Seznam kulturních památek ve Veveří

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Veveří v městské části Brno-střed ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

VeveříEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Reliéf svatého Jana Evangelisty


   
106482
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 151/70, Grohova 151/58
49°11′56,72″ s. š., 16°35′17,06″ v. d.
Pozdně gotický reliéf (z doby kolem roku 1470) představuje stojící figuru sv. Jana Evangelisty. Z kompozice je patrné, že se jedná o fragment skupiny Ukřižování, v rámci níž sv. Jan stál z pravé strany kříže a jeho pohled směřoval ke Kristu. V původním konceptu se tedy mohlo jednat o rozměrný reliéf, který tvořil střed většího oltářního celku s pašijovými výjevy, případně o součást oltářního nástavce. Rozměry 62 cm, 19,5 cm, 4 cm, dřevo s polychromií.

Poznámka: Movitá kulturní památka.
Památkově chráněno od 11. dubna 2020.

Údolní 68 (Q38189387)


 
   
48416/7-7732
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 155/68, Grohova 155/65
49°11′55,91″ s. š., 16°35′19,08″ v. d.
Vila, z toho jen: průčelí. Hodnotné průčelí secesní vily. Mateřská škola.

Památkově chráněno od 16. ledna 1989.

Údolní 64 a 66 (Q38189383)


 
   
48414/7-7730
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 412/64, 413/66
49°11′55,64″ s. š., 16°35′21,61″ v. d.
Vila - dvojdům, z toho jen: průčelí. Bohatě členěné průčelí secesní dvojvily.
 • Údolní 412/64
 • Údolní 413/66

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Údolní 62 (Q38189233)


 
   
48412/7-7728
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 411/62
49°11′55,47″ s. š., 16°35′22,88″ v. d.
Vila, z toho jen: průčelí. Bohatě členěné a dekorované průčelí secesní vily.

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Gutmannova vila (Q38189399)


 
   
105350
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 375/58, bratří Čapků 375/1
49°11′55,15″ s. š., 16°35′24,87″ v. d.
Gutmannova vila. Vila vystavěná v letech 1919–1920 jako nájemní dům pro rodinu Wilhelma Gutmanna je první realizací objektu v puristickém stylu v Brně, podle projektu tehdy začínajícího architekta Ernsta Wiesnera.

Památkově chráněno od 26. března 2014.

Bratří Čapků 3 (Q38189227)


 
   
48384/7-7700
Pam. katalog
MIS
Veveří bratří Čapků 377/3
49°11′56,3″ s. š., 16°35′26,87″ v. d.
Rodinný dům, z toho jen: průčelí. Hodnotné průčelí secesní vily ovlivněné lidovou tvorbou.

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Údolní 40–56, bratří Čapků 4–8 (Q38189396)


 
   
48476/7-7792
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 402/40, 403/42, 404/44, 405/46, 406/48, 407/50, 408/52, 409/54, 376/56, bratří Čapků 378/4, 380/6, 95/8, Gorkého 95/53
49°11′56,2″ s. š., 16°35′28,22″ v. d.
Činžovní dům - nárožní blok, z toho jen: průčelí. Průčelí nájemních domů v duchu pozdního eklektického historismu s prvky secese.
 • Údolní 402/40. Řadový třípatrový dům o celkem 6 okenních osách.
 • Údolní 403/42.
 • Údolní 404/44. Řadový čtyřpatrový dům s šestiosým uličním průčelím.
 • Údolní 405/46. Řadový čtyřpatrový dům se sedmiosým uličním průčelím. Uliční průčelí v 2. a 3. patře oddělené kordonovými římsami člení uprostřed trojboký arkýř na trojboké oblé konzole zasahující do soklové části průčelí.
 • Údolní 406/48. Řadový čtyřpatrový dům se sedmiosým uličním průčelím. Uliční průčelí v 2. a 3. patře vymezené profilovanými kordonovými římsami člení ve střední ose oblý trojboký arkýř na oblé kozole zasahující do soklové části průčelí.
 • Údolní 407/50. Řadový čtyřpatrový dům s šestiosým uličním průčelím. V krajních osách ve 2. patře nad balkonovými nikami vystupují trojboké arkýře na tvarovaných oblých konzolách, kryté zvonovitými plechovými stříškami.
 • Údolní 408/52. Řadový třípatrový dům. Sedmiosé uliční průčelí svírají postranní jednoosé rizality, východní rizalit je vzhledem k zakřivení uliční čáry oproti zbytku průčelí poněkud zkosený.
 • Údolní 409/54. Řadový třípatrový dům. Symetrické sedmiosé uliční průčelí člení mírně vystupující střední rizalit o 3 osách.
 • Údolní 376/56. Nárožní třípatrový dům. Uliční průčelí domu je akcentováno trojbokým převýšeným nárožním rizalitem se zkosenou čelní stranou. Západní průčelí orientované do ulice Bratří Čapků je sedmiosé, jižní průčelí do ulice Údolní je rovněž sedmiosé, jedna osa je na zkoseném nároží rizalitu.
 • bratří Čapků 378/4. Jižní část zrcadlově řešeného řadového třípatrového dvojdomu. Čtyřosé uliční průčelí člení asymetrický mírně vystupující rizalit v šíří dvou os.
 • bratří Čapků 380/6. Severní část zrcadlově řešeného řadového třípatrového dvojdomu. Pětiosé uliční průčelí člení asymetrický mírně vystupující rizalit v šíří dvou os.
 • bratří Čapků 95/8, Gorkého 95/53. Nárožní čtyřpatrový dům s delším západním sedmiosým průčelím orientovaným do ulice Bratří Čapků a severním čtyřosým průčelím do ulice Gorkého, zkosené nároží akcentuje půlválcový čtyřpodlažní arkýř na kuželové konzole.

Památkově chráněno od 6. února 1989.

Gorkého 45–51 (Q38189418)


 
   
48477/7-7793
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 970/45, 950/47, 93/51
49°11′56,44″ s. š., 16°35′31,96″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí. Průčelí nájemních domů v duchu meziválečné klasicizující architektury. Dům do dvora vybíhá dvěma bočními křídly domů Gorkého čp 43 a čp. 47. Střední část domu Gorkého čp. 45 je mezi nimi zapuštěna.
 • Gorkého 970/45. Řadový 4podlažní 9osý nájemní dům. Dům byl upravován ve 2. polovině 20. století, do půdy byla vestavěna terasovitá vestavba.
 • Gorkého 950/47. Řadový 4podlažní 4osý nájemní dům. Vstup jen z domu čp. 45. Ve střeše novodobá půdní vestavba z 2. poloviny 20. století formou 5 pravoúhlých vikýřů v delší straně a jednoho ve straně užší.
 • (dům Gorkého 91/49 byl vyjmut z ochrany k 27. 12. 2016. Řadový 4podlažní nájemní dům. Hladká fasáda rytmizována krajními osami s jednou pravoúhlou okenní osou a jednou úzkou lichoběžníkovou okenní osou na úzké straně směřující do středu budovy. Ve střední poli domu čtyři pravoúhlé okenní osy.)
 • Gorkého 93/51. Řadový 4podlažní nájemní dům o 7 okenních osách. Průčelí v duchu střídmé secese.

Památkově chráněno od 6. února 1989.

Údolní 38 (Q38189668)


 
   
48241/7-7556
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 401/38, Úvoz 401/35
49°11′54,67″ s. š., 16°35′36″ v. d.
Činžovní dům. Monumentální historizující eklektická architektura s působivě komponovaným uličním průčelím. Trojkřídlý dům s monumentálním pětiosým uličním průčelím orientovaným do prostoru křižovatky ulic Údolní a Úvoz vertikálně rámovaným dvěma zkosenými rizality, na něž navazují pětiosá boční průčelí orientovaná do obou uvedených ulic.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Úvoz 37 (Q38189590)


 
   
48271/7-7586
Pam. katalog
MIS
Veveří Úvoz 419/37
49°11′55,51″ s. š., 16°35′35,95″ v. d.
Nájemní dům postavený na začátku 20. století ve stylu pozdního historismu s prvky secese.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Úvoz 39 (Q38189594)


 
   
48272/7-7587
Pam. katalog
MIS
Veveří Úvoz 82/39, Gorkého 82/37
49°11′56,32″ s. š., 16°35′35,66″ v. d.
Nárožní nájemní dům byl dokončen roku 1918 ve stylu umírněného pozdního historismu.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Gorkého 48 (Q38189600)


 
   
48273/7-7588
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 90/48, Úvoz 90/41
49°11′57,54″ s. š., 16°35′35,16″ v. d.
Nájemní dům se secesní výzdobou fasád s patrným vlivem moderny, v exponované nárožní poloze, byl zbudován ve 20. letech 20. století. Vysokou hodnotu mají štukové reliéfní plastiky na fasádě do ulice Gorkého.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Úvoz 47 (Q38189391)


 
   
48475/7-7791
Pam. katalog
MIS
Veveří Úvoz 422/47
49°11′59,45″ s. š., 16°35′34,99″ v. d.
Činžovní dům, bytový dům pro zaměstnance Báňské a hutní společnosti, z toho jen: průčelí. Hodnotné náročně dekorované průčelí obytného domu v duchu klasicizující moderny podle projektu architekta Karla Lehrmanna (1923).

Památkově chráněno od 6. února 1989.

Gorkého 29 (Q38189276)


 
   
47988/7-7301
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 74/29
49°11′56,78″ s. š., 16°35′40,12″ v. d.
Nájemní dům z přelomu 19. a 20. století se secesním průčelím.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 22. února 1988.

Gorkého 31 (Q38189306)


 
   
47990/7-7303
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 76/31
49°11′56,67″ s. š., 16°35′39,36″ v. d.
Nájemní dům z přelomu 19. a 20. století se secesním průčelím.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 22. února 1988.

Gorkého 33 (Q38189424)


 
   
47991/7-7304
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 78/33
49°11′56,59″ s. š., 16°35′38,57″ v. d.
Nájemní dům z přelomu 19. a 20. století se secesním průčelím.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 22. února 1988.

Gorkého 35 (Q38189796)


 
   
48286/7-7601
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 80/35, Úvoz 80/76
49°11′56,49″ s. š., 16°35′37,54″ v. d.
Činžovní dům. Ústřední moravská ženská útulna, později domov mládeže a školní jídelna. Objekt se secesním průčelím od Františka Hudce v exponované nárožní poloze.

Památkově chráněno od 15. března 1988.

Úvoz 74 (Q38189502)


 
   
48284/7-7599
Pam. katalog
MIS
Veveří Úvoz 431/74
49°11′55,8″ s. š., 16°35′37,79″ v. d.
Nájemní dům z let 1904–1905 byl postaven dle projektu Františka Hudce ve stylu pozdního historismu s výraznými prvky secesní architektury.

Památkově chráněno od 15. března 1988.

  Údolní 36 (Q38189742)


 
   
48285/7-7600
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 400/36, Úvoz 400/72
49°11′55,02″ s. š., 16°35′38,14″ v. d.
Monumentální nárožní nájemní dům s bohatě dekorovaným skoseným uličním průčelím, ve stylu brněnského eklektického historismu.

Památkově chráněno od 15. března 1988.
Památková ochrana zrušena 8. srpna 2019.

Údolní 34 (Q38189580)


 
   
48240/7-7555
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 399/34
49°11′55,02″ s. š., 16°35′39,16″ v. d.
Nájemní dům s hodnotným secesním uličním průčelím.

Památkově chráněno od 14. prosince 1987.

Údolní 32 (Q38189735)


 
   
48239/7-7554
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 398/32
49°11′55,06″ s. š., 16°35′40,05″ v. d.
Nájemní dům s hodnotným osmiosým secesním uličním průčelím.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Zemská porodnice (Q30091778)


 
   
48105/7-7419
Pam. katalog
MIS
Veveří Obilní trh 526/11, Gorkého 526/21
49°11′56,03″ s. š., 16°35′48,82″ v. d.
Zemská porodnice. Monumentální neorenesanční budova s působivě komponovaným uličním průčelím. Volně stojící dvou- až třípatrová monumentální budova se dvěma bočními křídly a dvěma dvorními rizality a se středním a dvěma postranními rizality členícími východní uliční průčelí. K severnímu křídlu budovy přiléhá novější zástavba.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Čekárna pouliční dráhy (Q24451801)


 
   
103102
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní, Obilní trh, parc. 504/2
49°11′54″ s. š., 16°35′50,8″ v. d.
Čekárna pouliční dráhy v zastávce Obilní trh. Ušlechtile tvarovaná subtilní elegantní železobetonová konstrukce s jasnými funkcionalistickými liniemi, jednoduchými konturami a odlehčenou stavbou, kombinující původně funkci tramvajové zastávky a veřejných toalet. Z původních tří čekáren pouliční dráhy od architekta Oskara Pořísky pro Brno (první byla na dnešním Moravském náměstí a druhá, přezdívaná kolotočk na náměstí Svobody) se dochovala pouze vývojově i stylisticky nejmladší čekárna na Obilním trhu, která je příkladem jednoduchých, čistých linií funkcionalistického stylu. V přechodu ze svislé plochy do vodorovné zaoblená, opatřená na zadní straně rovně vybíhají krátkou stříškou, zakrývající přímé schody do veřejných záchodů situovaných v suterénu čekárny pod úrovní komunikace. Boky čekárny byly zasklené čirým sklem do ocelových rámů. Podesta čekárny byla navržena jako odlehčená plocha pokrytá luxfery, osvětlující suterénní prostory veřejných záchodů.

Památkově chráněno od 7. srpna 2008.

Gorkého 46 (Q38189799)


 
   
48287/7-7602
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 88/46, Úvoz 88/78
49°11′57,7″ s. š., 16°35′37,26″ v. d.
Nájemní dům se secesním průčelím v exponované nárožní poloze.

Památkově chráněno od 15. března 1988.

  Gorkého 44 (Q38189367)


 
   
47996/7-7309
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 87/44
49°11′57,8″ s. š., 16°35′38,41″ v. d.
Činžovní dům, průčelí. Nájemní dům z přelomu 19. a 20. století se secesním průčelím představuje hodnotnou architektonickou památku a významnou urbanistickou komponentu souvislé zástavby ulice Gorkého.

Památkově chráněno od 22. února 1988.
Památková ochrana zrušena 28. prosince 2017.

Gorkého 42 (Q38189370)


 
   
47995/7-7308
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 85/42
49°11′57,99″ s. š., 16°35′39,47″ v. d.
Nájemní dům z přelomu 19. a 20. století se secesním průčelím. Symetricky řešené průčelí člení deset okenních os s obdélnými dvoudílnými okny. Skosené dvoupatrové arkýře přes 3.-4. a 7.-8. okenní osu.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 22. února 1988.

Gorkého 40 (Q38189442)


 
   
47994/7-7307
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 8/40, Čápkova 8/1
49°11′58,18″ s. š., 16°35′40,72″ v. d.
Nárožní nájemní dům z přelomu 19. a 20. století s asymetricky řešenými průčelími secesního tvarosloví.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 22. února 1988.

Čápkova 3–5, 4–8 (Q38189333)


 
   
48478/7-7794
Pam. katalog
MIS
Veveří Čápkova 11/3, 13/5, 12/4, 14/6, 16/8
49°11′58,73″ s. š., 16°35′40,92″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: uliční průčelí v duchu secese.
 • Čápkova 11/3. Řadový 3patrový 6osý nájemní dům. Podstřešní římsa zdobená vejcovcem nese sedlovou střechu s novodobou lichoběžníkovou dvoupatrovou nadstavbou.
 • Čápkova 13/5. Řadový 3patrový 6osý nájemní dům. Na hladkou římsu s vejcovcem je napojen lichoběžníkový nadstavec se stylizovaným secesním oknem a dekorem.
 • Čápkova 12/4. Řadový 3patrový 7osý nájemní dům. Nároží (?) fasády v přízemí jsou rizality, v ostatních patrech trojosý arkýř, střední část tvoří opět rizalit s trojdílným oknem s vždy po dvou okenních osách.
 • Čápkova 14/6. Řadový 3patrový 5osý nájemní dům. Na fasádě se střídají tři osy sdružených oken a dva půlválcové arkýře. Ve střední částí vystupuje zvlněná atika s jedním větším oknem kasulového tvaru a dvěma drobnými okny ve tvaru čtvrtkruhu.
 • Čápkova 16/8.

Památkově chráněno od 6. února 1989.

  Gorkého 36 (Q38189436)


 
   
47993/7-7306
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 81/36
49°11′58,27″ s. š., 16°35′43,42″ v. d.
Nájemní dům z přelomu 19. a 20. století s pozdně historizujícím průčelím neorenesančního tvarosloví.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 22. února 1988.
Památková ochrana zrušena 24. března 2017.

Gorkého 34 (Q38189431)


 
   
47992/7-7305
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 79/34
49°11′58,5″ s. š., 16°35′43,99″ v. d.
Nájemní dům s fasádou neorenesančního tvarosloví v duchu eklektického historismu z přelomu 19. a 20. století.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 22. února 1988.

Gorkého 30 (Q38189265)


 
   
47989/7-7302
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 75/30
49°11′58,73″ s. š., 16°35′45,49″ v. d.
Nájemní dům z přelomu 19. a 20. století s pozdně historizujícím průčelím.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 22. února 1988.

Gorkého 28 (Q38189271)


 
   
47987/7-7300
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 73/28
49°11′58,88″ s. š., 16°35′46,24″ v. d.
Nájemní dům z přelomu 19. a 20. století s bohatou plastickou secesní výzdobou průčelí.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 22. února 1988.

Gorkého 22, Jiráskova 2 (Q38189412)


 
   
47986/7-7299
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 70/22, Jiráskova 210/2
49°11′59,22″ s. š., 16°35′49,59″ v. d.
Funkcionalistický pětipatrový obytný nárožní dům z let 1937–1938 od Leopolda Druckera a Julia Schallingera. Stavba má dvě čísla popisná.
 • Gorkého 70/22
 • Jiráskova 210/2

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 22. února 1988.

Gorkého 20 (Q38189585)


 
   
47985/7-7298
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 69/20
49°11′59,41″ s. š., 16°35′50,18″ v. d.
Funkcionalistická budova nájemního domu.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 22. února 1988.

Gorkého 18 (Q33246142)


 
   
47983/7-7296
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 67/18
49°11′59,48″ s. š., 16°35′50,83″ v. d.
Obytný městský dům, na jehož uličním průčelí se uplatňují secesní a modernistické vlivy počátku 20. století. Jednopatrový dům s balkonem s půlkruhově zaklenutým vstupem v trojúhelném štítu s plastikami.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 22. února 1988.

Gorkého 16 (Q38189343)


 
   
47981/7-7294
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 65/16
49°11′59,69″ s. š., 16°35′51,55″ v. d.
Nájemní dům z přelomu 19. a 20. století se secesním průčelím.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 22. února 1988.

Filozofická fakulta, budovy A a B (Q38189282)


 
   
47979/7-7292
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 63/14, Grohova 63/7, Arne Nováka
49°12′0,22″ s. š., 16°35′53,6″ v. d.
Městský chlapecký sirotčinec, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. bez přístavby dvorního křídla. Budova ve stylu eklektického historismu, resp. novorenesance, situovaná na nárožní parcele, postavená v roce 1872 Josefem Arnoldem a Moritzem Kellnerem jako městský sirotčinec, po vzniku Masarykovy univerzity v roce 1919 se zde usídlila Filosofická fakulta. Dvoupatrová budova nepravidelného půdorysu. Sedmiosé průčelí hlavní hmoty řešeno symetricky s mělkými jednoosými rizality v krajích. Vlevo na hlavní budovu osově navazuje čtyřosé rameno spojující hlavní budovu s vedlejším objektem s totožně řešenou šestiosou fasádou, který sleduje uliční frontu. Jeho pravé boční průčelí je trojosé, se slepými okny v prvních dvou osách.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celá budova.
Památkově chráněno od 22. února 1988.

Arne Nováka 8–12 (Q38189291)


 
   
48479/7-7795
Pam. katalog
MIS
Veveří Arne Nováka 5/8, 6/10, 7/12, Grohova 7/5
49°12′2,11″ s. š., 16°35′55,87″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: neorenesanční průčelí.
 • Arne Nováka 5/8. Řadový třípatrový sedmiosý nájemní dům. 3. patro nově nadstaveno.
 • Arne Nováka 6/10. Řadový dvoupatrový sedmiosý nájemní dům.
 • Arne Nováka 7/12, Grohova 7/5. Nárožní dvoupatrový nájemní dům. Do Grohovy ulice 5 okenních os + rizalit v nároží s nikou, do ulice Arne Nováka v rizalitu v nároží 2 okenní osy a 5 pravoúhlých okenních os.

Památkově chráněno od 6. února 1989.

Gorkého 12 (Q38189311)


 
   
47978/7-7291
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 2/12, Arne Nováka 2/2
49°12′0,37″ s. š., 16°35′57,25″ v. d.
Nárožní nájemní dům z konce 19. století s historizujícím neorenesančním průčelím.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 22. února 1988.

Gorkého 10 (Q38189317)


 
   
47977/7-7290
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 60/10
49°12′0,59″ s. š., 16°35′58,45″ v. d.
Nájemní dům z konce 19. století s neorenesančním uličním průčelím.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 22. února 1988.

Gorkého 8 (Q38189325)


 
   
47975/7-7288
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 58/8
49°12′0,71″ s. š., 16°35′59,39″ v. d.
Nájemní dům z konce 19. století s bohatě členěným historizujícím průčelím.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 22. února 1988.

Gorkého 6 (Q38189329)


 
   
47973/7-7286
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 56/6
49°12′0,79″ s. š., 16°36′0,24″ v. d.
Nájemní dům z konce 19. století s historizujícím průčelím.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 22. února 1988.

Obilní trh 9 (Q38189538)


 
   
48104/7-7418
Pam. katalog
MIS
Veveří Obilní trh 315/9
49°11′58,05″ s. š., 16°35′53,54″ v. d.
Neorenesanční budova s působivě komponovaným uličním průčelím. Řadový dvoupatrový dům se pětiosým uličním průčelím.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Obilní trh 7 (Q38189532)


 
   
48103/7-7417
Pam. katalog
MIS
Veveří Obilní trh 313/7
49°11′57,01″ s. š., 16°35′53,87″ v. d.
Nájemní dům Huberta Olbertha. Jeden ze skupiny tří historizujících nájemních domů s neorenesančním průčelím dle projektu Wilhelma Dwořaka. Řadový dvoupatrový dům s asymetrickým šestiosým uličním průčelím akcentovaným postranním rizalitem v šíři 2 os, nad nímž je vztyčena nízká atika, za kterou vyrůstá jehlan evokující věžovitý ráz rizalitu.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Obilní trh 6 (Q38189527)


 
   
48102/7-7416
Pam. katalog
MIS
Veveří Obilní trh 312/6
49°11′56,55″ s. š., 16°35′54,02″ v. d.
Nájemní dům Huberta Olbertha. Prostřední ze skupiny historizujících nájemních domů s průčelím inspirovaným severskou renesancí dle projektu Wilhelma Dwořaka. Řadový třípatrový dům se symetrickým pětiosým uličním průčelím akcentovaným rizalitem v šíři 3 os završeným štítem.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Obilní trh 5 (Q38189523)


 
   
48101/7-7415
Pam. katalog
MIS
Veveří Obilní trh 311/5
49°11′56,1″ s. š., 16°35′54,16″ v. d.
Neorenesanční budova dle projektu Wilhelma Dwořaka z roku 1887. Řadový třípatrový dům se šestiosým uličním průčelím akcentovaným asymetrickým rizalitem.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Dům Egidia Philippa (Q38189519)


 
   
48100/7-7414
Pam. katalog
MIS
Veveří Obilní trh 310/4
49°11′55,5″ s. š., 16°35′54,58″ v. d.
Činžovní dům Egidia Philippa. Nájemní dům palácového charakteru s historizujícím průčelím s renesančními, manýristickými i rokokovými prvky.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Obilní trh 3 (Q38189513)


 
   
48099/7-7413
Pam. katalog
MIS
Veveří Obilní trh 309/3
49°11′54,76″ s. š., 16°35′54,6″ v. d.
Neorenesanční budova s působivě komponovaným uličním průčelím. Řadový třípatrový dům s půdním polopatrem.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Obilní trh 2 (Q38189508)


 
   
48098/7-7412
Pam. katalog
MIS
Veveří Obilní trh 308/2
49°11′54,01″ s. š., 16°35′54,86″ v. d.
Neorenesanční budova s působivě komponovaným uličním průčelím.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Údolní 26 (Q38189658)


 
   
48097/7-7411
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 307/26, Obilní trh 307/1
49°11′53,26″ s. š., 16°35′55,26″ v. d.
Nájemní dům Friedricha Bollmanna. Nárožní neorenesanční budova podle projektu Augusta Prokopa z roku 1883.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Údolní 24 (Q38189575)


 
   
48238/7-7553
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 396/24
49°11′52,87″ s. š., 16°35′56,03″ v. d.
Činžovní dům. Novorenesanční budova s ušlechtilým působivě komponovaným uličním průčelím o 9 osách.

Poznámka: V MonumNetu byl objekt popsán jako „částečná zřícenina“, ale v evidenčním listu ani Památkovém katalogu nejsou uvedeny žádné skutečnosti, které by zřícenosti nasvědčovaly.
Památkově chráněno od 11. března 1988.

Údolní 22 (Q38189570)


 
   
48237/7-7552
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 395/22
49°11′52,51″ s. š., 16°35′56,98″ v. d.
Činžovní dům. Novorenesanční budova s náročnějším sedmiosým uličním průčelím.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Údolní 20 (Q38189565)


 
   
48236/7-7551
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 394/20
49°11′52,2″ s. š., 16°35′57,95″ v. d.
Činžovní dům. Novorenesanční budova s náročnějším uličním průčelím.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Údolní 18 (Q38189560)


 
   
48235/7-7550
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 393/18
49°11′51,82″ s. š., 16°35′58,68″ v. d.
Činžovní dům. Novorenesanční budova s ušlechtilým uličním průčelím.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Škola Vesna (Q33246078)


 
   
32384/7-7047
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 389/10
49°11′50,5″ s. š., 16°36′1,32″ v. d.
Škola Vesna, bez dvorní budovy. Novorenesanční budova školy. Řadový dvoupatrový dům obdélného půdorysu se sedmiosým uličním průčelím se středním rizalitem završeným atikovu zídkou. Na uličním průčelí budovy je zavěšena mramorová pamětní deska s bronzovým medailonem školního rady a ředitele Vesny Františka Mareše.

Památkově chráněno od 30. června 1983.

Údolní 8 (Q38189497)


 
   
48233/7-7548
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 388/8
49°11′50,29″ s. š., 16°36′2,06″ v. d.
Činžovní dům. Neorenesanční budova. Třípatrový řadový dům s půdním polopatrem a šestiosým uličním průčelím.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Údolní 6 (Q38189550)


 
   
48232/7-7547
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 387/6
49°11′49,83″ s. š., 16°36′2,6″ v. d.
Činžovní dům, průčelí. Neorenesanční budova.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Údolní 4 (Q38189605)


 
   
48231/7-7546
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 306/4, Marešova 306/16
49°11′49,56″ s. š., 16°36′3,43″ v. d.
Nárožní dům z 80. let 19. století s klasicizujícím neorenesančním průčelím je součást skupiny nájemních domů restauratéra Jana Bareše zbudovaných dle projektu Augusta Prokopa.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Marešova 14 (Q38189544)


 
   
48076/7-7390
Pam. katalog
MIS
Veveří Marešova 305/14
49°11′50,02″ s. š., 16°36′4,24″ v. d.
Nájemní dům s neorenesančním průčelím z 80. let 19. století od architekta Augusta Prokopa je součástí skupiny nájemních domů restauratéra Jana Bareše. Šestiosé uliční průčelí.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Marešova 12 (Q38189212)


 
   
39019/7-138
Pam. katalog
MIS
Veveří Marešova 304/12
49°11′50,58″ s. š., 16°36′4,91″ v. d.
Nájemní dům z 80. let 19. století s intaktně dochovaným neorenesančním průčelím mísícím prvky italské a severské renesance s figurální výzdobou, součást skupiny nájemních domů Jana Bareše zbudovaných dle projektu architekta Augusta Prokopa. Uliční průčelí o 3+5+3 osách vertikálně člení dvojice mírně vystupujících rizalitů akcentovaných hranolovými arkýři spínajícími 1. a 2. patro.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Marešova 10 (Q38189555)


 
   
48075/7-7389
Pam. katalog
MIS
Veveří Marešova 303/10
49°11′51,17″ s. š., 16°36′5,72″ v. d.
Nájemní dům s neorenesančním průčelím z 80. let 19. století od architekta Augusta Prokopa je součástí skupiny nájemních domů restauratéra Jana Bareše.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

  Marešova 8 (Q38189721)


 
   
48074/7-7388
Pam. katalog
MIS
Veveří Marešova 184/8, Jaselská 184/1
49°11′51,81″ s. š., 16°36′7,01″ v. d.
Činžovní dům. Nárožní dům s neorenesančním průčelím z 80. let 19. století od architekta Augusta Prokopa je součástí skupiny nájemních domů restauratéra Jana Bareše.

Památkově chráněno od 3. března 1988.
Památková ochrana zrušena 15. září 2016.

Jaselská 3 (Q38189484)


 
   
48030/7-7343
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 186/3
49°11′52,6″ s. š., 16°36′5,86″ v. d.
Nájemní dům z konce 19. století se střídmým historizujícím tvaroslovím a symetricky řešenou fasádou.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 25. března 1988.

Jaselská 5 (Q38189702)


 
   
48032/7-7345
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 188/5
49°11′53″ s. š., 16°36′5,29″ v. d.
Nájemní dům z konce 19. století s průčelím neorenesančního tvarosloví.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 25. března 1988.

Škola Vesna I s penzionátem (Q33246121)


 
   
45855/7-125
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 190/7
49°11′53,57″ s. š., 16°36′4,15″ v. d.
Dívčí odborná škola Vesna I s penzionátem. Budova s uličním průčelím v duchu v Brně ojedinělé české novorenesance pražské wiehlovské provenience.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Dívčí odborná škola Vesna II - lyceum (Q33246093)


 
   
22595/7-126
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 192/9
49°11′54,22″ s. š., 16°36′3,26″ v. d.
Škola Vesna II. - lyceum. Secesní budova s náročným, bohatě dekorovaným uličním průčelím.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Jaselská 11 (Q38189624)


 
   
48036/7-7349
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 194/11
49°11′54,74″ s. š., 16°36′2,6″ v. d.
Typický nájemní dům z konce 19. století s historizujícím symetricky řešeným průčelím.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 25. března 1988.

Jaselská 15 (Q38189638)


 
   
48039/7-7352
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 198/15
49°11′55,52″ s. š., 16°36′1,41″ v. d.
Nájemní dům Alfreda Fischela. Typický historizující nájemní dům z konce 19. století se symetricky řešenou fasádou.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 3. března 1988.

Jaselská 17 (Q38189647)


 
   
48041/7-7354
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 200/17
49°11′56,01″ s. š., 16°36′0,58″ v. d.
Nájemní dům ze sklonku 19. století s bohatě zdobeným historizujícím průčelím.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 3. března 1988.

Jaselská 19 (Q38189726)


 
   
48043/7-7356
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 202/19
49°11′56,68″ s. š., 16°35′59,68″ v. d.
Nájemní dům ze sklonku 19. století s pozdně historizujícím průčelím.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 3. března 1988.

Jaselská 21 (Q38189610)


 
   
48045/7-7358
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 204/21
49°11′57,04″ s. š., 16°35′59,12″ v. d.
Nájemní dům ze sklonku 19. století s pozdně historizujícím průčelím.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 3. března 1988.

Jaselská 25 (Q38189679)


 
   
48047/7-7360
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 205/25
49°11′57,73″ s. š., 16°35′58,1″ v. d.
Nájemní dům ze sklonku 19. století s pozdně historizujícím průčelím.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 3. března 1988.

Jaselská 27 (Q38189685)


 
   
48048/7-7361
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 206/27
49°11′58,08″ s. š., 16°35′57,47″ v. d.
Nájemní dům ze sklonku 19. století s pozdně historizujícím průčelím.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům. MonumNet uváděl pod tímto rejstříkovým číslem dvě adresy, Jaselská 206/27 a Jaselská 207/29. Památkový katalog uvádí pouze adresu Jaselská 206/27 bez bližšího popisu památky, původní evidenční list uvádí rovněž pouze adresu Jaselská 206/27.
Památkově chráněno od 3. března 1988.

Jaselská 29 (Q38189690)


   
48049/7-7362
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 207/29
49°11′58,36″ s. š., 16°35′57,01″ v. d.
Nájemní dům ze sklonku 19. století (začátku 20. století?) s pozdně historizujícím průčelím. Řadový třípatrový dům o pěti osách.

Poznámka: Evidenční list s rejstříkovým číslem 7362 byl původně založen pro dům s adresou Jaselská 207/29. Poté bylo číslo popisné ovšem v evidenčním číslu škrtnuto a nahrazeno číslem popisným 185, a v MonumNetu se objevila pod tímto rejstříkovým číslem památka s adresami Jaselská 185/2, Marešova 185/4, přičemž dům Jaselská 207/29 byl v MonumNetu veden pod rejstříkovým číslem domu Jaselská 206/27 společně s ním. V Památkovém katalogu bylo rejstříkové číslo 48049/7-7362 vráceno domu čp. 207.
Památkově chráněno od 3. března 1988.

Jaselská 31 (Q38189696)


 
   
48050/7-7363
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 208/31
49°11′58,7″ s. š., 16°35′56,57″ v. d.
Nájemní dům ze sklonku 19. století s pozdně historizujícím průčelím.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 3. března 1988.

Gorkého 13 (Q38189715)


 
   
48051/7-7364
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 62/13, Jaselská 62/33
49°11′59,02″ s. š., 16°35′56,06″ v. d.
Nárožní nájemní dům z konce 19. století s neorenesančním průčelím.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 3. března 1988.

Gorkého 15 (Q38189300)


 
   
47980/7-7293
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 64/15
49°11′58,99″ s. š., 16°35′55,04″ v. d.
Nájemní dům Heinricha Schmidta a Gottloba Albera. Nájemní dům z roku 1889, navržený a postavený Gottlobem Alberem, představuje jeden z nejvýraznějších a nejoriginálnějších nearistokratických paláců v Brně 19. století. Symetricky řešenou fasádu člení osm okenních os.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 22. února 1988.

Gorkého 17 (Q38189287)


 
   
47982/7-7295
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 66/17
49°11′58,87″ s. š., 16°35′54,27″ v. d.
Nájemní dům z konce 19. století s historizujícím neorenesančním průčelím.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 22. února 1988.

Gorkého 19 (Q38189779)


 
   
47984/7-7297
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 68/19, Obilní trh 68/10
49°11′58,62″ s. š., 16°35′53,48″ v. d.
Nárožní nájemní dům z konce 19. století s historizujícím neorenesančním průčelím. Rohový dvoupatrový dům se skoseným nárožím o jedné okenní ose. Průčelí do ul. Gorkého šestiosé - se dvěma posledními osami v mělkém nárožním rizalitu, do Obilného trhu sedmiosé - s prvními dvěma osami taktéž v nárožním rizalitu. Pivnice U Čápa.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 22. února 1988.

Gorkého 1 (Q38189246)


 
   
47970/7-7283
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 51/1, Veveří 51/19
49°12′0,18″ s. š., 16°36′3,81″ v. d.
Neorenesanční nárožní dům se symetricky řešenou fasádou.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 22. února 1988.

Gorkého 3 (Q38189339)


 
   
47971/7-7284
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 53/3
49°12′0,1″ s. š., 16°36′2,75″ v. d.
Nájemní dům závěru 19. století s historizujícím průčelím. Dům tvoří zrcadlový protějšek k sousednímu objektu čp. 55, s nímž má shodně řešenou fasádu. Dům se zvýšeným přízemím a dvěma patry dodatečně nadstavěn o mansardové patro.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 22. února 1988.

Gorkého 5 (Q38189249)


 
   
47972/7-7285
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 55/5
49°11′59,98″ s. š., 16°36′2,03″ v. d.
Nájemní dům závěru 19. století s historizujícím průčelím. Dům tvoří zrcadlový protějšek k sousednímu objektu s čp. 53 s totožně řešeným průčelím.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 22. února 1988.

Filozofická fakulta - budova G (Q33246127)


 
   
47974/7-7287
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 57/7
49°11′59,67″ s. š., 16°36′0,66″ v. d.
C.k. česká státní průmyslová škola, dnes budova Filozofické fakulty MU. Neorenesanční budova s reprezentativním symetricky řešeným uličním průčelím.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 22. února 1988.

Gorkého 9 (Q38189320)


 
   
47976/7-7289
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 59/9
49°11′59,55″ s. š., 16°35′59,12″ v. d.
Nájemní dům z konce 19. století s historizujícím neobarokním průčelím. Třípatrový dům se symetricky řešenou šestiosou fasádou.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 22. února 1988.

Gorkého 11 (Q38189674)


 
   
48046/7-7359
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 61/11, Jaselská 61/22
49°11′59,32″ s. š., 16°35′58″ v. d.
Nárožní nájemní dům ze sklonku 19. století s neorenesančním průčelím.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 3. března 1988.

Jaselská 20 (Q38189663)


 
   
48044/7-7357
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 203/20
49°11′58,84″ s. š., 16°35′58,6″ v. d.
Nájemní dům ze sklonku 19. století se symetricky řešeným historizujícím průčelím.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 3. března 1988.

Jaselská 18 (Q38189653)


 
   
48042/7-7355
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 201/18
49°11′58,41″ s. š., 16°35′59,34″ v. d.
Nájemní dům ze sklonku 19. století s neorenesančním průčelím. Symetricky řešené průčelí člení devět okenních os.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 3. března 1988.

Jaselská 16 (Q38189642)


 
   
48040/7-7353
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 199/16
49°11′56,19″ s. š., 16°36′2,96″ v. d.
Nájemní dům Karla Čupra. Nájemní dům z roku 1898 od stavitele Karla Čupra ve stylu pozdního brněnského historismu.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 3. března 1988.

Jaselská 14 (Q38189633)


 
   
48038/7-7351
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 197/14
49°11′55,6″ s. š., 16°36′3,53″ v. d.
Nájemní dům z konce 19. století s bohatým historizujícím tvaroslovím mimo jiné i na dekorativních zábradlích balkonů a se symetricky řešenou fasádou.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 3. března 1988.

Jaselská 12 (Q38189629)


 
   
48037/7-7350
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 195/12
49°11′55,18″ s. š., 16°36′4,15″ v. d.
Činžovní dům, průčelí, část stojící a archeologické stopy. Typický nájemní dům z konce 19. století se střídmým historizujícím tvaroslovím a symetricky řešenou fasádou.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 25. března 1988.

Jaselská 10 (Q38189619)


 
   
48035/7-7348
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 193/10
49°11′54,76″ s. š., 16°36′4,82″ v. d.
Nájemní dům ze sklonku 19. století s bohatě zdobeným historizujícím průčelím.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 25. března 1988.

Jaselská 8 (Q38189614)


 
   
48034/7-7347
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 191/8
49°11′54,34″ s. š., 16°36′5,52″ v. d.
Typický nájemní dům z konce 19. století se symetricky řešenou neobarokní fasádou.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 25. března 1988.

Jaselská 6 (Q38189467)


 
   
48033/7-7346
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 189/6
49°11′53,92″ s. š., 16°36′6,1″ v. d.
Nájemní dům Johanna Zoufala. Pozdně historizující nájemní dům z roku 1895 patrně podle projektu Germana Wanderleye s bizarní skladbou motivů.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 25. března 1988.

Jaselská 4 (Q38189708)


 
   
48031/7-7344
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 187/4
49°11′53,46″ s. š., 16°36′6,83″ v. d.
Nájemní dům z konce 19. století s průčelím neorenesančního tvarosloví.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 25. března 1988.

  Veveří 11 (Q38189782)


 
   
48299/7-7614
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 458/11
49°11′57,84″ s. š., 16°36′7,93″ v. d.
Činžovní dům, průčelí. Nájemní dům s bohatě dekorovaným pozdně historizujícím průčelím.

Památkově chráněno od 15. března 1988.
Památková ochrana zrušena 18. května 2020.

Veveří 13 (Q38189804)


 
   
48300/7-7615
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 460/13
49°11′58,11″ s. š., 16°36′7,22″ v. d.
Činžovní dům, průčelí čp. 460 a průčelí budovy ve dvoře. Nájemní dům s pozdně historizujícím bohatě dekorovaným průčelím zčásti využívajícím motiv režného zdiva.

Památkově chráněno od 15. března 1988.

Církevní domov mládeže Petrinum (Q18511417)


 
   
48301/7-7616
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 462/15
49°11′58,93″ s. š., 16°36′6,16″ v. d.
Jiná církevně správní stavba, průčelí. Biskupský chlapecký seminář. Hodnotná historizující architektura se symetrickým uličním průčelím trojdílné palácové kompozice patří k nejnázornějším příkladům aplikace tzv. arkádového stylu (Rundbogenstil).

Památkově chráněno od 15. března 1988.

Veveří 17 (Q38189768)


 
   
48303/7-7618
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 464/17
49°11′59,79″ s. š., 16°36′4,51″ v. d.
Činžovní dům: průčelí dvoutraktového domu včetně spojovacích lodžií, bez dvorních objektů. Nájemní dům s neorenesančním průčelím.

Památkově chráněno od 15. března 1988.

Veveří 21 (Q38189758)


 
   
48305/7-7620
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 52/21, Gorkého 52/2
49°12′1,21″ s. š., 16°36′2,4″ v. d.
Činžovní dům, průčelí. Nájemní dům s neorenesančním průčelím v exponované nárožní poloze.

Památkově chráněno od 15. března 1988.

Veveří 23–69 (Q38189763)


 
   
48304/7-7619
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 466/23, 467/25, 469/27, 471/29, 100/31, 101/33, 473/35, 475/37, 476/39, 477/41, 479/43, 481/45, 482/47, 483/49, 160/51, 484/53, 485/55, 486/57, 487/59, 489/61, 491/63, 493/65, 495/67, 496/69, Grohova 100/1, 101/2, Jana Uhra 160/2
49°12′1,84″ s. š., 16°36′1,41″ v. d.
Soubor nájemních domů s neorenesančními průčelími.
 • Veveří 466/23. Řadový dvoupatrový dům o šesti osách včetně jednoosých rizalitů.
 • Veveří 467/25. Řadový dvoupatrový dům o osmi osách včetně dvouosých mělkých rizalitů.
 • Veveří 469/27. Řadový dvoupatrový dům o sedmi osách a se štítem nad prostřední osou.
 • Veveří 471/29. Řadový dvoupatrový dům o sedmi osách s vertikálními arkýřovitými prvky v krajních osách.
 • Veveří 100/31, Grohova 100/1. Nárožní dvoupatrový dům s nárožním rizalitem. Mimo nárožní rizalit (s 1 osou na každou stranu) má vstupní fasáda 7 os a boční 5 os.
 • Veveří 101/33, Grohova 101/2. Nárožní čtyřpatrový dům o 7 + 7 osách a se zkoseným nárožním rizalitem o 1+3+1 osách, zvýrazněným nárožní bosáží.
 • Veveří 473/35. Řadový dvoupatrový dům o sedmi osách.
 • Veveří 475/37. Řadový dvoupatrový dům o pěti osách včetně postranních jednoosých rizalitů.
 • Veveří 476/39. Řadový třípatrový dům o šesti osách včetně postranních jednoosých rizalitů.
 • Veveří 477/41. Řadový třípatrový dům se zvýšeným přízemím o osmi osách včetně postranních dvouosých rizalitů.
 • Veveří 479/43. Řadový třípatrový dům se zvýšeným přízemím o sedmi pravoúhlých osách.
 • Veveří 481/45. Řadový dvoupatrový dům se zvýšeným přízemím o šesti osách s pravoúhlými okny, krajní okna jsou širší.
 • Veveří 482/47. Řadový dvoupatrový dům o devíti osách s pravoúhlými okny.
 • Veveří 483/49. Řadový dvoupatrový dům o šesti osách včetně dvouosých postranních rizalitů.
 • Veveří 160/51, Jana Uhra 160/2. Rohový dvoupatrový dům se zkoseným nárožím a zvýšeným přízemím a s osami 9+2+9 a s nárožním rizalitem a dvěma postranními rizality, završenými štítem. Průčelí duplicitně chráněno v rámci bloku pod č. 48480/7-7796 (PkMISSezObr), dům je v Památkovém katalogu vedem duplicitně pod dvěma katalogovými čísly.
 • Veveří 484/53. Řadový dvoupatrový dům o osmi osách včetně dvouosých postranních rizalitů.
 • Veveří 485/55. Řadový třípatrový dům má společnou fasádu se sousedním čp. 486, tvořenou jednoosými postranními rizality, středním trojosým rizalitem a 3+3 osami. Podle předělu ve střeše patří k čp. 485 také jedna krajní osa středního rizalitu.
 • Veveří 486/57. Řadový třípatrový dům má společnou fasádu se sousedním čp. 485, tvořenou jednoosými postranními rizality, středním trojosým rizalitem a 3+3 osami. Podle předělu ve střeše patří k čp. 486 také dvě osy středního rizalitu.
 • Veveří 487/59. Řadový třípatrový dům o čtyřech osách s postranním jednoosým rizalitem nad vstupem.
 • Veveří 489/61. Řadový dvoupatrový dům se vstupním jednoosým rizalitem a se zvýšeným přízemím.
 • Veveří 491/63. Řadový dvoupatrový dům o pěti osách s postranním jedoosým arkýřovitým rizalitem a zvýšeným přízemím.
 • Veveří 493/65. Řadový původně dvoupatrový dům o pěti osách s postranním jedoosým arkýřovitým rizalitem a zvýšeným přízemím je zrcadlovitě členěný jako sousední dům čp. 491. Mladší dostavba 3. patra.
 • Veveří 495/67. Řadový dvoupatrový dům se zvýšeným přízemím o třech osách a postranních dvouosých rizalitech završených kuželkovou atikou.
 • Veveří 496/69. Řadový dvoupatrový dům o třech osách a postranním dvouosým rizalitem završeným kuželkovou atikou. Fasáda je pojednána stejně jako na sousedním domě čp. 495.

Památkově chráněno od 15. března 1988.

Jana Uhra 3 (Q38189344)


 
   
105046
Pam. katalog
MIS
Veveří Jana Uhra 161/3
49°12′8,76″ s. š., 16°35′49,98″ v. d.
Nájemní dům v neorenesančním slohu postavený kolem roku 1890 pravděpodobně podle projektu architekta Germana Wanderleye s dochovaným interiérem společných prostor. Kvalitní příklad nájemního domu s uměleckořemeslnými prvky z konce 19. století.

Poznámka: Průčelí chráněno duplicitně též pod č. 48480/7-7796 (PkMISSezObr). Dům je v Památkovém katalogu veden duplicitně pod dvěma katalogovými čísly: pod číslem 1917687550 s údajem o památkové ochraně a pod číslem 1999991792 s údajem „není kulturní památkou“.
Památkově chráněno od 18. března 2013.

Jana Uhra 1–15, 2–14 (Q38189809)


 
   
48480/7-7796
Pam. katalog
MIS
Veveří Jana Uhra 159/1, 161/3, 163/5, 165/7, 167/9, 169/11, 171/13, 173/15, Jana Uhra 160/2, 162/4, 164/6, 166/8, 168/10, 170/12, 172/14, Veveří 160/51, Jiráskova 171/34, 171/35, 168/36, 170/37
49°12′9,83″ s. š., 16°35′50,97″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí v historizujícím duchu.
 • Jana Uhra 159/1.
 • Jana Uhra 161/3. Průčelí chráněno duplicitně též s celým domem pod č. 105046 (PkMISSezObr). Dům je v Památkovém katalogu veden duplicitně pod dvěma katalogovými čísly: pod číslem 1917687550 s údajem o památkové ochraně a pod číslem 1999991792 s údajem „není kulturní památkou“.
 • Jana Uhra 163/5.
 • Jana Uhra 165/7.
 • Jana Uhra 167/9.
 • Jana Uhra 169/11.
 • Jana Uhra 171/13, Jiráskova 171/34. Nárožní dům. Průčelí chráněno duplicitně též v rámci bloku pod č. 48481/7-7797 (PkMISSezObr)
 • Jana Uhra 173/15, Jiráskova 173/35. Nárožní dům. Průčelí chráněno duplicitně též v rámci bloku pod č. 48481/7-7797 (PkMISSezObr)
 • Jana Uhra 160/2, Veveří 160/51. Průčelí bylo chráněno duplicitně s celým domem v rámci bloku pod č. 48304/7-7619 (PkMISSezObr), dům je v Památkovém katalogu veden duplicitně pod dvěma katalogovými čísly, pod číslem 1000161482 bez podrobnějšího popisu, pod číslem 1999994913 s podrobným popisem.
 • Jana Uhra 162/4.
 • Jana Uhra 164/6.
 • Jana Uhra 166/8.
 • Jana Uhra 168/10, Jiráskova 168/36. Nárožní dům. Průčelí chráněno duplicitně též v rámci bloku pod č. 48481/7-7797 (PkMISSezObr)
 • Jana Uhra 170/12, Jiráskova 170/37. Nárožní dům. Průčelí chráněno duplicitně též v rámci bloku pod č. 48481/7-7797 (PkMISSezObr)
 • Jana Uhra 172/14.

Památkově chráněno od 6. února 1989.

Jiráskova 3–57, 4–54 (Q38189363)


 
   
48481/7-7797
Pam. katalog
MIS
Veveří Jiráskova 3–57, 4–54
49°12′14,44″ s. š., 16°35′42,9″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: historizující průčelí. Zcela kompaktní úsek oboustranné novorenesanční a secesní, čtyřpodlažní uliční zástavby vybíhající z Konečného náměstí, který zejména ve své severní části tvoří jeden z nejintaktnějších a nejhodnotnějších úseků zástavby přelomu 19. a 20. století. Postavil stavitel F. Pawlů.
 • Jiráskova 211/3. Neorenesanční průčelí. Řadový dvoupatrový dům se symetrickým sedmiosým průčelím.
 • Jiráskova 213/5. Neorenesanční průčelí. Řadový jednopatrový dům se symetrickým sedmiosým průčelím. Korunní římsa nese novodobou mansardovou střechu prolomenou okenními otvory.
 • Jiráskova 215/7. Neorenesanční průčelí. Řadový jednopatrový dům s půdním polopatrem se symetrickým sedmiosým průčelím sevřeným rizality v krajních osách.
 • Jiráskova 217/9. Neorenesanční průčelí. Řadový třípatrový dům se šestiosým průčelím a asymetrickým rizalitem v poslední ose.
 • Jiráskova 111/11, Grohova 111/15. Pozdně historizující průčelí. Dvoupatrový nárožní dům s nárožním rizalitem s pětiosým východním průčelím orientovaným do ulice Jiráskova a čtyřosým severním obráceným do ulice Grohova (na rizalitu v 1. patře sdružená okenní osa). Pouze průčelí. Ochrana ukončena 13. 6. 2020.
 • Jiráskova 118/13, Grohova 118/22. Neorenesanční průčelí. Nárožní dvoupatrový dům s pětiosým uličním průčelím orientovaným do ulice Jiráskova a sedmiosým do ulice Grohova, na nárožním rizalitu jsou okenní osy sdružené.
 • Jiráskova 220/15. Neorenesanční průčelí. Řadový čtyřpatrový dům se šestiosým uličním průčelím.
 • Jiráskova 221/17. Neorenesanční průčelí. Řadový třípatrový dům se šestiosým uličním průčelím.
 • Jiráskova 223/19. Neorenesanční průčelí. Řadový třípatrový dům se šestiosým uličním průčelím.
 • Jiráskova 225/21. Pozdně historizující průčelí s prvky secese. Dvoupatrový řadový dům částečně ustoupený z uliční čáry a opatřený předzahrádkou. Dvouosé asymetrické uliční průčelí je v 1. ose akcentováno výrazně vystupujícím rizalitem o jedné boční ose.
 • Jiráskova 227/23. Pozdně historizující průčelí. Dvoupatrový řadový dům ustoupený z uliční čáry a opatřený předzahrádkou. Dvouosé asymetrické uliční průčelí je v 2. ose akcentováno mírně vystupujícím rizalitem dosahujícím pouze do výše 1. patra.
 • Jiráskova 229/25. Pozdně historizující průčelí. Jedno- až dvoupatrový řadový dům ustoupený z uliční čáry a opatřený předzahrádkou. Tříosé asymetrické uliční průčelí je v 1. ose akcentováno převýšeným dvoupatrovým rizalitem s mohutným hranolovým arkýřem.
 • Jiráskova 231/27. Pozdně historizující průčelí. Řadový jednopatrový dům ustoupený z uliční čáry a opatřený předzahrádkou. Čtyřosé, v patře tříosé uliční průčelí je členěno středním rizalitem, plochou kordonovou římsou oddělující přízemí od patra a v patře nárožní bosáží a uprostřed rizalitu náznakem balkonu.
 • Jiráskova 233/29. Pozdně historizující průčelí. Řadový jednopatrový dům ustoupený z uliční čáry a opatřený předzahrádkou. Čtyřosé uliční průčelí s krajními osami sdruženými je členěno středním rizalitem v šíři dvou os.
 • Jiráskova 235/31. Hladké uliční průčelí členěné kordonovou římsou oddělující 1. a 2. patro. Řadový dvoupatrový dům z doby kolem roku 1900, ustoupený z uliční čáry a opatřený předzahrádkou.
 • Jiráskova 237/33. Pozdně historizující průčelí. Řadový jednopatrový dům ustoupený z uliční čáry a opatřený předzahrádkou. Šestiosé uliční průčelí se středním mírně vystupujícím rizalitem v šíři dvou os.
 • Jiráskova 173/35, Jana Uhra 173/15. Nárožní dům. Průčelí v historizujícím duchu. Průčelí chráněno duplicitně též v rámci bloku pod č. 48480/7-7796 (PkMISSezObr)
 • Jiráskova 170/37, Jana Uhra 170/12. Nárožní dům. Průčelí v historizujícím duchu. Průčelí chráněno duplicitně též v rámci bloku pod č. 48480/7-7796 (PkMISSezObr)
 • Jiráskova 239/39. Eklekticky pojednané uliční průčelí mísící secesní a historizující prvky. Řadový třípatrový dům s pětiosým uličním průčelím akcentovaným střední osou lodžií se sdruženými otvory.
 • Jiráskova 241/41. Eklekticky pojednané uliční průčelí mísící secesní a historizující prvky. Řadový třípatrový dům se šestiosým uličním průčelím sevřeným mírně vystupujícími rizality s balkony v krajních osách.
 • Jiráskova 243/43. Eklekticky pojednané uliční průčelí mísící secesní a historizující prvky. Řadový třípatrový dům s osmiosým uličním průčelím členěným mírně vystupujícím rizalitem v šíři 4 středních os.
 • Jiráskova 245/45. Eklekticky pojednané uliční průčelí mísící secesní a historizující prvky. Řadový třípatrový dům s osmiosým uličním průčelím.
 • Jiráskova 247/47. Pozdně historizující průčelí. Řadový třípatrový dům s půdním polopatrem s pětiosým uličním průčelím akcentovaným mírně vystupujícím asymetrickým rizalitem v první krajní ose.
 • Jiráskova 249/49. Pozdně historizující průčelí. Řadový třípatrový dům s půdním polopatrem se šestiosým uličním průčelím sevřeným arkýři s lodžiemi na ustupujících krajních osách. Dům z roku 1899 je jedno z vrcholných děl brněnského stavitele Franze Pawlu.
 • Jiráskova 251/51. Pozdně historizující průčelí. Řadový třípatrový dům s půdním polopatrem s pětiosým uličním průčelím akcentovaným mírně vystupujícím asymetrickým rizalitem v krajní páté ose.
 • Jiráskova 253/53. Eklekticky pojednané uliční průčelí mísící secesní a historizující prvky. Řadový čtyřpatrový dům se symetrickým pětiosým uličním průčelím.
 • Jiráskova 255/55. Eklekticky pojednané uliční průčelí mísící secesní a historizující prvky. Řadový čtyřpatrový dům se symetrickým pětiosým uličním průčelím.
 • Jiráskova 256/57. Eklekticky pojednané uliční průčelí mísící secesní a historizující prvky. Řadový čtyřpatrový dům se symetrickým pětiosým uličním průčelím.
 • Jiráskova 212/4. Pozdně historizující průčelí. Řadový jednopatrový dům s půdním polopatrem s pětiosým průčelím.
 • Jiráskova 214/6. Pozdně historizující průčelí. Řadový dvoupatrový dům s osmiosým průčelím.
 • Jiráskova 216/8 vyňat ze souboru s účinností od 20. 4. 2017. Pozdně historizující průčelí. Řadový jednopatrový dům s půdním polopatrem s osmiosým průčelím.
 • Jiráskova 218/10 vyňat ze souboru s účinností od 28. 11. 2016. Pozdně historizující průčelí degradované úpravami ve 2. polovině 20. století. Řadový jednopatrový dům s půdním polopatrem se symetrickým sedmiosým průčelím.
 • Jiráskova 219/12. Pozdně historizující průčelí. Řadový dvoupatrový dům se symetrickým sedmiosým průčelím.
 • Jiráskova 109/14, Grohova 109/13. Pozdně historizující průčelí. Nárožní jednopatrový dům se zkoseným nárožím s devítiosým severním průčelím orientovaným do ulice Grohova a čtyřosým západním průčelím obráceným do ulice Jiráskova.
 • Jiráskova 116/16, Grohova 116/20a. Pozdně historizující průčelí. Nárožní čtyřpatrový dům s desetiosým západním uličním průčelím orientovaným do ulice Jiráskova a šestiosým jižním obráceným do ulice Grohova, na zkoseném nároží s arkýřem je 1 okenní osa.
 • Jiráskova 222/18. Pozdně klasicistní průčelí. Jednopatrový řadový dům s devítiosým uličním průčelím.
 • Jiráskova 224/20. Neorenesanční průčelí. Řadový dvoupatrový dům se symetrickým šestiosým uličním průčelím členěným v krajních sdružených osách mírně vystupujícími rizality.
 • Jiráskova 226/22. Neorenesanční průčelí. Dvoupatrový řadový dům se sedmiosým uličním průčelím členěným asymetrickým, mírně vystupujícím rizalitem v 1. ose.
 • Jiráskova 228/24. Pozdně historizující průčelí s prvky secese. Dvoupatrový řadový dům částečně ustoupený z uliční čáry a opatřený předzahrádkou s dvouosým uličním průčelím členěným asymetrickým, v šíři 1 osy vystupujícím dominantním rizalitem v 2. ose.
 • Jiráskova 230/26. Secesní průčelí. Jedno- až dvoupatrový řadový dům ustoupený z uliční čáry a opatřený předzahrádkou s tříosým uličním průčelím členěným asymetrickým dominantním dvoupatrovým rizalitem v šíři dvou os.
 • Jiráskova 232/28. Pozdně historizující průčelí. Jednopatrový řadový dům ustoupený z uliční čáry a opatřený předzahrádkou s tříosým (v přízemí čtyřosým) uličním průčelím členěným mírně vystupujícím středním rizalitem.
 • Jiráskova 234/30. Pozdně historizující průčelí. Jednopatrový řadový dům ustoupený z uliční čáry a opatřený předzahrádkou se čtyřosým uličním průčelím členěným asymetrickým, výrazně vystupujícím rizalitem v šíři dvou os.
 • Jiráskova 236/32. Pozdně historizující průčelí. Třípatrový řadový dům ustoupený z uliční čáry a opatřený předzahrádkou se čtyřosým uličním průčelím.
 • Jiráskova 171/34, Jana Uhra 171/13. Nárožní dům. Průčelí v historizujícím duchu. Průčelí chráněno duplicitně též v rámci bloku pod č. 48480/7-7796 (PkMISSezObr)
 • Jiráskova 168/36, Jana Uhra 168/10. Nárožní dům. Průčelí v historizujícím duchu. Průčelí chráněno duplicitně též v rámci bloku pod č. 48480/7-7796 (PkMISSezObr)
 • Jiráskova 238/38. Pozdně historizující průčelí. (Památkový katalog chaoticky propojuje průčelí domu čp. 238 s domem čp. 254, přičemž k domu čp. 254 přiřazuje fotografii zřejmě domu čp. 238. Dům čp. 254 má přitom v Památkovém katalogu dvě různé položky s různými katalogovými čísly, jedna z nich má zřejmě chybně uvedenou adresu.) Řadový dvoupatrový dům s půdním polopatrem s pětiosým uličním průčelím akcentovaným mírně vystupujícím rizalitem v poslední ose.
 • Jiráskova 240/40. (?) V Památkovém katalogu tento dům vůbec není uveden, v MonumNetu tato adresa byla uvedena jako součást památky.
 • Jiráskova 242/42. Pozdně historizující průčelí. Řadový třípatrový dům s pětiosým uličním průčelím akcentovaným mírně vystupujícím rizalitem v 1. ose. Tvorba plodného brněnského stavitele Franze Pawlu z let 1888 a 1894.
 • Jiráskova 244/44. Eklekticky pojednané uliční průčelí mísící secesní a historizující prvky. Řadový dvoupatrový dům se šestiosým uličním průčelím akcentovaným asymetrickým rizalitem v poslední ose.
 • Jiráskova 246/46. Eklekticky pojednané uliční průčelí mísící secesní a historizující prvky. Řadový dvoupatrový dům se šestiosým uličním průčelím akcentovaným asymetrickým rizalitem v 1. ose.
 • Jiráskova 248/48. Eklekticky pojednané uliční průčelí mísící secesní a historizující prvky. Řadový dvoupatrový dům se čtyřosým uličním průčelím akcentovaným asymetrickým rizalitem v polední ose.
 • Jiráskova 250/50. Eklekticky pojednané uliční průčelí mísící secesní a historizující prvky. Řadový dvoupatrový dům se symetrickým šestiosým uličním průčelím akcentovaným dvojicí rizalitů v krajních osách.
 • Jiráskova 252/52. Eklekticky pojednané uliční průčelí mísící secesní a historizující prvky. Řadový dvoupatrový dům se čtyřosým uličním průčelím akcentovaným asymetrickým rizalitem v 1. ose.
 • Jiráskova 254/54, Veveří 254/71. Pozdně historizující průčelí v duchu francouzské renesance. V čele domovního bloku ve výseči ulic Veveří a Jiráskova výrazně situovaný trojkřídlý dvoupatrový dům na lichoběžníhovém půdoryse. Obě boční uliční průčelí jsou devítiosá, předstupující čelní štítové průčelí je čtyřosé. (Památkový katalog chaoticky propojuje průčelí domu čp. 238 s domem čp. 254, přičemž k domu čp. 254 přiřazuje fotografii zřejmě domu čp. 238. Dům čp. 254 má přitom v Památkovém katalogu dvě různé položky s různými katalogovými čísly, jedna z nich má zřejmě chybně uvedenou adresu.)

