Seznam památných stromů v okrese Tachov

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam památných stromů v okrese Tachov, v němž jsou uvedeny památné stromy na území okresu Tachov.

Název [* 1] Obrázek Umístění Druh [* 2] Obvod
[v cm]
Kód[* 3]
wikidata
Galerie Poznámka
Bažantovská lípa Bažantov
49°44′32″ s. š., 12°34′26″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000400.000000400 102265
Q11063252
30 metrů vysoká lípa v polích u kóty 669, asi 0,7 km jihovýchodně od bývalé osady Bažantov.
Boněnovská lípa Boněnov
49°54′40″ s. š., 12°47′10″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000350.000000350 102264
Q11228262
25 metrů vysoká lípa v polesí Podhora u bývalého mlýna nad Čiperkou.
Borská alej Bor u Tachova
49°42′1″ s. š., 12°46′47″ v. d.
dub letní (115) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102235
Q11233488
Alej 115 dubů podél silnice Bor-Stráž.
Borský kaštan Bor u Tachova
49°42′47″ s. š., 12°46′43″ v. d.
jírovec maďal &0000000000000300.000000300 102263
Q11233518
30 metrů vysoký jírovec maďal na městském hřbitově vpravo od vchodu u zdi.
Broumovské smrky v Hamerském údolí Broumov u Zadního Chodova
49°53′26″ s. š., 12°34′20″ v. d.
smrk ztepilý (10) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102239
Q11346660
Kategorie „Broumovské smrky v Hamerském údolí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Broumovské smrky v Hamerském údolí“ na Wikimedia Commons
Skupina 10 smrků v lesním porostu u Hamerského potoka cca 1,5 km západně od Broumova, poblíž Broumovského zámečku.
Broumovský jasan Broumov u Zadního Chodova
49°53′4″ s. š., 12°36′50″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000610.000000610 102269
Q11346689
Kategorie „Broumovský jasan“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Broumovský jasan“ na Wikimedia Commons
32 m vysoký jasan na levé straně lesní cesty pod Broumovem poblíž bývalého mlýna na Hamerském potoce.
Broumovský smrk Broumov u Zadního Chodova
49°53′16″ s. š., 12°35′54″ v. d.
smrk ztepilý &0000000000000370.000000370 102268
Q11346740
35 metrů vysoký smrk roste pod lesním zámečkem na západním konci obce u bývalého mlýnského náhonu.
Dubová alej pod Broumovem Broumov u Zadního Chodova
49°53′4″ s. š., 12°36′30″ v. d.
dub letní (16) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102243
Q11834394
Kategorie „Dubová alej pod Broumovem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dubová alej pod Broumovem“ na Wikimedia Commons
Stromořadí 16 dubů po pravé straně lesní cesty vedoucí pod Broumov k zámečku poblíž Hamerského potoka.
Lípy na Jalovém dvoře Broumov u Zadního Chodova
49°52′47″ s. š., 12°35′15″ v. d.
lípa velkolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105425
Q26779891
Kategorie „Lípy na Jalovém dvoře“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípy na Jalovém dvoře“ na Wikimedia Commons
V místě bývalé osady Jalový Dvůr u pomníku padlým v 1. světové válce
Lípy na samotě U Silnice Horní Kozolupy
49°50′12″ s. š., 12°55′1″ v. d.
lípa malolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102240
Q12034718
V obci
Polžický modřín Horní Polžice
49°54′ s. š., 12°56′2″ v. d.
modřín opadavý &0000000000000310.000000310 102255
Q12046310
U rozcestí při východním okraji osady Horní Polžice. Ochrana stromu zrušena 4. září 2019
Chodovoplánský dub Chodová Planá
49°53′52″ s. š., 12°43′57″ v. d.
dub letní &0000000000000465.000000465 102250
Q11726105
Kategorie „Chodovoplánský dub“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chodovoplánský dub“ na Wikimedia Commons
30 m vysoký dub na pravé straně silnice č. 230 za obcí směrem na Mariánské Lázně.
Chodovská lípa u Hamerského potoka Chodský Újezd
49°52′49″ s. š., 12°39′21″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000450.000000450 102261
Q11726115
Kategorie „Chodovská lípa u Hamerského potoka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chodovská lípa u Hamerského potoka“ na Wikimedia Commons
23 m vysoká lípa u bývalého mlýna západně od silnice do Zadního Chodova; též pracovní název Lípa u Piaseckého mlýna.
