Seznam památných stromů v okrese Kladno

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam památných stromů v okrese Kladno, v němž jsou uvedeny památné stromy na území okresu Kladno.

Název [* 1] Obrázek Umístění Druh [* 2] Obvod
[v cm]
Kód[* 3]
wikidata
Galerie Poznámka
Lípa v Bělči Běleč
50°3′26″ s. š., 13°59′23″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000570.000000570 104108
Q26789106
Kategorie „Lípa v Bělči“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa v Bělči“ na Wikimedia Commons
U sochy sv. Jana Nepomuckého, v dolní části obce. Okolo vede cyklistická trasa 0049. Mohutný, vitální strom, od 2,5 metrů pětikmen.
Lípy u hřbitova v Bělči Běleč
50°3′13″ s. š., 13°58′56″ v. d.
lípa malolistá (2) &0000000000000398.332000398,332 104099
Q26779939
Kategorie „Lípy u hřbitova v Bělči“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípy u hřbitova v Bělči“ na Wikimedia Commons
Dvě památné lípy rostou asi 300 metrů západně od bělečského hřbitova. Větší z dvojce má ve 3 metrech na kmeni zarůstající dutiny nad kterými se rozděluje na čtyřkmen. V koruně má několik silných suchých větví, jinak je vitální. Spolu se sousedním stromem tvoří kompaktní habitus. Menší z dvojce stromů, ve 3 metrech se rozdvojuje a menší větev je dutá a vykloněná.
Dub u Blevického rybníka Blevice
50°12′52″ s. š., 14°14′30″ v. d.
dub letní &0000000000000371.000000371 104138
Q26789118
Kategorie „Dub u Blevického rybníka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub u Blevického rybníka“ na Wikimedia Commons
V roce 1995 proveden lehký prořez. V roce 1996 proschlá koruna, vyžaduje prořez, vyčištění paty stromu u Blevického rybníka. V roce 2020 zdravotní stav uspokojivý, suché větve z cca 10%, několik zlomů a řezaných větví z báze koruny, při patě dutina s mladou plodnicí houby.
Dubová alej u Blevic Blevice
50°12′44″ s. š., 14°14′33″ v. d.
dub letní (34) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104085
Q26791080
Kategorie „Dubová alej u Blevic“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dubová alej u Blevic“ na Wikimedia Commons
Alej 34 stromů na okraji lesa, při cestě od rybníka ke vsi.
Dub u Valdeka Braškov
50°5′51″ s. š., 14°4′57″ v. d.
dub letní &0000000000000485.000000485 104143
Q26789121
Kategorie „Dub u Valdeka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub u Valdeka“ na Wikimedia Commons
Dub roste v lese u silnice ValdekDružec, 1 km od Valdeka v lesním oddělení 58 c2, v polesí Velká Dobrá. Strom s vysokým kmenem, zhruba od jeho poloviny k patě kmene úzká (k patě mírně se rozšiřující) rána, patrně od blesku, odlomená jedna z kosterních větví, odlomený i vrchol druhé, zbylá část koruny vitální bez suchých částí.
Bratronická lípa Bratronice
50°4′3″ s. š., 14°0′45″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000370.000000370 104136
Q13986342
Kategorie „Bratronická lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bratronická lípa“ na Wikimedia Commons
U Kostela Všech svatých v Bratronicích. Okolo vedou zeleně značená turistická stezka a cyklistické trasy KO5 a KO7. V roce 1988 silně proschlá. V roce 2010 měla rozsáhlou kmenovou dutinu a sekundární korunu po nešetrném ořezu počátkem devadesátých let. Zdravotní stav a statická stabilita se chronicky zhoršují. Strom je určitým bezpečnostním rizikem před školou na frekventovaném místě.
Lípa u Břešťan † Břešťany u Zlonic
50°17′2″ s. š., 14°6′27″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000455.000000455 104135 U silnice Zlonice-Břešťany. Ještě v roce 1996 byla zdravá a upravená. V roce 1999 redukce koruny a sesazení koruny po jejím rozlomení. Vyvrácena vichřicí v únoru 2009. Ochrana zrušena 12. května 2009.
Kleny u Černuce Černuc
50°19′49″ s. š., 14°12′39″ v. d.
javor klen (3) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“310, 220, 200 104107
Q26779966
Tři památné stromy rostou v poli u železniční stanice Loucká u silnice. V roce 1995 lehce prořezány. V roce 1996 měly proschlé koruny.
Dub v Dolanech 1 Dolany u Kladna
50°6′52″ s. š., 14°8′56″ v. d.
dub letní &0000000000000320.000000320 104158
Q26789127
Roste na západním okraji obce u polí v zahradě. V roce 1996 strom upravený, dobrý zdravotní stav, proveden prořez. V roce 1999 zdravotní řez, oprava pahýlu, odstranění suchých větví.
Dub v Dolanech 2 Dolany u Kladna
50°6′55″ s. š., 14°8′51″ v. d.
dub letní &0000000000000260.000000260 104084
Q26789093
Roste v zahradě u čp. 2. V roce 1995 zdravý. v roce 1996 proschlá koruna, odstraněny suché větve. V roce 2000 redukována koruna.
Duby u Martinic Drnek
50°12′38″ s. š., 13°56′15″ v. d.
dub letní (5) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“270, 450, 395, 420, 320 104156
Q26779962
Kategorie „Duby u Martinic“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Duby u Martinic“ na Wikimedia Commons
Pět chráněných stromů roste u polní cesty do Martinic. V roce 1996 zdravotní stav stromů dobrý, prořezány. Dva stromy napadeny dřevokaznou houbou.
