Seznam nejstarších univerzit

seznam na projektech Wikimedia

Seznam nejstarších univerzit zahrnuje vysoké školy, které splňují definici univerzity[1] a byly založeny před rokem 1500. Univerzita je považována za klasický výtvor středověké Evropy.[2][3][4][5][6][7][8][9][10]

Univerzity v Evropě

Ve středověku a raném novověku bylo k založení univerzity, vedle finančního zázemí ze strany města nebo také zeměpána, nutné získat rovněž papežské stvrzení - bulu a zároveň panovníkem (ve Svaté říši římské císařem) udělené univerzitní privilegium. Jedinou výjimku zde tvoří jen ty nejstarší evropské univerzity z počátku 13. století, neboť se dle dnešních měřítek jednalo často jen o jednotlivé fakulty, které se postupně rozvíjely v univerzity a často tak není možné určit přesný rok založení.

Univerzity bez papežské bulyEditovat

EvropaEditovat

Ve 13. století byla Neapolská univerzita jedinou univerzitou v celé Evropě, která vyučovala bez papežské buly. Teprve od 16. století byly zakládány další luteránské univerzity bez papežské buly. Kromě toho vznikaly také kalvinistické vysoké školy, které sice poskytovaly vzdělání univerzitního typu, avšak neměly univerzitní privilegium od panovníka, a nesměly tudíž udělovat akademické tituly. Tyto vysoké školy nejsou v seznamu uvedeny.

Mimoevropské univerzityEditovat

Mimoevropské, nekoloniální školní zařízení, jako byly od 9. století zakládané islámské madaris nejsou v seznamu uvedeny z důvodu zachování větší přehlednosti. Výraz „univerzita“ se totiž vztahuje ke křesťanským školám v Evropě, jeho užití v souvislosti s islámskými institucemi je tudíž problematické, byť se tyto mezitím částečným přejímáním evropských struktur staly skutečnými univerzitami.[11][12]

Mezi vzdělávací instituce mimo evropský kontinent, které dnes můžeme označit za univerzity s vlastní dlouhou historií, patří například Feská univerzita, Univerzita al-Azhar v Káhiře, Univerzita al-Mustansiríja v Bagdádu, Sankoré Madrasah v Timbuktu, Univerzita Sŏnggjungwan v Soulu, Istanbulská univerzita a také univerzita v Konstantinopoli.

Seznam univerzitEditovat

Rok Město, země Jméno Poznámka
9. století   Salerno, Itálie Schola medica salernitana Status univerzity je sporný, jednalo se o školu (fakultu) lékařství
962   Parma, Itálie Parmská univerzita Někdy pokládána za první univerzitu v Itálii. Zpočátku jen studium generale (svobodných umění), ve 13. století vznikly školy práva a lékařství. Vlastní založení univerzity v roce 1601. Mezi 14. a 19. stoletím několikrát uzavřena a znovu otevřena
1088   Bologna, Itálie Università di Bologna Přesná datace založení je nejistá. Jako oficiální rok založení se uvádí 1088. Na konci 11. století je doložena právnická fakulta s unierzitním statusem, včetně studentské samosprávy.
1150   Paříž, Francie Université de Paris Po reformách v letech 19681971 byla univerzita rozdělena na 13 na sobě nezávislých univerzit.
1167   Oxford, Anglie University of Oxford Navzdory důkazům o pedagogické činnosti kolem roku 1096 není možné přesně stanovit datum založení. Rychlému růstu oxfordské školy po roce 1167 a vývoji na vysokou školu předcházel zákaz krále Jindřicha II. bránící anglickým žákům studovat v Paříži
1175   Modena, Itálie Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia První univerzita v Modeně existovala do roku 1338, poté byla obnovena 1772/73
1204   Vicenza, Itálie Università di Vicenza činnost ukončena po roce 1209. Od roku 1990 zde působí některá pracoviště Padovské univerzity.
1208   Palencia, Kastilie Universidad de Palencia Založena kastilským králem Alfonsem VIII., kolem roku 1250 zrušena, snad přeložena do Valladolidu
1209   Cambridge, Anglie University of Cambridge Dle legendy vznikla univerzita v roce 1209 odchodem docentů a studentů z Oxfordu, nicméně jako oficiální datum vzniku platí založení prvního collegia (Peterhouse) v roce 1284
1212   Valladolid, Španělsko Universidad de Valladolid Panuje názor, že založení univerzity ve Valladolidu bylo výsledkem přeložení Všeobecných studií v Palencii mezi lety 1208 a 1241 Alfonsem VIII., králem Kastilie, a biskupem Tello Téllezem de Meneses.
1215   Arezzo, Itálie Università di Arezzo Ukončila činnost kolem roku 1260, znovuzaložena roku 1355 a opět zrušena kolem roku 1373
1218   Salamanca, Španělsko Universidad de Salamanca Nejstarší univerzita ve Španělsku, založena králem Alfonsem IX.
1220   Montpellier, Francie Université Montpellier Studium lékařství od roku 1180, od 1220 první lékařská fakulta Francie. Roku 1289 potvrzena papežem Mikulášem IV. jako universita. V současnosti se dělí na tři autonomní univerzity
1222   Padova, Itálie Università degli studi di Padova Roku 1222 první písemná zmínka, skutečný rok založení není znám
1224   Neapol, Itálie Università degli Studi di Napoli Federico II. Založena Fridrichem II. Štaufským, první státní univerzita na světě.
1228   Vercelli, Itálie Università del Piemonte Orientale První univerzita na světě financovaná z veřejných prostředků. Činnost ukončena ve 14. století, v současnosti je součástí Piemontské východní univerzity.
1229   Toulouse, Francie Université de Toulouse Nejdříve založena Ludvíkem IX. Svatým právnická fakulta.
1245   Siena, Itálie Università degli studi di Siena Konec kolem 1252, znovuzaložena 1357.
1245   Řím, Papežský stát Studium Papežské kurie
1290   Coimbra, Portugalsko Universidade de Coimbra Založena v Lisabonu králem Dinisem I. jako všeobecná studia, do Coimbry přeložena v letech 13081338 a 13541377, definitivně pak v roce 1537; teprve o 400 let později založila první republikánská vláda dekretem z 22. března 1911 novou Lisabonskou univerzitu (otevřena 19. dubna 1911).
1300   Lleida, Španělsko Universidad de Salamanca Založena králem Jakubem II. Roku 1717 uzavřena, znovuzaložena 1991
1303   Řím, Itálie Università degli studi di Roma "La Sapienza"
1303   Avignon, Venaissinské hrabství Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse Rozkvět v době avignonských papežů v letech 1309–1377
1308   Perugia, Itálie Università degli Studi di Perugia
1336   Camerino, Itálie Università degli Studi di Camerino
1343   Pisa, Itálie Università di Pisa Konec kolem roku 1360; znovuotevřena počátkem 15. století
1348   Praha, České království Univerzita Karlova Založena českým králem a římsko-německým císařem Karlem IV. roku 1348, (založení schváleno papežskou bulou Klementa VI. roku 1347).
1350   Perpignan, Francie Université de Perpignan Založena králem Petrem IV. Aragonským; uzavřena 1794; znovuotevřena 1971.
1361   Pavia, Itálie Università di Pavia založena již roku 825 ne jako univerzita, ale jako vysoká škola, avšak jako univerzitu ji založil až roku 1361 císař Karel IV.
1364   Krakov, Polsko Uniwersytet Jagielloński
1365   Vídeň, Rakousko Universität Wien Založena knížetem Rudolfem IV. Habsburským.
1367   Pécs, Maďarsko Pécsi Tudományegyetem
1386   Heidelberg, Německo Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 1388 Kolín nad Rýnem (Německo)
1391   Ferrara, Itálie Università degli Studi di Ferrara
1396   Zadar, Chorvatsko Sveučilište u Zadru 1392 Erfurt (Německo)
1402   Würzburg, Německo Julius-Maximilians-Universität Würzburg
1404   Turín, Itálie Università degli Studi di Torino
1409   Lipsko, Německo Universität Leipzig Založena po exodu německých mistrů a žáků z pražské univerzity.
1412   St. Andrews, Skotsko University of St. Andrews Nejstarší univerzita Skotska a třetí nejstarší anglofonní univerzita; založena papežskou bulou vzdoropapeže Benedikta XIII.
1419   Rostock, Německo Universität Rostock
1425   Lovaň, Belgie Katolická univerzita v Lovani Od roku 1968 rozdělena na francouzskou a holandskou část.
1431   Poitiers, Francie Université de Poitiers
1434   Katánie, Itálie Università degli Studi di Catania
1451   Glasgow, Skotsko University of Glasgow
1456   Greifswald, Německo Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
1457   Freiburg im Breisgau, Německo Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
1460   Basilej, Švýcarsko Universität Basel Založena v souvislosti s Basilejským koncilem; papežská bula papeže Pia II. z 12. listopadu 1459; otevření 4. dubna 1460.
1464   Bourges, Francie Université Bourges Založena Ludvíkem XI.
1465   Bratislava, Slovensko Academia Istropolitana
1472   Mnichov, Německo Ludwig-Maximilians-Universität München
1473   Trevír, Německo Universität Trier Založena městem Trevírem z iniciativy trevírského arcibiskupa Jakoba I. von Siercka bulou papeže Mikuláše V.; znovuzaložena roku 1970.
1477   Uppsala, Švédsko Uppsala universitet
1477   Tübingen, Německo Eberhard Karls Universität Tübingen
1477   Mohuč, Německo Johannes Gutenberg-Universität Mainz
1479   Kodaň, Dánsko Københavns Universitet
1481   Janov, Itálie Università degli Studi di Genova
1495   Aberdeen, Skotsko University of Aberdeen
1495   Santiago de Compostela, Španělsko Universidad de Santiago de Compostela
1499   Madrid, Španělsko Universidad Complutense de Madrid Založena v Alcalá de Henares v roce 1293.
1499   Valencia, Španělsko Universidad de Valencia Založena papežem Alexandrem VI. a králem Ferdinandem II.

ReferenceEditovat

 1. BENDER, Thomas. The university and the city: from medieval origins to the present. Oxford: Oxford University Press, 1991. ISBN 978-0-19-506775-0. S. 13–14. (anglicky) 
 2. Sanz, Nuria; Bergan, Sjur (eds.): The Heritage of European Universities, Council of Europe, 2002, ISBN 978-92-871-4960-2, p. 119: In many respects, if there is any institution that Europe can most justifiably claim as one of its inventions, it is the university. As proof thereof and without wishing here to recount the whole history of the birth of universities, it will suffice to describe briefly how the invention of universities took the form of a polycentric process of specifically European origin.
 3. Rüegg, Walter: "Foreword. The University as a European Institution", in: Ridder-Symoens, Hilde de (ed.): A History of the University in Europe. Vol. I: Universities in the Middle Ages, Cambridge University Press, 1992, ISBN 0-521-36105-2, pp. XIX–XX: The university is a European institution; indeed, it is the European institution par excellence. There are various reasons for this assertion. As a community of teachers and taught, accorded certain rights, such as administrative autonomy and the determination and realization of curricula (courses of study) and of the objectives of research as well as the award of publicly recognized degrees, it is a creation of medieval Europe, which was the Europe of papal Christianity...No other European institution has spread over the entire world in the way in which the traditional form of the European university has done. The degrees awarded by European universities – the bachelor's degree, the licentiate, the master's degree, and the doctorate – have been adopted in the most diverse societies throughout the world. The four medieval faculties of artes – variously called philosophy, letters, arts, arts and sciences, and humanities –, law, medicine, and theology have survived and have been supplemented by numerous disciplines, particularly the social sciences and technological studies, but they remain none the less at the heart of universities throughout the world. Even the name of the universitas, which in the Middle Ages was applied to corporate bodies of the most diverse sorts and was accordingly applied to the corporate organization of teachers and students, has in the course of centuries been given a more particular focus: the university, as a universitas litterarum, has since the eighteenth century been the intellectual institution which cultivates and transmits the entire corpus of methodically studied intellectual disciplines.
 4. Verger, Jacques: "Patterns", in: Ridder-Symoens, Hilde de (ed.): A History of the University in Europe. Vol. I: Universities in the Middle Ages, Cambridge University Press, 2003, ISBN 978-0-521-54113-8, pp. 35–76 (35): No one today would dispute the fact that universities, in the sense in which the term is now generally understood, were a creation of the Middle Ages, appearing for the first time between the twelfth and thirteenth centuries. It is no doubt true that other civilizations, prior to, or wholly alien to, the medieval West, such as the Roman Empire, Byzantium, Islam, or China, were familiar with forms of higher education which a number of historians, for the sake of convenience, have sometimes described as universities.Yet a closer look makes it plain that the institutional reality was altogether different and, no matter what has been said on the subject, there is no real link such as would justify us in associating them with medieval universities in the West. Until there is definite proof to the contrary, these latter must be regarded as the sole source of the model which gradually spread through the whole of Europe and then to the whole world. We are therefore concerned with what is indisputably an original institution, which can only be defined in terms of a historical analysis of its emergence and its mode of operation in concrete circumstances.
 5. Makdisi, George: "Madrasa and University in the Middle Ages", Studia Islamica, No. 32 (1970), pp. 255–264 (264): Thus the university, as a form of social organization, was peculiar to medieval Europe. Later, it was exported to all parts of the world, including the Muslim East; and it has remained with us down to the present day. But back in the Middle Ages, outside of Europe, there was nothing anything quite like it anywhere.
 6. Vauchez, André; Dobson, Richard Barrie; Lapidge, Michael (eds.): Encyclopedia of the Middle Ages, Vol. 1, Routledge, 2000, ISBN 978-1-57958-282-1, p. 1484 ("university")
 7. Encyclopædia Britannica: "University", 2012, retrieved 26 July 2012
 8. The Catholic Encyclopedia: "Universities", Vol. 15, Robert Appleton Company, New York, 1912, retrieved 27 July 2012
 9. Lexikon des Mittelalters: "Universität. Die Anfänge", Vol. 8, Cols 1249–1250, Metzler, Stuttgart, [1977]–1999
 10. Brill's New Pauly: "University", Brill, 2012
 11. George Makdisi: Madrasa and University in the Middle Ages. In: Studia Islamica, Vol. 32 (1970), s. 255–264 (264):
  Thus the university, as a form of social organization, was peculiar to medieval Europe. Later, it was exported to all parts of the world, including the Muslim East; and it has remained with us down to the present day. But back in the Middle Ages, outside of Europe, there was nothing anything quite like it anywhere.
 12. Verger, Jacques: „Grundlagen“, in: Rüegg, Walter (nakl.): Geschichte der Universität in Europa. Bd. I: Mittelalter, C. H. Beck, München 1993, ISBN 3-406-36952-9, s. 49–80 (49).
  Dnes nikdo nezpochybňuje, že to, co je všeobecně považováno za univerzity, má původ ve středověké Evropě přelomu 12. a 13. století. Zcela jistě však také jiné kultury, které jim přecházely, jako jsou Římská říše, Byzantská říše, islámské kultury, nebo vzdálenější, jako např. Čína nebo Korea, měly vlastní formy vysokoškolského vzdělávání, které někteří historikové z důvodu jednoduchosti nazývají univerzitami. Při bližším pohledu však vyvstávají zásadní rozdíly mezi těmito vysokými školami a evropskými univerzitami ve středověku. Těmi zůstávají až do chvíle, kdy jsou přesvědčivě o opaku jediného pramene pro model, který se postupně rozšířil po celé Evropě a následně do ostatních částí světa. Jedná se ve skutečnosti o novou instituci, již lze definovat pouze na základě historické analýzy jejich vzniku a vývoje.