Jadružský jasan Jadružský jasan Jadruž
49°39′14″ s. š., 12°44′24″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000300.000000300 102260
Q12022219
Kategorie „Jadružský jasan“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jadružský jasan“ na Wikimedia Commons
35 m vysoký jasan na návsi u hlavního rybníčku.
Smrk pod Bukovou strání Jedlina
49°42′39″ s. š., 12°29′52″ v. d.
smrk ztepilý &0000000000000435.000000435 102271
Q12055049
V polesí Lesná, cca 400 m JZ od Flusárenského vrchu, v mělkém uzavřeném údolí jednoho z přítoků Hraničního potoka
Smrk u hájenky v Jedlině † Jedlina smrk ztepilý &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104475 U silnice z Jedliny do Staré Knížecí Huti asi 200 m od hájenky; dvojkmen
Buk v Kohoutově Kohoutov u Bezdružic
49°53′49″ s. š., 12°55′5″ v. d.
buk lesní &0000000000000341.000000341 105532
Q26790111
19 metrů vysoký buk na okraji obce na křižovatce místních komunikací.
Krasíkovský smrk Kokašice
49°52′31″ s. š., 12°55′20″ v. d.
smrk ztepilý &0000000000000445.000000445 106154
Q73591018
v údolí Hadovky, pod Krasíkovským vrchem.
Dub zimní v Kosově u Boru Kosov u Boru
49°42′5″ s. š., 12°49′52″ v. d.
dub zimní &0000000000000586.000000586 104876
Q26789519
Dub roste na zahradě rodinného domu čp. 7.
Alfrédovská alej Kostelec u Stříbra
49°41′16″ s. š., 13°1′42″ v. d.
javor klen (6)
lípa malolistá (87)
jírovec maďal (8)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102234
Q10775823
Kategorie „Alfrédovská alej“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Alfrédovská alej“ na Wikimedia Commons
Oboustranná alej původně 101 stromů podél cesty od dvora Alfrédov severozápadním směrem podél pole k lesu; v květnu 2009 vyvrácení 1 lípy a 1 javoru
Dub u Senětické hájenky Kostelec u Stříbra
49°41′14″ s. š., 12°59′59″ v. d.
dub letní &0000000000000400.000000400 102262
Q11832507
25 metrů vysoký dub roste v zahradě u lovecké chaty (bývalá hájenka)
Lípa v Křivcích † Lípa u kostela při hřbitovní zdi v obci Křivce. Křivce lípa velkolistá &0000000000000455.000000455 105667 30 m vysoká lípa u kostela v rohu hřbitova.
Kyjovská lípa Kyjov u Zadního Chodova
49°53′12″ s. š., 12°40′32″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000415.000000415 102258
Q12032111
27 m vysoká lípa v polích u kapličky cca 100 m od silnice ze Zadního Chodova do Kyjova. Právní ochrana byla zrušena 19. září 2017.
Lesenská lípa Lesná u Tachova
49°45′14″ s. š., 12°32′13″ v. d.
lípa velkolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102237
Q12033033
Skupina 2 lip v obci u vchodu do kostela.
Lípa v Lesné na návsi Lesná u Tachova
49°45′16″ s. š., 12°32′19″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000550.000000550 102230
Q12034695
25 m vysoká lípa na návsi.
Lípa v Lesné u pana Hrčína Lesná u Tachova
49°45′15″ s. š., 12°32′11″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000650.000000650 102256
Q12034697
20 m vysoká lípa v zahradě čp. 90 – bývalá hospoda.
Schönwaldský jasan Lesná u Tachova
49°43′36″ s. š., 12°31′12″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000640.000000640 106138
Q73602157
Jasan roste na lesní louce nedaleko místa, kde jsou stále patrné stopy zdiva sklárny i hájovny ze zaniklé vsi Schönwaldská huť (Schönwalderhütte).
