Seznam ordinářů Osobního ordinariátu Stolce svatého Petra

seznam
Podrobnější informace naleznete v článku Osobní ordinariát Stolce svatého Petra.
  • Jeffrey Neil Steenson (*1.4.1952), do září 2007 biskup Episkopální církve USA (EC USA) v Rio Grande. Do Římskokatolické církve oficiálně přestoupil (s manželkou a dětmi) 1. prosince 2007. A 13.12.2008 byl (sub conditio-pod podmínkou) vysvěcen na jáhna pro diecézi v Santa Fe v Novém Mexiku a 21.2.2009 na kněze pro tutéž diecézi. 1. ledna 2012 byl jmenován ordinářem nově zřízeného ordinariátu (s titulem monsignora) – instalován do úřadu byl 12.2.2012. Odstoupil 24.11.2015 – je emeritní.
  • Steven Joseph Lopes (*22.4.1975) – jmenovaný 24.11.2015, 2.2.2016 byl vysvěcen na biskupa.