Dřínovská lípa Dřínov u Zlonic
50°16′35″ s. š., 14°3′56″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000350.000000350 104157
Q26789126
Lípa roste v bývalé farní zahradě u čp. 48, proti hřbitovu. V roce 1995 lehce prořezána. V roce 1996 zdravotní stav dobrý. V roce 2009 lehce proschlá.
Dub Antonín Hospozín
50°18′11″ s. š., 14°10′25″ v. d.
dub letní &0000000000000311.000000311 106405 Strom roste v rohu par. č. 88/100, mimo oplocení zahrady; v sousedství stromu vede železniční trať Zlonice - Roudnice nad Labem a komunikace III. třídy do Bratkovic. Vysazen pravděpodobně v roce 1925
Jasan v Hostouni Hostouň u Prahy
50°6′54″ s. š., 14°12′14″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000528.000000528 104094
Q12024240
Kategorie „Jasan v Hostouni“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jasan v Hostouni“ na Wikimedia Commons
V parku u objektu bývalého kina. V roce 1996 hlášen jako zdravý, okolí upravené. V roce 1999 odstraněny suché větve. V roce 2017 mohutný strom s velmi nízko nasazenou korunou (cca 90 cm), čtyři hlavní kosterní větve, několik menších na bázi rozložených do šíře, prosychá, poraněná menší větev, několik řezů, při bázi kmene propadlina způsobená hnilobou, nalezeny staré plodnice lesklokorky.
Jasan v Hostouni 2 Hostouň u Prahy
50°6′54″ s. š., 14°12′16″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000391.000000391 104093
Q12024240
Kategorie „Jasan v Hostouni 2“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jasan v Hostouni 2“ na Wikimedia Commons
Na severním okraji obce naproti parčíku u bývalého kina. V roce 1996 zdravý. V roce 1999 odstraněny suché větve. V roce 2017 na bázi široce rozložená koruna, prosychající, zakracované větve, zničené značení.
Chržínská lípa Chržín
50°17′47″ s. š., 14°16′18″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000343.000000343 104134
Q26789117
Kategorie „Chržínská lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chržínská lípa“ na Wikimedia Commons
Roste na hřbitově u zdi kostela svatého Klimenta na dohled od zeleně značené turistické stezky.
Lípy u Jarpic Jarpice
50°18′39″ s. š., 14°5′30″ v. d.
lípa malolistá (2) &0000000000000260.250000260,250 104133
Q26779959
Dvě památné lípy rostou u božích muk u cesty od kaple sv. Isidora do Jarpic. Stromy byly necitlivě zmlazeny, větší má suchou větev.
Dub u Mrákavy Kamenné Žehrovice
50°7′49″ s. š., 14°2′21″ v. d.
dub letní &0000000000000319.000000319 104106
Q26789105
Rostl 100 m severně od hájovny Mrákava. V roce 2007 hlašen jako prosychající. Později zcela odumřel. Ponechán do rozpadu na místě. V roce 2017 na místě již jen rozřezané části kmene.
Jasan u Turyňského rybníka Kamenné Žehrovice
50°7′47″ s. š., 14°1′37″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000411.000000411 104132
Q15406745
Kategorie „Jasan u Turyňského rybníka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jasan u Turyňského rybníka“ na Wikimedia Commons
Roste na břehu Turyňského rybníka u půjčovny loděk. V roce 1998 proveden zdravotní řez suchých větví.
Dub v Klobukách Klobuky
50°17′33″ s. š., 13°59′24″ v. d.
dub letní &0000000000000380.000000380 104092
Q26789099
Kategorie „Dub v Klobukách“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub v Klobukách“ na Wikimedia Commons
V nivě Žerotínského potoka za objektem hasičské zbrojnice. Na podzim 1996 odstraněny suché větve a zálomy, upraveno ochranné pásmo (úklid, odstranění keřového podrostu).
Lípa Svatopluka Čecha † Klobuky
50°17′41″ s. š., 13°59′18″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000390.000000390 104155
Q26779958
Kategorie „Lípa Svatopluka Čecha (Klobuky)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa Svatopluka Čecha (Klobuky)“ na Wikimedia Commons
Na návsi na dvoře státního statku – bývalý pivovar. Původně zde rostla dvojice lip. Jedna však spadla v roce 2001 – zrušovací rozhodnutí nedoručeno. Údajně pod ní sedával Svatopluk Čech a psal své povídky
Duby u Kobylníků Kobylníky
50°17′26″ s. š., 14°0′29″ v. d.
dub letní &0000000000000500.310000500,310 104154
Q26779957
Kategorie „Skupina dvou dubů (Kobylníky)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Skupina dvou dubů (Kobylníky)“ na Wikimedia Commons
Rostou v remízku u sochy sv. Jana Nepomuckého, ze které zbyl na místě pouze podstavec s reliéfy. Starší dub je silně proschlý, mladší má několik suchých větví.
Duby v Kokovicích Kokovice
50°17′47″ s. š., 13°58′20″ v. d.
dub letní &0000000000000360.350000360,350 104153
Q26779954
Před čp. 19 u mlýna Netrefa u silnice z Klobuk. Kolem vede naučná stezka Z Kokovic do Klobuk. V roce 1996 silně proschlé. Koruny upraveny prořezem, zdravotní stav jinak dobrý. V roce 2005 odstraněny suché větve a zálomy.
Lípy na Budči Kováry
50°11′29″ s. š., 14°14′42″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000328.302000328,302 104141
Q26789120
Kategorie „Lípy na Budči“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípy na Budči“ na Wikimedia Commons
U Kostela svatého Petra a Pavla u hradiště Budeč. Okolo vedou červeně značená turistická stezka a cyklistická trasa 0077. Lípa vpravo od vchodu v roce 1995 lehce prořezána, opraveny kryty dutin. V roce 1996 úprava a vyvázání. V roce 2016 měla lípa nízký boulovitý kmen, sekundární rozložitou korunu, kosterní větve vzájemně svázány vazbou do kruhu, ve vrcholu jedna suchá větev, vitalita a zdravotní stav dobrý, hnízdní otvor. Strom vlevo u vchodu uschl a padl neznámo kdy.
Koulova lípa Královice u Zlonic
50°15′52″ s. š., 14°3′17″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000230.000000230 105867
Q26790477
V obci na zahradě u čp. 30 u zdi stodoly
Hrušeň – Zelenka Kvíc
50°12′44″ s. š., 14°3′45″ v. d.
hrušeň obecná &0000000000000333.000000333 104121
Q26789112
Kategorie „Hrušeň zelenka in Kvíc“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hrušeň zelenka in Kvíc“ na Wikimedia Commons
V zahradě u čp. 1. Okolo vede zeleně značená turistická stezka. Zdravý strom s obnaženými kořeny, boulovitým dutým kmenem, některé větve jsou polámané. Mívá plody velké asi 5 cm, zelené. Odtud pochází i její jméno – Zelenka.
Buk v Kvílicích Kvílice
50°15′31″ s. š., 14°0′15″ v. d.
buk lesní &0000000000000275.000000275 105486
Q26790065
Kategorie „Buk v Kvílicích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Buk v Kvílicích“ na Wikimedia Commons
Ve středu obce na dvoře obecního úřadu. Okolo vede naučná stezka Okolím Třebíze.
Javory v Kyšicích Kyšice
50°5′22″ s. š., 14°6′19″ v. d.
javor stříbrný (3) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“373, 312, 231 104129
Q15360506
Kategorie „Javory v Kyšicích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Javory v Kyšicích“ na Wikimedia Commons
Tři památné stromy při jižním okraji vesnice, na severozápadním břehu rybníka Parkán. Kmen nejmohutnějšího stromu je nakloněný nad vodu, koruna široce vyvinutá. Koruna prostředního jednostranně vyvinutá. Nejmenší javor ze skupiny má korunu velmi plochou, jednostrannou.
Lípa v Kyšicích Kyšice
50°5′35″ s. š., 14°6′17″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000260.000000260 104103
Q15360579
Kategorie „Lípa v Kyšicích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa v Kyšicích“ na Wikimedia Commons
V zahradě na severním okraji obce, při silnici směrem na Braškov. V roce 2000 proveden zdravotní řez.
Muk "Na kocourku" Kyšice
50°5′3″ s. š., 14°6′44″ v. d.
jeřáb muk &0000000000000277.000000277 104114
Q15304182
Kategorie „Muk „Na kocourku““ na Wikimedia Commons
Kategorie „Muk „Na kocourku““ na Wikimedia Commons
V polích v lokalitě „Na Kocourku“, necelý kilometr na jihovýchod od centra obce, 80 m vpravo nad úvalem Černého potoka. V roce 2000 a 2012 proveden zdravotní řez.
Dohodový dub Lány
50°6′6″ s. š., 13°55′20″ v. d.
dub letní &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 Oblíbený dub Tomáše Garrigue Masaryka v Lánské oboře.
Jilm habrolistý † Lány jilm habrolistý &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105221 Křižovatka u Lánské obory; status památného stromu zrušen k 12. červnu 1994
Hamouzův dub Dolní Bezděkov u Kladna
50°5′1″ s. š., 14°2′26″ v. d.
dub letní &0000000000000411.000000411 104159
Q26789128
Na stráni u silnice Horní Bezděkov-Dolní Bezděkov. V roce 2000 byl strom je pěkně rostlý s pravidelnou korunou, od 7 metrů dvoják.
Lípa Svatopluka Čecha – Lány † Lány
50°7′46″ s. š., 13°56′54″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000190.000000190 103393
Q26788507
Památková ochrana zrušena 6. 6. 2022
Zajícův dub Lány
50°5′17″ s. š., 13°54′58″ v. d.
dub &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 Pověstmi opředený dub v Lánské oboře.
Dub na Valu Ledce u Kladna
50°12′0″ s. š., 14°1′50″ v. d.
dub letní &0000000000000494.000000494 104151
Q26789125
V zadní části lázeňského parku Šternberk u valu, při Šternberském potoku. Strom je označen pouze starou tabulkou připevněnou na stromě. Je zdravý, má pouze několik suchých zastíněných větví, cca v 1/3 se kmen dělí na dvě kosterní větve svírající poměrně úzký úhel.
Duby na Šternberku Ledce u Kladna
50°11′50″ s. š., 14°1′25″ v. d.
dub letní (15) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104152
Q26779953
V bývalém lázeňském parku Šternberk nad rybníkem. Ve vyhlašovací dokumentaci je uvedeno, že je tu "porost staletých dubů v bývalém lázeňském parku Šternberk".
