Seznam památných stromů v okrese Cheb

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam památných stromů v okrese Cheb, v němž jsou uvedeny památné stromy na území okresu Cheb.

Název [* 1] Obrázek Umístění Druh [* 2] Obvod
[v cm]
Kód[* 3]
wikidata
Galerie Poznámka
Zedwitzův javor
50°13′31″ s. š., 12°11′20″ v. d.
javor klen &0000000000000405.000000405 106097
Q26790766
Kategorie „Zedwitzův javor“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zedwitzův javor“ na Wikimedia Commons
V zahradě městského muzea
Beranovská olše Beranovka
49°56′9″ s. š., 12°50′19″ v. d.
olše lepkavá &0000000000000635.000000635 102490
Q24576302
Kategorie „Beranovská olše“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Beranovská olše“ na Wikimedia Commons
V olšině na levém břehu Podhájského potoka pod obcí, šestikmen + torzo. Beranovka.
Lípa v Salajně Dolní Žandov
50°1′52″ s. š., 12°30′31″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000570.000000570 105986
Q20428092
Kategorie „Lípa v Salajně“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa v Salajně“ na Wikimedia Commons
Na konci obce u kaple na pozemku ppč. 1015/2
Alej Doubrava Doubrava u Lipové
50°1′11″ s. š., 12°27′12″ v. d.
dub letní (11)
lípa malolistá (9)
&Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /-1.0000-0 102552
Q20755547
Kategorie „Alej Doubrava“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Alej Doubrava“ na Wikimedia Commons
Mezi dvěma pastvinami, ve východní části alej končí u komunikace Doubrava-Mýtina; 13. března 1998 skácena 1 lípa, zůstává 10 dubů a 10 lip.
Buk lesní a dub letní v Doubravě Doubrava u Lipové
50°1′8″ s. š., 12°27′9″ v. d.
dub letní (1)
buk lesní (1)
&Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“..Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.351
363
102550
Q20755553
Kategorie „Buk lesní a dub letní v Doubravě“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Buk lesní a dub letní v Doubravě“ na Wikimedia Commons
V obci po levé straně místní komunikace. Obvody buk 351 cm, dub 325 cm.
Doubravský buk Doubrava u Lipové
50°1′11″ s. š., 12°27′10″ v. d.
buk lesní &0000000000000385.000000385 102570
Q20755556
Kategorie „Doubravský buk“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Doubravský buk“ na Wikimedia Commons
Na rozhraní místní komunikace a pastviny.
Javory u obrázku Háj u Staré Vody
49°57′54″ s. š., 12°32′32″ v. d.
javor mléč (4) &0000000000000324.000000324 104621
Q24451156
Kategorie „Javory u obrázku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Javory u obrázku“ na Wikimedia Commons
U silnice z Vysoké do Háje kolem dřevěných božích muk. Z původních 4 stromů se dochoval jediný.
Dub ve Slapanech Háj
50°1′40″ s. š., 12°22′16″ v. d.
dub letní &0000000000000614.000000614 105371
Q21150659
Kategorie „Dub ve Slapanech“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub ve Slapanech“ na Wikimedia Commons
V obci vedle komunikace.
Zámecká alej a buky v Horních Lubech Horní Luby
50°15′36″ s. š., 12°23′47″ v. d.
dub letní (21)
buk lesní (6)
javor mléč (13)
javor klen (25)
jasan ztepilý (30)
jírovec maďal (9)
&Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /-1.0000-0 102545
Q20064800
Kategorie „Zámecká alej a skupina buků v Horních Lubech“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zámecká alej a skupina buků v Horních Lubech“ na Wikimedia Commons
Alej směrem od města k bývalému zámku a skupina buků vpravo od silnice.
Lubská lípa Horní Luby
50°15′55″ s. š., 12°23′27″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000811.000000811 102566
Q18113909
Kategorie „Lubská lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lubská lípa“ na Wikimedia Commons
V obci po levé straně silnice.
Dub u Horní Vsi Horní Ves
49°55′15″ s. š., 12°39′8″ v. d.
dub letní &0000000000000392.000000392 106304
Q73602051
Kategorie „Dub u Horní Vsi“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub u Horní Vsi“ na Wikimedia Commons
Severozápadně od Nové Vsi v ostrůvku zeleně obklopeném ornou půdou, v místě kamenného snosu, kde bývalo rozcestí již zaniklých polních cest.
Dub u Dolíšky Hranice u Aše
50°17′17″ s. š., 12°9′51″ v. d.
dub letní &0000000000000430.000000430 102558
Q26787704
Kategorie „Dub u Dolíšky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub u Dolíšky“ na Wikimedia Commons
U hráze vodárenské nádrže Dolíška jihovýchodně od města
Chebský dub Cheb
50°4′14″ s. š., 12°21′21″ v. d.
dub letní &0000000000000305.000000305 102567
Q21150678
Kategorie „Chebský dub“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chebský dub“ na Wikimedia Commons
Na pravé straně ulice Klášterní cesta.
Dub v Chlumečku Cheb
50°6′1″ s. š., 12°22′6″ v. d.
dub letní &0000000000000502.000000502 102569
Q21102564
Kategorie „Dub letní ve Chlumečku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub letní ve Chlumečku“ na Wikimedia Commons
U místní komunikace původně vedoucí do Chlumečku ze silnice I/21.
Dub v Chodovské Huti Chodovská Huť
49°54′54″ s. š., 12°36′2″ v. d.
dub letní &0000000000000438.000000438 102568
Q24576303
Kategorie „Dub v Chodovské Huti“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub v Chodovské Huti“ na Wikimedia Commons
Na zahradě bývalého polesí Chodovská Huť.
Jasan u Čadilů Chodovská Huť
49°54′59″ s. š., 12°36′19″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000478.000000478 104835
Q24576323
Kategorie „Jasan u Čadilů“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jasan u Čadilů“ na Wikimedia Commons
Na jižním okraji osady u silnice na Broumov na soukromém oploceném pozemku mezi chatami.
Jírovec u Mariánské kapličky v Jankovicích Jankovice
49°58′58″ s. š., 12°50′15″ v. d.
jírovec maďal &0000000000000374.000000374 102515
Q20057596
Kategorie „Jírovec u Mariánské kapličky v Jankovicích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jírovec u Mariánské kapličky v Jankovicích“ na Wikimedia Commons
V obci u Mariánské kapličky.
Dub v Jedličné Jedličná
50°7′37″ s. š., 12°18′42″ v. d.
dub letní &0000000000000505.000000505 102571
Q21041467
Kategorie „Dub v Jedličné“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub v Jedličné“ na Wikimedia Commons
V poli 30 m od silnice a 400 m od křižovatky Jedličná-Krapice; v r. 1982 uveden v soupisovém archu jako VKP.
Dub ve Dvorečku Jedličná
50°7′49″ s. š., 12°18′45″ v. d.
dub letní &0000000000000435.000000435 102563
Q21102549
Kategorie „Dub letní ve Dvorečku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub letní ve Dvorečku“ na Wikimedia Commons
U křižovatky Ostroh- Horní Lomany a Poustka-Krapice
Hroznatova lípa Klášter Teplá
49°58′0″ s. š., 12°52′47″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000917.000000917 102497
Q12020753
Kategorie „Hroznatova lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hroznatova lípa“ na Wikimedia Commons
V klášterní zahradě premonstrátského kláštera v Teplé v blízkosti budovy konventu.
Lípa u hřbitova Klášter Teplá
49°58′15″ s. š., 12°52′48″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000529.000000529 104754
Q20057758
Kategorie „Lípa u hřbitova (Teplá)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa u hřbitova (Teplá)“ na Wikimedia Commons
U silnice Teplá-Dřevohryzy u odbočky ke hřbitovu; pozůstatek kompozice tzv. barokní krajiny z doby barokní přestavby konventu a zahrad tepelského kláštera a města Teplá.
Buky v Kopanině Kopanina
50°11′58″ s. š., 12°28′19″ v. d.
buk lesní (2) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“..Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.385
377
102551
Q18284435
Kategorie „Buky v Kopanině“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Buky v Kopanině“ na Wikimedia Commons
Za osadou na okraji pole nad úvozovou cestou; obvod kmenů 364 cm, 381 cm
Krásenská lípa Krásné
49°57′33″ s. š., 12°37′ v. d.
lípa malolistá &0000000000000515.000000515 104650
Q20081222
Kategorie „Krásenská lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Krásenská lípa“ na Wikimedia Commons
Na soukromém pozemku u čp. 140 v Krásném u Tří Seker. Ochrana zrušena 20. března 2018.
Dub u zámeckého statku Lázně Kynžvart
50°0′9″ s. š., 12°36′35″ v. d.
dub letní &0000000000000443.000000443 102549
Q17311802
Kategorie „Dub u zámeckého statku (Lázně Kynžvart)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub u zámeckého statku (Lázně Kynžvart)“ na Wikimedia Commons
U zámeckého statku.
Lípa u zámeckého pivovaru Lázně Kynžvart
50°0′14″ s. š., 12°36′15″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000629.000000629 102560
Q17317333
Kategorie „Lípa u zámeckého pivovaru“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa u zámeckého pivovaru“ na Wikimedia Commons
V zámeckém parku, vlevo od vchodu do bývalého pivovarského sklepa.
Lípa za kynžvartským kostelem Lázně Kynžvart
50°0′38″ s. š., 12°37′40″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000743.000000743 102559
Q17317334
Kategorie „Lípa za kynžvartským kostelem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa za kynžvartským kostelem“ na Wikimedia Commons
Severovýchodně od kostela na okraji louky
Pastýřský buk Lazy
50°3′8″ s. š., 12°38′6″ v. d.
buk lesní &0000000000000617.000000617 102561
Q12043920
Kategorie „Pastýřský buk“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pastýřský buk“ na Wikimedia Commons
Na náhorní louce severně od Laz, vlevo od silnice Lazy přehrada-Krásná Lípa
Valdovské duby Lesina
50°12′12″ s. š., 12°26′54″ v. d.
dub letní (3) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“..Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.393
508
519
102556
Q18284468
Kategorie „Valdovské duby“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Valdovské duby“ na Wikimedia Commons
650 m severně od soutoku Plesné a Lubinky, na východním okraji osady Lesná (Valdov); obvod kmenů 380 cm, 560 cm, 570 cm.
Duby u kaple Luby
50°15′5″ s. š., 12°24′13″ v. d.
dub letní (3) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“..Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.398
443
torzo
102555
Q20057260
Kategorie „Duby u kaple“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Duby u kaple“ na Wikimedia Commons
Na hřbitově mezi kaplí a urnovým hájem, 20. srpna 1999 zrušena ochrana 2 stromů.
Javory u kaple Luby
50°15′4″ s. š., 12°24′13″ v. d.
javor klen (3) &0000000000000443.000000443 102553
Q20057519
Kategorie „Javory u kaple“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Javory u kaple“ na Wikimedia Commons
Na místním hřbitově mezi kaplí a urnovým hájem, zrušena ochrana 3. stromu.
Dub v Malé Šitboři Malá Šitboř
50°3′18″ s. š., 12°31′56″ v. d.
dub letní &0000000000000427.000000427 104692
Q19602095
Kategorie „Dub v Malé Šitboři“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub v Malé Šitboři“ na Wikimedia Commons
v obci.
Král smrků Mariánské Lázně
49°59′10″ s. š., 12°40′46″ v. d.
smrk ztepilý &0000000000000428.000000428 102572
Q12031715
Kategorie „Král smrků“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Král smrků“ na Wikimedia Commons
V lese za lesovnou a alejí Svobody.
Buky u kostela Nanebevzetí Panny Marie Mariánské Lázně
49°58′34″ s. š., 12°42′28″ v. d.
buk lesní červenolistý (2) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“..Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.515
420
105982
Q19829706
Kategorie „ Buky u kostela Nanebevzetí Panny Marie“ na Wikimedia Commons
Kategorie „ Buky u kostela Nanebevzetí Panny Marie“ na Wikimedia Commons
V parku v blízkosti kostela Nanebevzetí Panny Marie
Javor u Ferdinandova pramene Mariánské Lázně
49°57′47″ s. š., 12°42′24″ v. d.
javor klen &0000000000000402.000000402 105984
Q19829694
Kategorie „Javor u Ferdinandova pramene“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Javor u Ferdinandova pramene“ na Wikimedia Commons
V blízkosti Ferdinandova pramene
Mostovský dub Mostov
50°6′34″ s. š., 12°29′22″ v. d.
dub letní &0000000000000468.000000468 104686
Q17311839
Kategorie „Mostovský dub“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mostovský dub“ na Wikimedia Commons
Vedle komunikace Mostov-Odrava.
Alej Mostov Mostov
50°6′33″ s. š., 12°29′57″ v. d.
javor mléč (225) &Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /-1.0000-0 102546
Q15632646
Kategorie „Alej Mostov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Alej Mostov“ na Wikimedia Commons
Oboustranná alej u přístupové komunikace od osady Hlinová k zámku v Mostově; obvod kmenů od 157 cm do 284 cm.
Valdštejnův dub Okrouhlá u Chebu
50°3′47″ s. š., 12°29′10″ v. d.
dub letní &0000000000000694.000000694 102564
Q11871909
Kategorie „Valdštejnův dub (Okrouhlá)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Valdštejnův dub (Okrouhlá)“ na Wikimedia Commons
V centru obce, u místní komunikace.
Lípa v Ovesných Kladrubech Ovesné Kladruby
49°57′11″ s. š., 12°46′44″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000411.000000411 105981
Q20057760
Kategorie „Lípa v Ovesných Kladrubech“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa v Ovesných Kladrubech“ na Wikimedia Commons
V obci v blízkosti fary a kostela
Buk u zbrojnice † Plesná buk lesní &0000000000000361.000000361 102548 V centru obce nad požární zbrojnicí. Ochrana zrušena 19. července 2010.
Rájovský javor Rájov
49°59′33″ s. š., 12°46′13″ v. d.
javor klen &0000000000000508.000000508 102565
Q20058073
Kategorie „Rájovský javor“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rájovský javor“ na Wikimedia Commons
Na svahu za obcí.
Stříbrný javor u Komorní Hůrky Slatina u Františkových Lázní
50°6′23″ s. š., 12°20′46″ v. d.
javor stříbrný &0000000000000455.000000455 102544
Q12057096
Kategorie „Stříbrný javor u Komorní Hůrky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stříbrný javor u Komorní Hůrky“ na Wikimedia Commons
V aleji podél vycházkové trasy z Františkových Lázní na Komorní Hůrku.
Borovice rumelská na Slatině Slatina u Staré Vody
49°55′55″ s. š., 12°31′38″ v. d.
borovice rumelská &0000000000000285.000000285 106323
Q73602110
Kategorie „Borovice rumelská na Slatině“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Borovice rumelská na Slatině“ na Wikimedia Commons
V intravilánu zaniklé vsi Slatiny na p. č. 2666.
Javor u brány Staré Sedlo
49°56′23″ s. š., 12°56′33″ v. d.
javor klen &0000000000000340.000000340 105141
Q24576330
Kategorie „Javor u brány“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Javor u brány“ na Wikimedia Commons
U brány do statku nad návsí ve Starém Sedle.
Duby a javor nad zámkem Starý Hrozňatov
50°1′29″ s. š., 12°23′30″ v. d.
dub letní (2)
javor mléč (1)
&0000000000000441.000000441 102547
Q21150661
Kategorie „Duby a javor nad zámkem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Duby a javor nad zámkem“ na Wikimedia Commons
V aleji vedoucí od zámku k poutnímu místu Loreta; obvod kmenů od 292 cm do 440 cm, v r. 2000 zrušena ochrana 1 dubu letního z původních 3.
Štítarský klen Štítary u Krásné
50°14′55″ s. š., 12°9′46″ v. d.
javor klen &0000000000000313.000000313 104340
Q26789247
Kategorie „Štítarský klen“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Štítarský klen“ na Wikimedia Commons
Za chatovou osadou Černý Luh přes kolejiště.
Dub nad Starým rybníkem Teplá
49°57′5″ s. š., 12°53′18″ v. d.
dub letní &0000000000000402.000000402 106153
Q29346121
Kategorie „Dub nad Starým rybníkem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub nad Starým rybníkem“ na Wikimedia Commons
Na levém okraji místní zpevněné komunikace asi 215 m východně od Mlýna Křepkovice č. p. 44
Tepelský dub Teplá
49°58′58″ s. š., 12°51′45″ v. d.
dub letní &0000000000000373.000000373 105898
Q20058197
Kategorie „Tepelský dub“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tepelský dub“ na Wikimedia Commons
V parku na náměstí nad kostelem sv. Jiljí
Lípa u kostela v Trstěnicích Trstěnice
49°55′7″ s. š., 12°40′33″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000395.000000395 105914
Q20856351
Kategorie „Lípa u kostela v Trstěnicích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa u kostela v Trstěnicích“ na Wikimedia Commons
V obci u kostela
Smrk pod Ovčím vrchem Tři Sekery
49°56′40″ s. š., 12°35′11″ v. d.
smrk ztepilý &0000000000000363.000000363 105716
Q20081219
Kategorie „Smrk pod Ovčím vrchem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Smrk pod Ovčím vrchem“ na Wikimedia Commons
V údolí potoka Tichá na pastvině nad rybníkem Dorňákem na úpatí Ovčího vrchu.
Dub u Vondráčků Tři Sekery
49°56′34″ s. š., 12°36′36″ v. d.
dub letní &0000000000000405.000000405 106373
Q99641838
Kategorie „Dub u Vondráčků“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub u Vondráčků“ na Wikimedia Commons
Ve Třech Sekerách na okraji zahrady u čp. 73 v řadě velkých stromů lemujících hranici pozemku.
Dub U oříšku Tři Sekery
49°56′35″ s. š., 12°38′8″ v. d.
dub letní &0000000000000709.000000709 104622
Q20081218
Kategorie „Dub U oříšku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub U oříšku“ na Wikimedia Commons
V polích východně od obce Tři Sekery; srostlice 11 kmenů. Ochrana zrušena 17. prosince 2018.
Duby u statku Tuřany čp. 3 Tuřany
50°4′49″ s. š., 12°31′13″ v. d.
dub letní (6) &Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /-1.0000-0 104374
Q20057262
Kategorie „Duby u statku Tuřany čp. 3“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Duby u statku Tuřany čp. 3“ na Wikimedia Commons
V obci u čp. 3, 6 ks.
Dub u Hamrnického zámečku Úšovice
49°57′15″ s. š., 12°41′19″ v. d.
dub letní &0000000000000380.000000380 102557
Q20081209
Kategorie „Dub u Hamrnického zámečku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub u Hamrnického zámečku“ na Wikimedia Commons
Mezi Hamrnickým zámečkem a objektem Nové Karny.
Alej Svobody Valy u Mariánských Lázní
49°58′52″ s. š., 12°41′30″ v. d.
dub (395)
buk lesní (4)
javor klen (3)
jeřáb (1)
&Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /-1.0000-0 102554
Q23712732
Kategorie „Alej Svobody (Slavkovský les)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Alej Svobody (Slavkovský les)“ na Wikimedia Commons
Po levé straně silnice na Valy. Nejmohutnějším stromem aleje vysazené roku 1902 je Novákův buk.
Valský jasan Valy u Mariánských Lázní
49°58′28″ s. š., 12°39′58″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000407.000000407 106372
Q99641843
Kategorie „Valský jasan“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Valský jasan“ na Wikimedia Commons
Na okraji zástavby obce a údolní nivy, blízko zaniklého náhonu a pravděpodobně i mlýna.
Jilm u Hvězdy Valy u Mariánských Lázní
49°59′12″ s. š., 12°39′7″ v. d.
jilm horský &0000000000000425.000000425 106327
Q63486134
Kategorie „Jilm u Hvězdy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jilm u Hvězdy“ na Wikimedia Commons
Na lesním pozemku p. č. 320/1 v k. ú. Valy u Mariánských Lázní. Ochrana zrušena 22.01.2024.
Jilm ve Vlkovicích Vlkovice u Mariánských Lázní
49°56′59″ s. š., 12°44′14″ v. d.
jilm horský &0000000000000496.000000496 102562
Q12024741
Kategorie „Jilm ve Vlkovicích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jilm ve Vlkovicích“ na Wikimedia Commons
V obci u silnice ve směru od Závišína u čp. 17; dvoják. Ochrana zrušena 9. ledna 2018.

Poznámky

editovat
  1. † označuje památné stromy jejichž ochrana byla zrušena, nebo zaniklé.
  2. Číslo v závorce určuje počet jedinců.
  3. Kód databáze AOPK ČR.

Reference

editovat
  • Data pocházejí z databáze AOPK ČR a zdrojů uvedených v jednotlivých článcích, pokud není uvedeno jinak.

Externí odkazy

editovat
Tento článek potřebuje obrázky. Jste-li ochotni uvolnit je pod svobodnou licencí, neváhejte je načíst (kliknutím na ikonku).