Památkově chráněno od 6. února 1989.

Nájemní dům Tivoli (Q38189359)


 
   
48482/7-7798
Pam. katalog
MIS
Veveří Konečného náměstí 50/1, 541/2, 542/3, Jiráskova 50/61
49°12′15,63″ s. š., 16°35′41,02″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů: Nájemní dům Františka Pawlu, zvaný Tivoli, Pawlu Hof. Z toho jen: průčelí. Průčelí nájemního domu se secesním dekorem. Monumentální blok nájemních domů brněnského stavitele Františka Pawlu z let 1900 až 1902 je vynikající památkou pozdní, dekorativní secese s historizujícími reminiscencemi. Honosná budova Tivoli je postavena ve stylu florální secese. V mnohoznačném symbolismu reliéfní a sochařské výzdoby lze rozeznat alegorické odkazy na řecko-římskou mytologii, antická mystéria a křesťanství, morální poučení či atributy jednotlivých umění. Blok byl postaven někdy mezi lety 1895 až 1911: podle dostupných obrazových a mapových zdrojů bylo okolo roku 1895 nejprve postaveno východní křídlo a část severního křídla (dispozičně východní část a severovýchodní část s nárožní věžicí) v ulici Jiráskova 544/59 až 50/61 a Konečného náměstí 50/1, v letech 1906 až 1909 pak zbytek severního křídla a část západního křídla (dispozičně severní část s převýšeným rizalitem a severozápadní část s nárožní věžicí) v ulici Konečného náměstí 541/2 až 542/3, v roce 1911 pak zbytek západního křídla (dispozičně západní část) v ulici Čápkova 543/48, dostupná odborná literatura však stavbu datuje do let 1899 až 1900, 1900, nebo 1900 až 1902. Jedná se o monumentální tříkřídlou čtyřpatrovou budovu osové kompozice (typu „hof“), s nádvořím a převýšeným, o patro vyšším centrálním rizalitem, postavenou na půdorysu ve tvaru ?. Je složena z pěti dispozičně samostatných celků: východní část čp. 544; severovýchodní část čp. 50 s nárožní věžicí, severní část čp. 541 s převýšeným rizalitem, severozápadní část čp. 542 s nárožní věžicí a západní část čp. 543.
 • Konečného náměstí 50/1, Jiráskova 50/61 (Památkový katalog uvádí čo. 59 místo čo. 61)
 • Konečného náměstí 541/2,
 • Konečného náměstí 542/3,
 • Čápkova 543/48
 • Jiráskova 544/59

Památkově chráněno od 6. února 1989.

Žižkova 1 (Q38189446)


 
   
48492/7-7808
Pam. katalog
MIS
Veveří Žižkova 430/1, Úvoz 430/63
49°12′15,87″ s. š., 16°35′36,84″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: secesní průčelí. Monumentální pětipatrový dvojkřídlý nárožní objekt se zkoseným průčelím orientovaným do prostoru Konečného náměstí ukončeným konvexně-konkávně tvarovaným nástavcem prolomeným velikým parabolickým okenním otvorem. Obě průčelí člení dvojice mírně vystupujících rizalitů nesoucích balkonové osy završených segmentovými štíty a mezi nimi rizality z nichž vyrůstají oblé arkýře spínající 2.–5. patro. Nárožní oblá akrýřovitá lodžie v 2.–4. patře nesená 4 mohutnými konzolami je tvořena 2 postranními a 2 středními sloupy, na nichž jsou zavěšeny jednotlivá patra balkonů opatřených kovovými zábradlími zdobenými secesními ornamenty nebo v 3. patře balustrovým zábradlím. Sloupy jsou v 2. patře hranolové, ukončené stylizovanými ionizujícími hlavicemi, vysoké sloupy v 3.–4. patře jsou válcové ve spodní části kanelované opět završené stylizovanými ionizujícími hlavicemi. Ve štítu datace 1914/1915.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Nájemní dům Tivoli (Q38189356)


 
   
48483/7-7799
Pam. katalog
MIS
Veveří Konečného náměstí 257/4, 540/5, 539/6, Žižkova 257/2
49°12′17,7″ s. š., 16°35′38,29″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, skupina nájemních domů Františka Pawlu, Pawlu Hof; Tivoli. Z toho jen: průčelí nájemního domu v duchu pozdního historismu neobarokního tvarosloví. Monumentální blok osové kompozice průčelí se středním rizalitem a nárožními věžičkami, který tvoří severozápadní stranu Konečného náměstí, je vynikající památkou pozdního historismu neobarokního tvarosloví s ohlasy pozdně římské antiky.
 • Konečného náměstí 257/4, Žižkova 257/2
 • Konečného náměstí 540/5
 • Konečného náměstí 539/6
 • Veveří 953/73

Památkově chráněno od 6. února 1989.

Stavební fakulta (Q11988854)


 
   
48488/7-7804
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 331/95, Resslova 331/1, Rybkova 331/2
49°12′22,19″ s. š., 16°35′35,16″ v. d.
Vysoká škola, z toho jen: průčelí. Průčelí hlavní budovy, dvojice bočních budov, průčelí včetně spojovacích mostů s chodbou. Novobarokní průčelí rozsáhlého komplexu vysoké školy. Nejmonumentálnější novobarokní komplex budov v Brně. Soubor tří pavilonů z roku 1907 od Josefa Bertla propojují zděné mosty.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Pavilon chemického inženýrství (Q38189455)


 
   
48493/7-7809
Pam. katalog
MIS
Veveří Žižkova 511/17
49°12′19,76″ s. š., 16°35′26,12″ v. d.
Vysoká škola - pavilon chemického inženýrství, nyní fakulta stavební ČVUT. Z toho jen: průčelí. Na úbočí kopce výrazně situovaná monumentální historizující budova v duchu tereziánského pozdního baroka. Monumentální čtyřpatrový volně stojící objekt v základním schématu půdorysu do tvaru H se středním křídlem a dvěma kolmo navazujícími bočními křídly vymezujícími čestný dvůr, ze zadního západního průčelí středního křídla vybíhá další křídlo. Hmotu stavby člení mohutné věžovité narožní rizality a subtilní hranolové rizality uprostřed průčelí bočních křídel a vstupní rizalit uprostřed středního křídla. Nad vstupním rizalitem vyrůstá ze sedlové střechy středního křídla polygonální oplechovaná věžice krytá dvoustupňovou zvoncovitou střechou.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Svatotomášský dvůr (Q33246109)


 
   
102694
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 499/109
49°12′31,49″ s. š., 16°35′24,51″ v. d.
Zemědělský dvůr - Svatotomášský dvůr. Soubor budov Svatotomášského dvora je příkladem historizující stavby architekta Germano Wanderleye a stavitele Johanna Zoufala z 80. let 19. století, dochovaný exteriérově i interiérově do dnešních dnů ve velmi uspokojivém stavu. Dvůr se vstupem z ulice Veveří se skládá z hlavní správní budovy s průčelím do ulice Veveří na východní straně, v pravém úhlu k ní situovaných přízemních hospodářských budov a z velké stodoly obdélného půdorysu se sedlovou střechou , která uzavírá prostranný dvůr na straně západní.

Památkově chráněno od 3. ledna 2008.

Právnická fakulta (Q38189253)


 
   
31338/7-201
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 158/70, Hrnčířská 158/60
49°12′29,67″ s. š., 16°35′33,1″ v. d.
Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Monumentální novoklasicistní budova od architekta Aloise Dryáka jako jediná realizovaná z původní velkorysé koncepce komplexu Masarykovy univerzity v Brně, významná rovněž výzdobou interiéru. Za okupace sídlo Gestapa.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Veveří 60 a 62 (Q38189346)


 
   
48487/7-7803
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 488/60, 490/62
49°12′20,73″ s. š., 16°35′38,48″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí řadových domů s prvky kubismu.
 • Veveří 488/60
 • Veveří 490/62

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Veveří 58 (Q38189348)


 
   
48486/7-7802
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 316/58, Nerudova 316/1
49°12′19,77″ s. š., 16°35′39,58″ v. d.
Městský dům, z toho jen: průčelí v duchu meziválečné architektury. Výrazný nárožní objekt se svým zkoseným nárožím se štítem obrací do Konečného náměstí.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Nerudova 3 (Q38190365)


 
   
48524/7-7840
Pam. katalog
MIS
Veveří Nerudova 317/3
49°12′20,39″ s. š., 16°35′40,97″ v. d.
Nájemní dům, z toho jen: průčelí. Řadový dům z meziválečného období s konzervativně chápaným průčelím mírně klasicizující tendence.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Nerudova 5 (Q38189950)


 
   
48525/7-7841
Pam. katalog
MIS
Veveří Nerudova 319/5
49°12′20,92″ s. š., 16°35′41,48″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Meziválečná architektura s ohlasy kubismu.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

  Okresní nemocenská pokladna (Q64877855)


 
   
48526/7-7842
Pam. katalog
MIS
Veveří Zahradníkova 321/6, 8, Nerudova 321/7, 9, 11
49°12′22,1″ s. š., 16°35′41,53″ v. d.
Jiná zdravotní stavba, z toho jen: průčelí. Architektonicky hodnotné průčelí s prvky kubismu. Vynikající stavba meziválečné monumentální civilní architektury s ohlasy klasicistně chápaných egyptských vlivů a náznaky kubismu.

Poznámka: MonumNet neuvádí čo. 8. V letech 2017–2019 se památkového statusu průčelí stavby týkal rozklad, žaloba a kasační stížnost. V Památkovém katalogu bylo jako datum ukončení ochrany nejprve uvedeno datum nabytí právní moci deklaratorního rozhodnutí MKČR z 31. 3. 2017 (21. 9. 2017), později datum nabytí účinnosti rozsudku v kasační stížnosti 24. 4. 2019, poté opět 21. 9. 2017.
Památkově chráněno od 7. února 1989.
Památková ochrana zrušena 21. září 2017.

Poliklinika Zahradníkova – ambulatorium (Q33246086)


   
104040
Pam. katalog
MIS
Veveří Zahradníkova 494/2, 494/4, Veveří 494/66
49°12′21,94″ s. š., 16°35′39,1″ v. d.
Nemocnice - Poliklinika. Budova Polikliniky (dříve Ambulatoria) byla realizována na konci 20. let 20. století ve funkcionalistickém stylu podle projektu architekta Jindřicha Kumpošta. Objekt se dochoval ve své hmotě, dispozičním řešení, exteriéru i interiéru s četnými detaily. Objekt polikliniky architektonicky a funkčně souvisí se sousední budovou Okresní nemocenské pokladny, kterou rovněž navrhl J. Kumpošt.

Památkově chráněno od 27. srpna 2010.