Lípa v Ledcích Ledce u Kladna
50°11′49″ s. š., 14°1′3″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000320.000000320 104098
Q26789100
Roste na zahradě u domu čp. 140 na okraji obce, při cestě k zámečku Šternberk. Okolo vede zeleně značená turistická stezka. V roce 2020 strom neoznačen, vitalita dobrá, provedena mírná obvodová redukce, zakrácena jedna z kosterních větví.
Lípy v Ledcích Ledce u Kladna
50°11′46″ s. š., 14°0′17″ v. d.
lípa malolistá (2) &0000000000000498.443000498,443 104128
Q26779951
Kategorie „Lípy v Ledcích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípy v Ledcích“ na Wikimedia Commons
Dvě památné lípy rostou u Kaple svatého Jana Křtitele na návsi. Větší ze stromů má malou korunu a zcela dutý kmen. V roce 1996 silně zredukován, v obavě z pádu větve na nemovitosti. Druhá lípa má dutý kmen, chybí terminál, v koruně je stažená.
Mléč na Šternberku † Ledce u Kladna
50°12′ s. š., 14°1′51″ v. d.
javor mléč &0000000000000333.000000333 104150 Rostl v zadní části lázeňského parku u valu, asi 400 m východně od Šternberka při Šternberském potoce. Strom se vyvrátil při vichřici v létě 2009. Status památného stromu byl zrušen k 25. lednu 2011.
Lípa ve Lhotě u Kamenných Žehrovic Lhota u Kamenných Žehrovic
50°5′20″ s. š., 14°0′41″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000371.000000371 104104
Q26789104
V zastavěné části obce. Okolo vede žlutě značená turistická trasa a cyklistická trasa KO4. Kmen stromu se dělí na tři kosterní větve s tlakovým větvením, vazba, ve směru nad silnici byly odřezány větve, kolem řezů výmladky.
Jabloň u Lhoty (pod Horkou) Lhota u Kamenných Žehrovic
50°5′21″ s. š., 14°1′42″ v. d.
jabloň lesní &0000000000000211.000000211 104102
Q26789103
Roste západně od silnice z Dolního Bezděkova do Družce u polní cesty z osady Na Rybárně. V 1995 zdravá. V roce 1996 upravení stromu a vyčištění ochranného pásma. V roce 2007 byly v úžlabí plodnice šupinovky. V roce 2012 se odlomila jedna z kosterních větví i s částí kmene. Nalomila se i vodorovná větev, ta ještě malou částí souvisí s kmenem a žije. Z vrchní strany vyrážejí výmladky, zbylé dvě kosterní větve před rozvětvením spolu téměř srůstají.
Ploskovská kaštanka Lhota u Kamenných Žehrovic
50°5′45″ s. š., 13°58′2″ v. d.
dub letní (4)
buk lesní (1)
habr obecný (1)
jeřáb břek (3)
olše lepkavá (2)
jírovec maďal (399)
lípa malolistá (55)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105814
Q12045638
Kategorie „Ploskovská kaštanka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ploskovská kaštanka“ na Wikimedia Commons
Podél silnice č. 116 od Ploskovské hájovny k odbočce na Lhotu a cestu od Lánské obory směrem na Žilinský vrch protínající silnici č. 116 a na ní navazující polní cestu vedoucí směrem k samotě Šarváš. Zřejmě částečně duplicitní s nyní zrušenou položkou stejného jména. Viz níže. Okolo částí aleje vedou žlutě a modře značené turistické stezky a cyklistické trasy 201, 0049, KO6 a KO8.
Ploskovská kaštanka Lhota u Kamenných Žehrovic
50°5′18″ s. š., 13°58′24″ v. d.
dub zimní (3)
jeřáb břek (4)
olše lepkavá (3)
jírovec maďal (327)
lípa malolistá (63)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104097
Q12045638
Kategorie „Ploskovská kaštanka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ploskovská kaštanka“ na Wikimedia Commons
Lokalita Ploskov, 400 chráněných stromů. Ochrana zrušena 14. září 2011.
Dřín na hradišti Libušín Libušín
50°9′42″ s. š., 14°2′9″ v. d.
dřín obecný &Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /-1.0000-0 106472 U lesní cesty na kraji valu u vstupní cesty na lokalitu Hradiště Libušín ze západní strany.
Dub na Beraníku Libušín
50°9′39″ s. š., 14°5′12″ v. d.
dub zimní &0000000000000395.000000395 104149
Q11832101
Kategorie „Dub na Beraníku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub na Beraníku“ na Wikimedia Commons
Roste v lesním oddělení 119 a1 (22 H1) při lesní cestě na mírném, k východu ukloněném hřbetu v nadmořské výšce 366 m, asi 120 metrů západně od křižovatky ulic Lesní a Revoluční na Tuhani, na hranici přírodní památky Krnčí a Voleška. V roce 2014 měl nízký podsaditý kmen se širokými náběhy, v jednom z nich je dutina, koruna zdravá, u paty kmene hraniční patník.
Vrba v Libušíně Libušín
50°10′4″ s. š., 14°3′18″ v. d.
vrba křehká &0000000000000360.000000360 104086
Q26789094
V obci na levém břehu Svatojiřského potoka v blízkosti čp. 41.
Lidická hrušeň Lidice
50°8′25″ s. š., 14°12′ v. d.
hrušeň obecná &0000000000000160.000000160 104930
Q12033479
Kategorie „Lidická hrušeň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lidická hrušeň“ na Wikimedia Commons
Roste na kulturní a osvětové ploše Pietního památníku Lidice. Okolo vede zeleně značená turistická stezka. Strom má historickou hodnotu, jedná se o pravděpodobně jediný strom, který do dnešních dnů přežil vypálení Lidic v roce 1942.
