Seznam památných stromů v okrese Český Krumlov

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam památných stromů v okrese Český Krumlov, v němž jsou uvedeny památné stromy na území okresu Český Krumlov.

SeznamEditovat

Název [* 1] Obrázek Umístění Druh [* 2] Obvod
[v cm]
Kód[* 3]
wikidata
Galerie Poznámka
Adolfovský dub † Adolfov dub letní &0000000000000375.000000375 103064 28 metrů vysoký dub roste při okraji silnice Třísov-Holubov v ostré zatáčce proti rybníku.
Klen na Babí   Babí javor klen &0000000000000580.000000580 103101
Q26788080
300 let starý klen roste u místní asfaltky.
Lípa na Babí   Babí lípa velkolistá &0000000000000900.000000900 103102
Q12034639
550 let stará lípa bývala třetím nejmohutnějším stromem jižních Čech – od poškození bleskem žije jen část kmene. Roste mezi zbořenými statky v zaniklé osadě Babí.
Běleňská lípa   Běleň lípa velkolistá &0000000000000570.000000570 103050
Q11706731
Nejstarší žijící strom jižních Čech, snad 850 let, zůstala jen část, většinu kmene zničil blesk roku 1951.
Klen v Černém Údolí † Benešov nad Černou
48°41′55″ s. š., 14°40′28″ v. d.
javor klen &0000000000000480.000000480 103045 26 metrů vysoký klen roste před hájovnou na JV okraji osady Černé Údolí.
Modřín u Benešova nad Černou   Benešov nad Černou modřín opadavý &0000000000000503.000000503 103107
Q26788083
28 metrů vysoký modřín roste asi 1 km od přemostění silnice Benešov – Černá, proti vodě na levém břehu u zbořeniště.
Besednická vrba Besednice vrba smuteční &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104710
Q26789343
Na náměstí.
Dub v Blansku   Blansko u Kaplice dub letní &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104708
Q26789341
 
Kategorie „Dub v Blansku“ na Wikimedia Commons
Dub roste na návsi v Blansku u Kaplice.
Lípa U Hájovny Bližší Lhota † Bližší Lhota lípa malolistá &0000000000000522.000000522 103067 25 metrů vysoká lípa roste na okraji parcely u hájovny poblíž Knížecí cesty od přívozu od Lipna.
Modřín Josefův Důl Bližší Lhota modřín opadavý &0000000000000520.000000520 103048
Q15360305
33 metrů vysoký modřín roste na kraji lesního porostu 16 b, u osady Bližší Lhota v Medvědím lese, severně od Medvědího potoka, S od Zadní Zvonkové.
Borová alej   Borová dub letní (62)
javor mléč (5)
javor klen (3)
javor babyka (1)
jasan ztepilý (7)
lípa malolistá (2)
&Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“..Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.338
166
105108
Q20851132
Alej 80 stromů po obou stranách místní komunikace směrem od Nové Hospody (?). 62× křemelák, 5× mléč, 3× klen, 1× babyka, 7× jasan, 2× lípa.
Lípa Brloh   Brloh lípa malolistá &0000000000000395.000000395 105302
Q26789775
Vyhlašovací předpis udává pouze tuto lokalizaci: mezi Brlohem a Rychtářovem, obec Brloh.
Lípa u sklepa Bujanov lípa malolistá &0000000000000560.000000560 103106
Q26788082
29 m vysoká lípa roste v blízkosti bývalého sklepa ve vzdálenosti asi 200 m od silnice Bujanov – Omlenice. Vyhláška uvádí dvě lípy.
Svinihlavská lípa Bujanov lípa malolistá &0000000000000594.000000594 103105
Q26788081
24 m vysoká vitální lípa roste 1 kilometr od Bujanova při cestě na Omlenice.
Lípy v Černé †   Černá v Pošumaví lípa malolistá (3) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103103 Trojice lip byla zasazená údajně roku 1648 u kapličky, ochrana jedné byla ukončena 25. dubna 1994 s odůvodněním zničeny při vichřici, ochrana zbylých dvou 15. prosince 2002.
Dub v Černém Údolí   Černé Údolí dub letní &0000000000000425.000000425 103046
Q26788040
 
Kategorie „Dub v Černém Údolí“ na Wikimedia Commons
28 metrů vysoký dub roste u cesty k hájovně na JV okraji osady Černé Údolí.
Lípa v Černém Údolí   Černé Údolí lípa malolistá &0000000000000405.000000405 103047
Q26788041
Lípa roste u cesty k hájovně na JV okraji osady Černé Údolí.
Čeřínská hrušeň Čeřín hrušeň obecná &0000000000000421.000000421 103080
Q26788062
16 metrů vysoká hrušeň roste na začátku obce Močerady u odbočky polní cesty.
Krumlovská alej †   Český Krumlov &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105307
Q26791053
 
Kategorie „Krumlovská alej“ na Wikimedia Commons
Stromy při silnici mezi zámeckou zahradou a Kvítkovým Dvorem v obci Český Krumlov. Počet ani druh není specifikován.
Krumlovská lípa   Český Krumlov lípa malolistá &0000000000000336.000000336 105297
Q26789772
 
Kategorie „Krumlovská lípa“ na Wikimedia Commons
30 metrů vysoká lípa roste na břehu Vltavy vedle ZŠ Linecká a mostu E. Beneše.
Krumlovská babyka   Český Krumlov
48°49′1″ s. š., 14°18′50″ v. d.
javor babyka &0000000000000230.000000230 103041
Q26788036
 
Kategorie „Krumlovská babyka“ na Wikimedia Commons
10 metrů vysoká částečně proschlá babyka roste v severní části Krumlova nad cestou k vlakovému nádraží, na oploceném pozemku nad třídou Míru.
Dub Další Lhota Další Lhota dub letní &0000000000000393.000000393 103049
Q26788042
25 metrů vysoký dub roste v osadě Další Lhota, u bývalého statku č. 4 (nyní rekreační domek).
Skalinská lípa Děkanské Skaliny lípa malolistá &0000000000000437.000000437 103082
Q26788065
26 metrů vysoká lípa roste v obci asi 100 metrů od místní odbočky, 200 metrů vpravo nad cestou v jejím oblouku.
Lípa ve Skalinách   Děkanské Skaliny lípa malolistá &0000000000000410.000000410 103083
Q26788066
 
Kategorie „Lípa ve Skalinách“ na Wikimedia Commons
21 metrů vysoká lípa roste asi 10 m od rohu bývalé usedlosti čp. 6 na pravé straně od cesty směrem k JCE.
Lípa ve Skalinách 2   Děkanské Skaliny lípa malolistá &0000000000000480.000000480 103084
Q26788067
 
Kategorie „Lípa ve Skalinách 2“ na Wikimedia Commons
27 metrů vysoká lípa roste u domu č. 1 na rohu hospodářskéhé stavení v obci, asi 6 metrů od zdi.
Lípa v Dlouhé †   Dlouhá
48°48′36″ s. š., 14°28′45″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000350.000000350 103053
 
Kategorie „Lípa v Dlouhé“ na Wikimedia Commons
26 metrů vysoká lípa rostla u kapličky. V prosinci 2006 došlo k pádu stromu, na místě zůstal 2m pahýl kmene, ke 24. 8. 2012 byla ochrana zrušena.
Buk u Dluhoště Dluhoště buk lesní &0000000000000380.000000380 103026
Q26788021
25 metrů vysoký strom roste v lesním porostu 114 c14 v místní trati Kolhout.
Buk u hájovny Dobrá Voda † Dobrá Voda buk lesní &0000000000000690.000000690 105304
Q74844794
Buk rostl u hájovny Dobrá Voda, obec Holubov; dnes již neexistuje.
Cypřišky na Dobré Vodě   Dobrá Voda cypřišek hrachonosný (3) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103072
Q26778975
 
Kategorie „Cypřišky na Dobré Vodě“ na Wikimedia Commons
Již jen 2 z původně 3 cypřišků rostou v parku na Dobré Vodě u Horní Plané mezi Stifterovým pomníkem a kaplí. Na jaře 2008 byl jeden z cypřišků vyvrácen a rozlomen vichřicí, téhož roku došlo k ukončení jeho ochrany.
Lípa na Dobré Vodě   Dobrá Voda lípa malolistá &0000000000000405.000000405 103068
Q26788054
 
Kategorie „Lípa na Dobré Vodě“ na Wikimedia Commons
27 metrů vysoká lípa roste v parkovém porostu u Dobré Vody v Horní Plané, 10 m od hřbitova.
Lípa u Dolní Drkolné Dolní Drkolná lípa zelená &0000000000000576.000000576 103034
Q26788029
20 metrů vysoká lípa roste na louce za osadou, nedaleko cesty do Horního Dvořiště.
Lípy u kapličky † Dolní Vltavice lípa malolistá (1)
lípa velkolistá (1)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103104 Dvě lípy v lokalitě zvané Stiny rostou 2 metry od silnice Bližná – Dolní Vltavice. Centrální evidence uvádí zrušení ochrany 5. prosince 2002 z důvodu zanikly v důsledku poškození. Zrušení se ale musí týkat jiných stromů, protože tyto stále existují, jsou označené tabulí památný strom.
Drahoslavická lípa   Drahoslavice lípa malolistá &0000000000000513.000000513 103100
Q26788079
 
Kategorie „Drahoslavická lípa“ na Wikimedia Commons
32 metrů vysoká lípa roste asi 10 m od místní váhy.
Hartunkovský klen Hartunkov javor klen &0000000000000310.000000310 103044
Q26788039
23 metrů vysoký klen roste na okraji zahrady za nemovitostí č. 40 na S okraji osady Hartunkov.
Holubovský dub †   Holubov dub letní &0000000000000445.000000445 103089
Q26788071
 
Kategorie „Holubovský dub“ na Wikimedia Commons
27 metrů vysoký dub roste po levé straně silnice Holubov – Křemže před tratí.
Javor klen u Podhradských   HolubovTřísov javor klen &0000000000000425.000000425 106313
Q73602071
Velmi mohutný javor veterán u cesty na Dívčí kámen, výška 26 m, zdravotní stav velmi dobrý.
Devět lip v Horní Plané   Horní Planá
48°46′19″ s. š., 14°1′50″ v. d.
lípa malolistá (9) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105787
Q26778979
 
Kategorie „Devět lip v Horní Plané“ na Wikimedia Commons
Na okraji cesty vedoucí od pomníku Adalberta Stiftera k poutní kapli na Dobré Vodě
Modřín Olšina   Horní Planá modřín opadavý &0000000000000360.000000360 103032
Q26788027
 
Kategorie „Modřín Olšina“ na Wikimedia Commons
32 metrů vysoký modřín s vysokou estetickou a krajinotvornou hodnotou a dobrým zdravotním stavem roste v osadě Olšina, severně od polní cesty, 10 m jižně od štítu obytného čp. 31.
Park v Horní Plané   Horní Planá jasan ztepilý, lípa velkolistá, dub letní[1] &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000
 
Kategorie „Park v Horní Plané“ na Wikimedia Commons
110 jasanů po obou stranách cesty od studánky na Dobré Vodě na západ k chatové výstavbě, NS Adalberta Stiftera. V parku rostou také lípy velkolisté a duby letní a taktéž památné stromy cypřišky (viz Commons kategorie Cypřišky na Dobré Vodě).
Stifterův buk   Horní Planá buk lesní &0000000000000570.000000570 300 let starý buk, oblíbený strom spisovatele Adalberta Stiftera, poškodila vichřice roku 1979. Definitivně zanikl v roce 1994.
Stifterův smrk Horní Planá smrk ztepilý &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 Zaniklý smrk nazvaný po spisovateli Adalbertu Stifterovi. Novodobě byl v místě vysazen mladý smrček.
Záhořská lípa Horní Světlá lípa velkolistá &0000000000000810.000000810 103096
Q26788075
32 metrů vysoká lípa roste u místní komunikace na Horní Světlou.
Záhořské lípy Horní Světlá lípa velkolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103095
Q26778965
Lípy rostou za stodolou bývalého statku v Horní Světlé.
Hořický buk † Hořice na Šumavě buk lesní &0000000000000240.000000240 105305
Q26789777
Strom roste na okraji lesa nad Pašijovou ulicí v obci Hořice na Šumavě. Ochrana památného stromu byla zrušena 06.02.2019.
Hořický maďal   Hořice na Šumavě jírovec maďal &0000000000000350.000000350 103025
Q26788020
Strom roste u příjezdové cesty k mateřské škole.
Lípa v Hostínově Lhotě   Hostínova Lhota lípa malolistá &0000000000000530.000000530 103040
Q26788035
Roste v osadě Hostínova Lhota u polní cesty u křížku z r. 1883.
Dub u Čertovy stěny Hrudkov dub letní &0000000000000500.000000500 103093
Q26788073
24 metrů vysoký dub roste na levém břehu vodní nádrže Lipno II, 60 m za železničním přejezdem.
Loučejská lípa † Chlum lípa malolistá &0000000000000294.000000294 103061 26 metrů vysoká lípa rostla 30 m nalevo od silnice Loučej-Lhotka, na zahradě u č. 3. Ochrana zrušena 10. ledna 2006 – z důvodu napadení dřevokaznou houbou došlo ke snížení stability stromu, který musel být skácen.
Dub v Chlumečku   Chlumeček dub letní &0000000000000441.000000441 103059
Q26788049
 
Kategorie „Dub letní (Chlumeček)“ na Wikimedia Commons
23 metrů vysoký dub roste u vjezdu do obce na křižovatce Křemže/Vrábče.
Hejdlovská lípa Chvalšiny lípa malolistá &0000000000000337.000000337 103057
Q26788047
29 metrů vysoká lípa roste v údolí Hejdlovského potoka pod stavením č. 12.
Baisova lípa   Janské Údolí lípa malolistá &0000000000000450.000000450 103063
Q26788052
 
Kategorie „Baisova lípa“ na Wikimedia Commons
25 metrů vysoká lípa roste na louce u samoty Brychů a Baise.
Jaronínská lípa   Jaronín lípa velkolistá &0000000000000595.000000595 103085
Q26788068
Původně 30 metrů vysoká lípa roste u kapličky z roku 1843, zlomena padla, od roku 1996 jen torzo.
Dub nad Rychnůvkem Jasánky dub letní &0000000000000327.000000327 103029
Q26788024
27 metrů vysoký dub roste na opuštěné louce s rozpadlým statkem, 500 m SV od zaniklé osady Rychnůvek na jižním svahu pod lesem.
Klen nad Rychnůvkem Jasánky javor klen &0000000000000400.000000400 103031
Q26788026
23 metrů vysoký klen roste u bývalého kostela v JZ části zaniklé osady Rychnůvek.
Klen v Rychnůvku Jasánky javor klen &0000000000000390.000000390 103030
Q26788025
26 metrů vysoký klen roste na polní mezi u silnice severně od zaniklé osady Rychnůvek.
Lípy Otov Jasánky lípa malolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103074
Q26778982
2 lípy rostou na okraji lesní cesty SV od mostu veřejné komunikace Zvonková-Pasečná.
Kaplický jilm   Kaplice jilm habrolistý &0000000000000305.000000305 103033
Q26788028
 
Kategorie „Kaplický jilm“ na Wikimedia Commons
Jilm roste v zahradě ZŠ v Omlenické ulici, na rohu ulice Generála Fanty.
Smrk v Kladenském Rovném † Kladenské Rovné smrk ztepilý &0000000000000335.000000335 104504 26 metrů vysoký smrk roste při silnici v osadě Kladenské Rovné.
Klenská lípa   Klení lípa malolistá &0000000000000700.000000700 103090
Q26788072
26 metrů vysoká lípa roste asi 300 m od silnice z Benešova nad Černou do Klení vpravo uprostřed pastviny. Na severní straně vyhnívá, z jižní strany je zdravá.
Klenský dub   Klení dub letní &0000000000000430.000000430 103042
Q26788037
22 metrů vysoký dub roste na hrázi Malého Klenského rybníka, 800 m JV od středu osady.
Lípa u strouhy Klení lípa malolistá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104709
Q26789342
Lípa roste u strouhy za Klením, chybí vyhlašovací dokumentace.
Krásetínská lípa Krásetín lípa malolistá &0000000000000232.000000232 105303
Q26789776
Lípa – dvoják roste u hájovny v Krásetíně, obec Holubov.
Křemžský morušovník   Křemže morušovník bílý &0000000000000158.000000158 103058
Q26788048
7 metrů vysoký morušovník u radnice pod náměstím u bývalé školy. Obvody kmenů 140 a 150 cm, výška 10 metrů, šířka koruny 15 metrl (1995).
Křenovský dub   Křenovský Dvůr dub letní &0000000000000468.000000468 105298
Q26789773
 
Kategorie „Křenovský dub“ na Wikimedia Commons
Dub roste 450 metrů východně od Křnovského Dvora..
Kuklovský dub   Kuklov dub letní &0000000000000322.000000322 103056
Q26788045
23 metrů vysoký dub rost po levé straně silnice Kuklov-Prachatice u rekreační chalupy č. 12.
Kuklwaitská lípa   Kuklov lípa velkolistá &0000000000000575.000000575 103055
Q26788044
32 metrů vysoká lípa roste u božích muk po levé straně silnice Kuklov-Prachatice, asi 10 m od č. 310.
Květoňovská lípa Květoňov lípa malolistá &0000000000000487.000000487 103087
Q26788070
34 metrů vysoká lípa roste v bývalé obci Květoňov (dnes spadá pod obec Mostky).
Duby u Lhotky Lhotka dub letní (4) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“..Chyba ve výrazu: Nerozpoznané slovo ˆ„br“.350
308
320
333
105107
Q26778970
Čtveřice dubů roste v poli 500 metrů jižně od Lhoty.
Dub Vlkanec   Loučej dub letní &0000000000000383.000000383 103062
Q26788051
26 metrů vysoký dub roste u silnice Chlum – Loučej v prudké zatáčce pod vrchem Vlkanec.
Hrušeň v Dolní Dlouhé Malšín
48°41′18″ s. š., 14°16′51″ v. d.
hrušeň obecná &0000000000000360.000000360 105974
Q26790596
V bývalé osadě Dolní Dlouhá nad pravým břehem Všímarského potoka cca 20 m od východní zdi zbořeniště statku a cca 1,3 km severoseverozápadně od středu obce Malšín
Michnická lípa   Michnice lípa malolistá &0000000000000541.000000541 103081
Q26788064
23 metrů vysoká lípa roste ve skupině stromů v osadě Michnice nedaleko kravína.
Mirkovická hrušeň Mirkovice hrušeň obecná &0000000000000300.000000300 103099
Q26788078
19 metrů vysoká hrušeň roste na začátku obce u č. 20 po levé straně cesty od Mirkovic.
Mýtinská lípa Mýtina (Šebanov) lípa velkolistá &0000000000000620.000000620 103078
Q26788060
16 metrů vysoká lípa roste v osadě Mýtina asi 30 m od cesty z Hořic do Muckova.
Netřebický kaštanovník † Netřebice
48°47′29″ s. š., 14°27′20″ v. d.
kaštanovník jedlý &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103054 13,3 metrů vysoký strom (u silnice poblíž hospody) je ve velmi špatném zdravotním stavu. V roce 1998 bylo navrženo zrušení ochrany.
Novoveské duby Nová Ves dub letní &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105109
Q26790899
60 dubů roste na hrázi a v okolí rybníka u Nové Vsi.
Dobrkovický dub   Nové Dobrkovice dub letní &0000000000000240.000000240 103060
Q26788050
 
Kategorie „Dobrkovický dub“ na Wikimedia Commons
20 metrů vysoký dub roste v Nových Dobrkovicích za žel. tratí Kájov-Krumlov u chatové kolonie.
Lípa Rožnov Pasečná lípa malolistá &0000000000000710.000000710 103075
Q26788058
36 metrů vysoká lípa roste v zaniklé osadě Rožnov u bývalé cesty cca 300 m S od státní hranice s Rakouskem.
Lípa Rožnov II Pasečná lípa malolistá &0000000000000560.000000560 103073
Q26788057
32 metrů vysoká lípa roste v zaniklé osadě Rožnov, jižně od nepoužívané cesty, 300 m severně od státní hranice s Rakouskem.
Lípa v Pasečné † Pasečná lípa &0000000000000600.000000600 104502 28 metrů vysoká lípa rostla v zaniklé osadě Reiterschlad. Ochranana obou lip byla zrušena 5. prosince 2002 s odůvodněním zanikly v 80. letech.
Lípa v Pasečné 2 † Pasečná lípa &0000000000000515.000000515 104503 32 metrů vysoká lípa rostla na mírné vyvýšenině, zřejmě vedle byla dnes zaniklá cesta i osada Reiterschlad. Ochranana obou lip byla zrušena 5. prosince 2002 s odůvodněním zanikly v 80. letech.
Pernecká borovice Pernek borovice jeffreyova &0000000000000222.000000222 103069
Q26788055
22 metrů vysoká borovice roste na pastvině za č. 8.
Pohorská lípa   Pohorská Ves lípa malolistá &0000000000000487.000000487 105573
Q26790147
Na návsi v Pohorské Vsi, také označována jako Pivonická lípa (katastrální území Pivonice u Pohorské Vsi).
Pohořský klen   Pohorská Ves javor klen &0000000000000345.000000345 103038
Q26788033
 
Kategorie „Pohořský klen“ na Wikimedia Commons
Zdravý, pravidelně rostlý soliterní strom se značným estetickým významem u polní cesty z Pohoří k prameništi Pohořského potoka, u kříže z roku 1708.
Pohořský zerav   Pohoří na Šumavě zerav obrovský &0000000000000480.000000480 103037
Q26788032
30 metrů vysoký zerav je největším exemplářem okresu Český Krumlov. Roste u polní cesty z Pohoří ke Kamenci, u kříže.
Klen Posudov Posudov javor klen &0000000000000415.000000415 103066
Q26788053
29 metrů vysoký klen roste 50 m severně od osady Posudov u Frymburka.
Buk Multerberg Přední Výtoň buk lesní &0000000000000385.000000385 103028
Q26788023
33 metrů vysoký buk roste ve skupině čtyř buků na kraji lesního porostu 181 C 2 zhruba 200 m severně od silnice do Pasečné.
Jasan Multerberg Přední Výtoň jasan ztepilý &0000000000000337.000000337 103027
Q26788022
26 metrů vysoký jasan roste na louce severně od silnice Spáleniště – Pasečná.
Klen Přední Výtoň   Přední Výtoň
48°37′49″ s. š., 14°9′26″ v. d.
javor klen &0000000000000425.000000425 105691
Q26790237
31 metrů vysoký klen roste na západním okraji obce u cesty k lesu naproti domu č. 38.
Lípa Spáleniště Přední Výtoň lípa malolistá &0000000000000437.000000437 103076
Q26788059
31 metrů vysoká lípa roste 110 m od hraničního přechodu Spáleniště – Gugenwald.
Mléč Přední Výtoň   Přední Výtoň
48°37′48″ s. š., 14°9′22″ v. d.
javor klen &0000000000000350.000000350 105692
Q26790238
23 metrů vysoký mléč roste na západním okraji obce u cesty k lesu.
Jasan v Přídolí   Přídolí jasan ztepilý &0000000000000360.000000360 103024
Q26788019
 
Kategorie „Jasan v Přídolí“ na Wikimedia Commons
22 metrů vysoký jasan roste v SV části zastavěného území Přídolí. Kulovitá koruna, členité kořenové náběhy, bez mech. poškození, vitální dřevina, menší dutiny. Roku 2005 byl proveden odborný prořez.
Dub v Pustých Skalinách Pusté Skaliny dub letní &0000000000000425.000000425 103043
Q26788038
28 metrů vysoký dub roste u chaty na JV okraji osady Pusté Skaliny, 125 m JV od středu osady.
Lípy u kapličky Račín Račín lípa malolistá (4) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103070
Q26778974
Čtyři lípy rostou u kapličky poblíž bývalé osady Račín, při komunikaci Zvonková – Přední Výtoň.
Radčická hrušeň Radčice hrušeň &0000000000000280.000000280 105306
Q26789778
Hrušeň roste západně od osady Radčice, obec Malonty.
Dub v Radslavi   Radslav dub letní &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103065
Q26778980
Strom v chatové zástavbě Radslav u Lipna.
Lípa Radslav   Radslav
48°42′58″ s. š., 14°4′31″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000618.000000618 105727
Q26790266
Lípa roste v osadě Radslav na návsi u místní kapličky; vysazena údajně u příležitosti skončení třicetileté války.
Lípa Sedm chalup   Sedm chalup lípa malolistá &0000000000000550.000000550 103086
Q26788069
28 metrů vysoká lípa roste u č. 34 v Sedmi Chalupách, u kapličky.
Slavkovská lípa   Slavkov lípa malolistá &0000000000000402.000000402 103097
Q26788076
21 metrů vysoká lípa roste na návsi u zbrojnice a pomníčku.
Slupenecká lípa Slupenec lípa malolistá &0000000000000360.000000360 103036
Q26788031
Lípa s částečně proschlou korunou roste na okraji louky asi 200 m V od Slupence.
Spolská ptačka   Spolí třešeň ptačí &0000000000000280.000000280 103039
Q26788034
15 metrů vysoká třešeň roste na kopci Křichová (Chlupatý vrch), uprostřed pastevního areálu.
Dub ve Starých Dobrkovicích Staré Dobrkovice dub letní &0000000000000415.000000415 106312
Q73602067
Jeden ze dvou dubů, rostoucí po stranách ústí mostu přes Polečnici, na levém břehu, za svodidly silnice.
Lípy ve Svérazi Svéraz lípa velkolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103051
Q26778971
Dvojice lip roste u cesty pod rekreačními objekty na JZ okraji obce.
Lípa u Světlíku Světlík lípa malolistá &0000000000000420.000000420 106110
Q26790797
Na mezi nad rybníkem cca 400 m severovýchodně od středu obce
Lípa v Třísově Třísov lípa malolistá &0000000000000510.000000510 105300
Q26789774
Lípa roste v zahradě domu č. 22.
Třísovská lípa   Třísov lípa malolistá &0000000000000745.000000745 103088
Q8548168
 
Kategorie „Třísovská lípa“ na Wikimedia Commons
240 let stará lípa roste za železničním přejezdem u kapličky na okraji keltského oppida.
Lípa Velké Strážné Velké Strážné lípa &0000000000000260.000000260 103052
Q26788043
Lípa roste 40–50 m nad kapličkou v bývalé osadě Velké Strážné, 2 km od obce Světlík.
3 lípy srdčité Větřní lípa malolistá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105301
Q26778967
Vyhlašovací předpis udává pouze tuto lokalizaci: v bývalé osadě Dolní Světlá, obec Malšín
Hrušeň v Zahrádce Zahrádka hrušeň obecná &0000000000000280.000000280 103098
Q26788077
13 metrů vysoká hrušeň roste po levé straně asfaltové cesty z Močerad do Zahrádek.
Lípa v Zahrádce Zahrádka lípa malolistá &0000000000000450.000000450 103094
Q26788074
24 metrů vysoká lípa roste na vyvýšeném místě nad bývalou osadou Zahrádky.
Cisterciácká lípa   Zlatá Koruna lípa velkolistá &0000000000000718.000000718 103092
Q8547921
Nejstarší žijící strom CHKO Blanský les, historická obezdívka, stáří snad 700 let. Přímo na návsi.
Lípa Kapucínka   Zlatá Koruna lípa velkolistá &0000000000000500.000000500 103091
Q74844831
Snad 400 let plně vitální lípa roste v areálu kláštera u kaple Andělů strážných.
Lípa u svaté Markéty Zlatá Koruna lípa velkolistá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 Snad v 17. století zaniklá lípa obdobného stáří jako Cisterciácká, pověst o dobytí kláštera husity a pamětní deska na bývalém kostele svaté Markéty.
Zvíkovská lípa   Zvíkov lípa malolistá &0000000000000346.000000346 103035
Q26788030
Lípa roste přímo v obci na návsi u kapličky.
Lípa ve Ztraceném lese Zvonková
48°42′42″ s. š., 13°58′47″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000450.000000450 103071
Q26788056
35 metrů vysoká lípa roste na okraji lesního porostu nad zbořeným statkem, zhruba 50 metrů nad plavebním kanálem.
Lípy Josefův Důl Zvonková
48°44′2″ s. š., 13°58′22″ v. d.
lípa malolistá (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105690
Q26778977
Na okraji komunikace vedoucí podél Schwarzenberského plavebního kanálu, 2 lípy.
Žestovská lípa   Žestov lípa velkolistá &0000000000000433.000000433 103079
Q26788061
 
Kategorie „Žestovská lípa“ na Wikimedia Commons
21 metrů vysoká lípa roste v osadě Žestov, cca 20 m od adaptované rekreační chalupy.

PoznámkyEditovat

  1. † označuje památné stromy jejichž ochrana byla zrušena, nebo zaniklé.
  2. Číslo v závorce určuje počet jedinců.
  3. Kód databáze AOPK ČR.

ReferenceEditovat

  • Data pocházejí z databáze AOPK ČR a zdrojů uvedených v jednotlivých článcích, pokud není uvedeno jinak.

Externí odkazyEditovat

Tento článek potřebuje obrázky. Jste-li ochotni uvolnit je pod svobodnou licencí, neváhejte je načíst (kliknutím na ikonku).