Seznam památných stromů v okrese Litoměřice

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam památných stromů v okrese Litoměřice, v němž jsou uvedeny památné stromy na území okresu Litoměřice.

Název [* 1] Obrázek Umístění Druh [* 2] Obvod
[v cm]
Kód[* 3]
wikidata
Galerie Poznámka
Oskeruše u Bílého Újezdu Bílý Újezd jeřáb oskeruše &0000000000000224.000000224 101906
Q26787355
V poli poblíž osady
Dub u Brozan Brozany nad Ohří
50°27′5″ s. š., 14°9′11″ v. d.
dub letní &0000000000000475.000000475 101886
Q26787336
Jihovýchodně od obce, mezi mlýnským náhonem a ramenem Ohře, v lesním porostu v lokalitě "Ve starých oborách"
Lípa v Brozanech nad Ohří Brozany nad Ohří
50°27′26″ s. š., 14°8′10″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000370.000000370 105197
Q26789721
Na pravé straně u vstupu na hřbitov
Dub u Břehoryj Břehoryje
50°32′30″ s. š., 14°18′57″ v. d.
dub letní &0000000000000650.000000650 101890
Q26787340
Kategorie „Dub u Břehoryj“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub u Břehoryj“ na Wikimedia Commons
SVV od obce, u lesní cesty na hraně hlubokého příkrého zářezu
Dub v Bříze mezi rybníčky Bříza
50°21′43″ s. š., 14°13′2″ v. d.
dub letní &0000000000000346.000000346 101874
Q26787324
V severní části obce u silnice mezi dvěma rybníčky
Jilm v Babíně Budyně nad Ohří
50°24′16″ s. š., 14°7′16″ v. d.
jilm habrolistý &0000000000000450.000000450 105735
Q26790279
V porostu lužního lesa u lesní cesty v lokalitě Babín cca 200 m západně od Budyně nad Ohří
Jírovec maďal ve Ctiněvsi Lípa malolistá a jírovec maďal ve Ctiněvsi u kostela Ctiněves
50°22′33″ s. š., 14°18′26″ v. d.
jírovec maďal &0000000000000404.000000404 105419
Q26789996
Kategorie „Ctiněves - lípa malolistá a jírovec maďal“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ctiněves - lípa malolistá a jírovec maďal“ na Wikimedia Commons
V obci vedle vchodu do kostela sv. Matouše
Lípa malolistá ve Ctiněvsi Lípa malolistá a jírovec maďal ve Ctiněvsi u kostela Ctiněves
50°22′32″ s. š., 14°18′27″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000440.000000440 105420
Q26790027
Kategorie „Ctiněves - lípa malolistá a jírovec maďal“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ctiněves - lípa malolistá a jírovec maďal“ na Wikimedia Commons
V obci před kostelem sv. Matouše
Dub letní na rozcestí Černěves
50°27′15″ s. š., 14°14′30″ v. d.
dub letní &0000000000000328.000000328 105475
Q26790057
Kategorie „Quercus robur in Černěves“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Quercus robur in Černěves“ na Wikimedia Commons
Na okraji obce na křižovatcer místních komunikací vedoucích k Labi a do obce
Král Luhu † Černěves
50°26′33″ s. š., 14°14′29″ v. d.
dub letní &0000000000000442.000000442 105030 V rozsáhlém lesním porostu nivy Labe
Valouškova hrušeň Černěves
50°27′12″ s. š., 14°14′37″ v. d.
hrušeň obecná &0000000000000333.000000333 105474
Q26790056
V soukromé ovocné zahradě
Jilm vaz v Černivi Jilm vaz v Černivi Černiv
50°26′44″ s. š., 14°3′37″ v. d.
jilm vaz &0000000000000260.000000260 101866
Q26787318
V centru obce
Lípa v Dlažkovicích Dlažkovice
50°27′54″ s. š., 13°58′1″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000410.000000410 101895
Q26787345
V obci v zámeckém parku
Dub u Dobříně Dobříň
50°26′25″ s. š., 14°17′29″ v. d.
dub letní &0000000000000475.000000475 101887
Q26787337
Kategorie „Dobříňský háj“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dobříňský háj“ na Wikimedia Commons
Na okraji lesa v lesním porostu na náplavech Labe, na okraji lesa, severozápadně od Dobříně
Dub v Dobříňském háji Dobříň
50°26′35″ s. š., 14°17′30″ v. d.