Lípa v Lotouši Lotouš
50°15′1″ s. š., 14°1′35″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000430.000000430 104127
Q26789116
Kategorie „Lípa v Lotouši“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa v Lotouši“ na Wikimedia Commons
U brány do dvora zemědělského družstvo čp.1. V roce 1995 lehce prořezána. V roce 1996 zdravotní stav dobrý, vyzděná dutina, prosychající.
Jírovec maďal v Loucké Loucká
50°19′38″ s. š., 14°14′21″ v. d.
jírovec maďal &0000000000000370.000000370 104091
Q26789098
V obci za křižovatkou silnic MileticeVodochody u železniční zastávky Loucká. V roce 1999 napaden klíněnkou jírovcovou.
Dub v oboře Drnka Malíkovice
50°12′28″ s. š., 13°59′40″ v. d.
dub letní &0000000000000445.000000445 104090
Q74799251
Roste v Oboře v Drnku na Husově stráni na jižním okraji lesnatého pásu východně od Malíkovic v lesním oddělení 330 o. V roce 1996 pravděpodobně spadl kus kmene při bouři. Nyní je rozlomený s vykotlanou dutinou. Ponechán na místě jako doupný strom.
Jasan v Motyčíně Motyčín
50°10′8″ s. š., 14°6′17″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000320.000000320 104101
Q12024237
Kategorie „Jasan v Motyčíně“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jasan v Motyčíně“ na Wikimedia Commons
U schodiště v horní části Žižkovy ulice. V roce 1996 začištění pahýlu po ulomené větvi, odstranění suchých větví a zálomů v koruně.
Lípa "Na dlouhém" Neprobylice u Kutrovic
50°16′21″ s. š., 14°1′53″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000340.000000340 104126
Q26789115
Kategorie „Lípa Na dlouhém“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa Na dlouhém“ na Wikimedia Commons
Roste na kótě 288 "Na dlouhém" asi 300 m vpravo od silnice Neprobylice-Páleček.
Duby u Otrub Otruby
50°14′56″ s. š., 14°4′48″ v. d.
dub letní (4) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“320, 260, 210, 210 104160
Q26779945
Kategorie „Duby u Otrub“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Duby u Otrub“ na Wikimedia Commons
Jihozápadně od obce mezi Byseňským potokem a tratí. Dvojkmen má proschlé větve, ostatní duby jen mírně proschlé. V roce 1996 proveden prořez.
Dub u Otrub Otruby
50°14′56″ s. š., 14°4′48″ v. d.
dub letní &0000000000000500.000000500 104125
Q26789114
Pod tratí nedaleko dvora Lidice, na pravé straně cesty z Otrub do dvora Lidice. V roce 1996 prořez a úprava okolí. V roce 2001 zdravotní stav dobrý, několik suchých větví.
Dub u Otvovic Otvovice
50°12′50″ s. š., 14°16′32″ v. d.
dub letní &0000000000000320.000000320 104124
Q26789113
Roste u potoka za mlýnem u cesty k Otvovické skále. V roce 1996 koruna silně proschlá. V roce 2000 proveden zdravotní řez koruny.
Dub u Čížků Pchery
50°11′28″ s. š., 14°6′42″ v. d.
dub letní &0000000000000435.000000435 104161
Q26789129
V obci vlevo od silnice Pchery-Knovíz, statek "U Čížků" čp. 5. V roce 1995 měl strženou kůru, lehce prořezán. V roce 1996 zdravý, stržená kůra ohraničena kalusem, okolí zaneseno stavebním materiálem V roce 2020 v místě poranění se vytváří dutina, široce rozvětvená koruna, dotýká se střechy stodoly, malé procento suchých větví, v okolí místy povrch krytý betonem, štěrková cesta.
Dub v Podlešíně Podlešín
50°13′13″ s. š., 14°9′32″ v. d.
dub letní &0000000000000285.000000285 104100
Q17416407
Kategorie „Dub letní (Podlešín)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub letní (Podlešín)“ na Wikimedia Commons
V obci u čp. 51. V roce 2009 měl u kořenových náběhů houbu. V roce 2020 strom vysoko vyvětvený, kolem řezů výmladky, vitální.
Podlešínská lípa Podlešín
50°13′8″ s. š., 14°9′28″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000420.000000420 104148
Q17416418
Kategorie „Lípa malolistá (Podlešín)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa malolistá (Podlešín)“ na Wikimedia Commons
V obci u čp. 114 cca 500 m od nádraží. V roce 1995 větevní pahýl napaden houbou. V roce 1996 byl zdravotní stav stromu dobrý, pouze na velkém řezu se stále vyskytovala houba. Byly odstraněny pahýly. V roce 2020 strom neoznačený, zastřešení dutiny v řezu po odstraněné silné větvi poškozené, nefunkční, patrný silný kalus. Má dvě hlavní kosterní větve, vitální.
Poštovický dub Poštovice
50°18′43″ s. š., 14°8′11″ v. d.
dub letní &0000000000000483.000000483 104147
Q26789124
U bývalého mlýna čp. 8. Strom prořezán v roce 1996 a ošetřen v roce 2008.
Lípy u sv. Donáta † Poštovice
50°18′37″ s. š., 14°7′34″ v. d.
lípa malolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104123 Rostly vpravo u silnice směrem na Šlapanice u sochy sv. Donáta. Uhynuly neznámo kdy. Status památného stromu obou lip byl zrušen k 28. březnu 1995.
Duby u Pozdeně Pozdeň
50°14′29″ s. š., 13°56′50″ v. d.
dub letní (3) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“360, 310, 400 104122
Q26779946
Tři duby rostou v remízku u selských zahrad nad obcí cca 200 m ve stráni nad silnici Pozdeň-Plchov. V roce 2001 hlášeny jako zdravé.
Duby v Pozdni Pozdeň
50°14′30″ s. š., 13°56′45″ v. d.
dub letní (3) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“285, 335, 290 105487
Q26779949
Na okraji obce v zahradě.
Rozdělovské duby Rozdělov
50°9′5″ s. š., 14°4′14″ v. d.
dub letní &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“300, 350, 300 104131
Q26779937
Kategorie „Rozdělovské duby“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rozdělovské duby“ na Wikimedia Commons
Dva duby v polesí Mrákavy u hranic Přírodního parku Džbán, v lesním oddělení 119 C3. Původně tři, v roce 1995 ještě zdravé, v roce 1996 s prosychajícími korunami. V roce 2010 jeden ze stromů padl.
Rozdělovské lípy Rozdělov
50°8′11″ s. š., 14°3′57″ v. d.
lípa malolistá &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“337, 202, 185 104130
Q12049943
Kategorie „Rozdělovské lípy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rozdělovské lípy“ na Wikimedia Commons
Tři památné lípy rostou na návsi u kaple svatého Mikuláše z roku 1802.
Lípa v Řisutech † Řisuty u Slaného
50°13′4″ s. š., 14°0′17″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000420.000000420 104089
Q26789097
Kategorie „Tilia Cordata in Řisuty“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tilia Cordata in Řisuty“ na Wikimedia Commons
Rosta u kostela svatého Jakuba Většího. Dne 13. března 2021 došlo při silném větru k vyvrácení stromu; ochrana stromu byla 4. června 2021 zrušena.
Dub na Zadních Lužích Slaný
50°13′59″ s. š., 14°6′50″ v. d.
dub letní &0000000000000490.000000490 104120
Q15290684
Kategorie „Dub na Zadních Lužích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub na Zadních Lužích“ na Wikimedia Commons
Roste vedle rozsáhlých ovocných sadů na stráni zvané Zadní Luže, zhruba 2 km východně od centra města a 600 metrů jihozápadně od vesničky Blahotice, při historické polní cestě z Ovčár do Zvoleněvsi, několik set kroků jihovýchodně od městské čistírny odpadních vod V roce 1995 byl lehce prořezán. V roce 1996 hlášen jako proschlý. Kmen napaden dřevokaznou houbou u vidlice, patrně jde o síťkovec dubový.
Lípa u Rosů Slaný
50°14′59″ s. š., 14°5′45″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000320.000000320 104105
Q12034671
Kategorie „Lípa u Rosů (Slaný)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa u Rosů (Slaný)“ na Wikimedia Commons
Roste po levé straně silnice do Želevčic asi 200 m od zemědělského areálu. V roce 1996 měla lípa suché větve, na části kmenu chybí kůra, výmladky na kmeni. Provedena úprava okolí.
Duby na Kopanině Smečno
50°10′21″ s. š., 14°1′32″ v. d.
dub letní (12) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“340, 290, 450, 260, 430, 370, 300, 280, 320, 350, 500, 270 104145
Q26779942
Skupina chráněných stromů roste na hranici Přírodního parku Džbán v lesním oddělení 7 A5, bezlesí 22 Na Kopanině v polesí Mrákavy. Původně vyhlášeno 12 stromů, dnešní téměř nečitelné tabulky, kterými byly označeny sahají až k číslu 18. V původních starých tabulkách (bez datace) je uvedeno 19 dubů a lípa. Dne 4. září 2012 byly zaznamenány 4 zcela suché, zřejmě následkem kejdování v okolí, stojící. V lese jsou patrně dva, které se vyvrátily. Nalezeny byly stromy s číslem 18, 15, 13, 12, 11, patrně 14, 8, 7, 2 a možná 3. Dále v okraji lesa podél pole jsou tři větší duby, které byly rovněž změřeny, není jisté, že do původní skupiny patří. Torza a suché stromy ponechány na místě jako doupné.
Smečenská lípa Smečno
50°11′18″ s. š., 14°2′16″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000482.000000482 104146
Q26789122
Kategorie „Lípa malolistá (Smečno)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa malolistá (Smečno)“ na Wikimedia Commons
V obci před Kostelem Nejsvětější Trojice. Okolo vedou zeleně, žlutě a červeně značené turistické stezky. V roce 2012 zaznamenáno uschnutí jedné z kosterních větví a značné zmlazení u báze kmene. Lípa byla v roce 2016 nominována do ankety Strom roku.
Klen ve Stochově Stochov
50°8′40″ s. š., 13°57′54″ v. d.
javor klen &0000000000000314.000000314 104119
Q26789111
Kategorie „Klen ve Stochově“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Klen ve Stochově“ na Wikimedia Commons
Klen roste v zahradě plemenářské stanice. V roce 1995 zdravý. V roce 1996 prořezán. V roce 2001 vylomená větev.
Svatováclavský dub Stochov
50°8′57″ s. š., 13°57′47″ v. d.
dub letní &0000000000000850.000000850 104144
Q12057375
Kategorie „Svatováclavský dub (Stochov)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Svatováclavský dub (Stochov)“ na Wikimedia Commons
Dub roste na návsi před kostelem svatého Václava. Dub knížete Václava patří k nejvýznamnějším památným stromům v Čechách, je považován za jeden z nejstarších dubů u nás vůbec. Dle pověsti byl zasazen kněžnou Ludmilou při narození svatého Václava. Mohutný kmen je uvnitř úplně dutý. Z hlavních větví zůstala živá již jen jedna. Zdravotní stav je úměrný věku. V minulosti byl několikrát ošetřován, naposledy v letech 1996-7. Kmen je ze dvou třetin dutý nebo chybí, zbývá jen skořepina. V roce 2000 větev upevněná lanem.
Dub u svárovské hájovny Svárov u Unhoště
50°3′12″ s. š., 14°7′14″ v. d.
dub letní &0000000000000445.000000445 104115
Q26789109
Roste u přítoku potoka Kačák (Loděnice), u cesty od hájovny Svárov směrem k Markovu mlýnu. Okolo vede červeně značená turistická stezka. V roce 2009 se vinou růstové vady stromu při bouřce odlomila kosterní větev i s částí kmene. Druhá kosterní větev ve vrcholu prosychá. V roce 2016 měl neošetřenou ránu po odlomené části. Doporučeno ponechat strom na místě na dožití.
Topol u Trpoměch Trpoměchy
50°15′ s. š., 14°3′47″ v. d.
topol černý &0000000000000600.000000600 104088
Q26789096
Na východním okraji obce v nivě pravostranného přítoku Bakovského potoka. V roce 1996 zdravý. V roce 2004 silně poškozený, odlehčeny větve. V roce 2009 dutina u paty kmene a v koruně.
Jasan v Třebusicích Třebusice
50°12′ s. š., 14°10′58″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000280.000000280 104117
Q12024239
Kategorie „Jasan v Třebusicích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jasan v Třebusicích“ na Wikimedia Commons
Jasan se nalézá na jihovýchodním okraji vesnice, v nivě Třebusického potoka, na jeho pravém (jižním) břehu. V roce 1996 hlášen jako zdravý.
Vrba v Uhách † Uhy
50°17′10″ s. š., 14°16′15″ v. d.
vrba bílá smuteční &0000000000000420.000000420 104116
Q74800170
Vrba rostla u rybníka za vsí. Měla přímý dutý kmen, polámané větve, dosti obrážela. V roce 2007 po zásahu bleskem shořela, nyní již neexistuje. Zrušovací rozhodnutí nedoručeno
Dub u Velké Dobré Velká Dobrá
50°7′12″ s. š., 14°3′47″ v. d.
dub letní &0000000000000339.000000339 104113
Q26789107
Dříve rostl na hrázi bývalého rybníka, dnes na hranici pole a lesa asi 400 m SZ od mohyly v Hoře. V roce 2012 zdravý strom. Tvar jeho koruny ovlivněn zastíněním okolními stromy, hlavní hmota směřuje do louky pod hrází, drobná dutinka na konci podlouhlého poranění v kmeni, několik suchých zastíněných větví na bázi koruny.
Lípa u Horova mlýna Velvary
50°16′24″ s. š., 14°13′15″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000380.000000380 104112
Q14126312
Kategorie „Lípa u Horova mlýna“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa u Horova mlýna“ na Wikimedia Commons
Roste asi 1,4 km jihozápadně od centra Velvar, v jihozápadním sousedství samoty Nový mlýn, u sklípku na nevysoké mezi v ohbí příjezdové cesty ke mlýnu. V roce 1995 opraven kryt dutiny.
Lípy u sv. Trojice Velvary
50°16′40″ s. š., 14°15′18″ v. d.
lípa malolistá (3) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“316, 316, 265 104111
Q26779963
Tři chráněné lípy rostu u kapličky Nejsvětější Trojice a studánky Svěcenka nad Velvary u osady Radovič. K místu vede odbočka žlutě značené turistické trasy. V letech 1995 a 1996 byly stromy lehce prořezány.
Malovarský topol Velvary
50°16′47″ s. š., 14°13′30″ v. d.
topol &0000000000001038.0000001 038
Kategorie „[Malovarský topol“ na Wikimedia Commons
Kategorie „[Malovarský topol“ na Wikimedia Commons
Topol rostl na břehu Malovarského rybníka. Po zániku Lochovického topolu v roce 1905 se stal nejmohutnějším stromem středních Čech. Topol v minulém století odolal několika požárům. Několikrát byl zasažen bleskem a v roce 1908 byl zapálen vandalem. Strom dnes již neexistuje, datum zániku není známé.
Platan u Šturmova mlýna Velvary
50°16′52″ s. š., 14°13′58″ v. d.
platan javorolistý &0000000000000336.000000336 106469 Okrajová část původní zástavby Velvar v blízkosti tzv. Šturmova mlýna
Babyka u Vinařic Vinařice u Kladna
50°10′41″ s. š., 14°5′22″ v. d.
javor babyka &0000000000000290.000000290 104096
Q10859669
Kategorie „Babyka u Vinařic“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Babyka u Vinařic“ na Wikimedia Commons
Rostla na okraji zahrádkářské kolonie u rybníčku. Původně šlo o dvoják, v březnu roku 1996 se ulomila jedna kosterní větev i s částí kmene. V roce 2000 měl strom plochou korunu, ořezané větve zavalující. Rub listové čepele byl bohatě chlupatý. V roce 2015 na kmeni rozsáhlé poškození vzniklé odlomením kosterní větve, okraje rány se silným kalusem, druhá kosterní větev v poměrně dobrém stavu, na bázi koruny odřezané větve, rány se zavalují kalusem, zlom jedné větší větve. Na konci roku 2017 na místě už jen torzo kmene.
Lípa u Vítova Vítov
50°15′11″ s. š., 14°8′21″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000530.000000530 104110
Q12034674
Kategorie „Lípa u Vítova“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa u Vítova“ na Wikimedia Commons
U obce na rozcestí na kótě 270. V roce 1995 zdravá. V roce 1996 provedeny úpravy a konzervace dutiny. V roce 1999 byl strom od 0,7 m dvoják, kmen zcela dutý, jen kůra, od země silně obráží. V roce 2001 dobrý stav, dvě suché větévky.
Lípa ve Vraném Vraný
50°19′36″ s. š., 14°0′50″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000380.000000380 104087
Q26789095
Kategorie „Lípa ve Vraném“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa ve Vraném“ na Wikimedia Commons
Roste před kostelem Narození svatého Jana Křtitele u hřbitova. V roce 1997 zdravá. V roce 2009 hlášena jako proschlá.
Vrapický dub Vrapice
50°9′55″ s. š., 14°10′5″ v. d.
dub letní &0000000000000389.000000389 104142
Q11937980
Kategorie „Vrapický dub“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vrapický dub“ na Wikimedia Commons
V obci přibližně 30 metrů sz. od "novějšího" hřbitova. V roce 1996 bylo provedeno začištění pahýlů a prořez suchých větví.
Duby ve Vyšínku Vyšínek
50°17′44″ s. š., 14°4′5″ v. d.
dub letní (11) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“239, 214, 245, 235, 269, 260, 240, 270, 218, 265 105862
Q26779941
Stromy rostou v remízku na jižním okraji obce.
Jasan v Tmáni Zlonice
50°17′2″ s. š., 14°7′54″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000310.000000310 104118
Q26789110
Kategorie „Jasan v Tmáni“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jasan v Tmáni“ na Wikimedia Commons
V obci u STS vpravo od silnice ve směru na Poštovice. V roce 2005 a 2009 odstraněny suché větve. Napaden dřevokaznou houbou, usychá.
Dub letní v Želenicích Želenice
50°12′34″ s. š., 14°9′47″ v. d.
dub letní &0000000000000324.000000324 105557
Q11833080
Kategorie „Dub v Želenicích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub v Želenicích“ na Wikimedia Commons
U průjezdní silnice v obci, asi 110 metrů jihozápadně od kostela svatého Jakuba. Jedná se o hraniční strom V roce 2020 měl rozložitou korunu, ve spodní části mohutnou větev odbočující téměř vodorovně, kmen v dolní části mírně nakloněný nad cestu, částečně obnažený silný kořen.
Lípa malolistá v Želenicích Želenice
50°12′42″ s. š., 14°9′49″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000410.000000410 105854
Q15290753
Kategorie „Lípa malolistá v Želenicích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa malolistá v Želenicích“ na Wikimedia Commons
V obci v blízkosti čp. 1 na dolním konci návsi. V roce 2020 nízko nasazená koruna, široce rozevřené kosterní větve svázané navzájem pevnými vazbami, ta co odbočuje téměř vodorovně odlehčená odstraněním silnějších větví, v ránách dutiny, vitalita dobrá.
Lípa velkolistá v Želenicích Želenice
50°12′40″ s. š., 14°9′47″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000307.000000307 105712
Q12034708
Kategorie „Lípa velkolistá v Želenicích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa velkolistá v Želenicích“ na Wikimedia Commons
V obci na návsi. V roce 2020 měla lípa rozložitou korunu vznikající téměř z jednoho místa, okalusované řezy po odstraněných větvích na bázi koruny, tlakové větvení, poškození v horní části kmene (patrně prasklina).
Žilinský jasan Žilina
50°6′2″ s. š., 14°0′10″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000436.000000436 104140
Q26789119
Kategorie „Žilinský jasan“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žilinský jasan“ na Wikimedia Commons
U čp. 16. Statný strom na travnaté ploše návsi. Koruna není symetrická, ale jinak je strom stabilní a vitální. Přibližně od 3 metrů se dvojí a pak dále rozvětvuje.
Žižická lípa Žižice
50°14′23″ s. š., 14°9′48″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000286.000000286 104139
Q10296026
Kategorie „Žižická lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žižická lípa“ na Wikimedia Commons
Rostla na rozcestí Žižice – ZvoleněvesDrnov. Strom byl částečně vyvrácen vichřicí Emma v noci z 1. na 2. března 2008. Pokus o usazení stromu zpět na místo se však nezdařil a lípa uhynula. Torzo kmene následně vystaveno na návsi v Žižicích, pařez ponechán na místě, později odstraněn. 22. září 2018 byla na místě vysazena nová lípa a umístěn kříž s pamětní deskou.

PoznámkyEditovat

  1. † označuje památné stromy jejichž ochrana byla zrušena, nebo zaniklé.
  2. Číslo v závorce určuje počet jedinců.
  3. Kód databáze AOPK ČR.

ReferenceEditovat

  • Data pocházejí z databáze AOPK ČR a zdrojů uvedených v jednotlivých článcích, pokud není uvedeno jinak.

Externí odkazyEditovat

Tento článek potřebuje obrázky. Jste-li ochotni uvolnit je pod svobodnou licencí, neváhejte je načíst (kliknutím na ikonku).