Lípy u Lomského mlýna Lom u Tachova
49°48′23″ s. š., 12°42′7″ v. d.
lípa malolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102228
Q12034721
U bývalého mlýna
Lomská borovice Lom u Tachova
49°49′28″ s. š., 12°41′49″ v. d.
borovice lesní &0000000000000481.000000481 105430
Q26790036
V poli v malém lesíku
Lípa Jindřicha Kolowrata Málkov u Přimdy
49°38′51″ s. š., 12°40′51″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000350.000000350 102224
Q12034630
Kategorie „Lípa Jindřicha Kolowrata“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa Jindřicha Kolowrata“ na Wikimedia Commons
Lípa v osadě Málkov.
Klen u Mýtského mlýna Mýto u Tachova
49°47′44″ s. š., 12°34′19″ v. d.
javor klen &0000000000000406.000000406 102248
Q12029337
20 m vysoký javor klen u křížku u Mýtského mlýna.
Dub a lípa na Štajnerce Obora u Tachova
49°48′34″ s. š., 12°30′2″ v. d.
dub letní (1)
lípa malolistá (1)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105443
Q26779894
Dub a lípa v lokalitě Štajnerka – louka u bývalé hájenky při jednom ze vstupů do bývalé obory.
Duby u oborské hájovny Obora u Tachova
49°46′3″ s. š., 12°54′38″ v. d.
dub letní (8) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102267
Q11834603
Skupina osmi dubů u bývalé hájenky Obora cca 2 km od přehradní nádrže Lučina v lokalitě nazývané U Zánvita.
Skupina kaštanů u sochy sv. Rodiny v Olbramově Olbramov
49°50′35″ s. š., 12°52′2″ v. d.
jírovec maďal (4) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104355
Q26779889
na návsi obce kolem sochy sv. Rodiny
Jírovcová alej u Olešné Olešná
49°39′18″ s. š., 12°49′27″ v. d.
jírovec maďal (192) &0000000000000250.000000250 102233
Q12027551
Kategorie „Jírovcová alej u Olešné“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jírovcová alej u Olešné“ na Wikimedia Commons
Stromořadí 192 jírovců po obou stranách silnice z Olešné do Bonětic; obvod kmenů od 70 cm do 250 cm.
Ostrovecká lípa Ostrovce
49°47′18″ s. š., 12°53′24″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000308.000000308 105331
Q26789794
V jihovýchodním okraji obce u komunikace směrem na Černošín a Svojší
Olše u Mže Ošelín
49°46′29″ s. š., 12°52′35″ v. d.
olše lepkavá 378 106419 V břehovém porostu na levém břehu řeky Mže, nedaleko bývalého Šturanckého mlýna, nad soutokem řeky Mže a vodního toku Šárky.
Lípa u Pístovského památníku Pístov
49°55′24″ s. š., 12°46′0″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000325.000000325 102246
Q12034672
27 m vysoká lípa na východním okraji obce v blízkosti památníku obětí pochodu smrti z 2. světové války.
Alej ke Svaté Anně v Plané Planá u Mariánských Lázní
49°52′38″ s. š., 12°43′50″ v. d.
dub letní (5)
dub červený (9)
lípa malolistá (40)
lípa velkolistá (40)
lípa zelená (29)
jírovec maďal (2)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104368
Q26790883
Alej 125 stromů vedoucí z odbočení ze silnice Planá-Chodová Planá západně ulicí Luční ke kostelu a nemocnici Sv. Anny.
Buk u měšťanského pivovaru v Plané Planá u Mariánských Lázní
49°52′10″ s. š., 12°44′28″ v. d.
buk lesní &0000000000000380.000000380 104693
Q26789332
19 m vysoký buk v těsné blízkosti bývalého měšťanského pivovaru.
Dub u Kráčny Pozorka u Kladrub
49°42′41″ s. š., 12°59′59″ v. d.
dub letní &0000000000000645.000000645 102229
Q11832292
Kategorie „Dub u Kráčny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub u Kráčny“ na Wikimedia Commons
27 m vysoký dub u polní cesty nad rybníčkem, cca 13 m jihozápadně od zámku.
Duby nad Pozorkou Pozorka u Kladrub
49°42′40″ s. š., 12°59′50″ v. d.
dub letní (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102242
Q11834552
Kategorie „Duby nad Pozorkou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Duby nad Pozorkou“ na Wikimedia Commons
Dvojice dubů na poli u silnice z Pozorky na Škapce, poblíž kláštera Kladruby.
