Seznam olympijských medailistek v judu – polostřední váha

seznam na projektech Wikimedia