Nerudova 14 (Q38190361)


 
   
48527/7-7843
Pam. katalog
MIS
Veveří Nerudova 294/14, Kounicova 294/63
49°12′23,82″ s. š., 16°35′45,77″ v. d.
Nárožní nájemní dům, původně Zemská úřadovna Všeobecného penzijního ústavu, z toho jen: průčelí. Dům s pěti nadzemními podlažími. Spodní dvě patra jsou členěna hustou řadou pilastrů s výtvarným prvkem rodokubismu – kruhové terčíky uprostřed pilastrů, jež jsou do středu konkávně vyhroceny. V horní části jsou na pilastry naneseny vrstvené konzoly, napojené na hladkou římsu. Střecha sedlová, krytá pálenou taškou je nad nárožím vytažena do trojúhelníkového štítu. Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů (adresa z Nerudovy).

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Kounicova 42 (Q38189242)


 
   
46886/7-136
Pam. katalog
MIS
Veveří Kounicova 299/42, Zahradníkova 299/10
49°12′24,38″ s. š., 16°35′47,59″ v. d.
Nájemní a administrativní dům Nemocenské pokladny soukromých úředníků a zřízenců. Moderní nárožní dům s administrativní částí a s fasádou vycházející z pražské rondokubistické architektury.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Zahradníkova 12–16a (Q38189858)


 
   
48523/7-7839
Pam. katalog
MIS
Veveří Zahradníkova 500/12, 501/14, 502/16, 503/16a
49°12′25,63″ s. š., 16°35′50,14″ v. d.
Nájemní dům stavebního bytového družstva Úspora - soubor domů, z toho jen: průčelí řadových nájemních domů ve stylu funkcionalismu. Výrazná skupina souvislé řadové funkcionalistické zástavby s pásovými okny a sedlovými střechami.
 • Zahradníkova 500/12
 • Zahradníkova 501/14
 • Zahradníkova 502/16
 • Zahradníkova 503/16a

Poznámka: v seznamu parcel je uveden i dům čp. 503/16a, přímo v záznamu však jeho číslo popisné i orientační chybí
Památkově chráněno od 7. února 1989.

Veveří 52–56 (Q38189352)


 
   
48485/7-7801
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 268/52, 536/54, 537/56
49°12′17,32″ s. š., 16°35′42,62″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí v duchu pozdního historismu neobarokního tvarosloví. Monumentální blok nájemních domů brněnského stavitele Františka Pawlu je vynikající památkou pozdního historismu neobarokního tvarosloví a významnou urbanistickou komponentou zástavby Konečného náměstí. Nájemní dům o pěti nadzemních podlažích, jehož boční křídla zasahují do ulice Kotlářské a Nerudovy. Do Konečného náměstí je 1+4+2+2+1+2+2+4+1 okenních os, nároží je 1+3+1 a členění fasády do Nerudovy je 3+4+3 okenní osy, do Kotlářské 4+4+4 okenní osy.
 • Veveří 268/52
 • Veveří 536/54
 • Veveří 537/56
 • Nerudova 538/2
 • Kotlářská 547/1

Poznámka: V Památkovém katalogu nemá celý blok společnou položku objektu či areálu, popis celého bloku je uveden pouze u domu čp. 547.
Památkově chráněno od 7. února 1989.

Kotlářská 3 a 5 (Q38189875)


 
   
48507/7-7823
Pam. katalog
MIS
Veveří Kotlářská 265/5, 266/3
49°12′18,54″ s. š., 16°35′45,7″ v. d.
Činžovní dům - dvojice domů, z toho jen: průčelí. Architektonicky hodnotné průčelí nájemního domu s historizujícími secesními prvky.
 • Kotlářská 266/3, nájemní dům Josefa Müllera, vyjmuto ze souboru k 16. 8. 2018
 • Kotlářská 265/5, nájemní dům Josefa Müllera. Jeden z nejbohatěji architektonicky pojatých bytových domů v Brně, odrážející tvorbu v podstatě konzervativního německého prostředí města.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Kotlářská 7 (Q38189929)


 
   
48509/7-7825
Pam. katalog
MIS
Veveří Kotlářská 264/7
49°12′18,89″ s. š., 16°35′46,39″ v. d.
Nájemní dům pro státní zaměstnance, z toho jen: plasticky hmotově členěné průčelí s prvky kubismu.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Škola Kotlářská 9 (Q38189854)


 
   
48510/7-7826
Pam. katalog
MIS
Veveří Kotlářská 263/9
49°12′20,44″ s. š., 16°35′49,41″ v. d.
Státní československá obchodní akademie, z toho jen: průčelí. Monumentální nárožní školní budova střídmého nefunkcialistického tvarosloví s ohlasy kubismu.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Kotlářská 17–11, Kounicova 32–40 (Q38189846)


 
   
48506/7-7822
Pam. katalog
MIS
Veveří Kotlářská 259/17, 260/15, 261/13, 262/11, Kounicova 262/32, 295/34, 296/36, 297/38, 298/40
49°12′20,98″ s. š., 16°35′50,62″ v. d.
Činžovní dům - nárožní blok, z toho jen: průčelí domů čp. 259, 260, 261, 262, 295, 296, 297, 298. Průčelí nájemních domů z meziválečného období. Jednotně řešený nárožní blok s dominujícím zaobleným nárožím, s dynamickou kompozicí průběžných balkonů a geometricky účinným rastrem členění fasád.
 • Kotlářská 259/17
 • Kotlářská 260/15
 • Kotlářská 261/13
 • Kotlářská 262/11, Kounicova 262/32, dům s dominujícím zaobleným nárožím
 • Kounicova 295/34
 • Kounicova 296/36
 • Kounicova 297/38
 • Kounicova 298/40

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Kotlářská 23 (Q38189835)


 
   
48511/7-7827
Pam. katalog
MIS
Veveří Kotlářská 913/23
49°12′23,74″ s. š., 16°35′58,1″ v. d.
Činžovní dům datovaný do roku 1930, z toho jen: funkcionalistické průčelí. Neobvykle řešený funkcionalistický bytový řadový pětipodlažní nájemní dům s arkýřovými rizality s kruhovými okny půdního polopatra od architekta Jindřicha Kumpošta. Fasáda hladká šestiosá s téměř čtvercovými okny.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Kotlářská 23 a 25 (Q38189880)


 
   
50426/7-7827
Pam. katalog
MIS
Veveří Kotlářská 913/23, 817/25, Botanická 817/21
49°12′24,48″ s. š., 16°35′59,4″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí nájemního domu ve stylu funkcionalismu.
 • Kotlářská 913/23 (? – byl uveden v MonumNetu i v evidenčním listu, v Památkovém katalogu není zmíněn, i když jsou uvedeny obě parcely, duplicitně je evidován samostatně), fasáda obdobná jako sousední dům, ale vzhledem ke svažitosti ulice o patro posunutá.
 • Kotlářská 817/25, Botanická 817/21. Neobvykle řešený funkcionalistický bytový dům s arkýřovými rizality s kruhovými okny půdního polopatra od Jindřicha Kumpošta, v urbanisticky výrazné nárožní pozici. Nárožní šestipodlažní nájemní dům. Fasáda do ulice Botanická hladká pětiosá s téměř čtvercovými okny, fasáda do ulice Kotlářská šestiosá se shodně utvářenými okny.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Dům Bernharda a Samuela Morgensternových (Q33246102)


 
   
103446
Pam. katalog
MIS
Veveří Štefánikova 836/1, Kotlářská
49°12′28,75″ s. š., 16°36′13,72″ v. d.
Palác Bernharda a Samuela Morgensternových. Stavba pozdního historismu kombinující funkci bydlení s administrativou. Celý objekt je dochován v autentickém stavu s řadou cenných uměleckořemeslných detailů. Dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou v nárožní poloze, do Štefánikovy ulice orientováno delší, s výjimkou nárožního arkýře symetrické 19osé (1+4+9+4+1) průčelí dlouhé přes 60 metrů. Nárožní oktogonální arkýř vyrůstající z bohatě profilované konzoly s řadou řemeslných detailů je ukončen báňovitou věžičkou.

Památkově chráněno od 7. února 2009.

Kotlářská 34–50 (Q38189378)


 
   
102773
Pam. katalog
MIS
Veveří Kotlářská 668/34, 669/36, 670/38, 671/40, 672/42, 673/44, 674/46, 675/48, 676/50
49°12′25,92″ s. š., 16°36′10,39″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů čp. 668–676. Jeden ze souborů nájemních domů Václava Dvořáka z let 1938–1940. Vyznačují se citlivým urbanistickým začleněním, architektonickým ztvárněním, dispozičním řešením a perfektním řemeslným provedením. Blok 9 bytových domů se suterénem, pěti nadzemními patry a s podkrovím. Všechny domy mají identické řešení vnitřní dispozice se dvěma dvoupokojovými byty v každém patře vyjma přízemí, kde je v předním traktu jednopokojový byt a ve dvorním traktu dvě svobodárny. Krajní dům na parcele č. 1119 se odlišuje větší šířkou průčelí, balkony na dvorní straně, v přízemí dvěma obchodními prostorami, jedním jednopokojovým bytem a jednou svobodárnou a dále hospodářským balkonkem před kuchyní u bytů v uličním traktu.
 • Kotlářská 668/34
 • Kotlářská 669/36
 • Kotlářská 670/38
 • Kotlářská 671/40
 • Kotlářská 672/42
 • Kotlářská 673/44
 • Kotlářská 674/46
 • Kotlářská 675/48
 • Kotlářská 676/50

Poznámka: V seznamu čo. v Monumnetu chybí čo. 34.
Památkově chráněno od 26. listopadu 2007.

Kotlářská 6–10, Tučkova 11–5 (Q38190379)


 
   
48508/7-7824
Pam. katalog
MIS
Veveří Kotlářská 656/6, 657/8, 658/10, Tučkova 658/11, 780/9, 778/7, 772/5, Sušilova 772/7
49°12′21,89″ s. š., 16°35′55,68″ v. d.
Činžovní dům - nárožní blok, z toho jen: průčelí nájemních domů z meziválečného období.
 • Kotlářská 656/6. Řadový pětipodlažní nájemní dům o čtyřech okenních osách. Fasáda ukončena profilovanou římsou, na níž je nasazeno střešní patro.
 • Kotlářská 657/8. Řadový pětipodlažní nájemní dům o čtyřech okenních osách. Fasáda ukončena profilovanou římsou, na níž je nasazeno střešní patro.
 • Kotlářská 658/10, Tučkova 658/11. Nárožní šestipodlažní nájemní dům. Fasáda do ulice Tučkova tříosá s pravoúhlým arkýřem ve druhé ose. Fasáda do ulice Koltářská trojosá s vyloženým arkýřem ve druhé ose.
 • Tučkova 780/9. Řadový šestipodlažní pětiosý nájemní dům. Ve 2.-4. nadzemním podlaží je ve druhé a čtvrté ose předsazen pravoúhlý arkýř nesený čtvrtkruhovými konzolami.
 • Tučkova 778/7, Řadový šestipodlažní pětiosý nájemní dům. Ve 2.-4. nadzemním podlaží je ve druhé a čtvrté ose předsazen pravoúhlý arkýř nesený čtvrtkruhovými konzolami.
 • Tučkova 772/5, Sušilova 772/7. Nárožní šestipodlažní nájemní dům. V konkávně ujmutém nároží je situován pravoúhlý vstup s dvoukřídlými dřevěnými, částečně prosklenými dveřmi s kubistickým ornamentem. Od 2. nadzemního podlaží je do nároží vložen trojosý arkýř, nesený čtvrtkruhovými konzolami. Obě boční fasády do ulice Sušilova a Tučkova jsou pojednány symetricky, a to třemi okenními osami. V centrální okenní ose je od 2. nadzemního podlaží vyložený arkýř na čtvrtkruhových konzolách.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Tučkova 14–18, Sušilova 9–13 (Q38189830)


 
   
48512/7-7828
Pam. katalog
MIS
Veveří Botanická 602/15, Sušilova 602/13, 774/11, 773/9, Tučkova 659/18, 782/16, 773/14, Kotlářská 659/12
49°12′20,45″ s. š., 16°35′58,8″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí z meziválečného období s prvky novoklasicismu. Průčelí dvou skupin shodně řešených meziválečných bytových domů s výrazným členěním a klasicizujícími štíty.
 • Sušilova 602/13, Botanická 602/15
 • Sušilova 774/11
 • Sušilova 773/9, Tučkova 773/14. Nárožní šestipodlažní nájemní dům. Fasáda do ulice Sušilova pětiosá s centrální trojosým rizalitem, do ul. Botanická (?) šestiosá fasáda.
 • Tučkova 782/16
 • Tučkova 659/18, Kotlářská 659/12

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Ředitelství pošt a telegrafů (Q38189818)


 
   
48505/7-7821
Pam. katalog
MIS
Veveří Kounicova 688/26, Sušilova 688/2, Tučkova 688/3
49°12′17,79″ s. š., 16°35′57,54″ v. d.
Jiná správní stavba, z toho jen: průčelí. Správní budova Ředitelství pošt a telegrafů. Monumentální správní budova meziválečné architektury kubistického, částečně tradicionálního charakteru.

Poznámka: MonumNet nezmiňoval Sušilovu a Tučkovu ulici, ačkoliv příslušná čo. uváděl.
Památkově chráněno od 7. února 1989.

Všeobecný penzijní ústav – Nejvyšší soud (Q101094729)


 
   
28839/7-96
Pam. katalog
MIS
Veveří Burešova 571/20, Bayerova 571/1, Botanická 571/20
49°12′18,99″ s. š., 16°36′7,41″ v. d.
Všeobecný penzijní ústav, později budova KV KSČ, dnes Nejvyšší soud ČR. Budova ústavu čp. 571, bez dalších staveb, přístupové schodiště. Administrativní budova vystavěná ve funkcionalistickém stylu podle projektu Emila Králíka. Monumentální průčelí je dominantním protipólem Masarykova studentského domova od Bohuslava Fuchse. Trojkřídlá dvoutraktová budova s hlavním průčelím obráceným směrem do ulice Burešovy. Vnitřní prostory výrazně upraveny pro administrativní účely. Po přestavbě vystavěno šesté patro, které je na první pohled odlišené použitým materiálem i tvarem oken.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Střední průmyslová škola technická (Q61054649)


 
   
48494/7-7810
Pam. katalog
MIS
Veveří Sokolská 366/1, Veveří 366/48
49°12′12,07″ s. š., 16°35′54,82″ v. d.
Česká průmyslová škola, z toho jen: průčelí v novorenesančním stylu. Nejvelkoryseji a nejpůsobivěji hmotově navržená novorenesanční školní budova v českých zemích. Komplex širokého půdorysu L s nárožními rizality a dominantním středním rizalitem se dvěma věžemi, neobyčejně elegantní střídmé tvarosloví.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Veveří 32–38 (Q38189775)


 
   
48302/7-7617
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 340/32, 339/34, 474/36, 325/38, Smetanova 339/1, 340/2, Pekárenská 325/2
49°12′2,57″ s. š., 16°36′2,88″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů s omezením: průčelí, bez školní budovy Veveří 30.
 • (Veveří 472/30, postaven po roce 1869, navrhl stavitel Karel Matzenauer pro Tomáše Schnuparka, třetí patro dostavěno v roce 1924, ochrana zrušena rozhodnutím z 3. března 1988)
 • Veveří 340/32, Smetanova 340/2. Nájemní dům vybudovaný v duchu neorenesance, postaven po roce 1869, navrhl stavitel Karel Matzenauer pro Tomáše Schnuparka. Rohový dům se zkoseným rizalitem na nároží.
 • Veveří 339/34, Smetanova 339/1. Nárožní dvoupatrový nájemní dům vybudovaný v duchu neorenesance, navrhl roku 1879 stavitel Robert Onderka pro Aloise Richtra.
 • Veveří 474/36. Dvouposchoďový řadový nájemní dům vybudovaný v duchu neorenesance.
 • Veveří 325/38, Pekárenská 325/2. Nájemní dům vybudovaný v duchu neorenesance. Dvoupatrový rohový nájemní dům se zkoseným nárožním rizalitem.