dub letní &0000000000000495.000000495 101888
Q26787338
Kategorie „Dobříňský háj“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dobříňský háj“ na Wikimedia Commons
V lesním porostu na náplavech Labe, u elektrovodu, severozápadní okraj Dobříně
Buk v Doksanech Doksany
50°27′17″ s. š., 14°9′30″ v. d.
buk lesní červenolistý &0000000000000505.000000505 101893
Q26787343
V zámeckém parku u cesty
Jinan v Doksanech Doksany
50°27′16″ s. š., 14°9′32″ v. d.
jinan dvoulaločný &0000000000000340.000000340 101909
Q26787358
V zámeckém parku pod budovami kláštera
Lípa srdčitá v Doksanech Doksany
50°27′9″ s. š., 14°10′4″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000306.000000306 105029
Q26789629
U základní školy ve dvoře
Platan v Doksanech Doksany
50°27′17″ s. š., 14°9′34″ v. d.
platan javorolistý &0000000000000370.000000370 101892
Q26787342
Na travnaté ploše prvního nádvoří kláštera
Lípa v Horním Šebířově Dolní Šebířov lípa velkolistá &0000000000000538.000000538 101908
Q26787357
V zaniklé osadě Horní Šebířov
Menší lípa v Horním Šebířově Dolní Šebířov lípa velkolistá &0000000000000435.000000435 101905
Q26787354
V zaniklé osadě Horní Šebířov
Lípa v Dubičné Dubičná lípa malolistá &0000000000000405.000000405 101920
Q26787366
V obci na návsi u křížku
Lípa v Hlinné Lípa v Hlinné Hlinná lípa malolistá &0000000000000250.000000250 101918
Q26787364
Na okraji obce poblíž studny
Jeřáb oskeruše Horní Řepčice
50°33′28″ s. š., 14°14′38″ v. d.
jeřáb oskeruše &0000000000000263.000000263 105839
Q26790414
Za obcí v polích
Lípa srdčitá v Charvátcích Charvatce u Martiněvsi
50°21′46″ s. š., 14°9′25″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000286.000000286 105028
Q26789628
Východně od obce Charvatce uprostřed zemědělsky obhospodařovaných pozemků
Borovice černá u Chodoun Borovice černá u Chodoun Chodouny
50°27′56″ s. š., 14°15′1″ v. d.
borovice černá &0000000000000220.000000220 101885
Q26787334
Jižně od obce, vpravo od silnice na Zavadilku, na katastrální hranici
Buk pod Trojhorou Chudoslavice buk lesní &0000000000000339.000000339 101878
Q26787329
U lesní cesty na Trojhoru
Babyka u Košťálova Jenčice javor babyka &0000000000000240.000000240 101915
Q26787362
U obce v areálu vodárny
Oskeruše u Košťálova Oskeruše u Košťálova Jenčice jeřáb oskeruše &0000000000000358.000000358 101913
Q12031351
Kategorie „Košťálovská oskeruše“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Košťálovská oskeruše“ na Wikimedia Commons
Poblíž obce nedaleko areálu vodárny
Dub u Kalovic Kalovice
50°33′9″ s. š., 14°24′23″ v. d.
dub letní &0000000000000540.000000540 101896
Q26787346
Na pravé straně silnice Sukorady-Kalovice; dvoják
Duby u kapličky Kamýk u Litoměřic dub zimní (3) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 101911
Q26780507
V lese na Plešivci poblíž kapličky sv. Jana Křtitele; obvod kmenů: 368 cm, 443 cm, 375 cm
Lípa u kostela Konojedy u Úštěku lípa malolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 101916
Q26780511
V obci u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Lípa v zámeckém parku Konojedy u Úštěku lípa malolistá &0000000000000421.000000421 101902
Q26787351
V bývalém zámeckém parku u rybníka
Lípy v Křešově Křešov
50°29′38″ s. š., 14°23′58″ v. d.
lípa malolistá (3) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 101883
Q26780508
V obci u křížku, u silnice na Lomy
Lípa ve Lhotě Lhota u Medvědic lípa malolistá &0000000000000720.000000720 101912
Q26787360
V obci na návsi poblíž čp.4
Lípa u kapličky ve Lhotce nad Labem Lhotka nad Labem lípa malolistá &0000000000000421.000000421 101904
Q26787353
V obci na návsi u kapličky
Dub v Palachově ulici † Litoměřice dub zimní &0000000000000413.000000413 101880 V Palachově ulici vedle čp. 712
Jinany v Litoměřicích Litoměřice jinan dvoulaločný (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 101921
Q26780505
Kategorie „Ginkgo biloba in Litoměřice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ginkgo biloba in Litoměřice“ na Wikimedia Commons
V areálu bývalé nemocnice
Jírovec v Litoměřicích Litoměřice
50°32′ s. š., 14°7′34″ v. d.
jírovec maďal &0000000000000335.000000335 101900
Q26787349
Kategorie „Aesculus hippocastanum in the former Litoměřice hospital“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Aesculus hippocastanum in the former Litoměřice hospital“ na Wikimedia Commons
v areálu bývalé nemocnice, dnes Domova důchodců
Dřezovec v Lovosicích Lovosice
50°30′37″ s. š., 14°3′9″ v. d.
dřezovec trojtrnný &0000000000000330.000000330 101898
Q26787348
V areálu bývalého cukrovaru, za železniční tratí, při komunikaci směrem na Čížkovice
Dub v Lovosicích Lovosice
50°30′51″ s. š., 14°3′12″ v. d.
dub letní &0000000000000400.000000400 101875
Q26787325
V centrální části města na Václavském náměstí
Jeřáb břek v Lovosicích Lovosice
50°30′50″ s. š., 14°2′51″ v. d.
jeřáb břek &0000000000000198.000000198 104846
Q26789496
v areálu základní školy ve Všehrdově ulici
Oskeruše u vinařství Malé Žernoseky
50°32′1″ s. š., 14°2′57″ v. d.
jeřáb oskeruše &0000000000000260.000000260 106437
Q112861548
Na krajnici ulice U Vinárny, mezi stromy, naproti domu č.p. 281
Lípa u Malešova Malešov u Hoštky
50°30′55″ s. š., 14°21′31″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000500.000000500 101891
Q26787341
Kategorie „Lípa u Malešova“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa u Malešova“ na Wikimedia Commons
Na okraji pole, na pravé straně silnice směrem na Střížovice
Mišpule v Miřejovicích Miřejovice mišpule německá &0000000000000055.00000055 101910
Q26787359
Na konci obce v keřovém pásu v příkopu u silnice
Lípa na Markovském Mšené-lázně
50°21′51″ s. š., 14°6′20″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000445.000000445 101882
Q26787332
Na západ od obce v polích u cesty
Lípa v Zahájí Mšené-lázně
50°22′47″ s. š., 14°6′44″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000420.000000420 101897
Q26787347
Ve dvoře samoty Zahájí
Lípa u pomníčku v Novém Týně Muckov lípa malolistá &0000000000000330.000000330 101901
Q26787350
V zaniklé osadě Nový Týn u silnice z Levína na Starý Týn u pomníčku
Náčkovická lípa Náčkovice lípa malolistá &0000000000000435.000000435 104723
Q26789355
Na okraji osady u domu čp. 17; stáří cca 200 let
Borovice černá u Nížeboh Nížebohy
50°24′33″ s. š., 14°11′4″ v. d.
borovice černá &0000000000000216.000000216 105031
Q26789630
Na terénní vyvýšenině uprostřed lesního porostu
Oskeruše pod Lovošem Oparno jeřáb oskeruše &0000000000000222.000000222 101907
Q26787356
V lesním porostu poblíž cesty na Lovoš
Dub letní pod Hostenickým jezem Písty
50°25′55″ s. š., 14°9′10″ v. d.
dub letní &0000000000000535.000000535 105026
Q26789626
V nivě řeky Ohře cca 300 m pod Hostenickým jezem
Pnětlucký dub Pnětluky u Podsedic dub letní &0000000000000425.000000425 101917
Q26787363
Kategorie „Pnětlucký dub“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pnětlucký dub“ na Wikimedia Commons
Před bývalým zámkem u točny autobusu
Buky lesní v Myslivně Poplze
50°23′41″ s. š., 14°4′23″ v. d.
buk lesní (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 101867
Q26780513
Na rozcestí lesních cest u areálu školky dřevin v blízkosti PR Myslivna
Dub letní u Malé Ohře Poplze
50°23′52″ s. š., 14°5′19″ v. d.
dub letní &0000000000000510.000000510 101869
Q26787319
Poblíž Malé Ohře, při ústí odvodňovacího kanálu z PR Myslivna
Duby letní v Myslivně Poplze
50°23′46″ s. š., 14°4′31″ v. d.
dub letní (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 101868
Q26780514
Na louce mezi cestou do Kostelce a rezervací Myslivna
Zbyškův strom Prackovice nad Labem
50°34′13″ s. š., 14°2′6″ v. d.
dub letní &0000000000000418.000000418 106125
Q26790814
V obci u čp. 59
Lípa u Radostic Radostice u Vchynice lípa malolistá &0000000000000302.000000302 104932
Q26789552
Nedaleko osady uprostřed zemědělských pozemků, pod lípou je křížek; stáří cca 180 let
Oskeruše u Radostic Oskeruše u Radostic Radostice u Vchynice
50°30′12″ s. š., 14°0′31″ v. d.
jeřáb oskeruše &0000000000000284.000000284 104933
Q16515843
Poblíž osady na okraji lesního porostu
Radouňská lípa u božích muk Radouň u Štětí
50°28′44″ s. š., 14°24′5″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000345.000000345 105779
Q26790361
Vpravo u silnice z Radouně na Chcebuz ve stráni u božích muk
Dřezovec trojtrnný u VOŠ Roudnice nad Labem
50°25′10″ s. š., 14°15′7″ v. d.
dřezovec trojtrnný &0000000000000210.000000210 105027
Q26789627
Kategorie „Dřezovec trojtrnný u VOŠ“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dřezovec trojtrnný u VOŠ“ na Wikimedia Commons
V areálu Vyšší odborné školy ve Špindlerově ulici
Lípa U Lidušky Roudnice nad Labem
50°25′33″ s. š., 14°15′30″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000306.000000306 101872
Q26787322
Kategorie „Lípa u Lidušky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa u Lidušky“ na Wikimedia Commons
V areálu základní umělecké školy (Rvačov)
Ořechovec u 2. ZŠ Roudnice nad Labem
50°25′21″ s. š., 14°15′28″ v. d.
ořechovec pekanový &0000000000000230.000000230 106141
Q73593975
Kategorie „Ořechovec u 2. ZŠ“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ořechovec u 2. ZŠ“ na Wikimedia Commons
V prostoru zahrady při 2. ZŠ Jungmanova
Platan v nemocnici Roudnice nad Labem
50°25′18″ s. š., 14°14′54″ v. d.
platan javorolistý &0000000000000300.000000300 101871
Q26787321
Kategorie „Platan v nemocnici“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Platan v nemocnici“ na Wikimedia Commons
V areálu nemocnice
Dub letní u Vladimírova Rovné pod Řípem
50°24′ s. š., 14°16′3″ v. d.
dub letní &0000000000000309.000000309 105032
Q26789631
při spodním okraji zalesněného svahu u bývalého statku Vladimírov
Lipová alej na úpatí památné hory Říp Rovné pod Řípem
50°23′53″ s. š., 14°17′40″ v. d.
lípa velkolistá (26)
lípa malolistá (117)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105453
Q26790862
Kategorie „Lipová alej na úpatí památné hory Říp“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lipová alej na úpatí památné hory Říp“ na Wikimedia Commons
Po obou stranách cesty z obce Krabčice k úpatí Řípu; stromy č. 2 a 143 spadly při vichřici v r. 2009 - oznámení o zahájení řízení
Lípa za Soběnickou loukou Soběnice lípa malolistá &0000000000000254.000000254 101876
Q26787326
U lesní cesty za Soběnickou loukou
Lípa srdčitá Solany
50°27′10″ s. š., 13°55′8″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000409.000000409 105687
Q26790234
Kategorie „Lípa sdrčitá (Solany)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa sdrčitá (Solany)“ na Wikimedia Commons
V obci u kostela sv. Martina v areálu uzavřeném ohradní zdí
Buk za Srdovskou hájovnou Srdov buk lesní &0000000000000269.000000269 101879
Q26787330
Nedaleko srdovské hájovny, vedle komunikace ze Srdova do Lhotska
Lípy u Křížku Sukorady
50°31′40″ s. š., 14°26′0″ v. d.
lípa malolistá (4) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 101899
Q26780510
Jihovýchodně od obce, na vyvýšeném místě kolem bývalého křížku
Oskeruše u Těchobuzic Těchobuzice jeřáb oskeruše &0000000000000311.000000311 101903
Q26787352
Kategorie „Oskeruše u Těchobuzic“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Oskeruše u Těchobuzic“ na Wikimedia Commons
Na západním okraji osady směrem na Ploskovice, u polní cesty
Hlošina úzkolistá (Elaeagnus angustifolia) † Terezín hlošina úzkolistá &0000000000000281.000000281 105332 V areálu bývalé vojenské nemocnice Terezín-Kréta za vrátnicí
Tlučeňský dub Tlučeň dub letní &0000000000000398.000000398 106196
Q73601574
v zahradě u domu č.p. 45
Lípa v Třebenicích Třebenice
50°28′33″ s. š., 13°59′42″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000505.000000505 101894
Q26787344
Na pozemku hřbitova ve spodní části města
Třebenická lípa Třebenice lípa malolistá &0000000000000320.000000320 101914
Q26787361
V zahradě poblíž fary
Buk u Třebívlic Třebívlice
50°27′27″ s. š., 13°54′11″ v. d.
buk lesní &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 101884
Q26787333
V obci, vpravo od komunikace na Solany, ještě před železničním přejezdem
Lípa v Třebívlicích Třebívlice
50°27′28″ s. š., 13°54′13″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000667.000000667 101870
Q26787320
V obci
Dub v Panském lese Třebušín dub zimní &0000000000000274.000000274 101877
Q26787328
Vedle lesní cesty v Panském lese, lokalita "Na šedesátce"
Buky v Bažantnici Vědomice
50°25′47″ s. š., 14°16′22″ v. d.
buk lesní (5) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105033
Q26780516
Kategorie „Buky v Bažantnici“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Buky v Bažantnici“ na Wikimedia Commons
Uprostřed lesního porostu v prostoru bývalé bažantnice cca 200 m od areálu Pod Lipou; obvod kmenů: 242 cm, 198 cm, 218 cm, 285 cm, 324 cm
Oskeruše Pod Ostrým Velemín
50°32′13″ s. š., 13°57′38″ v. d.
jeřáb oskeruše &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 106069
Q26790684
Na louce na okraji lesního porostu poblíž silnice Velemín-Milešov
Šimrova lípa Velemín lípa velkolistá &0000000000000391.000000391 104648
Q26789308
Ve střední části obce u domu čp. 178; stáří cca 400 let
Borovice v Luhu Záluží u Roudnice nad Labem
50°28′2″ s. š., 14°19′37″ v. d.
borovice černá &0000000000000358.000000358 101889
Q26787339
Na křižovatce hlavních lesních cest, severovýchodně od obce
Lípa v Kozlovicích Lípa v Kozlovicích Záluží u Roudnice nad Labem
50°27′24″ s. š., 14°18′36″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000510.000000510 101873
Q26787323
Kategorie „Lime in Kozlovice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lime in Kozlovice“ na Wikimedia Commons
Na pravé straně vjezdu do obce Kozlovice
Lípa v Zimoři Zimoř
50°34′44″ s. š., 14°18′53″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000630.000000630 101881
Q26787331
V obci u hlavní silnice, proti čp. 7
Oskeruše pod Radobýlem Žalhostice
50°31′36″ s. š., 14°5′14″ v. d.
jeřáb oskeruše &0000000000000259.000000259 101919
Q26787365
Poblíž Radobýlu, severně od obce

Poznámky editovat

  1. † označuje památné stromy jejichž ochrana byla zrušena, nebo zaniklé.
  2. Číslo v závorce určuje počet jedinců.
  3. Kód databáze AOPK ČR.

Reference editovat

  • Data pocházejí z databáze AOPK ČR a zdrojů uvedených v jednotlivých článcích, pokud není uvedeno jinak.

Externí odkazy editovat

Tento článek potřebuje obrázky. Jste-li ochotni uvolnit je pod svobodnou licencí, neváhejte je načíst (kliknutím na ikonku).