Seznam latinských patriarchů v Jeruzalémě

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam latinských patriarchů v Jeruzalémě:

Patriarchové se sídlem v Jeruzalémě (1099-1187) editovat

Patriarchové se sídlem v Akkonu (1187-1291) editovat

V roce 1187 byl Jeruzalém podmaněn muslimy a sídlo patriarchy přeneseno do Akkonu.

Titulární latinští patriarchové (1295-1847) editovat

V roce 1291 bylo Akko dobyto, sídlo patriarchy přeneseno nejprve na Kypr a poté do Říma a až do roku 1847 šlo jen o čestný titul.

Jeruzalémští patriarchové a jejich pomocní biskupové po obnově patriarchátu v roce 1847 editovat

Literatura editovat