1992
06:08:42 UTC
Sojuz TM-15
13 dní 18 hodin 56 minut 10. srpen 1992
01:05:02 UTC
Sojuz TM-14
  Jean-Pierre Haigneré
13. základní expedice (EO-13)
  Gennadij Manakov,
velitel, CPK
  Alexandr Poleščuk,
palubní inženýr, Eněrgija
24. leden 1993
05:58:05 UTC
Sojuz TM-16
179 dní 0 hodin 44 minut 22. červenec 1993
06:41:50 UTC
Sojuz TM-16
 Vasilij Ciblijev
  Jurij Usačov
14. základní expedice (EO-14)
  Vasilij Ciblijev,
velitel, CPK
  Alexandr Serebrov,
palubní inženýr, Eněrgija
1. červenec 1993
14:32:58 UTC
Sojuz TM-17
196 dní 17 hodin 45 minut 14. leden 1994
08:18:20 UTC
Sojuz TM-17
 Viktor Afanasjev
  Jurij Usačov
11. návštěvní expedice (EP-11, program Altaïr)
  Jean-Pierre Haigneré,
kosmonaut-výzkumník, CNES
1. červenec 1993
14:32:58 UTC
Sojuz TM-17
20 dní 16 hodin 9 minut 22. červenec 1993
06:41:50 UTC
Sojuz TM-16
  Claudie André-Deshaysová
15. základní expedice (EO-15)
  Viktor Afanasjev,
velitel, CPK
  Jurij Usačov,
palubní inženýr, Eněrgija
8. leden 1994
10:05:34 UTC
Sojuz TM-18
182 dní 0 hodin 27 minut 9. červenec 1994
10:32:35 UTC
Sojuz TM-18
 Jurij Malenčenko
  Talgat Musabajev,
palubní inženýr, CPK
  Valerij Poljakov,
kosmonaut-výzkumník (lékař), IMBP
přešel do EO-16   Gennadij Arzamazov
16. základní expedice (EO-16)
  Jurij Malenčenko,
velitel, CPK
  Talgat Musabajev,
palubní inženýr, CPK
1. červenec 1994
12:24:50 UTC
Sojuz TM-19
125 dní 22 hodin 54 minut 4. listopad 1994
11:18:26 UTC
Sojuz TM-19
 Alexandr Viktorenko
  Jelena Kondakovová,
palubní inženýr, Eněrgija
  Valerij Poljakov,
kosmonaut-výzkumník (lékař), IMBP
přešel z EO-15 přešel do EO-17
17. základní expedice (EO-17)
  Alexandr Viktorenko,
velitel, CPK
  Jelena Kondakovová,
palubní inženýr, Eněrgija
3. říjen 1994
22:42:30 UTC
Sojuz TM-20
169 dní 5 hodin 22 minut 22. březen 1995
04:04:05 UTC
Sojuz TM-20
 Jurij Gidzenko
  Sergej Avdějev
  Valerij Poljakov,
kosmonaut-výzkumník (lékař), IMBP
přešel z EO-16 437 dní 17 hodin 59 minut přešel z EO-16
12. návštěvní expedice (EP-12, program Euromir 94)
  Ulf Merbold,
kosmonaut-výzkumník, ESA
3. říjen 1994
22:42:30 UTC
Sojuz TM-20
31 dní 12 hodin 36 minut 4. listopad 1994
11:18:26 UTC
Sojuz TM-19
  Pedro Duque
18. základní expedice (EO-18)
  Vladimir Děžurov,
velitel, CPK
  Gennadij Strekalov,
palubní inženýr, Eněrgija
  Norman Thagard,
palubní inženýr 2, NASA
14. březen 1995
06:11:34 UTC
Sojuz TM-21
115 dní 8 hodin 43 minut 7. červenec 1995
14:55:28 UTC
Atlantis (mise STS-71)
 Anatolij Solovjov
  Nikolaj Budarin
  Bonnie Dunbarová
STS-71
  Robert Gibson, velitel, NASA
  Charles Precourt, pilot, NASA
  Ellen Bakerová, letový specialista, NASA
  Gregory Harbaugh, letový specialista, NASA
  Bonnie Dunbarová, letový specialista, NASA
27. červen 1995
19:32:19 UTC
Atlantis
9 dní 19 hodin 22 minut 7. červenec 1995
14:54:34 UTC
Atlantis
19. základní expedice (EO-19)
  Anatolij Solovjov,
velitel, CPK
  Nikolaj Budarin,
palubní inženýr, Eněrgija
27. červen 1995
19:32:19 UTC
Atlantis (mise STS-71)
75 dní 11 hodin 20 minut 11. září 1995
06:52:40 UTC
Sojuz TM-21
 Jurij Onufrijenko
  Jurij Usačov
20. základní expedice (EO-20, program Euromir 95)
  Jurij Gidzenko,
velitel, CPK
  Sergej Avdějev,
palubní inženýr, Eněrgija
  Thomas Reiter,
palubní inženýr 2, ESA
3. září 1995
09:00:23 UTC
Sojuz TM-22
179 dní 1 hodina 42 minut 29. únor 1996
10:42:08 UTC
Sojuz TM-22
 Gennadij Manakov
  Pavel Vinogradov
  Christer Fuglesang
STS-74
  Kenneth Cameron, velitel, NASA
  James Halsell, pilot, NASA
  Jerry Ross, letový specialista, NASA
  William McArthur, Jr., letový specialista, NASA
  Chris Hadfield, letový specialista, CSA
12. listopad 1995
12:30:43 UTC
Atlantis
8 dní 4 hodiny 31 minut 20. listopad 1995
17:01:27 UTC
Atlantis
21. základní expedice (EO-21)
  Jurij Onufrijenko,
velitel, CPK
  Jurij Usačov,
palubní inženýr, Eněrgija
21. únor 1996
12:34:05 UTC
Sojuz TM-23
193 dni 19 hodin 8 minut 2. září 1996
07:41:40 UTC
Sojuz TM-23
 Vasilij Ciblijev
  Alexandr Lazutkin
  Shannon Lucidová,
palubní inženýr 2, NASA
22. březen 1996
08:13:04 UTC
Atlantis (mise STS-76)
přešla do EO-22   John Blaha
STS-76
  Kevin Chilton, velitel, NASA
  Richard Searfoss, pilot, NASA
  Linda Godwinová, letový specialista, NASA
  Michael Clifford, letový specialista, NASA
  Ronald Sega, letový specialista, NASA
22. březen 1996
08:13:04 UTC
Atlantis
9 dní 5 hodin 16 minut 31. březen 1996
13:28:57 UTC
Atlantis
22. základní expedice (EO-22)
  Valerij Korzun,
velitel, CPK
  Alexandr Kaleri,
palubní inženýr, Eněrgija
17. srpen 1996
13:18:03 UTC
Sojuz TM-24
196 dní 17 hodin 26 minut 2. březen 1997
06:44:16 UTC
Sojuz TM-24
 Gennadij Manakov
  Pavel Vinogradov
  Shannon Lucidová,
palubní inženýr 2, NASA
přešla z EO-21 188 dní 4 hodiny 0 minut 26. září 1996
12:13:13 UTC
Atlantis (mise STS-79)
přešla z EO-21
  John Blaha,
palubní inženýr 2, NASA
16. září 1996
08:54:49 UTC
Atlantis (mise STS-79)
128 dní 5 hodin 28 minut 22. leden 1997
14:23:51 UTC
Atlantis (mise STS-81)
  Jerry Linenger
  Jerry Linenger,
palubní inženýr 2, NASA
12. leden 1997
09:27:23 UTC
Atlantis (mise STS-81)
přešel do EO-23   Michael Foale
13. návštěvní expedice (EP-13, program Cassiopée)
  Claudie André-Deshaysová,
kosmonaut-výzkumník, CNES
17. srpen 1996
13:18:03 UTC
Sojuz TM-24
15 dní 18 hodin 24 minut 2. září 1996
07:41:40 UTC
Sojuz TM-23
  Léopold Eyharts
STS-79
  William Readdy, velitel, NASA
  Terrence Wilcutt, pilot, NASA
  Thomas Akers, letový specialista, NASA
  Jerome Apt, letový specialista, NASA
  Carl Walz, letový specialista, NASA
16. září 1996
08:54:49 UTC
Atlantis
10 dní 3 hodiny 18 minut 26. září 1996
12:13:13 UTC
Atlantis
STS-81
  Michael Baker, velitel, NASA
  Brent W. Jett, Jr., pilot, NASA
  John Grunsfeld, letový specialista, NASA
  Marsha Ivinsová, letový specialista, NASA
  Peter Wisoff, letový specialista, NASA
12. leden 1997
09:27:23 UTC
Atlantis
10 dní 4 hodiny 55 minut 22. leden 1997
14:22:46 UTC
Atlantis
23. základní expedice (EO-23)
  Vasilij Ciblijev,
velitel, CPK
  Alexandr Lazutkin,
palubní inženýr, Eněrgija
10. únor 1997
14:09:30 UTC
Sojuz TM-25
184 dní 22 hodin 8 minut 14. srpen 1997
12:17:10 UTC
Sojuz TM-25
 Talgat Musabajev
  Nikolaj Budarin
  Jerry Linenger,
palubní inženýr 2, NASA
přešel z EO-22 132 dní 4 hodiny 0 minut 24. květen 1997
13:27:44 UTC
Atlantis (mise STS-84)
přešel z EO-22
  Michael Foale,
palubní inženýr 2, NASA
15. květen 1997
09:07:48 UTC
Atlantis (mise STS-84)
přešel do EO-24   Janice Vossová
14. návštěvní expedice (EP-14, program Mir 97)
  Reinhold Ewald,
kosmonaut-výzkumník, DLR
10. únor 1997
14:09:30 UTC
Sojuz TM-25
19 dní 16 hodin 35 minut 2. březen 1997
06:44:16 UTC
Sojuz TM-24
  Hans Schlegel
STS-84
  Charles Precourt, velitel, NASA
  Eileen Collins, pilot, NASA
  Jean-Francois Clervoy, letový specialista, ESA
  Carlos Noriega, letový specialista, NASA
  Edward Lu, letový specialista, NASA
  Jelena Kondakovová, letový specialista, Eněrgija
15. květen 1997
09:07:48 UTC
Atlantis
9 dní 5 hodin 20 minut 24. květen 1997
13:27:44 UTC
Atlantis
24. základní expedice (EO-24)
  Anatolij Solovjov,
velitel, CPK
  Pavel Vinogradov,
palubní inženýr, Eněrgija
5. srpen 1997
15:35:54 UTC
Sojuz TM-26
197 dní 17 hodin 35 minut 19. únor 1998
09:10:30 UTC
Sojuz TM-26
 Gennadij Padalka
  Sergej Avdějev
  Michael Foale,
palubní inženýr 2, NASA
přešel z EO-23 144 dní 13 hodin 47 minut 6. říjen 1997
21:55:00 UTC
Atlantis (mise STS-86)
přešel z EO-23
  David Wolf,
palubní inženýr 2, NASA
26. září 1997
02:34:19 UTC
Atlantis (mise STS-86)
127 dní 20 hodin 1 minuta 31. leden 1998
22:36:00 UTC
Endeavour (mise STS-89)
  Andrew Thomas
  Andrew Thomas,
palubní inženýr 2, NASA
23. leden 1998
01:48:15 UTC
Endeavour (mise STS-89)
přešel do EO-25   Janice Vossová
STS-86
  James Wetherbee, velitel, NASA
  Michael Bloomfield, pilot, NASA
  Vladimir Titov, letový specialista, CPK
  Scott Parazynski, letový specialista, NASA
  Jean-Loup Chrétien, letový specialista, CNES
  Wendy Lawrenceová, letový specialista, NASA
26. září 1997
02:34:19 UTC
Atlantis
10 dní 19 hodin 21 minut 6. říjen 1997
21:55:00 UTC
Atlantis
STS-89
  Terrence Wilcutt, velitel, NASA
  Joe Edwards, pilot, NASA
  James Reilly, letový specialista, NASA
  Michael Anderson, letový specialista, NASA
  Bonnie Dunbarová, letový specialista, NASA
  Saližan Šaripov, letový specialista, CPK
23. leden 1998
01:48:15 UTC
Endeavour
8 dní 19 hodin 47 minut 31. leden 1998
22:36:00 UTC
Endeavour
25. základní expedice (EO-25)
  Talgat Musabajev,
velitel, CPK
  Nikolaj Budarin,
palubní inženýr, Eněrgija
29. leden 1998
16:33:42 UTC
Sojuz TM-27
207 dní 12 hodin 51 minut 25. srpen 1998
05:24:44 UTC
Sojuz TM-27
 Viktor Afanasjev
  Sergej Treščov
  Andrew Thomas,
palubní inženýr 2, NASA
přešel z EO-24 140 dní 15 hodin 12 minut 12. červen 1998
18:00:17 UTC
Discovery (mise STS-91)
přešel z EO-24
15. návštěvní expedice (EP-15, program Pégase)
  Léopold Eyharts,
kosmonaut-výzkumník, CNES
29. leden 1998
16:33:42 UTC
Sojuz TM-27
20 dní 16 hodin 37 minut 19. únor 1998
09:10:30 UTC
Sojuz TM-26
  Jean-Pierre Haignére
STS-91
  Charles Precourt, velitel, NASA
  Dominic Gorie, pilot, NASA
  Wendy Lawrenceová, letový specialista, NASA
  Franklin Chang-Diaz, letový specialista, NASA
  Janet Kavandiová, letový specialista, NASA
  Valerij Rjumin, letový specialista, Eněrgija
2. červen 1998
22:06:24 UTC
Discovery
9 dní 19 hodin 54 minut 12. červen 1998
18:00:17 UTC
Discovery
26. základní expedice (EO-26)
  Gennadij Padalka,
velitel, CPK
13. srpen 1998
09:43:11 UTC
Sojuz TM-28
198 dní 16 hodin 31 minut 28. únor 1999
02:14:30 UTC
Sojuz TM-28
 Sergej Zaljotin
  Sergej Avdějev,
palubní inženýr, Eněrgija
přešel do EO-27   Alexandr Kaleri
16. návštěvní expedice (EP-16)
  Jurij Baturin,
palubní inženýr (start),
kosmonaut-výzkumník (přistání), CPK
13. srpen 1998
09:43:11 UTC
Sojuz TM-28
11 dní 19 hodin 42 minut 25. srpen 1998
05:24:44 UTC
Sojuz TM-27
  Oleg Kotov
27. základní expedice (EO-27, program Persée)
  Viktor Afanasjev,
velitel, CPK
  Jean-Pierre Haigneré,
palubní inženýr, ESA
20. únor 1999
04:18:01 UTC
Sojuz TM-29
188 dní 20 hodin 16 minut 28. srpen 1999
00:34:20 UTC
Sojuz TM-29
 Saližan Šaripov
  Claudie André-Deshaysová
  Sergej Avdějev,
palubní inženýr, Eněrgija
přešel z EO-26 379 dní 14 hodin 51 minut přešel z EO-26
17. návštěvní expedice (EP-17, program Štefánik)
  Ivan Bella,
kosmonaut-výzkumník, Letectvo Slovenska
20. únor 1999
04:18:01 UTC
Sojuz TM-29
7 dní 21 hodin 56 minut 28. únor 1999
02:14:30 UTC
Sojuz TM-28
  Michal Fulier

Páté osídlení editovat

Posádka Datum startu,
vynášející loď
Doba letu Datum přistání,
návratová loď
Záložní posádka
28. základní expedice (EO-28)
  Sergej Zaljotin,
velitel, CPK
  Alexandr Kaleri,
palubní inženýr, Eněrgija
4. duben 2000
05:01:29 UTC
Sojuz TM-30
72 dní 19 hodin 42 minut 16. červen 2000
00:43:45 UTC
Sojuz TM-30
 Saližan Šaripov
  Pavel Vinogradov

Podklady k sestavení seznamu editovat

Seznam byl sestaven na základě údajů ze stránek encyklopedie ASTROnote, kapitola Orbitální lety (Орбитальные полеты), oddíl Pilotované kosmické lety (Пилотируемые космические полёты).[2] Údaje byly ověřeny v encyklopedii MEK. Malá encyklopedie kosmonautiky, článek Mir, kapitola Mir – lety,[3] a v encyklopedii SPACE 40.[4]

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku List of Mir Expeditions na anglické Wikipedii.

  1. HOLUB, Aleš. MEK. Malá encyklopedie kosmonautiky [online]. Kosmo.cz, rev. 2001-10-28 [cit. 2009-04-22]. Kapitola Sojuz T-15. [dále jen MEK]. Dostupné online. 
  2. IVANOV, Ivan, a kol. Космическая энциклопедия ASTROnote [online]. Moskva: rev. 2009-04-08 [cit. 2009-04-09]. Kapitola Пилотируемые космические полёты. Dostupné online. (rusky) 
  3. MEK [online]. Rev. 2001-03-03 [cit. 2009-04-21]. Kapitola Mir - lety. 
  4. VÍTEK, Antonín, a kol. SPACE 40. Velká encyklopedie družic a kosmických sond [online]. Praha: Knihovna Akademie věd ČR [cit. 2009-04-21]. Dostupné online.