Památkově chráněno od 15. března 1988.

  Veveří 28 (Q38189222)


 
   
48309/7-7624
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 470/28
49°12′2,23″ s. š., 16°36′4,67″ v. d.
Činžovní dům, průčelí. Nájemní dům s neorenesančním průčelím.

Památkově chráněno od 15. března 1988.
Památková ochrana zrušena 11. října 2019.

  Veveří 26 (Q38189217)


 
   
48308/7-7623
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 468/26
49°12′1,27″ s. š., 16°36′4,74″ v. d.
Činžovní dům, průčelí. Nájemní dům s neorenesančním průčelím.

Památkově chráněno od 15. března 1988.
Památková ochrana zrušena 11. října 2019.

Veveří 24 (Q38189753)


 
   
48307/7-7622
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 518/24
49°12′0,81″ s. š., 16°36′5,37″ v. d.
Činžovní dům, průčelí. Nájemní dům s historizujícím průčelím.

Památkově chráněno od 15. března 1988.

Veveří 22 (Q38189731)


 
   
48306/7-7621
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 350/22, Slovákova 350/1
49°12′0,33″ s. š., 16°36′6,16″ v. d.
Činžovní dům, průčelí. Nájemní dům s neorenesančním průčelím v exponované nárožní poloze.

Památkově chráněno od 15. března 1988.

Veveří 18 (Q38189408)


 
   
27002/7-7051
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 465/18
49°11′59,18″ s. š., 16°36′8,1″ v. d.
Činžovní dům s mimořádně náročnou novobarokní fasádou.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo chráněno pouze průčelí, v Památkovém katalogu je jako památka uveden celý dům.
Památkově chráněno od 30. června 1983.

Veveří 16 (Q38189237)


 
   
47872/7-7050
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 463/16
49°11′58,97″ s. š., 16°36′8,34″ v. d.
Činžovní dům s náročnou secesní fasádou s novobarokními reminiscencemi.

Poznámka: Podle MonumNetu bylo památkou pouze průčelí, podle Památkového katalogu celý dům.
Památkově chráněno od 30. června 1983.

Veveří 14 (Q38189462)


 
   
20529/7-202
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 461/14
49°11′58,68″ s. š., 16°36′8,94″ v. d.
Nájemnní dům Františka Pawlů. Činžovní dům včetně kované výzdoby v průčelí, dvorní budova včetně komunikačního objektu. Mimořádná secesní architektura s radikálně řešeným uličním průčelím. Řadový čtyřpatrový dům s půdním polopatrem. Na římse jsou umístěny dvě antikizující plastiky géniů.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Veveří 8 (Q38189787)


 
   
48298/7-7613
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 455/8
49°11′57,53″ s. š., 16°36′10,75″ v. d.
Činžovní dům, průčelí. Nájemní dům s pozdně historizujícím průčelím využívajícím motiv režného zdiva.

Památkově chráněno od 15. března 1988.

Veveří 6 (Q38189792)


 
   
48297/7-7612
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 453/6 a 6a
49°11′57,17″ s. š., 16°36′11,29″ v. d.
Nájemní dům Theodora Veselého. Činžovní dům, průčelí. Velmi kvalitní secesní dům se středním arkýřem a s prosklenými markýzami vyložené korunní římsy.

Památkově chráněno od 15. března 1988.

Veveří 4 (Q38189794)


 
   
48296/7-7611
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 451/4
49°11′56,84″ s. š., 16°36′11,82″ v. d.
Činžovní dům, průčelí. Dům z konce 19. století s průčelím pozdně historizujícího tvarosloví.

Památkově chráněno od 15. března 1988.

Zemský dům II (Q12041444)


 
   
48313/7-7628
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 449/2, Žerotínovo náměstí 449/3, 449/5
49°11′56,09″ s. š., 16°36′14,47″ v. d.
Sněmovna - Zemský dům. Urbanisticky výrazný nárožní objekt od Ferdinanda Hracha s osově komponovaným průčelím a s pozoruhodným vnitřním členěním budovy, které se odvíjí od dvou shora osvětlených galerií.

Poznámka: V MonumNetu v rubrice "ulice" bylo uvedeno též čo. 4 (oficiálně neobsazené).
Památkově chráněno od 15. března 1988.

Zemský dům III (Q33246135)


 
   
48312/7-7627
Pam. katalog
MIS
Veveří Žerotínovo náměstí 514/1, Kounicova 944/1, 3, 5, 7, 9
49°11′56,62″ s. š., 16°36′17,44″ v. d.
Městský dům. Zemský dům III. Urbanisticky výrazný nárožní objekt z roku 1924 o dvou číslech popisných je dokladem vynikající meziválečné monumentální architektury s geometricky členěným průčelím s prvky art deco. Komplex je tvořen lichoběžníkovým blokem univerzitní knihovny a obytným blokem s vnitřními dvory. Průčelí pětipatrového veřejně přístupného bloku ustupuje z uliční fronty.
 • Žerotínovo náměstí 514/1
 • Kounicova 944/1, 3, 5, 7, 9

Poznámka: V MonumNetu uvedena adresa Kounicova 514/1
Památkově chráněno od 15. března 1988.

Palác Johanna Bergla – kavárna Muzeum (Q28046910)


 
   
33307/7-154
Pam. katalog
MIS
Veveří Moravské náměstí 690/15, 947/14b, Lidická 690/1
49°12′1,05″ s. š., 16°36′26,45″ v. d.
Berglova vila - palác Johanna Bergla/kavárna Muzeum. Vila čp. 690 se svými křídly, bez severní budovy ve dvoře. Příklad profánní novogotické architektury v Brně z poloviny 19. století. Fasádu do Moravského náměstí tvoří tři části různé šířky. V levé části je hlavním prvkem dvouosé fasády zdvojený arkýř v prvním patře. Pravá část o pěti okenních osách má dva arkýře v prvním patře krajních os, pod pravým z nich se nachází pravoúhlý vstup do objektu. Střední část fasády do Moravského náměstí ustupuje hluboko do hmoty domu, prostor, který vzniká před ní, je oplocen ozdobnou mříží z ohýbaných kovových prutů, levý roh prolákliny je zkosený a otevřený jednou okenní osou. Nároží stavby je vymezeno polygonální hmotou restaurace v přízemí, nad ní se nachází terasa s pilířkovou balustrádou. Směrem do ulice Lidické ukončuje stavbu jedna osa fasády.
 • Moravské náměstí 690/15, Lidická 690/1
 • Moravské náměstí 947/14b (?)

Poznámka: MonumNet uváděl chybně čo. 14 místo čo. 14b.
Památkově chráněno od 23. března 1964.

Hotel Continental (Q30445219)


 
   
103864
Pam. katalog
MIS
Veveří Kounicova 680/6
49°12′2,08″ s. š., 16°36′16,75″ v. d.
Hotel Continental byl postaven v letech 1961–1964 podle projektu architektů Zdeňka Řiháka, Aloise Semely a Vladimíra Kovaříka a je jednou z mála ukázek tzv. „bruselského stylu“ v téměř komplexním dochovaném architektonickém pojetí. Vznikl jako jasná vertikála o 15. nadzemních podlažích a výšce 51 m jako reakce na horizontálu hotelu International. Turbínový, 120° otevřený trojkřídlý půdorys je téměř identický s objektem Unilever v Hamburku od H. Hentricha a H. Petschnigga z téhož roku, jenž má 22 nadzemních podlaží. Continental je struktivně členěn rastrem lodžií u jednolůžkových pokojů v kontrastu s plochou hliníkovou fasádou u dvoulůžkových částí. Oproti Internationalu jde o čistší a vytříbenější příklad romantizujícího brutalismu s interiéry v „bruselském“ stylu. Původní jídelna je zastřešena monolitickou železobetonovou lomenicí na rozpon 16 metrů. Výrazným prvkem je monolitické spirálové schodiště v hale a desetimetrová plastika ptáci od Olbrama Zoubka před hotelem.

Památkově chráněno od 24. února 2010.

  Antonínská 2 (Q38190374)


 
   
48513/7-7829
Pam. katalog
MIS
Veveří Antonínská 549/2, Janáčkovo náměstí 549/2
49°12′4,54″ s. š., 16°36′12,31″ v. d.
Nájemní dům Karla Čupra, z toho jen: průčelí evokující fortifikační architekturu a předjímající již modernu. Progresivní moderní architektura s neobyčejně elegantním jemným dekorem, podle projektu Jana Mráčka.

Památkově chráněno od 7. února 1989.
Památková ochrana zrušena 5. června 2020.

Antonínská 4–20 (Q38189840)


 
   
48514/7-7830
Pam. katalog
MIS
Veveří Antonínská 551/4, 553/6, 555/8, 557/10, 559/12, 561/14, 563/16, 564/18, 565/20, Mášova 559/25, 561/26
49°12′5,26″ s. š., 16°36′13,73″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí. Plasticky utvářená pohledově výrazná historizující novorenesanční průčelí pětipodlažních nájemních domů.
 • Antonínská 551/4. Řadový, 5patrový 5osý nájemní dům. Ve střední sdružené okenní ose ve 3. a 4. nadzemním podlaží trojboký arkýř na konzole se třemi okenními osami.
 • Antonínská 553/6. Řadový, 5patrový 5osý nájemní dům. Ve střední sdružené okenní ose ve 3. a 4. nadzemním podlaží trojboký arkýř na konzole se třemi okenními osami.
 • Antonínská 555/8. Řadový pětipodlažní pětiosý nájemní dům s půdní vestavbou.
 • Antonínská 557/10. Řadový pětipodlažní šestiosý nájemní dům, dům členěn dvěma nárožními rizality se sdruženými okny.
 • Antonínská 559/12, Mášova 559/25. Fasáda do ulice Antonínská je členěna 2 nárožními rizality. V přízemí v krajním rizalitu asymetricky pravoúhlý vjezd. V přízemí je 1 sdružená okenní osa v rizalitu + 4 okenní osy, z nichž 3 jsou sdružené. Do ulice Mášova v nárožním rizalitu 1 sdružená a 9 obdélných úzkých okenních os.
 • Antonínská 561/14, Mášova 561/26.
 • Antonínská 563/16. Řadový 5podlažní 6osý nájemní dům, který je členěn dvěma nárožními rizality vždy se sdruženou okenní osou pravoúhlého tvaru a 4 okenními osami ve středu fasády.
 • Antonínská 564/18. Řadový 5podlažní 6osý nájemní dům, který je členěn dvěma nárožními rizality vždy se sdruženou okenní osou pravoúhlého tvaru a 4 okenními osami ve středu fasády.
 • Antonínská 565/20. Řadový 5podlažní 8osý nájemní dům.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Rektorát VUT (Q38189747)


 
   
48500/7-7816
Pam. katalog
MIS
Veveří Antonínská 548/1, Smetanova 548/16, Janáčkovo náměstí
49°12′6,29″ s. š., 16°36′11,87″ v. d.
Bývalý kněžský alumnát, nyní Vysoké učení technické, z toho jen: novobarokní průčelí. Novobarokní monumentální stavba se symetrickým průčelím s dvojicí mansardových věžic, postavena v letech 1899–1903 podle projektu Antonína Tebicha.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Bývalá konzervatoř (Q33246072)


 
   
28581/7-186
Pam. katalog
MIS
Veveří Smetanova 756/14, Kounicova 756/8
49°12′5,48″ s. š., 16°36′8,69″ v. d.
Vila - bývalá konzervatoř. Bývalá varhanická škola s tzv. Janáčkovým domkem, vila Františka Ladislava Chleborada. Pseudoslohová budova ze 3. čtvrtiny 19. století.
 • vila čp. 756 na parc. 1396. Bývalá vahranická škola.
 • budova bez čp. na parc. 1397. Janáčkův domek, památník Leoše Janáčka. Zahradní domek u někdejší varhanické školy, kde žil Leoš Janáček v letech 1910 až 1928.

Poznámka: Památkový katalog přiřazuje nečíslovanému Janáčkovu domku číslo orientační 16, to však patří nedaleké budově VUT (Smetanova 548/16).
Památkově chráněno od 23. března 1964.

Smetanova 3–13, 4–12 (Q38189470)


 
   
48497/7-7813
Pam. katalog
MIS
Veveří Smetanova 341/3, 342/4, 343/5, 344/6, 345/7, 993/8a, 347/9, 348/10, 349/11, 283/12, 284/13, Kounicova 283/37, 284/39
49°12′3,57″ s. š., 16°36′2,68″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí historizujících domů.
 • Smetanova 341/3. Řadový dvoupatrový sedmiosý nájemní dům.
 • Smetanova 343/5. Řadový třípatrový sedmiosý nájemní dům.
 • Smetanova 345/7. Řadový třípatrový sedmiosý nájemní dům.
 • Smetanova 347/9. Řadový třípatrový šestiosý nájemní dům.
 • Smetanova 349/11. Řadový třípatrový sedmiosý nájemní dům s krajními rizality.
 • Smetanova 284/13, Kounicova 284/39. Nárožní dvoupatrový 11osý nájemní dům.
 • Smetanova 342/4. Řadový dvoupatrový 7osý nájemní dům s rizalitem na levé straně.
 • Smetanova 344/6. Řadový 2patrový 7osý nájemní dům.
 • (Smetanova 346/8, dům byl uveden jako součást památky v MonumNetu místo domu čo. 8a, ale v Památkovém katalogu uveden není. Pravděpodobně jde o zadní dům bez uliční fasády.)
 • Smetanova 993/8a. Řadový třípatrový sedmiosý nájemní dům.
 • Smetanova 348/10. Řadový dvoupatrový sedmiosý nájemní dům.
 • Smetanova 283/12, Kounicova 283/37. Rohový třípatrový dům, do ulice Kounicova pětiosý + 1 sdružená okenní osa, do ulice Smetanova v nároží vystupuje rizalit s jednou sdruženou okenní osou + 8 okenních os hladkých.
 • 993

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Pekárenská 4–12 (Q38189475)


 
   
48496/7-7812
Pam. katalog
MIS
Veveří Pekárenská 326/4, 327/6, 328/8, 329/10, 330/12
49°12′5,15″ s. š., 16°36′0,29″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí s prvky novorenesance.
 • Pekárenská 326/4. Řadový 3patrový 6osý nájemní dům.
 • Pekárenská 327/6
 • Pekárenská 328/8
 • Pekárenská 329/10
 • Pekárenská 330/12

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Sokolská 2–10 (Q38189479)


 
   
48495/7-7811
Pam. katalog
MIS
Veveří Sokolská 361/10, 362/8, 363/6, 364/4, 365/2, Veveří 365/46
49°12′10,96″ s. š., 16°35′54,86″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: historizující průčelí.
 • Sokolská 361/10. Řadový 4podlažní 6osý nájemní dům.
 • Sokolská 362/8. Řadový 4podlažní 6osý nájemní dům.
 • Sokolská 363/6. Řadový 4podlažní 7osý nájemní dům.
 • Sokolská 364/4. Řadový 4podlažní 6osý nájemní dům, v krajních rizalitech sdružené okenní osy.
 • Sokolská 365/2, Veveří 365/46. Třípodlažní nájemní dům, fasáda do ulice Sokolská 1 okenní osa v rizalitu + 5 + 1 osa slepá, v nárožním rizalitu na každou stranu po jedné okenní ose, do ulice Veveří jsou 3 + 1 v krajním rizalitu. Nad nárožím je vyzděná atika se čtyřmi kruhovými vázami.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Kounicova 53, Sokolská 14 (Q38189825)


 
   
48504/7-7820
Pam. katalog
MIS
Veveří Kounicova 291/53, Sokolská 291/14
49°12′12,43″ s. š., 16°35′58,69″ v. d.
Nárožní činžovní dům, z toho jen: průčelí v novorenesančním stylu.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Kounicova 47–51 (Q38190370)


 
   
48503/7-7819
Pam. katalog
MIS
Veveří Kounicova 288/47, 289/49, 290/51, Závodní 288/2
49°12′10,62″ s. š., 16°36′0,72″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí
 • Kounicova 288/47, Závodní 288/2. Průčelí nájemního domu z meziválečného období. Projekt Františka Zatloukala z roku 1925. Nárožní velkoměstský nájemní dům z meziválečného období s typicky strohým výrazem nefunkcionalistického charakteru, daného členěním hmoty.
 • Kounicova 289/49. Průčelí nájemního domu z meziválečných let. Velkoměstský nájemní dům z meziválečného období s typicky strohým výrazem nefunkcionalistického charakteru, daného členěním hmoty. Řadový 5osý nájemní dům.
 • Kounicova 290/51. Průčelí řadového nájemního domu z meziválečného období. Velkoměstský nájemní dům z meziválečného období s typicky strohým výrazem nefunkcionalistického charakteru, daného členěním hmoty. Řadový 5osý nájemní dům.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Střední škola Kounicova (Q38189295)


 
   
48501/7-7817
Pam. katalog
MIS
Veveří Kounicova 684/16
49°12′9,38″ s. š., 16°36′4,71″ v. d.
Zemská vyšší reálka, nyní Vyšší odborná škola zdravotnická Brno a Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno. Z toho jen: historizující průčelí. Monumentální palácová dispozice osové kompozice s gradací hmot ke střední ose.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Sokolský stadion (Q38189865)


 
   
48502/7-7818
Pam. katalog
MIS
Veveří Kounicova 685/20, 686/22
49°12′12,45″ s. š., 16°36′2,24″ v. d.
Sokolovna a společenské centrum Stadion, z toho jen: průčelí. Rozlehlý a hmotově členitý polyfunkční funkcionalistický objekt o dvou číslech popisných s koncertním a společenským sálem, sportovní halou, tělocvičnou a restaurací.
 • Kounicova 685/20. Část objektu se společenským provozem.
 • Kounicova 686/22. Část objektu s tělocvičným provozem.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Husův sbor (Q12020999)


 
   
45045/7-95
Pam. katalog
MIS
Veveří Botanická 590/1
49°12′13,24″ s. š., 16°36′11,31″ v. d.
Husův sbor. Funkcionalistická stavba ze závěru 20. let 20. století dle návrhu architekta Jana Víška – jedna z prvních realizací svého druhu v celoevropském kontextu.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Tyršův sad (Q30307643)


 
   
37667/7-7052
Pam. katalog
MIS
Veveří Tyršův sad
49°12′10,06″ s. š., 16°36′10,42″ v. d.
Park Tyršův sad. Městský park založený v roce 1907 na místě zrušeného městského hřbitova s ponechaným hlavním hřbitovním křížem je osazený cennými a dendrologicky významnými jedinci.
 • Tyršův sad, památkou od 30. 6. 1983
 • hlavní kříž zrušeného hřbitova, parc. 1382/16, památkou od 23. 3. 1964
 • památník generála Valhuberta, parc. 1382/1, památkou od 30. 6. 1983
 • Pp. 1381/1–4, 1382/1, 1382/9–20.

Památkově chráněno od 30. června 1983.

Masarykův studentský domov (Q38189259)


 
   
29342/7-97
Pam. katalog
MIS
Veveří Cihlářská 604/21, Botanická 604/18, Burešova 604/25
49°12′16,68″ s. š., 16°36′9,88″ v. d.
Internát - Masarykův studentský domov, průčelí souboru budov. Velkoryse pojatý komplex budov, příklad zralého funkcionalismu podle projektu Bohuslava Fuchse.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Botanická 8 (Q38189870)


 
   
48518/7-7834
Pam. katalog
MIS
Veveří Botanická 597/8
49°12′11,59″ s. š., 16°36′14,72″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí meziválečného bytového domu v duchu eklektického historismu německé provenience.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Botanická 6 (Q38190355)


 
   
48517/7-7833
Pam. katalog
MIS
Veveří Botanická 595/6
49°12′11,28″ s. š., 16°36′15,06″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí ve stylu funcionalismu. Řadový funkcionalistický bytový dům dynamického výrazu.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Botanická 4 (Q38190351)


 
   
48516/7-7832
Pam. katalog
MIS
Veveří Botanická 593/4, Smetanova 593/41
49°12′10,63″ s. š., 16°36′15,74″ v. d.
Nájemní dům Fritze Schmeera, z toho jen: průčelí. Obytný dům z roku 1910 architekta Vladimíra Fischera s arkádovými lodžiemi a sgrafitem na fasádě, zobrazujícím rozhodující bitvu Brňanů nad Švédy roku 1645. Autorem sgrafita byl Jan Köhler. Neobyčejně zajímavý příklad velkého nárožního bytového domu s průčelní čtyřpodlažní arkádovou lodžií s pozoruhodnými stropy hrázděného vzhledu a s nejvyšším podlažím pokrytým plochou šachovnicí.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Smetanova 43–49, Cihlářská 11–13 (Q38189451)


 
   
48498/7-7814
Pam. katalog
MIS
Veveří Smetanova 762/43, 763/45, 764/47, 632/49, Cihlářská 632/11, 634/13
49°12′11,48″ s. š., 16°36′17,11″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí v duchu historizující secese německé provenience.
 • Smetanova 762/43. Řadový pětipodlažní dům s mansardovou střechou a souměrným průčelím o čtyřech okenních osách, s vysokým lomeným štítem v úrovni 4. patra.
 • Smetanova 763/45. Čtyřpodlažní řadový dům s 5. podlažím v mansardové střeše, s dvojitým štítem, arkýři a lodžiemi. Fasáda až o 11 okenních osách je symetrická s výjimkou arkýřů a některých detailů.
 • Smetanova 764/47. Pětipodlažní řadový dům s mansardovou střechou a symetrickou fasádou o šesti okenních osách v rytmu 2+ 2+ 2, s arkýřem a lodžiemi.
 • Smetanova 632/49, Cihlářská 632/11. Rohový, 5–6podlažní dům se zkoseným nárožím a mansardovou střechou. Obě průčelí, levé (do ul. Smetanovy) a pravé (do ul. Cihlářské) jsou vůči nároží souměrná, každé o devíti okenních osách, se dvěma arkýři a dvěma sloupci lodžií. Zkosené nároží o jedné okenní ose.
 • Cihlářská 634/13. Pětipodlažní dům s mansardovou střechou a symetrickým průčelím o šesti okenních osách v rytmu 2+2+2 završeným zdvojeným štítem.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Cihlářská 17b (Q38189372)


 
   
102655
Pam. katalog
MIS
Veveří Cihlářská 640/17b
49°12′14,69″ s. š., 16°36′15,45″ v. d.
Funkcionalistický nájemní dům postavený významným brněnským stavitelem Hubertem Svobodou s unikátním řešením uličního průčelí projmutého asymetricky umístěnou nikou s vloženým schodišťovým tubusem, s dochovaným prostorovým i půdorysným členěním. Pětipatrový nájemní dům obdélného půdorysu, podsklepený.

Poznámka: Monumnet chybně uváděl čo. 17.
Památkově chráněno od 12. listopadu 2007.

Základní škola Botanická (Q38190346)


 
   
48515/7-7831
Pam. katalog
MIS
Veveří Botanická 550/2, Antonínská 550/3
49°12′8,95″ s. š., 16°36′18″ v. d.
První česká státní reálka, dnes základní škola, z toho jen: průčelí s novobarokními prvky. Monumentálně řešená školní budova symetrické barokní kompozice s prvky novobaroka a novorenesance, situovaná na nároží.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Lidická 33–41 (Q38189851)


 
   
48521/7-7837
Pam. katalog
MIS
Veveří Lidická 631/41, 629/39, 627/37, 625/35, 562/33, Antonínská 562/15, Cihlářská 562/2, 625/4, 627/6, 629/8, 631/10, Smetanova 631/30
49°12′11,09″ s. š., 16°36′24,35″ v. d.
Činžovní dům - uliční zástavba, z toho jen: průčelí historizujících nájemních domů.
 • Lidická 631/41, Cihlářská 631/10, Smetanova 631/30. Rohový čtyřpodlažní dům se symetrickými fasádami a zvýrazněným nárožím. Levé křídlo (do ul. Lidické) je o pěti okenních osách, pravé křídlo (do ul. Smetanovy) o třinácti okenních osách, oblé resp. segmentové nároží o třech okenních osách. Krajní osy obou křídel jsou vsazeny do mělkých rizalitů, v patrech lemovaných pilastry. Ve 3. ose levého křídla a ve 4. a 10. ose pravého křídla jsou do fasád v 1. patře vetknuty kvádrové arkýře, přecházející ve 2. patře v otevřené sloupové lodžie a ve 3. patře v balkony.
 • Lidická 629/39, Cihlářská 629/8. Čtyřpodlažní řadový dům o šesti okenních osách a s barokizující fasádou. Krajní osy jsou zasazeny do mělkých rizalitů, nezasahujících však až do krajů průčelí.
 • Lidická 627/37, Cihlářská 627/6. Novodobě upravené uliční průčelí je součást uceleného bloku historizující zástavby.
 • Lidická 625/35, Cihlářská 625/4. Třípodlažní dům s mansardovou střechou s krytinou skládanou z šablon, se symetrickou historizující fasádou o pěti okenních osách. Průčelí dominuje centrální silně vysazený hranolový arkýř zakončený věží.
 • Lidická 562/33, Cihlářská 562/2, Antonínská 562/15. Rohový čtyřpodlažní dům tvoří konec bloku ve styku tří ulic, disponuje tedy třemi fasádami – východní do ulice Lidické o pěti okenních osách, jižní do ulice Antonínské o čtyřech okenních osách a západní do ulice Cihlářské o šesti okenních osách. Fasády se stýkají v oblých nárožích, krajní okenní osy (v západní fasádě jen pravá dvojice os) jsou vsazeny do mělkých rizalitů lemovaných pilastry (v 1. a 2. patře ve vysokém řádu).

Poznámka: v MonumNetu zmíněna jen Lidická ulice, avšak orientační čísla jsou uvedena i z ostatních ulic
Památkově chráněno od 7. února 1989.

Smetanova 51–55, Cihlářská 12–14 (Q38189491)


 
   
48499/7-7815
Pam. katalog
MIS
Veveří Cihlářská 635/14, Smetanova 765/53, 705/55, Lidická 705/43
49°12′13,01″ s. š., 16°36′21,05″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí. Hodnotná průčelí nájemních domů v historizujících a secesních formách.
 • Cihlářská 635/14. Řadový šestipodlažní nájemný dům s asymetricky umístěným pravoúhlým vstupem půlkruhově završeným.
 • (Cihlářská 633/12, Smetanova 633/51, ze souboru vyjmut k 16. 6. 2016. Nárožní pětipodlažní nájemní dům. Fasáda do ulice Cihlářská 6 + 1 okenní osa v nároží. Fasáda do ulice Smetanova členěna 1 v rizalitu + 4 + 1 v rizalitu. Objekt je součástí jednotně koncipovaného bloku – na nároží Smetanovy a Lidické byl postaven zcela analogický, osově souměrný objekt. Oba nárožní domy s uměřenými, historizujícími fasádami a arkýři mezi sebou svírají výraznou, velmi dekorativně pojatou secesní stavbu domu Smetanova 53.)
 • (Smetanova 765/53, ze souboru vyjmut 21. 10. 2017. Řadový pětipodlažní pětiosý nájemní dům.)
 • Smetanova 705/55, Lidická 705/43. Nárožní pětipodlažní nájemní dům. Nároží domu zahrnuje na každé straně jednu okenní osu v rizalitu a půlválcový arkýř se třemi úzkými obdélnými osami.

Poznámka: MonumNet nezmiňoval Cihlářskou ulici
Památkově chráněno od 7. února 1989.

Lidická 45 (Q38189814)


 
   
48522/7-7838
Pam. katalog
MIS
Veveří Lidická 787/45
49°12′14,51″ s. š., 16°36′22,54″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí ve stylu secese s novobarokními prvky.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Lidická 49 (Q38189404)


 
   
102582
Pam. katalog
MIS
Veveří Lidická 788/49
49°12′15,67″ s. š., 16°36′21,55″ v. d.
Nájemní dům Fanny Nožičkové. Neorenesanční městský palác postavený v roce 1869 podle projektu Augusta Prokopa. V roce 1871 se zde narodil Jan Kotěra, zakladatel české moderní architektury. V polovině 20. století přistavěno 4. nadzemní podlaží. Řadový čtyřpodlažní bytový dům na půdoryse širokého písmene U. Hlavní uliční průčelí akcentované centrálně umístěným tříosým rizalitem je prolomeno 11 okenními osami.

Památkově chráněno od 11. října 2007.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat