Seznam ministrů financí Rakouska-Uherska

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam ministrů financí Rakouska-Uherska, který obsahuje chronologický přehled všech členů společných ministrů Rakouska-Uherska působících v čele tohoto úřadu (včetně správců, tedy osob provizorně pověřených řízením ministerstva) po celé období existence tohoto státního útvaru, tedy od rakousko-uherského vyrovnání roku 1867 až do zániku Rakouska-Uherska v roce 1918. Kromě finančních otázek společných pro celé Rakousko-Uhersko zastávali od 6. února 1879 také funkci guvernéra okupované Bosny a Hercegoviny.

Šlo o jiné portfolio než zastávali ministři financí Předlitavska nebo ministři financí Uherska, kteří zodpovídali za finance pouze v jedné ze dvou polovin habsburského soustátí.

Ministři financí Rakouska-Uherska 1867–1918 editovat

# Jméno Fotografie Strana Předlitavská vláda[1] Funkční období Poznámky
1 Franz Karl von Becke  
vláda Ferdinanda von Beusta
vláda Karla von Auersperga
24. prosince 186715. ledna 1870
2 Ferdinand von Beust  
vláda Karla von Auersperga
vláda Leopolda Hasnera
vláda Alfreda von Potockého
15. ledna 187021. května 1870 Správce.
3 Menyhért Lónyay  
vláda Alfreda von Potockého
vláda Karla von Hohenwarta
vláda Ludwiga von Holzgethana
21. května 187014. listopadu 1871
4 Gyula Andrássy  
vláda Ludwiga von Holzgethana
vláda Adolfa von Auersperga
14. listopadu 187115. ledna 1872 Správce.
5 Ludwig von Holzgethan
vláda Adolfa von Auersperga
15. ledna 187211. června 1876
6 Gyula Andrássy  
vláda Adolfa von Auersperga
11. června 187614. srpna 1876 Správce.
7 Leopold Friedrich von Hofmann  
vláda Adolfa von Auersperga
vláda Karla von Stremayra
vláda Eduarda Taaffeho
14. srpna 18768. dubna 1880
8 József Szlávy  
vláda Eduarda Taaffeho
8. dubna 18804. června 1882
9 Benjámin Kállay  
vláda Eduarda Taaffeho
vláda Alfreda Windischgrätze
vláda Ericha Kielmansegga
vláda Kazimíra Badeniho
první vláda Paula Gautsche
vláda Franze Thuna
vláda Manfreda Clary-Aldringena
první vláda Ernesta von Koerbera
4. června 188213. července 1903
10 Agenor Gołuchowski  
první vláda Ernesta von Koerbera
14. července 190324. července 1903 Správce.
11 István Burián  
první vláda Ernesta von Koerbera
druhá vláda Paula Gautsche
vláda Konrada Hohenloheho
vláda Maxe Becka
vláda Richarda Bienertha
třetí vláda Paula Gautsche
vláda Karla Stürgkha
24. července 190312. února 1912
12 Leo von Bilinski  
vláda Karla Stürgkha
12. února 19127. února 1915
13 Ernest von Koerber  
vláda Karla Stürgkha
7. února 191528. října 1916
14 István Burián  
druhá vláda Ernesta von Koerbera
28. října 19162. prosince 1916 Správce.
15 Konrad Hohenlohe  
druhá vláda Ernesta von Koerbera
vláda Heinricha Clam-Martinice
2. prosince 191622. prosince 1916
16 István Burián  
vláda Heinricha Clam-Martinice
vláda Ernsta Seidlera
vláda Maxe Hussarka
22. prosince 19167. září 1918 Od 16. dubna 1918 správce.
17 Alexander Spitzmüller  
vláda Maxe Hussarka
vláda Heinricha Lammasche
7. září 19184. listopadu 1918
18 Paul Kuh-Chrobak
vláda Heinricha Lammasche
4. listopadu 191812. listopadu 1918 Správce, později do roku 1920 vedoucí likvidace společného ministerstva.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Současně úřadující vláda Předlitavska. Uvedena jen pro orientaci, společní ministři financí Rakouska-Uherska nebyli členy předlitavských vlád a nebyli vůči nim v žádném souvisejícím ústavním poměru.

Související články editovat