Seznam památných stromů v okrese Karlovy Vary

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam památných stromů v okrese Karlovy Vary, v němž jsou uvedeny památné stromy na území okresu Karlovy Vary.

Název [* 1] Obrázek Umístění Druh [* 2] Obvod
[v cm]
Kód[* 3]
wikidata
Galerie Poznámka
Alvínina lípa Alvínina lípa Andělská Hora
50°12′3″ s. š., 12°57′26″ v. d.
lípa malolistá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105450
Q18193451
Kategorie „Alvínina lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Alvínina lípa“ na Wikimedia Commons
Alvínina lípa se nachází na louce nedaleko Andělské Hory, která se nachází u silnice Karlovy Vary – Praha. Blízko lípy je trojboký kostel Nejsvětější Trojice. Lípa je tvořena třemi kmeny – nejmohutnější z nich má obvod 527 cm a výše se ještě větví jakoby byla koruna před lety rozštěpena na více částí. Druhý kmen má obvod 263 cm a odklání se směrem od mohutnějšího kmene. Nejmladší kmínek má obvod asi jen 50 cm a v budoucnu zřejmě doplní tvar celého stromu. U lípy se nachází nově opravená studánka a železný křížek.[1]
Andělské lípy Andělské lípy Andělská Hora
50°12′2″ s. š., 12°57′28″ v. d.
lípa malolistá (6) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105442
Q18193455
Kategorie „Andělské lípy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Andělské lípy“ na Wikimedia Commons
6 památných stromů roste v zahradě kostela Nejsvětější trojice.
Antonín Antonín Karlovy Vary
50°13′39″ s. š., 12°52′40″ v. d.
jírovec maďal &0000000000000448.000000448 106192
Q35548672
Kategorie „Antonín (památný strom)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Antonín (památný strom)“ na Wikimedia Commons
Ve Dvořákových sadech.
Buky nad Bečovem Buky nad Bečovem Bečov nad Teplou
50°4′56″ s. š., 12°50′38″ v. d.
buk lesní (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102519
Q17295707
Kategorie „Buk v Bečově nad Teplou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Buk v Bečově nad Teplou“ na Wikimedia Commons
V obci proti čp. 407 a čp. 368. Z jednoho ze dvou stromů byla sejmuta ochrana – zrušovací rozhodnutí ale nebylo doručeno.
Dub u hudební školy Dub u hudební školy březen 2022 (1).jpg Bečov nad Teplou
50°4′58″ s. š., 12°50′13″ v. d.
dub letní &0000000000000285.000000285 102534
Q17295711
Kategorie „Dub u hudební školy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub u hudební školy“ na Wikimedia Commons
Lípy u fary v Bečově Lípy u fary v Bečově Bečov nad Teplou
50°5′0″ s. š., 12°50′26″ v. d.
lípa velkolistá (3)
lípa malolistá (1)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102530
Q17295713
Kategorie „Lípy u fary (Bečov nad Teplou)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípy u fary (Bečov nad Teplou)“ na Wikimedia Commons
V obci u fary, v roce 2007 zrušena ochrana jedné ze čtyřech lip.
Jakobovy lípy Ps Jakobovy lípy (1).jpg Bochov
50°8′42″ s. š., 13°1′56″ v. d.
lípa malolistá (5) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102493
Q12022255
Kategorie „Jakobovy lípy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jakobovy lípy“ na Wikimedia Commons
5 památných lip roste západně od obce, kolem kostelíku sv. Jakoba. Lípy mají obvody kmenů od 366 do 542 cm.
Klen na hřbitově Klen na hřbitově Bochov
50°8′56″ s. š., 13°2′46″ v. d.
javor klen &0000000000000380.000000380 105997
Q19825861
Kategorie „Klen na hřbitově“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Klen na hřbitově“ na Wikimedia Commons
Na místním hřbitově u vchodu.
Blažejská lípa Blažejská lípa u zříceniny kostela sv. Blažeje nedaleko od obce Branišov. Branišov
49°59′50″ s. š., 13°1′5″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000445.000000445 102540
Q26161506
Kategorie „Blažejská lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Blažejská lípa“ na Wikimedia Commons
V obci u ruiny kostela sv. Blažeje.
Branišovský dub Dub na návsi v obci Branišov. Branišov
49°59′36″ s. š., 13°0′18″ v. d.
dub letní &0000000000000365.000000365 104680
Q26161502
Kategorie „Branišovský dub“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Branišovský dub“ na Wikimedia Commons
V centru obce na návsi.
Dub u kaple Dub u kaple v Číhané Číhaná u Javorné
50°7′25″ s. š., 12°59′2″ v. d.
dub letní &0000000000000294.000000294 102494
Q26787695
Kategorie „Dub u kaple v Číhané“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub u kaple v Číhané“ na Wikimedia Commons
Dub letní roste v obci u kaple.
Dalovické lípy Dalovické lípy Dalovice
50°14′46″ s. š., 12°53′35″ v. d.
lípa malolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104925
Q18511317
Kategorie „Dalovické lípy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dalovické lípy“ na Wikimedia Commons
Dvě památné lípy v obci v centru zámeckého parku. Obvody kmenů mají 471 a 392 cm.
Körnerův dub Körnerův dub Dalovice
50°14′49″ s. š., 12°53′40″ v. d.
dub letní &0000000000000887.000000887 102543
Q12032174
Kategorie „Körnerův dub“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Körnerův dub“ na Wikimedia Commons
V parku u zámku v Dalovicích.
Duby u tvrze Duby u tvrze Dalovice
50°14′54″ s. š., 12°53′40″ v. d.
dub letní (3) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104604
Q18511328
Kategorie „Duby u tvrze“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Duby u tvrze“ na Wikimedia Commons
Tři stromy rostou v obci u středověké tvrze.
Zámecký dub Zámecký dub Dalovice
50°14′48″ s. š., 12°53′35″ v. d.
dub letní &0000000000000439.000000439 104927
Q18511460
Kategorie „Zámecký dub“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zámecký dub“ na Wikimedia Commons
V obci v parku nedaleko zámku.
Damický kaštanovník Damický kaštanovník Damice
50°19′45″ s. š., 13°0′43″ v. d.
kaštanovník jedlý &0000000000000489.000000489 102495
Q11774139
Kategorie „Damický kaštanovník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Damický kaštanovník“ na Wikimedia Commons
V obci za zahradami.
Dub Moudrosti Dub Moudrosti Drahovice (3).JPG Drahovice
50°13′59″ s. š., 12°53′17″ v. d.
dub letní &0000000000000462.000000462 102505
Q16990291
Kategorie „Dub Moudrosti“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub Moudrosti“ na Wikimedia Commons
V obci v areálu školy.
Dub na Staré Kysibelské † Drahovice dub zimní &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104487 Pod základní školou J. A. Komenského. Status památného stromu zrušen k 19. srpnu 1998.
Mozartův dub Mozartův dub Drahovice.jpg Drahovice
50°14′1″ s. š., 12°52′59″ v. d.
dub letní &0000000000000346.000000346 104926
Q16990296
Kategorie „Mozartův dub“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mozartův dub“ na Wikimedia Commons
V městské části Drahovice v parku poblíž příjezdové komunikace.
Buk u Harta Buk u Harta Drahovice
50°13′53″ s. š., 12°54′5″ v. d.
buk lesní &0000000000000475.000000475 102536
Q23766319
Kategorie „Buk u Harta“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Buk u Harta“ na Wikimedia Commons
Za hřbitovem u cesty k hájence lázeňských lesů, v zahrádkářské kolonii.
Dub pod rozvodnou Dub pod rozvodnou Drahovice
50°14′17″ s. š., 12°53′11″ v. d.
dub letní &0000000000000327.000000327 102512
Q23766321
Kategorie „Dub pod rozvodnou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub pod rozvodnou“ na Wikimedia Commons
Ve čtvrti Drahovice blízko rozvodny ZČE.
Hrušeň v Drahovicích Hrušen v Drahovicích Drahovice
50°14′4″ s. š., 12°53′38″ v. d.
hrušeň planá &0000000000000370.000000370 105370
Q16632544
Kategorie „Hrušeň v Drahovicích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hrušeň v Drahovicích“ na Wikimedia Commons
Vedle komunikace vedoucí podél zahrádkářské kolonie cca 50 m JJZ od jižního okraje domu s pečovatelskou službou.
Stromořadí princezny Marie Stromořadí princezny Marie Hlinky
50°6′42″ s. š., 12°51′55″ v. d.
lípa velkolistá (69) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102514
Q18327795
Kategorie „Stromořadí princezny Marie“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stromořadí princezny Marie“ na Wikimedia Commons
Stromořadí tvořená 69 lipamu se nachází na okraji lesa.
Lípa v Horním Žďáru Lípa u křížku Horní Žďár u Ostrova
50°20′8″ s. š., 12°56′59″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000526.000000526 102492
Q20057759
Kategorie „Lípa v Horním Žďáru“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa v Horním Žďáru“ na Wikimedia Commons
U včelína nad Arnoldovskou cestou.
Chodovský buk Chodovský buk (1).jpg Chodov u Bečova nad Teplou
50°4′11″ s. š., 12°51′47″ v. d.
buk lesní &0000000000000420.000000420 102532
Q17295708
Kategorie „Chodovský buk“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chodovský buk“ na Wikimedia Commons
V obci u prodejny proti bývalé škole.
Buk na Starém Jelení Buk na Starém Jelení Jáchymov
50°21′47″ s. š., 12°51′28″ v. d.
buk lesní &0000000000000600.000000600 102498
Q21034341
Kategorie „Buk na Starém Jelení“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Buk na Starém Jelení“ na Wikimedia Commons
V lesním porostu na Starém Jelení.
Lípy u kapličky Lípy u kapličky Jáchymov
50°21′28″ s. š., 12°53′16″ v. d.
lípa malolistá (3) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102503
Q21034351
Kategorie „Lípy u kapličky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípy u kapličky“ na Wikimedia Commons
V místní části Mariánská u kapličky rostou tři památné lípy. Stromy mají obvody kmenů 423, 425 a 495 cm.
Mariánská lípa Mariánská lípa Jáchymov
50°21′22″ s. š., 12°53′8″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000504.000000504 102500
Q21034354
Kategorie „Mariánská lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mariánská lípa“ na Wikimedia Commons
Památná lípa roste v areálu ČOV.
Majvalův dub Majvalův Dub Jenišov
50°13′36″ s. š., 12°48′8″ v. d.
dub letní &0000000000000512.000000512 102504
Q18600511
Kategorie „Majvalův dub“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Majvalův dub“ na Wikimedia Commons
Ve východní části obce v zahradě poblíž novostavby rodinného domu.
Dub U Vorlů Dub u Vorlů Jenišov
50°13′32″ s. š., 12°47′55″ v. d.
dub letní &0000000000000390.000000390 104602
Q18600510
Kategorie „Dub u Vorlů“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub u Vorlů“ na Wikimedia Commons
Ve středu obce v areálu firmy.
Jenišovský dub Jenišovský dub Jenišov
50°13′36″ s. š., 12°47′55″ v. d.
dub letní &0000000000000357.000000357 104605
Q18600513
Kategorie „Jenišovský dub“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jenišovský dub“ na Wikimedia Commons
Dub roste v obci poblíž obecního úřadu.
Buky hraběte Chotka Buky hraběte Chotka Karlovy Vary
50°12′47″ s. š., 12°52′7″ v. d.
buk lesní (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 106074
Q26779240
Kategorie „Buky hraběte Chotka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Buky hraběte Chotka“ na Wikimedia Commons
cca 100 m jihozápadně od chaty Kazatelna. Ochrana zrušena 14.02.2019.
Jesínská lípa Jesínská lípa Jesínky
50°6′44″ s. š., 13°3′35″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000535.000000535 102513
Q26787697
Kategorie „Jesínská lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jesínská lípa“ na Wikimedia Commons
V obci na návsi u příjezdové nezpevněné cesty.
Dvořákův platan Dvořákův platan Karlovy Vary
50°13′40″ s. š., 12°52′45″ v. d.
platan javorolistý &0000000000000472.000000472 102533
Q11836940
Kategorie „Dvořákův platan“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dvořákův platan“ na Wikimedia Commons
Ve východní části Dvořákových sadů.
Buk zamilovaných Buk zamilovaných Karlovy Vary
50°13′23″ s. š., 12°52′43″ v. d.
buk lesní &0000000000000383.000000383 105978
Q26790600
Kategorie „Buk zamilovaných“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Buk zamilovaných“ na Wikimedia Commons
V blízkosti kavárny Jelení skok. Ochrana byla zrušena 2. února 2021.
Dub Jana Ámose Komenského Dub Jana Ámose Komenského Karlovy Vary
50°14′12″ s. š., 12°53′16″ v. d.
dub letní &0000000000000257.000000257 105998
Q23766320
Kategorie „Dub Jana Ámose Komenského“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub Jana Ámose Komenského“ na Wikimedia Commons
V místní části Drahovice na p.č. 85
Duby u Richmondu Duby u Richmondu Karlovy Vary
50°12′58″ s. š., 12°53′35″ v. d.
dub letní (3) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105985
Q23712731
Kategorie „Duby u Richmondu“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Duby u Richmondu“ na Wikimedia Commons
Ve svahu za hotelem Richmond
Sadový platan Sadový platan Karlovy Vary
50°13′40″ s. š., 12°52′37″ v. d.
platan javorolistý &0000000000000452.000000452 102502
Q12050808
Kategorie „Sadový platan“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sadový platan“ na Wikimedia Commons
Ve východní části Dvořákových sadů, poblíž zpevněný chodník směrem na vřídelní kolonádu.
Kozlovská lípa Lípa rostoucí u kostela v obci Kozlov. Kozlov
50°6′27″ s. š., 13°1′32″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000430.000000430 102506
Q20968668
Kategorie „Kozlovská lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kozlovská lípa“ na Wikimedia Commons
V obci u hřbitovní zdi kostela Nanebevzetí Panny Marie, poslední z původního stromořadí.
Břek u Horního hradu Břek u Horního hradu Krásný Les
50°20′58″ s. š., 13°1′16″ v. d.
jeřáb břek &0000000000000240.000000240 102539
Q11706846
Kategorie „Břek u Horního hradu“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Břek u Horního hradu“ na Wikimedia Commons
Na svahu, v severním cípu u Horního hradu.
Buk k Osvinovu Krásný Les
50°21′4″ s. š., 13°1′15″ v. d.
buk lesní &0000000000000415.000000415 102537
Q26787702
Výrazný roh, okraj porostu.
Damická lípa u potoka Damická lípa u potoka Krásný Les 50°19′58″ s. š., 13°0′56″ v. d. lípa velkolistá &0000000000000600.000000600 105231
Q26789741
Kategorie „Damická lípa u potoka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Damická lípa u potoka“ na Wikimedia Commons
Hraniční strom mezi pozemky u potoka, v místní části Damice.
Duby u Panské louky Duby u Panské louky Krásný Les
50°20′43″ s. š., 13°1′18″ v. d.
dub zimní (8) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102518
Q26790986
Kategorie „Duby u Panské louky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Duby u Panské louky“ na Wikimedia Commons
8 chráněných stromů roste v obci Horní Hrad proti křižovatce na Osvinov.
Anežská lípa Anežská lípa Krásný les
50°20′58″ s. š., 12°59′47″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000395.000000395 106120
Q26790810
Kategorie „Anežská lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Anežská lípa“ na Wikimedia Commons
Na severním okraji obce v zahradě u čp. 32
Jasan u kovárny Jasan u kovárnya Krásný Les
50°20′51″ s. š., 13°1′10″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000473.000000473 105894
Q26790510
Kategorie „Jasan u kovárny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jasan u kovárny“ na Wikimedia Commons
V místní části Horní Hrad, hraniční strom při vstupu z komunikace na pozemek
Květnovská lípa Květnovská lípa Květnová
50°19′48″ s. š., 12°58′47″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000454.000000454 104617
Q26789285
Kategorie „Květnovská lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Květnovská lípa“ na Wikimedia Commons
V obci u potoka.
Topol v Lažanech Lažany u Štědré
50°3′45″ s. š., 13°6′3″ v. d.
topol černý &0000000000000410.000000410 102524
Q12059404
Topol se nacházel v zatáčce při silnici směrem na Brložec. Status památného stromu zrušen k 8. září 2006.
Lípa u Hroníka Lípa u Hroníka Luhov u Toužimi
50°2′15″ s. š., 13°2′21″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000410.000000410 105758
Q26790310
Kategorie „Lípa u Hroníka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa u Hroníka“ na Wikimedia Commons
V blízkosti Dolního Luhovského rybníka v prostoru bývalého mlýna.
Hrzínská lípa Hrzínská lípa Malý Hrzín
50°22′32″ s. š., 13°4′24″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000407.000000407 104803
Q24459559
Kategorie „Hrzínská lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hrzínská lípa“ na Wikimedia Commons
Hraniční strom mezi pozemky v místní části Malý Hrzín před čp. 133.
Winklerův jasan Winklerův jasan Merklín
50°21′8″ s. š., 12°52′15″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000364.000000364 105895
Q21039142
Kategorie „Winklerův jasan“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Winklerův jasan“ na Wikimedia Commons
U silnice mezi osadami Lípa a Mariánská u samoty ev. č. 14
Merklínský javor Merklínský javor Merklín
50°19′51″ s. š., 12°51′34″ v. d.
javor klen &0000000000000320.000000320 106140
Q29418676
Kategorie „Merklínský javor“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Merklínský javor“ na Wikimedia Commons
Na zahradě pensionu pro důchodce v obci Merklím.
Mezirolská lípa Mezirolská lípa Mezirolí
50°16′6″ s. š., 12°49′34″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000276.000000276 104924
Q20428118
Kategorie „Mezirolská lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mezirolská lípa“ na Wikimedia Commons
V soukromé zahradě.
Kolešovský jasan Kolešovský jasan.jpg Močidlec
50°3′28″ s. š., 13°12′43″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000307.000000307 105807
Q22345798
Kategorie „Kolešovský jasan“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kolešovský jasan“ na Wikimedia Commons
Jihovýchodně od vsi Kolešov uprostřed louky. Pod stromem je tzv. Polní kříž.
Javor u Hanáků Javor u Hanáků.jpg Nejdek
50°19′35″ s. š., 12°43′51″ v. d.
javor klen &0000000000000306.000000306 104755
Q17311906
Kategorie „Javor u Hanáků“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Javor u Hanáků“ na Wikimedia Commons
V ulici Závodu míru v blízkosti čp. 858.
Buková alej v ulici Pod Lesem Buková alej v ulici Pod lesem Nejdek
50°19′35″ s. š., 12°42′41″ v. d.
buk lesní (11) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104756
Q18249365
Kategorie „Buková alej v ulici Pod Lesem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Buková alej v ulici Pod Lesem“ na Wikimedia Commons
11 chráněných stromů roste podél místní nezpevněné komunikace v ulici Pod Lesem.
Lípa u kapličky Lípa u kapličky v Nivách Nivy
50°16′44″ s. š., 12°50′46″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000405.000000405 102510
Q26787696
Kategorie „Lípa u kapličky (Nivy)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa u kapličky (Nivy)“ na Wikimedia Commons
Ve středu osady u kapličky.
Jabloň v aleji Jabloň v aleji Nová Kyselka
50°15′10″ s. š., 12°59′1″ v. d.
jabloň &0000000000000252.000000252 105281
Q26789762
Kategorie „Jabloň v aleji“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jabloň v aleji“ na Wikimedia Commons
V aleji u komunikace do obce.
Jabloň u Českého Chloumku Jabloň u Českého Chloumku Český Chloumek
50°7′6″ s. š., 12°56′4″ v. d.
jabloň domácí &0000000000000226.000000226 106395
Q106764287
Kategorie „Jabloň u Českého Chloumku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jabloň u Českého Chloumku“ na Wikimedia Commons
Na severozápadním svahu Chloumeckého kopce
Lípa u hřbitova Lípa u hřbitova (Nová Role) Nová Role
50°16′28″ s. š., 12°47′31″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000404.000000404 102501
Q20159309
Kategorie „Lípa u hřbitova (Nová Role)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa u hřbitova (Nová Role)“ na Wikimedia Commons
V obci u příjezdové komunikace ke hřbitovu u křížku.
Javor na Hofberku Javor na Hofberku.jpg Nové Hamry
50°22′8″ s. š., 12°42′56″ v. d.
javor klen &0000000000000340.000000340 102531
Q17416379
Kategorie „Javor na Hofberku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Javor na Hofberku“ na Wikimedia Commons
Na křižovatce cest na Hofberku u Nových Hamrů.
Lípa v Odolenovicích Lípa v Odolenovicích Odolenovice
50°4′57″ s. š., 12°55′22″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000485.000000485 102520
Q26161582
Kategorie „Odolenovická lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Odolenovická lípa“ na Wikimedia Commons
Na východním okraji návsi, mezi krajem silnice a zbytky bývalé zdi.
Lípa u křížku Lípa u křížku Olšová Vrata
50°12′30″ s. š., 12°55′0″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000360.000000360 102529
Q18042629
Kategorie „Lípa u křížku (Olšová Vrata)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa u křížku (Olšová Vrata)“ na Wikimedia Commons
U silnice ve středu čtvrti Olšová Vrata, u křižovatky směr Karlovy Vary a letiště – Kolová.
Arnoldovská lípa Arnoldovská lípa Ostrov
50°21′5″ s. š., 12°57′8″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000602.000000602 105920
Q26790537
Kategorie „Arnoldovská lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Arnoldovská lípa“ na Wikimedia Commons
V bývalé zahradě u zaniklé budovy v zaniklé osadě pod komunikací
Lípa v Osvinově Lípa v Osvinově (1).jpg Osvinov
50°21′19″ s. š., 13°1′58″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000305.000000305 102528
Q26787700
Kategorie „Lípa v Osvinově“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa v Osvinově“ na Wikimedia Commons
Na východním okraji návsi, mezi krajem silnice a zbytky bývalé zdi.
Břek v Pekelském údolí Peklo
50°21′24″ s. š., 13°2′23″ v. d.
jeřáb břek &0000000000000195.000000195 102538
Q26787703
Na okraji lesa a starého sadu.
Pekelská lípa † Peklo lípa velkolistá &0000000000000427.000000427 102527 Strom rostl u vodoteče za stavením. K 20. dubnu 2007 byl status památného stromu zrušen.
Pekelská lípa II. Pekelská lípa II. Peklo
50°21′20″ s. š., 13°2′23″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000492.000000492 105308
Q26789779
Kategorie „Pekelská lípa II.“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pekelská lípa II.“ na Wikimedia Commons
V místní části Peklo, u stodoly nad potokem.
Pekelský buk Pekelský buk Peklo
50°20′49″ s. š., 13°3′26″ v. d.
buk lesní &0000000000000423.000000423 102526
Q26787699
Kategorie „Pekelský buk“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pekelský buk“ na Wikimedia Commons
Na pastvině při cestě na Nebesa.
Vetešníkův jasan v Perninku Vetešníkův jasan v Perninku Pernink
50°21′57″ s. š., 12°47′1″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000366.000000366 105730
Q20755689
Kategorie „Vetešníkův jasan v Perninku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vetešníkův jasan v Perninku“ na Wikimedia Commons
Hraniční strom v obci u komunikace před čp. 205.
Jilm v Perninku Jilm v Perninku Pernink
50°22′6″ s. š., 12°46′56″ v. d.
jilm horský &0000000000000118.000000118 105196
Q20755660
Kategorie „Jilm v Perninku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jilm v Perninku“ na Wikimedia Commons
U křižovatky komunikací v obci v bývalé církevní zahradě.
Počerenský dub Počerenský dub Počerny
50°14′12″ s. š., 12°48′33″ v. d.
dub letní &0000000000000405.000000405 102509
Q22345982
Kategorie „Počerenský dub“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Počerenský dub“ na Wikimedia Commons
Na návsi, jižně od rybníčka, za panelovým domem.
Dolní Popovská lípa Dolní Popovská lípa Popov u Jáchymova
50°20′22″ s. š., 12°55′15″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000952.000000952 102541
Q11816824
Kategorie „Dolní Popovská lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dolní Popovská lípa“ na Wikimedia Commons
V zaniklé obci Popov u cesty.
Horní Popovská lípa Horní Popovská lípa Popov u Jáchymova
50°20′25″ s. š., 12°55′9″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000881.000000881 102542
Q12020240
Kategorie „Horní Popovská lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Horní Popovská lípa“ na Wikimedia Commons
V zaniklé obci Popov, u včelína.
Popovská bříza Bříza bělokorá v zaniklé obci Popov Popov u Jáchymova
50°20′26″ s. š., 12°55′9″ v. d.
bříza bělokorá &0000000000000282.000000282 102508
Q12046397
Kategorie „Popovská bříza“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Popovská bříza“ na Wikimedia Commons
V zaniklé obci Popov, nedaleko Horní Popovské lípy.
Popovský jasan Popovský jasan Popov u Jáchymova
50°20′16″ s. š., 12°55′4″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000675.000000675 102507
Q12046396
Kategorie „Popovský jasan“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Popovský jasan“ na Wikimedia Commons
V zaniklé obci Popov, severozápadně od Popovského kříže. Jasan byl vyhlášen stromem roku 2002.
Maxův javor u Kozího potoka Maxův javor u Kozího potoka Potůčky
50°25′13″ s. š., 12°44′29″ v. d.
javor klen &0000000000000500.000000500 102496
Q20755706
Kategorie „Maxův javor u Kozího potoka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Maxův javor u Kozího potoka“ na Wikimedia Commons
V místní části Stráň, u chalupy nad Kozím potokem.
Lípa u benzinové stanice Lípa u benzinové stanice Pozorka u Nejdku
50°19′3″ s. š., 12°45′2″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000461.000000461 104757
Q18249520
Kategorie „Lípa u benzinové stanice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa u benzinové stanice“ na Wikimedia Commons
U benzinové stanice.
Pozorecká borovice Pozorecká borovice Pozorka u Nejdku
50°18′39″ s. š., 12°45′20″ v. d.
borovice lesní &0000000000000225.000000225 104758
Q18249592
Kategorie „Pozorecká borovice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pozorecká borovice“ na Wikimedia Commons
Na svahu u komunikace spojující Pozorku a Suchou, cca 100 m od rybníka.
Prohořská lípa Prohořská lípa Prohoř
50°2′5″ s. š., 13°6′8″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000410.000000410 102525
Q26787698
Kategorie „Prohořská lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prohořská lípa“ na Wikimedia Commons
Na louce za obcí v blízkosti komunikace směrem na Hrádek.
Lípy u kostela Lípy u kostela v Přílezech Přílezy
50°5′26″ s. š., 12°56′29″ v. d.
lípa malolistá (3) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102522
Q26779243
Kategorie „Lípy u kostela v Přílezech“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípy u kostela v Přílezech“ na Wikimedia Commons
Tři památné lípy rostou v obci u kostela. Obvody jejich kmenů jsou 235, 240 a 352 cm.
Dub v Radyni Pomník s dubem.jpg Radyně
50°3′51″ s. š., 13°2′13″ v. d.
dub letní &0000000000000312.000000312 105544
Q26790121
Kategorie „Dub v Radyni“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub v Radyni“ na Wikimedia Commons
Dub roste na návsi ve středu obce.
Smuteční buk u školy Smuteční buk u školy Sadov
50°16′17″ s. š., 12°53′27″ v. d.
buk lesní převislý &0000000000000188.000000188 105999
Q26790611
Kategorie „Smuteční buk u školy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Smuteční buk u školy“ na Wikimedia Commons
V Sadově na p.č. 185
Buky u Sedlečka Buky u Sedlečka Sedlečko u Karlových Varů
50°14′0″ s. š., 12°57′14″ v. d.
buk lesní (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102521
Q18327735
Kategorie „Buky u Sedlečka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Buky u Sedlečka“ na Wikimedia Commons
Jihozápadně od osady mezi zemědělskými pozemky a zanikající vodní nádrží. Původně tu rostly dva chráněné stromy, ale z jednoho z nich už byla sejmuta ochrana.
Lípa v Srní Lípa v Srní Srní u Boče
50°22′33″ s. š., 13°3′22″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000670.000000670 104691
Q24459612
Kategorie „Lípa v Srní“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa v Srní“ na Wikimedia Commons
Hraniční strom u potoka v obci.
Buk u Stráže Buk u Stráže Stráž nad Ohří
50°20′29″ s. š., 13°2′41″ v. d.
buk lesní &0000000000000423.000000423 102535
Q26787701
Kategorie „Buk u Stráže“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Buk u Stráže“ na Wikimedia Commons
Zlom terénu napravo od Pekelského potoka.
Slavibojův břek Slavibojův břek Stráž nad Ohří
50°20′30″ s. š., 13°2′37″ v. d.
jeřáb břek &0000000000000180.000000180 104634
Q26789296
Kategorie „Slavibojův břek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Slavibojův břek“ na Wikimedia Commons
Na strmém svahu mezi pastvinami u Stráže nad Ohří.
Lípa ve Stráži Lípa ve Stráži Stráž nad Ohří
50°20′18″ s. š., 13°3′7″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000455.000000455 104804
Q24282815
Kategorie „Lípa ve Stráži“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa ve Stráži“ na Wikimedia Commons
V obci před objektem čp. 6 v proluce vlevo od hlavní silnice Ostrov – Chomutov.
Svinovské duby Svinovské duby Svinov u Toužimi
50°6′3″ s. š., 12°58′54″ v. d.
dub letní (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104620
Q26779245
Kategorie „Svinovské duby“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Svinovské duby“ na Wikimedia Commons
Dva památné duby rostou na návsi proti kostelu. Obvody kmenů jsou 290 a 376 cm.
Dub u Nešporů Dub u Nešporů Tašovice
50°12′58″ s. š., 12°49′3″ v. d.
dub letní &0000000000000365.000000365 104642
Q18600509
Kategorie „Dub u Nešporů“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub u Nešporů“ na Wikimedia Commons
V zahradě u rodinného domu v blízkosti silnice Doubí – Jenišov.
Žalman Žalman Tašovice
50°12′52″ s. š., 12°48′47″ v. d.
dub letní &0000000000000394.000000394 104607
Q18600514
Kategorie „Žalman (památný strom)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žalman (památný strom)“ na Wikimedia Commons
V obci v zahradě, Hradištní ulice č. 109.
Čtveřice lip srdčitých u Zimů Čtveřice lip srdčitých u Zimů Tisová u Nejdku
50°19′59″ s. š., 12°44′3″ v. d.
lípa malolistá (4) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104759
Q24576394
Kategorie „Čtveřice lip srdčitých u Zimů“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čtveřice lip srdčitých u Zimů“ na Wikimedia Commons
4 památné stromy rostou na travnaté ploše před čp. 152 na jižním konci Tisové.
Buk u Lachovic Buk u Lachovic Lachovice
50°5′6″ s. š., 13°2′21″ v. d.
buk lesní &0000000000000330.000000330 106075
Q26790696
Kategorie „Buk u Lachovic“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Buk u Lachovic“ na Wikimedia Commons
Na pozemku p.č. 1088/6 u kapličky svaté Anny v Lachovicích
Tuhnické lípy Tuhnické lípy Tuhnice
50°13′19″ s. š., 12°50′33″ v. d.
lípa malolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102499
Q18511444
Kategorie „Tuhnické lípy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tuhnické lípy“ na Wikimedia Commons
Dvě pammátné lípy rostou nedaleko zahrádkářské kolonie, garáží a areálu firmy České nemovitosti a. s.
Jedle pod Hůrkou Jedle pod Hůrkou (2).jpg Útvina
50°6′23″ s. š., 12°53′1″ v. d.
jedle bělokorá &0000000000000355.000000355 105980
Q20428009
Kategorie „Jedle pod Hůrkou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jedle pod Hůrkou“ na Wikimedia Commons
V lesním porostu v k.ú. Český Chloumek ppč. 369/1
Hraniční duby Valeč v Čechách
50°10′44″ s. š., 13°16′36″ v. d.
dub letní (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102511
Q26779249
Dva památné stromy s obvody kmenů 500 a 520 cm.
Vojkovická lípa Vojkovická lípa Vojkovice nad Ohří
50°18′13″ s. š., 13°1′12″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000660.000000660 102491
Q26787694
Kategorie „Vojkovická lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vojkovická lípa“ na Wikimedia Commons
Na pravém břehu Ohře nad studánkou pod skálou.
Zbraslavské lípy a javory Lípy a javor u božích muk u silnice mezi Zbraslaví a Štědrou. Zbraslav u Štědré
50°2′24″ s. š., 13°8′19″ v. d.
javor mléč (2)
lípa malolistá (1)
původně (2)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102517
Q26779250
Kategorie „Zbraslavské lípy a javory“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zbraslavské lípy a javory“ na Wikimedia Commons
3 (původně 4) památné stromy rostou kolem božích muk u silnice pod Zbraslaví směrem na Borek.
Žalmanovská lípa Žalmanovská lípa Žalmanov
50°11′35″ s. š., 12°58′36″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000466.000000466 105374
Q19825870
Kategorie „Žalmanovská lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žalmanovská lípa“ na Wikimedia Commons
V aleji podél místní komunikace.
Jakoubkova lípa Jakoubkova lípa (1).jpg Žlutice
50°5′39″ s. š., 13°9′31″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000365.000000365 105760
Q25713026
Kategorie „Jakoubkova lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jakoubkova lípa“ na Wikimedia Commons
Na okraji sportovní plochy na severozápadním kraji města.
Mikulášské lípy Mikulášské lípy Žlutice
50°5′47″ s. š., 13°8′45″ v. d.
lípa malolistá (8) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102516
Q26779246
Kategorie „Mikulášské lípy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mikulášské lípy“ na Wikimedia Commons
U kostela sv. Mikuláše; 2 lípy (původně jich bylo 10) skáceny 1. ledna 1995 – zrušovací rozhodnutí nedoručeno.
Žlutický dub Žlutický dub Žlutice
50°5′24″ s. š., 13°9′52″ v. d.
dub letní &0000000000000335.000000335 102523
Q25906062
Kategorie „Žlutický dub“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žlutický dub“ na Wikimedia Commons
V obci za kostelem.

PoznámkyEditovat

  1. † označuje památné stromy jejichž ochrana byla zrušena, nebo zaniklé.
  2. Číslo v závorce určuje počet jedinců.
  3. Kód databáze AOPK ČR.

ReferenceEditovat

  • Data pocházejí z databáze AOPK ČR a zdrojů uvedených v jednotlivých článcích, pokud není uvedeno jinak.
  1. Alvínina lípa [online]. Příroda Karlovarska.cz [cit. 2012-08-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-04-15. 

Externí odkazyEditovat

Tento článek potřebuje obrázky. Jste-li ochotni uvolnit je pod svobodnou licencí, neváhejte je načíst (kliknutím na ikonku).