Lípa u Petrova mlýna Lípa u Petrova mlýna nedaleko Kladrub. Pozorka u Kladrub
49°42′21″ s. š., 12°58′45″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000600.000000600 102257
Q12034668
30 m vysoká lípa u samoty Petrův mlýn na břehu Úhlavky asi 1,1 km jižně od Kladrub.
Prostibořská lípa Prostiboř
49°39′15″ s. š., 12°53′50″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000370.000000370 102254
Q12047211
Na návsi u kaple pod kostelem
Mílovská lípa Přimda
49°40′34″ s. š., 12°39′16″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000714.000000714 104877
Q26789520
Za obcí cca 60 m od silnice směrem na Rozvadov, v zaniklé vsi Mílov
Mílovský buk † Přimda buk lesní &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 ppč. 2024, ochrana zrušena 27. února 1994 z důvodu poškození přírodními činiteli, doporučeno odstranění zbytku stromu z bezpečnostních důvodů[1]
Rájovská trojice Rájov u Třískolup
49°38′23″ s. š., 12°42′9″ v. d.
lípa velkolistá (3) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102244
Q12050549
Kategorie „Rájovská trojice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rájovská trojice“ na Wikimedia Commons
V jihovýchodní části osady kolem křížku
Malovická borovice Skviřín
49°43′46″ s. š., 12°48′55″ v. d.
borovice lesní &0000000000000260.000000260 106448 V blízkosti vesnice Malovice.
Skviřínský dub Skviřín
49°42′56″ s. š., 12°48′47″ v. d.
dub letní &0000000000000370.000000370 102252
Q12054595
V obci pod hřbitovní zdí
Slavická lípa Slavice u Horních Kozolup
49°49′18″ s. š., 12°56′52″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000320.000000320 102253
Q12054678
Západně od kaple na severním konci obce u silnice na Horní Kozolupy
Jeřáb u Kosího potoka Stan u Lestkova
49°51′58″ s. š., 12°49′4″ v. d.
jeřáb muk &0000000000000190.000000190 102259
Q12024678
12 m vysoký jeřáb muk u Českého mlýna v údolí Kosího potoka.
Lípa Na Farském Staré Sedliště
49°44′20″ s. š., 12°41′22″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000450.000000450 102247
Q12034632
17 m vysoká lípa u křížku u cesty ze Starého Sedliště na Nové Sedliště, lokalita Na farském, asi 200 m J od hřbitova.
Starosedlišťské lípy Staré Sedliště
49°44′30″ s. š., 12°41′25″ v. d.
lípa velkolistá (3) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102232
Q12056108
U kostela a na hřbitově
Akát pod Vačinou Strachovice u Bernartic
49°37′22″ s. š., 12°49′44″ v. d.
trnovník akát &0000000000000360.000000360 102270
Q10729003
Akát roste u silnice Planá u Mariánských Lázní-Domažlice.
Jadružský smrk Jadružský smrk Stráž u Tachova
49°39′36″ s. š., 12°44′52″ v. d.
smrk ztepilý &0000000000000353.000000353 102249
Q12022222
Kategorie „Jadružský smrk“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jadružský smrk“ na Wikimedia Commons
25 m vysoký smrk v polesí Bor na křižovatce lesních cest.
Malodvorský javor † Stráž u Tachova javor klen &0000000000000300.000000300 104476 U silnice na Kundratice
Strážská lípa sv. Jana Nepomuckého Stráž u Tachova
49°40′8″ s. š., 12°46′34″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000365.000000365 106360
Kategorie „Strážská lípa sv. Jana Nepomuckého“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Strážská lípa sv. Jana Nepomuckého“ na Wikimedia Commons
Centrum obce v bezprostřední blízkosti sochy sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Václava
Smrk v údolí Kozolupského potoka Sviňomazy
49°49′53″ s. š., 13°1′28″ v. d.
smrk ztepilý &0000000000000414.000000414 102222
Q12055053
Na úpatí severního svazu údolí Kozolupského potoka na okraji jasanové olšiny
Buk v zámecké zahradě Svojšín
49°46′1″ s. š., 12°54′37″ v. d.
buk lesní &0000000000000331.000000331 104735
Q26789364
26 metrů vysoký buk na západní terase v zámecké zahradě.
Dub červený u Skály † Svojšín
49°46′8″ s. š., 12°55′4″ v. d.
dub červený &0000000000000331.000000331 104737 Původní 23 metrů vysoký dub na východním okraji obce nad soutokem Černošínského potoka s řekou Mží padnul př vychřici 19.5.2013, ochrana byla zrušena.
Kaštan u kostela kaštan u kostela sv.Petra a Pavla Svojšín
49°46′2″ s. š., 12°54′37″ v. d.
jírovec maďal &0000000000000329.000000329 104736
Q26789365
18 m vysoký jírovec maďal v obci před kostelem sv. Petra a Pavla.
Lípy u kapličky sv. Mikuláše Svojšín
49°45′50″ s. š., 12°54′41″ v. d.
lípa malolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102226
Q12034726
U kapličky v parku u pěší cesty k nádraží
Lípy u kašny na návsi Svojšín
49°45′59″ s. š., 12°54′38″ v. d.
lípa malolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102227
Q12034727
Na návsi u kašny
Svojšínská lípa Svojšín
49°46′4″ s. š., 12°54′38″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000370.000000370 102225
Q12057669
V zámeckém parku
Alej u minerálního pramene Tachov
49°47′41″ s. š., 12°38′41″ v. d.
javor mléč
javor klen
olše lepkavá
jírovec maďal
lípa
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102238
Q10768593
Alej 184 stromů u minerálního pramene u železniční zastávky Tachov.
Knížecí alej v Tachově Tachov
49°48′ s. š., 12°37′9″ v. d.
dub letní javor mléč javor klen jasan ztepilý olše lepkavá vrba bílá jírovec maďal lípa malolistá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102241
Q12029651
Stromořadí s 481 stromem podél Mže mezi Tachovem a osadou Světce.
Tisovský javor Tisová u Tachova
49°45′57″ s. š., 12°42′25″ v. d.
javor klen &0000000000000380.000000380 102251
Q12059032
V obci na jihovýchodní straně hřbitova
Týnecká lípa Týnecká lípa Týnec u Plané
49°51′ s. š., 12°46′10″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000435.000000435 102223
Q12060175
Kategorie „Týnecká lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Týnecká lípa“ na Wikimedia Commons
V obci na návsi
Muckovská alej Vysočany u Boru
49°41′35″ s. š., 12°43′53″ v. d.
dub letní (28)
jírovec maďal (138)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102236
Q12038922
Kategorie „Muckovská alej“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Muckovská alej“ na Wikimedia Commons
Od Muckovského rybníka podél silnice k Velkým Dvorcům
Lípy u Tabákového mlýna Výškov u Chodové Plané
49°55′4″ s. š., 12°46′44″ v. d.
lípa malolistá (1)
lípa velkolistá (1)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102231
Q12034725
Kategorie „Lípy u Tabákového mlýna“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípy u Tabákového mlýna“ na Wikimedia Commons
Vlevo u vjezdu do mlýna
Lípa ve Výškovicích Výškovice u Michalových Hor
49°55′59″ s. š., 12°48′6″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000546.000000546 102245
Q12034712
Kategorie „Lípa ve Výškovicích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa ve Výškovicích“ na Wikimedia Commons
32 m vysoká lípa v obci u kaple.
Smrk u Žďáru Žďár u Tachova
49°51′36″ s. š., 12°35′57″ v. d.
smrk ztepilý &0000000000000300.000000300 102266
Q12055051
V polesí Huť, jižně silnice Halže-Chodský Újezd. Při vichřici Sabina v únoru 2020 došlo k vyvrácení stromu, ochrana památného stromu byla proto 8. dubna 2020 zrušena.

PoznámkyEditovat

  1. † označuje památné stromy jejichž ochrana byla zrušena, nebo zaniklé.
  2. Číslo v závorce určuje počet jedinců.
  3. Kód databáze AOPK ČR.

ReferenceEditovat

  • Data pocházejí z databáze AOPK ČR a zdrojů uvedených v jednotlivých článcích, pokud není uvedeno jinak.
  1. Okresní úřad Tachov, Pavel Šrámek. Rozhodnutí. Tachov: Okresní úřad Tachov, 1994. 1 s. Dostupné online. S. 1. 

Externí odkazyEditovat

Tento článek potřebuje obrázky. Jste-li ochotni uvolnit je pod svobodnou licencí, neváhejte je načíst (kliknutím na ikonku).