Seznam panovníků Nizozemska

Seznam nizozemských panovníků zahrnuje nizozemské místodržitele (severní provincie), holandské a nizozemské krále (a vládnoucí královny). Nizozemští místodržitelé sice nebyli dědičnými panovníky, ale po většinu doby vládli severnímu Nizozemí a od roku 1747 byla jejich funkce oficiálně dědičná. Po roce 1815 se stali dědičnými nizozemskými králi.

Nizozemští místodržitelé (1581–1795)

editovat

V roce 1581 se 7 severních provincií spojilo a prohlásilo republikou, nezávislou na Španělsku. V jejím čele povětšinou stáli místodržitelé, většinou z dynastie Oranžsko-Nasavské, která se stala postupně vládnoucí. Od roku 1747 byla funkce místodržitele oficiálně dědičná v rodě Oranžsko-nasavském. V roce 1795 bylo území obsazeno Francií a místodržitel odešel do exilu. Jeho syn Vilém se stal roku 1815 nizozemským králem

Portrét Jméno Narození–úmrtí Období vlády Rodiče Poznámky
  Vilém I. Oranžský 15331584 15721584 Vilém Nasavsko-Dillenburský
Juliána von Stolberg
  Mořic Nasavský 15671625 15851625 Vilém I. Oranžský
Anna Saská
  Frederik Hendrik Oranžský 15841647 16251647 Vilém I. Oranžský
Luisa de Coligny
  Vilém II. Oranžský 16261650 16471650 Frederik Hendrik Oranžský
Amálie zu Solms-Braunfels
  Vilém III. Oranžský 16501702 16721702 Vilém II. Oranžský
Marie Henrietta Stuartovna
od roku 1689 byl společně se svou ženou Marii II. Stuartovnou anglickým a skotským králem
  Vilém IV. Oranžský 17111751 17471751 Jan Vilém Friso
Marie Luisa Hesensko-Kaselská
první dědičný místodržitel
  Vilém V. Oranžský 17481806 17511795 Vilém IV. Oranžský
Anna Hannoverská
od roku 1795 v exilu
  Vilém VI. Oranžský 17721843 18061815 Vilém V. Oranžský
Vilemína Pruská (1751–1820)
od roku 1815 nizozemský král jako Vilém I.

vytvořený Napoleonem Bonaparte roku 1806 na většině území bývalé sesterské Batavské republiky. Jednalo se předchůdce Nizozemského království. Do čela království postavil Bonaparte svého bratra Ludvíka. Ten k zemi připojil i území východního Fríska. Králi Ludvíkovi byla v roce 1810 de facto vnucená abdikace ve prospěch jeho syna. Po pádu Napoleona, ale i padl holandský režim Bonapartů

Portrét Jméno Narození–úmrtí Období vlády Rodiče Poznámky
  Ludvík I. Bonaparte 17781846 18061810 Carlo Buonaparte
Laetitia Ramolino
  Ludvík II. Bonaparte 18041831 1810 Ludvík Bonaparte
Hortense de Beauharnais

Nizozemští králové (od 1815)

editovat

Po napoleonských válkách bylo vytvořeno na Vídeňském kongresu v roce 1815 Spojené království nizozemské. Vzniklo spojením bývalého Rakouského Nizozemí (území Jižního Nizozemí, dnešní Belgie) a bývalých Spojených nizozemských provincií (území Severního Nizozemí, dnešní Nizozemsko). Jeho králem se stal Vilém I. z dynastie Oranžsko-nasavské, syn posledního nizozemského místodržícího Viléma V. Oranžského. Nizozemské království bylo v personální unii s Lucemburským velkovévodstvím. V roce 1830 se ale odtrhly jižní provincie a vytvořily Belgii. Personální unie Nizozemska a Lucemburska skončila v roce 1890, kdy zemřel král Vilém III. a Lucembursko zdědil nasavský vévoda Adolf zatímco nizozemskou královnou se stala Vilémova dcera Vilemína.

Portrét Jméno Narození–úmrtí Období vlády Rodiče Poznámky
  Vilém I. 17721843 18151840 Vilém V. Oranžský
Vilemína Pruská (1751–1820)
také velkovévoda lucemburský, vévoda Limburský
  Vilém II. 17921849 18401849 Vilém I. Nizozemský
Vilemína Pruská (1774–1837)
také velkovévoda lucemburský, vévoda Limburský
  Vilém III. 18171890 18491890 Vilém II. Nizozemský
Anna Pavlovna Ruská
také velkovévoda lucemburský, vévoda Limburský (do 1866)
  Vilemína Nizozemská 18801962 18901948 Vilém III.
Emma Waldecko-Pyrmontská
do roku 1898 vládla jako regentka její matka,abdikovala ve prospěch dcery Juliány

Po abdikaci královny Vilemíny nastoupila na trůn její jediná dcera Juliána Nizozemská z dynastie Meklenburských a po abdikaci královny Juliány nastoupila její dcera Beatrix z dynastie Lippe, ale během jejich vlády se název rodu nezměnil a oficiálně vládne Nizozemsku stále dynastie Oranžsko-Nasavská.

Portrét Jméno Narození–úmrtí Období vlády Rodiče Poznámky
  Juliána Nizozemská 19092004 19481980 Vilemína Nizozemská
Jindřich Meklenbursko-Zvěřínský
abdikovala v roce 1980 ve prospěch dcery Beatrix
  Beatrix 1938–žijící od 19802013 Juliána Nizozemská
Bernhard z Lippe-Biesterfeldu
abdikovala v roce 2013 ve prospěch syna Viléma-Alexandra
  Vilém-Alexandr 1967–žijící od 2013 královna Beatrix
Claus van Amsberg

Rodokmen

editovat

Rodokmen klade důraz na kontinuitu trůnu.

 
Rodokmen nizozemských panovníků

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat