Seznam památných stromů v okrese Děčín

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam památných stromů v okrese Děčín, v němž jsou uvedeny památné stromy na území okresu Děčín.

Název [* 1] Obrázek Stanoviště
Kat. území.
Souřadnice
Druh [* 2] Obvod
[v cm]
Kód[* 3]
wikidata
Galerie Poznámka
Wornerova lípa Arnoltice
50°50′ s. š., 14°15′43″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000580.000000580 105812
Q26790389
U dnes již neexistující usedlosti rodu Wornerů
Lípa v Benešově nad Ploučnicí Benešov nad Ploučnicí lípa malolistá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102116
Q26787599
U kostela nad silnicí do Ovesné; dvojkmen; obvod kmenů 315 cm, 345 cm
Modřín u zámku Bensen-OberesSchloss.jpg Benešov nad Ploučnicí modřín opadavý &0000000000000360.000000360 102151
Q26787620
Kategorie „Modřín u zámku“ na Wikimedia Commons
zámeckém areálu tzv. Horního zámku
Tis v Benešově nad Ploučnicí Benešov nad Ploučnicí tis červený &0000000000000270.000000270 102159
Q26787625
V chodníku městské komunikace poblíž parku
Platany v Boleticích Boletice nad Labem platan javorolistý (5) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102129
Q26780464
V areálu závodu VLNAP; pět památných stromů s obvody kmenů 238 cm, 350 cm, 408 cm, 389 cm, 375 cm
Lípa v Brtníkách Brtníky, Staré Křečany - památný strom.jpg Brtníky
50°56′52″ s. š., 14°26′25″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000605.000000605 102102
Q24081357
Kategorie „Lípa v Brtníkách“ na Wikimedia Commons
V obci na dvoře u čp. 219
Jinan v Březinách Jinan v Březinách (1).jpg Březiny u Děčína jinan dvoulaločný &0000000000000405.000000405 102130
Q26787605
Kategorie „Jinan v Březinách“ na Wikimedia Commons
V bývalém zámeckém parku
Skupina v březinském parku Březiny u Děčína borovice vejmutovka (4)
katalpa obecná (1)
liliovník tulipánokvětý (1)
jedlovec kanadský (1)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102127
Q26780462
V bývalém parku v Březinách; obvod kmenů od 112 cm do 230 cm; ze sedmi stromů jsou chráněny jen tři
Tisy v Březinách Tisy v Březinách (5).jpg Březiny u Děčína tis červený (4) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102131
Q26780465
Kategorie „Tisy v Březinách“ na Wikimedia Commons
Před vchodem do bývalého zámeckého parku; čtyři památné stromy s obvody kmenů 147 cm, 75 cm, 116 cm, 126 cm
Dub u Bynova † Bynov dub letní &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102142 Na okraji lesního porostu při lesní zpevněné komunikaci
Dub u Vlčího jezera Dub u Vlčího jez.jpg Bynov
50°47′54″ s. š., 14°8′18″ v. d.
dub letní &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102141
Q26787612
Na okraji lesního porostu při lesní komunikaci k tzv. Vlčímu jezeru
Lípa v Císařském Císařský
51°0′21″ s. š., 14°26′6″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000385.000000385 102126
Q26787603
U cesty k železniční zastávce Císařský, na okraji louky
Buky na Zeleném vršku † Buky lesní na Zeleném vršku, southern trunk.jpg Česká Kamenice buk lesní (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102097
Kategorie „Buky lesní na Zeleném vršku“ na Wikimedia Commons
Severovýchodně od areálu školy, severně od cesty na Horní Kamenici; obvod kmenů 376 cm, 450 cm
Jasan v České Kamenici Jasan ztepilý v České Kamenici, north.jpg Česká Kamenice jasan ztepilý &0000000000000465.000000465 102110
Q26787593
Kategorie „Jasan ztepilý v České Kamenici“ na Wikimedia Commons
Na dvoře obytného domu na náměstí Míru čp. 272
Preidlův jasan v České Kamenici Česká Kamenice
50°47′48″ s. š., 14°24′4″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000635.000000635 106116
Q26790806
Mimo zastavěné území obce na nelesní ploše s náletem dřevin
Šácholan v Rabštejně Česká Kamenice
50°47′57″ s. š., 14°23′12″ v. d.
šácholan přišpičatělý &0000000000000282.000000282 106117
Q26790807
Mimo zastavěné území obce na nelesní ploše s náletem dřevin
Tis u svatého Jakuba Česká Kamenice - památný strom - tis.jpg Česká Kamenice tis červený &0000000000000333.000000333 102121
Q12059013
Kategorie „Tis červený v České Kamenici“ na Wikimedia Commons
V těsné blízkosti kostela sv. Jakuba
Buk v lesoparku na Kvádrberku Děčín buk lesní &0000000000000365.000000365 102105
Q26787590
V lesoparku u Stoličné hory (Kvádrberg) ve svahu nad silnicí do Hřenska
Dub Děčín
50°46′52″ s. š., 14°13′49″ v. d.
dub letní &0000000000000596.000000596 105020
Q26789621
V ulici Hluboká, soukmení dvou srostlých jedinců s úžlabím ve výšce cca 30 cm nad patou
Dub červený na Kvádrberku Děčín
50°47′0″ s. š., 14°13′44″ v. d.
dub červený &0000000000000460.000000460 105909
Q26790530
Na hranici zastavěného území, součást lesoparku na Kvádrberku
Dub u koupaliště † Děčín dub červený &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104467 Status památného stromu zrušen k 30. červnu 1999
Jinan u zámku Děčín
50°46′44″ s. š., 14°12′40″ v. d.
jinan dvoulaločný &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102150
Q26787619
zámeckém areálu poblíž schodiště; obvod dvojkmenu 184 cm, 180 cm
Liliovníky v Děčíně Děčín
50°46′46″ s. š., 14°12′55″ v. d.
liliovník tulipánokvětý (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102160
Q26780475
V Lázeňské ulici před budovou školského úřadu; obvod kmenů 72 cm, 62 cm
Platan a borovice na Mariánské louce Děčín
50°46′38″ s. š., 14°12′34″ v. d.
borovice Schwerinova (1)
platan javorolistý (1)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102132
Q26780467
V areálu koupaliště; obvod kmenů 369 cm, 273 cm
Platan v Děčíně † Děčín
50°46′40″ s. š., 14°12′57″ v. d.
platan javorolistý &0000000000000312.000000312 104469 V parku mezi ulicí 2. polské armády a Obloukovou v Děčíně; status památného stromu zrušen k 2. dubnu 2001
Schillerův dub na Kvádrberku Děčín
50°47′ s. š., 14°13′45″ v. d.
dub letní &0000000000000347.000000347 105910
Q26790531
Na hranici zastavěného území, součást lesoparku na Kvádrberku, vysazen 27. dubna 1905 u příležitosti 100. výročí úmrtí Fridricha Schillera, u paty kmene osazen pamětní kámen
Tis ve dvoře Děčín
50°46′52″ s. š., 14°13′5″ v. d.
tis červený &0000000000000253.000000253 105749
Q26790296
Ve Sládkově ulici čp. 486 ve dvoře Lesní správy Děčín
Tisovce na Mariánské louce 20456TisovecSkupA.jpg Děčín
50°46′40″ s. š., 14°12′36″ v. d.
tisovec dvouřadý (16) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102157
Q26780473
V zámeckém parku u někdejšího vchodu na koupaliště; 7 vzrostlých a 9 mladých jedinců; obvod kmenů od 20 cm do 350 cm, v r. 2000 zrušena ochrana 2 stromů
Tisovec u trati 20446TisovecSolitera.jpg Děčín
50°46′33″ s. š., 14°12′44″ v. d.
tisovec dvouřadý &0000000000000190.000000190 102156
Q26787623
Mezi tratí a poliklinikou poblíž bývalého koupaliště
2× javor klen, 2× platan javorolistý, lípa malolistá Děčín
50°47′ s. š., 14°13′10″ v. d.
javor klen (2)
platan javorolistý (2)
lípa malolistá (1)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102082
Q26780461
Na konci Děčína směrem na Hřensko, u trati a silnice, v r. 2001 zrušena ochrana buku
Vaz v Obloukové ulici † Děčín jilm vaz &0000000000000381.000000381 102099 V Obloukové ulici vedle točny, poblíž koupaliště
Buk na nádvoří zámku Zámek (Děčín).tif Děčín
50°46′44″ s. š., 14°12′34″ v. d.
buk lesní jemně stříhanolistý &0000000000000378.000000378 102152
Q26787621
Kategorie „Buk na nádvoří zámku“ na Wikimedia Commons
Na nádvoří zámku
Tis na nádvoří zámku Decin tis na nadvori zamku.jpg Děčín
50°46′44″ s. š., 14°12′32″ v. d.
tis červený &0000000000000234.000000234 102158
Q26787624
Kategorie „Tis na nádvoří zámku“ na Wikimedia Commons
Na nádvoří zámku
Lípa v Dobrné † Dobrná lípa malolistá &0000000000000475.000000475 102117 V obci vedle areálu mateřské školy; status památného stromu zrušen k 22. prosinci 2009
Pod hřbitovem Dolní Chřibská dub letní (2)
javor mléč (1)
javor klen (1)
jasan ztepilý (2)
lípa malolistá (1)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102096
Q26780480
V intravilánu, severně od silnice na Dolní Chřibskou; obvod kmenů od 298 cm do 425 cm, z původních sedmi stromů je dnes chráněno šest – ochrana jasanu zrušena, byl pokácen z důvodu bezpečnosti
Lípa na Sedle Dolní Chřibská
50°52′20″ s. š., 14°29′20″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000483.000000483 102107
Q26787591
Na louce poblíž rekreačního domku ev. č. 90
Lípa v Dolní Kamenici Lípa malolistá v Dolní Kamenici, south.jpg Dolní Kamenice lípa malolistá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102128
Q26787604
Kategorie „Lípa malolistá v Dolní Kamenici“ na Wikimedia Commons
V obci poblíž silnice od Děčína za benzinovou pumpou
Dub letní u kina v Dolním Podluží Dub letní u kina v Dolním Podluží.jpg Dolní Podluží
50°52′55″ s. š., 14°34′52″ v. d.
dub letní &0000000000000402.000000402 105888
Q26790504
V zahradě 80 m od kina a 100 m od železniční stanice Jiřetín pod Jedlovou
Dub letní v Dolním Podluží Dub letní v Dolním Podluží.jpg Dolní Podluží
50°52′51″ s. š., 14°34′54″ v. d.
dub letní &0000000000000425.000000425 105889
Q26790505
V soukromé zahradě na jižním okraji zástavby v západní části obce
Lípa v Dolním Podluží † Dolní Podluží
50°53′ s. š., 14°37′52″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000490.000000490 105890
Q26790506
Ve východní části obce u dřevěného podstávkového rekreačního domu. Ochrana stromu zrušena 4. května 2021
Dub u Svobodů Dub u Svobodů (Kytlice) (4).jpg Kytlice (k. ú. Falknov) dub letní &0000000000000424.000000424 102095
Q26787586
V obci Kytlice u domu čp. 98
Jilm za Brložcem † Horní Habartice jilm horský &0000000000000408.000000408 102122 Na okraji lesa u osady Brložec
Lípa ve Staré Olešce Huntířov
50°48′22″ s. š., 14°19′27″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000455.000000455 105873
Q26790485
Na soukromém pozemku v blízkosti historického obytného stavení
Dub u Dolního Chlumu Památný dub letní poblíž Dolního Chlumu u Děčína (4).jpg Chlum u Děčína dub letní &0000000000000403.000000403 102111
Q26787594
Kategorie „Dub u Dolního Chlumu“ na Wikimedia Commons
Na louce poblíž osady
Lípa na Chlumu Památná lípa malolistá v Horním Chlumu u Děčína (4).jpg Chlum u Děčína lípa malolistá &0000000000000330.000000330 102098
Q26787587
Kategorie „Lípa na Chlumu“ na Wikimedia Commons
U silnice směřující do osady Chlum u Děčína
Dub Janov u Hřenska dub letní &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105019
Q26789620
Lípa v Janské 20170527 Pamatna lipa v Janske.jpg Janská
50°48′23″ s. š., 14°22′56″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000440.000000440 105857
Q26790454
V obci na soukromém pozemku
Buk v Pavlínině údolí Pavlino údolí 4555.jpg Jetřichovice u Děčína
50°50′43″ s. š., 14°24′6″ v. d.
buk lesní &0000000000000485.000000485 105796
Q26790373
V Pavlínině údolí, na pravém břehu kanálu, kterým je napájen rybník Pavlínka. Lokalita je nedaleko hranice přírodní rezervace Pavlínino údolí[1]
Dub v Jetřichovicích Památný dub v Jetřichovicích.jpg Jetřichovice u Děčína
50°51′9″ s. š., 14°23′51″ v. d.
dub letní (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105018
Q26780459
Kategorie „Oak in Jetřichovice“ na Wikimedia Commons
V obci u domu čp. 77; zachován je jeden ze dvou památných stromů (ochrana jednoho dubu zrušena v r. 2005)
Dub v Jílovém Jílové dub letní &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104718
Q26789350
Nalevo od silnice z Jílového na Sněžník, v zahradě objektu, který je poslední zástavbou obce; dvoják, obvod kmenů 270 cm, 320 cm
Ječmínkova lípa Jílové
50°47′9″ s. š., 14°5′46″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000530.000000530 105877
Q26790491
Na travnaté ploše v blízkosti čp. 39
Dub a buk v Jiřetíně pod Jedlovou Dub a buk v Jiřetíně pod Jedlovou.jpg Jiřetín pod Jedlovou
50°52′28″ s. š., 14°34′27″ v. d.
buk lesní
dub letní
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 106081
Q26780479
Na náměstí v Jiřetíně pod Jedlovou, dub má obvod kmene 405 cm, výšku 31 m, buk má obvod kmene 460 cm, výšku 27 m
Javor stříbrný v Jiříkově Jiříkov
50°59′35″ s. š., 14°34′17″ v. d.
javor stříbrný &0000000000000502.000000502 102113
Q26787596
V centru obce na zahradě obecního domu
Jedle vznešená v Jiříkově Jiříkov
50°59′25″ s. š., 14°34′41″ v. d.
jedle vznešená &0000000000000295.000000295 105039
Q26789635
Na východním okraji města, cca 17 m od Ústavu sociální péče
Lípa v Jiříkově Jiříkov
50°59′7″ s. š., 14°34′28″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000650.000000650 102112
Q26787595
V jižní okrajové části obce; z dutiny vyrůstá jeřáb ptačí
Borovice u obrázku Kamenická Stráň borovice lesní &0000000000000232.000000232 102101
Q26787588
Při staré cestě "Hirschhornweg" vedoucí z Kamenické Stráně přes Novou Vísku do Růžové v lesním úseku Na Folgách
Lípa v Kamenické Stráni † Kamenická Stráň lípa malolistá &0000000000000360.000000360 102123 V obci, u první chalupy po levé straně silnice; status památného stromu zrušen k 2. březnu 2010
Dub u Franců Karlovka
50°44′36″ s. š., 14°23′47″ v. d.
dub letní &0000000000000355.000000355 105829
Q26790402
V osadě Karlovka poblíž chalupy čp. 6
Wäberova douglaska v Kopci Wäberova douglaska.jpg Kopec
50°56′42″ s. š., 14°24′53″ v. d.
douglaska tisolistá &0000000000000332.000000332 105849
Q24081435
Kategorie „Wäberova douglaska v Kopci“ na Wikimedia Commons
V dolní části osady Kopec, 1,5 km od obce Brtníky
Dub u Královky Královka
51°0′45″ s. š., 14°28′22″ v. d.
dub letní &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104988
Q26789598
Na okraji lesa na břehu protržené malé vodní nádrže (Šluknovský rybník); nejmohutnější a nejstarší dub na Šluknovsku
Lípa v Království Království
51° s. š., 14°29′2″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000462.000000462 102085
Q26787579
V jižní části rozptýlené zástavby v obci v zahradě u rekreačního objektu asi 60 m od silnice Šluknov–Jiříkov
Schabestielova lípa Krásné Pole u Chřibské lípa malolistá &0000000000000505.000000505 102094
Q26787585
V obci při silnici na Dolní Falknov, cca 250 m od křižovatky
Dub letní v Kunraticích u Šluknova Kunratice u Šluknova
50°58′58″ s. š., 14°26′27″ v. d.
dub letní &0000000000000420.000000420 106194
Q73599818
Na severním okraji místní části Kunratice, v těsné blízkosti osamocené enklávy několika rodinných / rekreačních domů. Byl vysazen pravděpodobně v první polovině 19. století na břehu malé vodoteče u bývalého kostního mlýna, který stával v Kunraticích na břehu Stříbrného potoka
Lípa srdčitá u kostela v Lipové Lípa u kostela Lipová 02.jpg Lipová
51°0′47″ s. š., 14°21′53″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000580.000000580 105835
Q26790409
Kategorie „Lípa srdčitá u kostela v Lipové“ na Wikimedia Commons
40 m severovýchodně od kostela a 20 m od starého hřbitova
Lipové stromořadí Lipová alej v Lipové 02.jpg Lipová
51°0′48″ s. š., 14°21′26″ v. d.
Lípa malolistá (99) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102108
Q26790976
Kategorie „Lipové stromořadí v Lipové“ na Wikimedia Commons
Od zámku po hrázi Zámeckého rybníka přes křižovatku na Lobendavu a dál podél staré cesty na Vilémov až k bývalému koupališti (celkový počet stromů je 99); vysazeno v roce 1726
Borovice lesní v Lipové Památná borovice lesní v Lipové 2015 01.jpg Lipová u Šluknova
51°0′37″ s. š., 14°20′35″ v. d.
borovice lesní &0000000000000265.000000265 105834
Q26790408
V polích u božích muk cca 1 km západně od středu obce, 500 m severně od lomu a 50 m severně od severozápadního konce bývalého práškařského letiště
Dub v Lipové Lipová u Šluknova
51°1′2″ s. š., 14°21′57″ v. d.
dub letní &0000000000000430.000000430 105836
Q26790411
V zahradě domova důchodců cca 3 m severně od místní komunikace
Dub v Merbolticích Merboltice dub letní &0000000000000453.000000453 102149
Q26787618
Na konci obce u domu čp. 22
Lípa v Merbolticích Merboltice lípa malolistá &0000000000000400.000000400 102115
Q26787598
U hlavní komunikace v obci, poblíž čp. 59
Buk lesní Ignaze Röslera Buk lesní Ignaze Röslera 01.jpg Mikulášovice
50°58′58″ s. š., 14°20′33″ v. d.
buk lesní &0000000000000312.000000312 106356
Q93009892
Kategorie „Buk lesní Ignaze Röslera“ na Wikimedia Commons
V zahradě vily čp. 915 vedle bývalé továrny Ignaze Röslera
Javor klen v Mikulášovicích Mikulášovice 030100.jpg Mikulášovice
50°58′7″ s. š., 14°20′57″ v. d.
javor klen &0000000000000430.000000430 102120
Q24081349
Kategorie „Javor klen v Mikulášovicích“ na Wikimedia Commons
Ve svahu nad silnicí u podniku Mikov, u zbořeného hospodářského stavení
Dub v Novém Hraběcí Nové Hraběcí
51°0′55″ s. š., 14°26′16″ v. d.
dub letní &0000000000000400.000000400 102083
Q26787578
V obci na hranici soukromého pozemku a místní komunikace
Lípa velkolistá v Novém Hraběcí Nové Hraběcí
51°1′ s. š., 14°26′13″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000375.000000375 105493
Q26790070
V severovýchodní části obce v zahradě u rekreační chalupy
Lípa nad chalupou v Ovesné Ovesná lípa malolistá &0000000000000222.000000222 102135
Q26787607
Na stráni nad rekreační chalupou uprostřed osady
Lípa u silnice v Ovesné Ovesná lípa malolistá &0000000000000251.000000251 102133
Q26787606
V obci poblíž silnice
Buk na Pastýřské stěně Podmokly
50°46′47″ s. š., 14°12′9″ v. d.
buk lesní &0000000000000465.000000465 106080
Q26790712
V lese na Pastýřské stěně, stáří odhadnuto na 180 let
Dub u Sv. Františka z Assisi Podmokly
50°46′29″ s. š., 14°11′53″ v. d.
dub letní &0000000000000449.000000449 106195
Q73599822
Významná dominanta Husova náměstí v blízkosti kostela sv. Františka z Assisi
Jinan u muzea Jinan u muzea (Podmokly) (1).jpg Podmokly
50°46′31″ s. š., 14°12′5″ v. d.
jinan dvoulaločný &0000000000000372.000000372 102154
Q26787622
Kategorie „Ginkgo biloba (Děčín)“ na Wikimedia Commons
V parku před Oblastním muzeem
Platany na Letné Podmokly
50°46′6″ s. š., 14°11′35″ v. d.
platan javorolistý (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102155
Q26780470
V ulici Jiřího z Poděbrad, v areálu integrované střední školy; dva chráněné stromy
Platany v Podmoklech Podmokly
50°46′24″ s. š., 14°12′0″ v. d.
platan javorolistý (4) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102134
Q26790876
Na Benešově náměstí; čtyři památné stromy s obvody kmenů 81 cm, 88 cm, 84 cm, 91 cm
Tis ve Škrabkách 10635Tis na Škrabkách.jpg Podmokly
50°47′3″ s. š., 14°11′3″ v. d.
tis červený &0000000000000210.000000210 102145
Q26787614
U domu Na Výšinách 1771/36, Děčín IV-Škrabky
Tisovce u Jordánky Podmokly
50°46′31″ s. š., 14°11′57″ v. d.
tisovec dvouřadý (2) &0000000000000210.000000210 102153
Q26780468
Dva památné stromy; na parkovišti obchodního domu Jordánka, Teplická ulice
Dub u Bártíkovy školky Dub u Bártíkovy školky.jpg Prostřední Žleb
50°47′52″ s. š., 14°11′2″ v. d.
dub letní &0000000000000385.000000385 105831
Q26790405
U silnice z Jalůvčí do Maxiček
Dub v Jalůvčí † Dub na Jalůvčí.jpg Prostřední Žleb
50°47′31″ s. š., 14°11′20″ v. d.
dub letní &Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor (Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor (Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor (Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor (Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor (Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor (Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor (Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor (Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor (Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor (Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor (Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor (Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor (Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor (Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor (Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor (.Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor (530 (dvojkmen) 104717 U místní komunikace nedaleko okraje lesního porostu v místech poslední zástavby v osadě Jalůvčí. Ochrana zrušena v r. 2012 – poražen v únoru 2013
Javorová brána Rožany
51°1′40″ s. š., 14°27′2″ v. d.
javor mléč (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102119
Q12024292
V údolí Rožanského potoka, u silnice na Šluknov, před čp. 63; srostlé, obvod kmenů 240 cm, 314 cm
Lípa v Rožanech † Rožany
51°1′47″ s. š., 14°26′58″ v. d.
lípa malolistá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104987
Q26789597
V blízkosti nově zrekonstruované restaurace v severozápadním okraji souvislé zástavby v Rožanech. Ochrana zrušena 11. června 2020.
Lípa v Rožanech – Nové Vsi Rožany
51°1′31″ s. š., 14°26′24″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000462.000000462 104985
Q26789595
V údolí potoka Dřevíč na Nové Vsi, v okolí rozptýlená zástavba
Buky na Dymníku † Rumburk
50°56′34″ s. š., 14°31′29″ v. d.
buk lesní nachový (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105333 Dva památné stromy u výletní restaurace cca 200 m na sever od vrcholu Dymníku
Dub a buk v Rumburku Rumburk
50°56′57″ s. š., 14°33′47″ v. d.
dub letní sloupovitý (1)
buk lesní nachový (1)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102100
Q26780477
Východně od náměstí směrem na Horní Jindřichov v zahradě u čp. 178
Jasan na Strážném vrchu u Rumburku Rumburk 02.JPG Rumburk
50°57′19″ s. š., 14°33′56″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000480.000000480 102106
Q12024235
Na vrcholu Strážného vrchu, u kostela, asi 1 km severovýchodně od středu města
Wernerův dub Růžová dub letní &0000000000000473.000000473 105598
Q26790173
Ve středu zastavěné části obce na hraně údolí v blízkosti historického objektu
Jasan v Rychnově Rychnov u Verneřic jasan ztepilý &0000000000000485.000000485 102136
Q26787608
Na jihovýchodním konci vesnice u rekreační chalupy
Lípa v Rychnově Rychnov u Verneřic lípa malolistá &0000000000000640.000000640 102147
Q26787616
Na dolním konci osady Rychnov vpravo u rekreačního domku
Dub Jiřího Marka Dub Jiřího Marka.jpg Rynartice dub zimní &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105786
Q26790367
Na otevřeném prostranství lemovaném lesním porostem mimo zastavěné území
Soudní lípa v Severním Soudní lípa 01.jpg Severní
51°1′48″ s. š., 14°19′5″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000590.000000590 105494
Q26790071
Kategorie „Soudní lípa v Severním“ na Wikimedia Commons
V jižní části obce, 2 m od silnice Lobendava–Severní a 30 m jižně od křižovatky Severní–Liščí
Kampfův dub † Srbská Kamenice dub letní &0000000000000447.000000447 105597
Q26790172
V údolíčku mimo zástavbu obce v otevřeném, zvrásněném úpatí Růžovského kopce. V červnu roku 2019 došlo při vichřici ke zlomení stromu. Rozhodnutím Správy NP České Švýcarsko č. 08823/2019 ze dne 20.12.2019 byla k 5. lednu 2020 ochrana stromu zrušena.
Královský smrk Královský smrk 2018 (4).jpg Srbská Kamenice smrk ztepilý &0000000000000290.000000290 102146
Q26787615
V údolí řeky Kamenice u mostu poblíž Dolského mlýna
Tis ve Staré Bohyni Tis ve Staré Bohyni (4).jpg Stará Bohyně tis červený &0000000000000146.000000146 102118
Q26787600
Kategorie „Tis ve Staré Bohyni“ na Wikimedia Commons
U hlavní komunikace proti rekreačnímu objektu
Buk v Lužné Stará Oleška
50°48′23″ s. š., 14°20′49″ v. d.
buk lesní &0000000000000361.000000361 102103
Q26787589
V osadě Lužná na rozhraní obecní cesty a soukromého pozemku u čp. 20
Lípa v Lužné † Stará Oleška lípa malolistá &0000000000000333.000000333 102104 V osadě Lužná v zahradě u stavby lidové architektury čp. 22; status památného stromu zrušen k 20. srpnu 2005
Císařský dub ve Fukově Šluknov
dub letní &0000000000000315.000000315 106259
Q73601835
Území zaniklé obce Fukov, v blízkosti ruin bývalého kostela a hřbitova, původně solitera, dnes se téměř ztrácí v zápoji spontánně vzrostlých náletových dřevin. Dub byl vysazen roku 1908 u příležitosti 60 let panování císaře Franze Josefa.
Dub červený ve Šluknově Šluknov
51°0′12″ s. š., 14°27′44″ v. d.
dub červený &0000000000000490.000000490 106187
Q73599802
V bývalé zahradě továrnické vily čp. 717, dnes malém parčíku na ulici Rumburská
Fukovský dub Šluknov
51°2′37″ s. š., 14°29′49″ v. d.
dub letní &0000000000000310.000000310 106108
Q26790794
Na území zaniklé obce Fukov na zemědělsky obdělávaném pozemku v blízkosti staré cesty do Taubenheimu
Javor klen v Království Šluknov
50°59′41″ s. š., 14°30′19″ v. d.
javor klen &0000000000000365.000000365 105959
Q26790581
Ve východní části Království při kraji udržované zahrady u čp. 173
Jilm ve Šluknově † Šluknov jilm horský &0000000000000335.000000335 102084 V zahradě na okraji města; status památného stromu byl zrušen k 6. září 2006
Körnerův dub ve Šluknově Šluknov
51°0′23″ s. š., 14°27′29″ v. d.
dub letní &0000000000000374.000000374 106107
Q26790791
V blízkosti centra v malém parčíku na rohu ulic Jiráskova a Tyršova
Lípa srdčitá v polích v Království Šluknov
51°0′36″ s. š., 14°29′45″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000299.000000299 105885
Q26790501
Na travnaté ploše mezi okrajem louky a nezpevněnou polní cestou
Lípa u lesnické školy † Šluknov lípa malolistá &0000000000000585.000000585 102140 Na kraji silnice z Rumburka, asi 50 m od Střední lesnické školy proti zdi zámeckého parku; status památného stromu byl zrušen k 17. červenci 1997
Lípa u požární zbrojnice † Šluknov lípa malolistá &0000000000000420.000000420 104468 Pod náměstím na kraji hlavní silnice z Rumburka u křižovatky na Rožany, před požární zbrojnicí; status památného stromu byl zrušen k 12. červenci 2002
Lípy na Fersterajchu Šluknov
51°1′22″ s. š., 14°28′24″ v. d.
lípa malolistá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 106052
Q26780478
Jihovýchodně od místní části Královka na travnaté ploše v místě bývalé myslivny (Försterei)
Nivní dub v Království Šluknov
50°59′38″ s. š., 14°30′41″ v. d.
dub letní &0000000000000436.000000436 105960
Q26790582
Ve východní části Království v nivě Rožanského potoka na zanedbaném pozemku pod ruinami bývalého statku a v blízkosti novostavby rodinného domu
Stará lípa v Království Šluknov
51°0′22″ s. š., 14°29′19″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000426.000000426 105886
Q26790502
Na severním okraji obce poblíž novostavby rodinného domu
Jasan v Karlově údolí Karlovo údolí 2011 (2).jpg Šluknov
50°59′26″ s. š., 14°28′9″ v. d.
jasan ztepilý &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104986
Q26789596
V areálu bývalých slunečních lázní v Karlově údolí
Jedle nikkoská ve Šluknově Šluknov
51°0′23″ s. š., 14°27′27″ v. d.
jedle nikkoská &0000000000000170.000000170 102125
Q26787602
V parčíku v Tyršově ulici proti budově internátu lesnické školy
Jedlovec kanadský ve Šluknově Šluknov
51°0′21″ s. š., 14°27′32″ v. d.
jedlovec kanadský &0000000000000250.000000250 102124
Q26787601
Za budovou Ústavu sociální péče v ulici Lužická
Jedlovec Mertensův ve Šluknově Šluknov
51°0′9″ s. š., 14°27′5″ v. d.
jedlovec Mertensův &0000000000000100.000000100 102137
Q26787609
V zahradě za činžovním domem v ulici Dr. E. Beneše, asi 50 m jihozápadně od náměstí
Lípa na náměstí ve Šluknově Šluknov
51°0′10″ s. š., 14°27′6″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000450.000000450 102138
Q26787610
Na náměstí mezi budovou Policie ČR a obchodem svpotravinami
Lípa ve Svojsíkově ulici Šluknov
51°0′4″ s. š., 14°27′12″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000440.000000440 102139
Q26787611
Ve Svojsíkově ulici, na rozcestí na Staré Křečany a Brtníky, proti domovu důchodců před požární zbrojnicí
Líska turecká ve Šluknově Šluknov
51°0′11″ s. š., 14°27′43″ v. d.
líska turecká &0000000000000192.000000192 105848
Q26790431
V jižní části města u sídliště v zahradě mezi panelovými domy a Rumburskou ulicí
Lípa ve Valkeřicích Valkeřice lípa malolistá &0000000000000365.000000365 102148
Q26787617
V poli nad obecním úřadem, poblíž vodárny
Dub letní u cihelny Varnsdorf
50°54′45″ s. š., 14°35′58″ v. d.
dub letní &0000000000000530.000000530 106126
Q26790815
Na travnaté ploše západně od obce za solární elektrárnou v lokalitě V cihelně
Liliovník ve Varnsdorfu Varnsdorf
50°54′48″ s. š., 14°36′57″ v. d.
liliovník tulipánokvětý &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 102091
Q26787584
Před budovou základní školy ve Střelecké ulici
Lípa Vincenze Pilze Varnsdorf
50°55′20″ s. š., 14°37′56″ v. d.
lípa srdčitá &0000000000000194.000000194 106186
Q73599799
Ve Štursově ulici, v těsné blízkosti základů zbořeného rodného domu významného sochaře Vincenze Pilze. Vyhlášena u příležitosti uplynutí 200 let od sochařova narození
Buk lesní ve Varnsdorfu Buk lesní, Varnsdorf.JPG Varnsdorf
50°54′38″ s. š., 14°37′32″ v. d.
buk lesní &0000000000000570.000000570 102093
Q15734972
V areálu dětského střediska v Poštovní ulici, vlivem vichřice byl strom 5. října 2017 vyvrácen.
Dub letní u červeného kostela Varnsdorf dub letní &0000000000000385.000000385 106199
Q73601612
Park u tzv. červeného kostela
Dub letní u Horáků Varnsdorf dub letní &0000000000000420.000000420 106208
Q73601664
V ulici U Nádraží v zahradě domu čp. 1562, a to při jejím severozápadním okraji
Dub pod Hrádkem ve Varnsdorfu Varnsdorf
50°55′21″ s. š., 14°37′10″ v. d.
dub letní &0000000000000405.000000405 105593
Q26790169
V severní části Varnsdorfu na jihovýchodním svahu v zahradě u čp. 204
Dub pod Špičákem Varnsdorf
50°55′5″ s. š., 14°38′37″ v. d.
dub letní &0000000000000388.000000388 105499
Q26790074
V Raisově ulici, na jižním svahu vrchu Špičák
Dub u nemocnice ve Varnsdorfu † Dub letní, Karlova, Varnsdorf.JPG Varnsdorf
50°53′40″ s. š., 14°36′48″ v. d.
dub letní &0000000000000400.000000400 105498 Na okraji staré souvislé zástavby rodinných domů, v jihozápadním rohu zahrady
Dub v Kostelní ulici Dub letní, Kostelní, Varnsdorf.JPG Varnsdorf
50°54′14″ s. š., 14°37′12″ v. d.
dub letní &0000000000000410.000000410 105500
Q11832990
V zahradě v zástavbě rodinných domků cca 800 m jižně od centra města
Liliovník ve Varnsdorfu Liliovník tulipánokvětý, Varnsdorf.JPG Varnsdorf
50°54′46″ s. š., 14°36′58″ v. d.
liliovník tulipánokvětý &0000000000000223.000000223 102090
Q26787583
Kategorie „Liliovníky ve Varnsdorfu“ na Wikimedia Commons
Před budovou gymnázia ve Střelecké ulici
Lípa v Karlově ulici ve Varnsdorfu Varnsdorf
50°53′52″ s. š., 14°37′4″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000390.000000390 105592
Q26790168
V Karlově ulici vedoucí k nemocnici, cca 1100 m na jih od centra
Pyramidální dub letní ve Varnsdorfu Varnsdorf Pohraniční Stráže bei 1323.jpg Varnsdorf
50°55′13″ s. š., 14°37′22″ v. d.
dub letní sloupovitý &0000000000000250.000000250 102088
Q26787582
V severní části města, na jihovýchodním úbočí Hrádku, u místní komunikace
Topol bílý ve Varnsdorfu Topol bílý, Varnsdorf.JPG Varnsdorf
50°54′40″ s. š., 14°37′33″ v. d.
topol bílý &0000000000000372.000000372 102092
Q12059403
Kategorie „Topol bílý ve Varnsdorfu“ na Wikimedia Commons
V centru města v areálu polikliniky v Poštovní ulici, Status ochrany byl zrušen v listopadu v roce 2018 a v březnu roku 2019 byl strom poražen.
Topol u varnsdorfského nádraží Topol černý, Varnsdorf.JPG Varnsdorf
50°54′10″ s. š., 14°38′26″ v. d.
topol černý &0000000000000690.000000690 102089
Q12059406
Poblíž kolejiště na nádraží na plošině pod mírným severovýchodním svahem.
Varnsdorfská hruška Varnsdorfská hruška.JPG Varnsdorf
50°53′41″ s. š., 14°37′42″ v. d.
hrušeň planá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105635
Q11877475
Kategorie „Varnsdorfská hruška“ na Wikimedia Commons
V obci na travnaté ploše mezi Truhlářskou a Thälmannovou ulicí
Lípa pod Bukovou horou Velké Stínky lípa malolistá &0000000000000520.000000520 102109
Q26787592
V zaniklé osadě Velké Stínky pod Bukovou horou
Jedle ve Velkém Šenově † Velký Šenov
50°59′34″ s. š., 14°22′49″ v. d.
jedle vznešená &0000000000000271.000000271 102086
Q26787580
Ve středu města na malé zahradě v okraji souvislé zástavby
Lípa u Liščího potoka Velký Šenov
51° s. š., 14°20′54″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000580.000000580 102087
Q26787581
V nivě Liščího potoka, u božích muk na rozcestí polních cest, součást menšího smíšeného lesa
Dub ve Veselém Veselé
50°47′19″ s. š., 14°22′24″ v. d.
dub letní &0000000000000414.000000414 105887
Q26790503
Na okraji obce u silnice I/13
Fořtovská lípa Fořtovská lípa.jpg Vlčí Hora
50°55′37″ s. š., 14°27′35″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000485.000000485 105813
Q26790390
Solitér na nelesním pozemku vlevo od cesty z vesnice Vlčí Hora na Kamenný vrch
Lípa u Vlčí Hory Snezna pamatna lipa.jpg Vlčí Hora
50°55′29″ s. š., 14°28′35″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000517.000000517 102114
Q26787597
Při silnici východně od Sněžného, na rozcestí s kapličkou
Dub Vysoká Lípa dub &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105021
Q26789622
Lípa u Vysoké Lípy Vysoká Lípa lípa malolistá &0000000000000550.000000550 102143
Q26787613
Na lesní louce u bývalé hájovny za rekreačním střediskem mezi obcemi Mezní Louka a Vysoká Lípa
Lípa ve Vysoké Lípě † Vysoká Lípa lípa malolistá &0000000000000675.000000675 102144 Intravilán obce v zatáčce u státní silnice proti hotelu; status památného stromu zrušen k 30. lednu 2007

PoznámkyEditovat

  1. † označuje památné stromy, jejichž ochrana byla zrušena, nebo zaniklé.
  2. Číslo v závorce určuje počet jedinců.
  3. Kód databáze AOPK ČR.

ReferenceEditovat

  • Data pocházejí z databáze AOPK ČR a zdrojů uvedených v jednotlivých článcích, pokud není uvedeno jinak.
  1. Buk v Pavlínině údolí [online]. Mgr. Jiří Křivánek [cit. 2011-12-03]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat

Tento článek potřebuje obrázky. Jste-li ochotni uvolnit je pod svobodnou licencí, neváhejte je načíst (kliknutím na ikonku).