Otevřít hlavní menu

Seznam kulturních památek ve Veveří

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Veveří v městské části Brno-střed ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

VeveříEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Lidická 49 (Q38189404)


 
   
102582
Pam. katalog
MIS
Veveří Lidická 788/49
49°12′15,67″ s. š., 16°36′21,55″ v. d.
Činžovní dům

Památkově chráněno od 11. října 2007.

Cihlářská 17b (Q38189372)


 
   
102655
Pam. katalog
MIS
Veveří Cihlářská 640/17b
49°12′14,69″ s. š., 16°36′15,45″ v. d.
Činžovní dům

Poznámka: Monumnet chybně uvádí čo. 17
Památkově chráněno od 12. listopadu 2007.

Svatotomášský dvůr (Q33246109)


 
   
102694
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 499/109
49°12′31,49″ s. š., 16°35′24,51″ v. d.
Zemědělský dvůr - Svatotomášský dvůr

Památkově chráněno od 3. ledna 2008.

Kotlářská 34 - 50 (Q38189378)


 
   
102773
Pam. katalog
MIS
Veveří Kotlářská 668/34, 669/36, 670/38, 671/40, 672/42, 673/44, 674/46, 675/48, 676/50
49°12′25,92″ s. š., 16°36′10,39″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů čp. 668–676
 • Kotlářská 668/34,
 • Kotlářská 669/36,
 • Kotlářská 670/38,
 • Kotlářská 671/40,
 • Kotlářská 672/42,
 • Kotlářská 673/44,
 • Kotlářská 674/46,
 • Kotlářská 675/48,
 • Kotlářská 676/50

Poznámka: V seznamu čo. v Monumnetu chybí čo. 34.
Památkově chráněno od 26. listopadu 2007.

Čekárna pouliční dráhy (Q24451801)


 
   
103102
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní, parc. 504/2
49°11′54″ s. š., 16°35′50,8″ v. d.
Čekárna pouliční dráhy

Památkově chráněno od 7. srpna 2008.

Dům Bernharda a Samuela Morgensternových (Q33246102)


 
   
103446
Pam. katalog
MIS
Veveří Štefánikova 836/1
49°12′28,75″ s. š., 16°36′13,72″ v. d.
Městský dům - Dům Bernharda a Samuela Morgensternových

Památkově chráněno od 7. února 2009.

Hotel Continental (Q30445219)


 
   
103864
Pam. katalog
MIS
Veveří Kounicova 680/6
49°12′2,08″ s. š., 16°36′16,75″ v. d.
Hotel Continental

Památkově chráněno od 24. února 2010.

Poliklinika Zahradníkova – ambulatorium (Q33246086)


   
104040
Pam. katalog
MIS
Veveří Zahradníkova 494/2, 494/4, Veveří 494/66
49°12′21,94″ s. š., 16°35′39,1″ v. d.
Nemocnice - Poliklinika. Budova Polikliniky (dříve Ambulatoria) byla realizována na konci 20. let 20. století ve funkcionalistickém stylu podle projektu architekta Jindřicha Kumpošta. Objekt se dochoval ve své hmotě, dispozičním řešení, exteriéru i interiéru s četnými detaily. Objekt polikliniky architektonicky a funkčně souvisí se sousední budovou Okresní nemocenské pokladny, kterou rovněž navrhl J. Kumpošt.

Památkově chráněno od 27. srpna 2010.

  Okresní nemocenská pokladna (Q64877855)


 
   
48526/7-7842
Pam. katalog
MIS
Veveří Zahradníkova 321/6, 8, Nerudova 321/7, 9, 11
49°12′22,51″ s. š., 16°35′42,81″ v. d.
Jiná zdravotní stavba, z toho jen: průčelí. Architektonicky hodnotné průčelí s prvky kubismu. Vynikající stavba meziválečné monumentální civilní architektury s ohlasy klasicistně chápaných egyptských vlivů a náznaky kubismu.

Poznámka: MonumNet neuvádí čo. 8. V letech 2017–2019 se památkového statusu průčelí stavby týkal rozklad, žaloba a kasační stížnost. V Památkovém katalogu bylo jako datum ukončení ochrany nejprve uvedeno datum nabytí právní moci deklaratorního rozhodnutí MKČR z 31. 3. 2017 (21. 9. 2017), později datum nabytí účinnosti rozsudku v kasační stížnosti 24. 4. 2019, poté opět 21. 9. 2017.
Památkově chráněno od 7. února 1989.
Památková ochrana zrušena 21. září 2017.

Veveří 14 (Q38189462)


 
   
20529/7-202
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 461/14
49°11′58,68″ s. š., 16°36′8,94″ v. d.
činžovní dům čp. 461 včetně kované výzdoby v průčelí, dvorní budova včetně komunikačního objektu

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Škola Vesna II. - lyceum (Q33246093)


 
   
22595/7-126
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 192/9
49°11′54,22″ s. š., 16°36′3,26″ v. d.
Škola Vesna II. - lyceum

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Veveří 18 (Q38189408)


 
   
27002/7-7051
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 465/18
49°11′59,18″ s. š., 16°36′8,1″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Bývalá konzervatoř (Q33246072)


 
   
28581/7-186
Pam. katalog
MIS
Veveří Smetanova 756/14, Kounicova 756/8
49°12′5,48″ s. š., 16°36′8,69″ v. d.
Vila - bývalá konzervatoř. Vila čp. 756 na parc. 1396, budova bez čp. na parc. 1397.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Penzijní ústav – Nejvyšší soud (Q7645005)


 
   
28839/7-96
Pam. katalog
MIS
Veveří Burešova 571/20, Bayerova 571/1, Botanická 571/20
49°12′18,96″ s. š., 16°36′6,34″ v. d.
Jiná sociální stavba penzijní ústav. Budova ústavu čp. 571, bez dalších staveb, přístupové schodiště.

Poznámka: Nejvyšší soud.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Masarykův studentský domov (Q38189259)


 
   
29342/7-97
Pam. katalog
MIS
Veveří Cihlářská 604/21, Botanická 604/18, Burešova 604/25
49°12′16,68″ s. š., 16°36′9,88″ v. d.
Internát - Masarykův studentský domov, průčelí souboru budov.

Poznámka: Domov mládeže a školní jídelna má adresu Cihlářská 604/21.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Právnická fakulta (Q38189253)


 
   
31338/7-201
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 158/70, Hrnčířská 158/60
49°12′29,67″ s. š., 16°35′33,1″ v. d.
Universita - právnická fakulta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Škola Vesna (Q33246078)


 
   
32384/7-7047
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 389/10
49°11′50,5″ s. š., 16°36′1,32″ v. d.
Škola Vesna, bez dvorní budovy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Palác Johanna Bergla – kavárna Muzeum (Q28046910)


 
   
33307/7-154
Pam. katalog
MIS
Veveří Moravské náměstí 690/15, 947/14b, Lidická 690/1
49°12′1,05″ s. š., 16°36′26,45″ v. d.
Vila - palác Johanna Bergla/kavárna Muzeum. Vila čp. 690 se svými křídly, bez severní budovy ve dvoře.

Poznámka: MonumNet uvádí chybně čo. 14 místo čo. 14b
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tyršův sad (Q30307643)


 
   
37667/7-7052
Pam. katalog
MIS
Veveří Tyršův sad
49°12′10,06″ s. š., 16°36′10,42″ v. d.
Park Tyršův sad, pomník generála Valhuberta na parc. 1382/1, krucifix na parcele 1382/16

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Marešova 12 (Q38189212)


 
   
39019/7-138
Pam. katalog
MIS
Veveří Marešova 304/12
49°11′50,58″ s. š., 16°36′4,91″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Husův sbor (Q12020999)


 
   
45045/7-95
Pam. katalog
MIS
Veveří Botanická 590/1
49°12′13,24″ s. š., 16°36′11,31″ v. d.
Sbor Husův

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Škola Vesna I s penzionátem (Q33246121)


 
   
45855/7-125
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 190/7
49°11′53,57″ s. š., 16°36′4,15″ v. d.
Škola Vesna I s penzionátem

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kounicova 42 (Q38189242)


 
   
46886/7-136
Pam. katalog
MIS
Veveří Kounicova 299/42, Zahradníkova 299/10
49°12′24,38″ s. š., 16°35′47,59″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Veveří 16 (Q38189237)


 
   
47872/7-7050
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 463/16
49°11′58,97″ s. š., 16°36′8,34″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Gorkého 1 (Q38189246)


 
   
47970/7-7283
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 51/1, Veveří 51/19
49°12′0,18″ s. š., 16°36′3,81″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Gorkého 3 (Q38189339)


 
   
47971/7-7284
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 53/3
49°12′0,1″ s. š., 16°36′2,75″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Gorkého 5 (Q38189249)


 
   
47972/7-7285
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 55/5
49°11′59,98″ s. š., 16°36′2,03″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Gorkého 6 (Q38189329)


 
   
47973/7-7286
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 56/6
49°12′0,79″ s. š., 16°36′0,24″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Filozofická fakulta (Q33246127)


 
   
47974/7-7287
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 57/7
49°11′59,67″ s. š., 16°36′0,66″ v. d.
Vysoká škola, budova Filozofické fakulty MU, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Gorkého 8 (Q38189325)


 
   
47975/7-7288
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 58/8
49°12′0,71″ s. š., 16°35′59,39″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Gorkého 9 (Q38189320)


 
   
47976/7-7289
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 59/9
49°11′59,55″ s. š., 16°35′59,12″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Gorkého 10 (Q38189317)


 
   
47977/7-7290
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 60/10
49°12′0,59″ s. š., 16°35′58,45″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Gorkého 12 (Q38189311)


 
   
47978/7-7291
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 2/12, Arne Nováka 2/2
49°12′0,37″ s. š., 16°35′57,25″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Filozofická fakulta (Q38189282)


 
   
47979/7-7292
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 63/14, Grohova 63/7, Arne Nováka
49°12′0,22″ s. š., 16°35′53,6″ v. d.
Universita, průčelí, bez přístavby dvorního křídla

Poznámka: bývalý sirotčinec
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Gorkého 15 (Q38189300)


 
   
47980/7-7293
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 64/15
49°11′58,99″ s. š., 16°35′55,04″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Gorkého 16 (Q38189343)


 
   
47981/7-7294
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 65/16
49°11′59,69″ s. š., 16°35′51,55″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Gorkého 17 (Q38189287)


 
   
47982/7-7295
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 66/17
49°11′58,87″ s. š., 16°35′54,27″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Gorkého 18 (Q33246142)


 
   
47983/7-7296
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 67/18
49°11′59,48″ s. š., 16°35′50,83″ v. d.
Městský dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Gorkého 19 (Q38189779)


 
   
47984/7-7297
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 68/19, Obilní trh 68/10
49°11′58,62″ s. š., 16°35′53,48″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Poznámka: pivnice U Čápa (Obilní trh 68/10)
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Gorkého 20 (Q38189585)


 
   
47985/7-7298
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 69/20
49°11′59,41″ s. š., 16°35′50,18″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Gorkého 22, Jiráskova 2 (Q38189412)


 
   
47986/7-7299
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 70/22, Jiráskova 210/2
49°11′59,22″ s. š., 16°35′49,59″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Gorkého 28 (Q38189271)


 
   
47987/7-7300
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 73/28
49°11′58,88″ s. š., 16°35′46,24″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Gorkého 29 (Q38189276)


 
   
47988/7-7301
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 74/29
49°11′56,78″ s. š., 16°35′40,12″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Gorkého 30 (Q38189265)


 
   
47989/7-7302
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 75/30
49°11′58,73″ s. š., 16°35′45,49″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Gorkého 31 (Q38189306)


 
   
47990/7-7303
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 76/31
49°11′56,67″ s. š., 16°35′39,36″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Gorkého 33 (Q38189424)


 
   
47991/7-7304
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 78/33
49°11′56,59″ s. š., 16°35′38,57″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Gorkého 34 (Q38189431)


 
   
47992/7-7305
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 79/34
49°11′58,5″ s. š., 16°35′43,99″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Gorkého 36 (Q38189436)


 
   
47993/7-7306
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 81/36
49°11′58,27″ s. š., 16°35′43,42″ v. d.
Činžovní dům, průčelí. Nájemní dům z přelomu 19. a 20. století s pozdně historizujícím průčelím neorenesančního tvarosloví.

Památkově chráněno od 22. února 1988.
Památková ochrana zrušena 24. března 2017.

Gorkého 40 (Q38189442)


 
   
47994/7-7307
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 8/40, Čápkova 8/1
49°11′58,18″ s. š., 16°35′40,72″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Gorkého 42 (Q38189370)


 
   
47995/7-7308
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 85/42
49°11′57,99″ s. š., 16°35′39,47″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Gorkého 44 (Q38189367)


 
   
47996/7-7309
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 87/44
49°11′57,8″ s. š., 16°35′38,41″ v. d.
Činžovní dům, průčelí. Nájemní dům z přelomu 19. a 20. století se secesním průčelím představuje hodnotnou architektonickou památku a významnou urbanistickou komponentu souvislé zástavby ulice Gorkého.

Památkově chráněno od 22. února 1988.
Památková ochrana zrušena 28. prosince 2017.

Jaselská 3 (Q38189484)


 
   
48030/7-7343
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 186/3
49°11′52,6″ s. š., 16°36′5,86″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jaselská 4 (Q38189708)


 
   
48031/7-7344
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 187/4
49°11′53,46″ s. š., 16°36′6,83″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jaselská 5 (Q38189702)


 
   
48032/7-7345
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 188/5
49°11′53″ s. š., 16°36′5,29″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jaselská 6 (Q38189467)


 
   
48033/7-7346
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 189/6
49°11′53,92″ s. š., 16°36′6,1″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jaselská 8 (Q38189614)


 
   
48034/7-7347
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 191/8
49°11′54,34″ s. š., 16°36′5,52″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jaselská 10 (Q38189619)


 
   
48035/7-7348
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 193/10
49°11′54,76″ s. š., 16°36′4,82″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jaselská 11 (Q38189624)


 
   
48036/7-7349
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 194/11
49°11′54,74″ s. š., 16°36′2,6″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jaselská 12 (Q38189629)


 
   
48037/7-7350
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 195/12
49°11′55,18″ s. š., 16°36′4,15″ v. d.
Činžovní dům, průčelí, část stojící a archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jaselská 14 (Q38189633)


 
   
48038/7-7351
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 197/14
49°11′55,6″ s. š., 16°36′3,53″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jaselská 15 (Q38189638)


 
   
48039/7-7352
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 198/15
49°11′55,52″ s. š., 16°36′1,41″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jaselská 16 (Q38189642)


 
   
48040/7-7353
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 199/16
49°11′56,19″ s. š., 16°36′2,96″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jaselská 17 (Q38189647)


 
   
48041/7-7354
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 200/17
49°11′56,01″ s. š., 16°36′0,58″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jaselská 18 (Q38189653)


 
   
48042/7-7355
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 201/18
49°11′58,41″ s. š., 16°35′59,34″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jaselská 19 (Q38189726)


 
   
48043/7-7356
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 202/19
49°11′56,68″ s. š., 16°35′59,68″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jaselská 20 (Q38189663)


 
   
48044/7-7357
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 203/20
49°11′58,84″ s. š., 16°35′58,6″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jaselská 21 (Q38189610)


 
   
48045/7-7358
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 204/21
49°11′57,04″ s. š., 16°35′59,12″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Gorkého 11 (Q38189674)


 
   
48046/7-7359
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 61/11, Jaselská 61/22
49°11′59,32″ s. š., 16°35′58″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jaselská 25 (Q38189679)


 
   
48047/7-7360
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 205/25
49°11′57,73″ s. š., 16°35′58,1″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jaselská 27 a 29 (Q38189685)


 
   
48048/7-7361
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 206/27, 207/29
49°11′58,08″ s. š., 16°35′57,47″ v. d.
Činžovní dům, průčelí
 • Jaselská 206/27
 • Jaselská 207/29

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jaselská 2 (Q38189690)


 
   
48049/7-7362
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 185/2, Marešova 185/4
49°11′58,36″ s. š., 16°35′57,01″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jaselská 31 (Q38189696)


 
   
48050/7-7363
Pam. katalog
MIS
Veveří Jaselská 208/31
49°11′58,7″ s. š., 16°35′56,57″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Gorkého 13 (Q38189715)


 
   
48051/7-7364
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 62/13, Jaselská 62/33
49°11′59,02″ s. š., 16°35′56,06″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Marešova 8 (Q38189721)


 
   
48074/7-7388
Pam. katalog
MIS
Veveří Marešova 184/8, Jaselská 184/1
Činžovní dům. Nárožní dům s neorenesančním průčelím z 80. let 19. století od architekta Augusta Prokopa je součástí skupiny nájemních domů restauratéra Jana Bareše.

Památkově chráněno od 3. března 1988.
Památková ochrana zrušena 15. září 2016.

Marešova 10 (Q38189555)


 
   
48075/7-7389
Pam. katalog
MIS
Veveří Marešova 303/10
49°11′51,17″ s. š., 16°36′5,72″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Marešova 14 (Q38189544)


 
   
48076/7-7390
Pam. katalog
MIS
Veveří Marešova 305/14
49°11′50,02″ s. š., 16°36′4,24″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Údolní 26 (Q38189658)


 
   
48097/7-7411
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 307/26, Obilní trh 307/1
49°11′53,26″ s. š., 16°35′55,26″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Obilní trh 2 (Q38189508)


 
   
48098/7-7412
Pam. katalog
MIS
Veveří Obilní trh 308/2
49°11′54,01″ s. š., 16°35′54,86″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Obilní trh 3 (Q38189513)


 
   
48099/7-7413
Pam. katalog
MIS
Veveří Obilní trh 309/3
49°11′54,76″ s. š., 16°35′54,6″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům Egidiuse Philippa (Q38189519)


 
   
48100/7-7414
Pam. katalog
MIS
Veveří Obilní trh 310/4
49°11′55,5″ s. š., 16°35′54,58″ v. d.
Činžovní dům Egidiuse Philippa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Obilní trh 5 (Q38189523)


 
   
48101/7-7415
Pam. katalog
MIS
Veveří Obilní trh 311/5
49°11′56,1″ s. š., 16°35′54,16″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Obilní trh 6 (Q38189527)


 
   
48102/7-7416
Pam. katalog
MIS
Veveří Obilní trh 312/6
49°11′56,55″ s. š., 16°35′54,02″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Obilní trh 7 (Q38189532)


 
   
48103/7-7417
Pam. katalog
MIS
Veveří Obilní trh 313/7
49°11′57,01″ s. š., 16°35′53,87″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Obilní trh 9 (Q38189538)


 
   
48104/7-7418
Pam. katalog
MIS
Veveří Obilní trh 315/9
49°11′58,05″ s. š., 16°35′53,54″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zemská porodnice (Q30091778)


 
   
48105/7-7419
Pam. katalog
MIS
Veveří Obilní trh 526/11, Gorkého 526/21
49°11′56,03″ s. š., 16°35′48,82″ v. d.
Jiná zdravotní stavba - zemská porodnice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Údolní 4 (Q38189605)


 
   
48231/7-7546
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 306/4, Marešova 306/16
49°11′49,56″ s. š., 16°36′3,43″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Údolní 6 (Q38189550)


 
   
48232/7-7547
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 387/6
49°11′49,83″ s. š., 16°36′2,6″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Údolní 8 (Q38189497)


 
   
48233/7-7548
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 388/8
49°11′50,29″ s. š., 16°36′2,06″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Údolní 18 (Q38189560)


 
   
48235/7-7550
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 393/18
49°11′51,82″ s. š., 16°35′58,68″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Údolní 20 (Q38189565)


 
   
48236/7-7551
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 394/20
49°11′52,2″ s. š., 16°35′57,95″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Údolní 22 (Q38189570)


 
   
48237/7-7552
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 395/22
49°11′52,51″ s. š., 16°35′56,98″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Údolní 24 (Q38189575)


 
   
48238/7-7553
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 396/24
49°11′52,87″ s. š., 16°35′56,03″ v. d.
Činžovní dům, částečná zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Údolní 32 (Q38189735)


 
   
48239/7-7554
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 398/32
49°11′55,06″ s. š., 16°35′40,05″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Údolní 34 (Q38189580)


 
   
48240/7-7555
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 399/34
49°11′55,02″ s. š., 16°35′39,16″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Údolní 38 (Q38189668)


 
   
48241/7-7556
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 401/38, Úvoz 401/35
49°11′54,67″ s. š., 16°35′36″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Úvoz 37 (Q38189590)


 
   
48271/7-7586
Pam. katalog
MIS
Veveří Úvoz 419/37
49°11′55,51″ s. š., 16°35′35,95″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Úvoz 39 (Q38189594)


 
   
48272/7-7587
Pam. katalog
MIS
Veveří Úvoz 82/39, Gorkého 82/37
49°11′56,32″ s. š., 16°35′35,66″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Gorkého 48 (Q38189600)


 
   
48273/7-7588
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 90/48, Úvoz 90/41
49°11′57,54″ s. š., 16°35′35,16″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Úvoz 74 (Q38189502)


 
   
48284/7-7599
Pam. katalog
MIS
Veveří Úvoz 431/74
49°11′55,8″ s. š., 16°35′37,79″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Údolní 36 (Q38189742)


 
   
48285/7-7600
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 400/36, Úvoz 400/72
49°11′55,02″ s. š., 16°35′38,14″ v. d.
Činžovní dům. Monumentální nárožní dům s bohatě dekorovaným skoseným uličním průčelím, ve stylu brněnského eklektického historismu.

Památkově chráněno od 15. března 1988.
Památková ochrana zrušena 8. srpna 2019.

Gorkého 35 (Q38189796)


 
   
48286/7-7601
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 80/35, Úvoz 80/76
49°11′56,49″ s. š., 16°35′37,54″ v. d.
Činžovní dům

Poznámka: Domov mládeže a školní jídelna, původně ženská útulna.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Gorkého 46 (Q38189799)


 
   
48287/7-7602
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 88/46, Úvoz 88/78
49°11′57,7″ s. š., 16°35′37,26″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Veveří 4 (Q38189794)


 
   
48296/7-7611
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 451/4
49°11′56,84″ s. š., 16°36′11,82″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Veveří 6 (Q38189792)


 
   
48297/7-7612
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 453/6 a 6a
49°11′57,17″ s. š., 16°36′11,29″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Veveří 8 (Q38189787)


 
   
48298/7-7613
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 455/8
49°11′57,53″ s. š., 16°36′10,75″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Veveří 11 (Q38189782)


 
   
48299/7-7614
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 458/11
49°11′57,84″ s. š., 16°36′7,93″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Veveří 13 (Q38189804)


 
   
48300/7-7615
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 460/13
49°11′58,11″ s. š., 16°36′7,22″ v. d.
Činžovní dům, průčelí čp. 460 a průčelí budovy ve dvoře

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Církevní domov mládeže Petrinum (Q18511417)


 
   
48301/7-7616
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 462/15
49°11′58,93″ s. š., 16°36′6,16″ v. d.
Jiná církevně správní stavba, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Veveří 32 - 38 (Q38189775)


 
   
48302/7-7617
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 340/32, 339/34, 474/36, 325/38, Smetanova 339/1, 340/2, Pekárenská 325/2
49°12′2,57″ s. š., 16°36′2,88″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů s omezením: průčelí, bez školní budovy Veveří 30
 • Veveří 340/32, Smetanova 340/2
 • Veveří 339/34, Smetanova 339/1
 • Veveří 474/36,
 • Veveří 325/38, Pekárenská 325/2

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Veveří 17 (Q38189768)


 
   
48303/7-7618
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 464/17
49°11′59,79″ s. š., 16°36′4,51″ v. d.
Činžovní dům: průčelí dvoutraktového domu včetně spojovacíhc lodžií, bez dvorních objektů

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Veveří 23 - 69 (Q38189763)


 
   
48304/7-7619
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 466/23, 467/25, 469/27, 471/29, 100/31, 101/33, 473/35, 475/37, 476/39, 477/41, 479/43, 481/45, 482/47, 483/49, 160/51, 484/53, 485/55, 486/57, 487/59, 489/61, 491/63, 493/65, 495/67, 496/69, Grohova 100/1, 101/2, Jana Uhra 160/2
49°12′1,84″ s. š., 16°36′1,41″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů
 • Veveří 466/23,
 • Veveří 467/25,
 • Veveří 469/27,
 • Veveří 471/29,
 • Veveří 100/31, Grohova 100/1,
 • Veveří 101/33, Grohova 101/2,
 • Veveří 473/35,
 • Veveří 475/37,
 • Veveří 476/39,
 • Veveří 477/41,
 • Veveří 479/43,
 • Veveří 481/45,
 • Veveří 482/47,
 • Veveří 483/49,
 • Veveří 160/51, Jana Uhra 160/2
 • Veveří 484/53,
 • Veveří 485/55,
 • Veveří 486/57,
 • Veveří 487/59,
 • Veveří 489/61,
 • Veveří 491/63,
 • Veveří 493/65,
 • Veveří 495/67,
 • Veveří 496/69,

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Veveří 21 (Q38189758)


 
   
48305/7-7620
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 52/21, Gorkého 52/2
49°12′1,21″ s. š., 16°36′2,4″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Veveří 22 (Q38189731)


 
   
48306/7-7621
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 350/22, Slovákova 350/1
49°12′0,33″ s. š., 16°36′6,16″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Veveří 24 (Q38189753)


 
   
48307/7-7622
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 518/24
49°12′0,81″ s. š., 16°36′5,37″ v. d.
Činžovní dům, průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Veveří 26 (Q38189217)


 
   
48308/7-7623
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 468/26
49°12′1,27″ s. š., 16°36′4,74″ v. d.
Činžovní dům, průčelí. Nájemní dům s neorenesančním průčelím.

Památkově chráněno od 15. března 1988.
Památková ochrana zrušena 11. října 2019.

  Veveří 28 (Q38189222)


 
   
48309/7-7624
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 470/28
49°12′2,23″ s. š., 16°36′4,67″ v. d.
Činžovní dům, průčelí. Nájemní dům s neorenesančním průčelím.

Památkově chráněno od 15. března 1988.
Památková ochrana zrušena 11. října 2019.

Žerotínovo náměstí 1 a 2 (Q33246135)


 
   
48312/7-7627
Pam. katalog
MIS
Veveří Žerotínovo náměstí 514/1, 514/2, Kounicova
49°11′56,62″ s. š., 16°36′17,44″ v. d.
Městský dům

Poznámka: V MonumNetu uvedena adresa Kounicova 514/1
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zemský dům (Q12041444)


 
   
48313/7-7628
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 449/2, Žerotínovo náměstí 449/3, 449/5
49°11′55,84″ s. š., 16°36′15,5″ v. d.
Sněmovna - Zemský dům

Poznámka: V MonumNetu v rubrice "ulice" uvedeno též čo. 4 (oficiálně neobsazené)
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Bratří Čapků 3 (Q38189227)


 
   
48384/7-7700
Pam. katalog
MIS
Veveří bratří Čapků 377/3
49°11′56,3″ s. š., 16°35′26,87″ v. d.
Rodinný dům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Údolní 62 (Q38189233)


 
   
48412/7-7728
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 411/62
49°11′55,47″ s. š., 16°35′22,88″ v. d.
Vila, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Údolní 64 a 66 (Q38189383)


 
   
48414/7-7730
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 412/64, 413/66
49°11′55,64″ s. š., 16°35′21,61″ v. d.
Vila - dvojdům, z toho jen: průčelí
 • Údolní 412/64,
 • Údolní 413/66

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Údolní 68 (Q38189387)


 
   
48416/7-7732
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 155/68, Grohova 155/65
49°11′55,91″ s. š., 16°35′19,08″ v. d.
Vila, z toho jen: průčelí

Poznámka: mateřská škola
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Úvoz 47 (Q38189391)


 
   
48475/7-7791
Pam. katalog
MIS
Veveří Úvoz 422/47
49°11′59,45″ s. š., 16°35′34,99″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Údolní 40 - 56, bratří Čapků 4 - 8 (Q38189396)


 
   
48476/7-7792
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 402/40, 403/42, 404/44, 405/46, 406/48, 407/50, 408/52, 409/54, 376/56, bratří Čapků 378/4, 380/6, 95/8, Gorkého 95/53
49°11′56,2″ s. š., 16°35′28,22″ v. d.
Činžovní dům - nárožní blok, z toho jen: průčelí
 • Údolní 402/40,
 • Údolní 403/42,
 • Údolní 404/44,
 • Údolní 405/46,
 • Údolní 406/48,
 • Údolní 407/50,
 • Údolní 408/52,
 • Údolní 409/54,
 • Údolní 376/56,
 • bratří Čapků 378/4,
 • bratří Čapků 380/6,
 • bratří Čapků 95/8, Gorkého 95/53

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Gutmannova vila (Q38189399)


 
   
105350
Pam. katalog
MIS
Veveří Údolní 375/58, bratří Čapků 375/1
49°11′55,15″ s. š., 16°35′24,87″ v. d.
Gutmannova vila

Památkově chráněno od 26. března 2014.

Gorkého 45 - 51 (Q38189418)


 
   
48477/7-7793
Pam. katalog
MIS
Veveří Gorkého 970/45, 950/47, 93/51
49°11′56,44″ s. š., 16°35′31,96″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí
 • Gorkého 970/45,
 • Gorkého 950/47,
 • (dům Gorkého 91/49 byl vyjmut z ochrany k 27. 12. 2016)
 • Gorkého 93/51

Památkově chráněno od 6. února 1989.

Čápkova 3 - 5, 4 - 8 (Q38189333)


 
   
48478/7-7794
Pam. katalog
MIS
Veveří Čápkova 11/3, 13/5, 12/4, 14/6, 16/8
49°11′58,73″ s. š., 16°35′40,92″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí
 • Čápkova 11/3,
 • Čápkova 13/5,
 • Čápkova 12/4,
 • Čápkova 14/6,
 • Čápkova 16/8

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Arne Nováka 8 - 12 (Q38189291)


 
   
48479/7-7795
Pam. katalog
MIS
Veveří Arne Nováka 5/8, 6/10, 7/12, Grohova 7/5
49°12′2,11″ s. š., 16°35′55,87″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí
 • Arne Nováka 5/8,
 • Arne Nováka 6/10,
 • Arne Nováka 7/12, Grohova 7/5

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jana Uhra 1 - 15, 2 - 14 (Q38189809)


 
   
48480/7-7796
Pam. katalog
MIS
Veveří Jana Uhra 159/1, 161/3, 163/5, 165/7, 167/9, 169/11, 171/13, 173/15, Jana Uhra 160/2, 162/4, 164/6, 166/8, 168/10, 170/12, 172/14, Veveří 160/51, Jiráskova 171/34, 171/35, 168/36, 170/37
49°12′9,83″ s. š., 16°35′50,97″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí
 • Jana Uhra 159/1,
 • Jana Uhra 161/3,
 • Jana Uhra 163/5,
 • Jana Uhra 165/7,
 • Jana Uhra 167/9,
 • Jana Uhra 169/11,
 • Jana Uhra 171/13, Jiráskova 171/34
 • Jana Uhra 173/15, Jiráskova 173/35
 • Jana Uhra 160/2, Veveří 160/51,
 • Jana Uhra 162/4,
 • Jana Uhra 164/6,
 • Jana Uhra 166/8,
 • Jana Uhra 168/10, Jiráskova 168/36
 • Jana Uhra 170/12, Jiráskova 170/37
 • Jana Uhra 172/14

Poznámka: průčelí domu Jana Uhra 161/3 chráněno duplicitně též s celým domem pod č. 105046; stejně tak dům Jana Uhra 160/2 je chráněn celý v rámci bloku domů na ulici Veveří
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jana Uhra 3 (Q38189344)


 
   
105046
Pam. katalog
MIS
Veveří Jana Uhra 161/3
49°12′8,76″ s. š., 16°35′49,98″ v. d.

Poznámka: průčelí chráněno duplicitně též pod č. 48480/7-7796
Památkově chráněno od 18. března 2013.

Jiráskova 3 - 57, 4 - 54 (Q38189363)


 
   
48481/7-7797
Pam. katalog
MIS
Veveří Jiráskova 211/3, 213/5, 215/7, 217/9, 111/11, 220/15, 221/17, 223/19, 225/21, 227/23, 229/25, 231/27, 233/29, 235/31, 237/33, 239/39, 241/41, 243/43, 245/45, 247/47, 249/49, 251/51, 253/53, 255/55, 256/57, 212/4, 214/6, 216/8, 218/10, 219/12, 109/14, 222/18, 224/20, 226/22, 228/24, 230/26, 232/28, 234/30, 236/32, 238/38, 240/40, 242/42, 244/44, 246/46, 248/48, 250/50, 252/52, 254/54, Grohova 109/13, 111/15, Veveří 254/71
49°12′14,44″ s. š., 16°35′42,9″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí. Dům Jiráskova 218/10 ze souboru vyňat s účinností od 28. 11. 2016. Dům Jiráskova 216/8 ze souboru vyňat s účinností od 20. 4. 2017.
 • Jiráskova 211/3,
 • Jiráskova 213/5,
 • Jiráskova 215/7,
 • Jiráskova 217/9,
 • Jiráskova 111/11, Grohova 111/15,
 • Jiráskova 220/15,
 • Jiráskova 221/17,
 • Jiráskova 223/19,
 • Jiráskova 225/21,
 • Jiráskova 227/23,
 • Jiráskova 229/25,
 • Jiráskova 231/27,
 • Jiráskova 233/29,
 • Jiráskova 235/31,
 • Jiráskova 237/33,
 • Jiráskova 239/39,
 • Jiráskova 241/41,
 • Jiráskova 243/43,
 • Jiráskova 245/45,
 • Jiráskova 247/47,
 • Jiráskova 249/49,
 • Jiráskova 251/51,
 • Jiráskova 253/53,
 • Jiráskova 255/55,
 • Jiráskova 256/57,
 • Jiráskova 212/4,
 • Jiráskova 214/6,
 • Jiráskova 216/8 vyňat ze souboru s účinností od 20. 4. 2017.
 • Jiráskova 218/10 vyňat ze souboru s účinností od 28. 11. 2016.
 • Jiráskova 219/12,
 • Jiráskova 109/14, Grohova 109/13,
 • Jiráskova 222/18,
 • Jiráskova 224/20,
 • Jiráskova 226/22,
 • Jiráskova 228/24,
 • Jiráskova 230/26,
 • Jiráskova 232/28,
 • Jiráskova 234/30,
 • Jiráskova 236/32,
 • Jiráskova 238/38,
 • Jiráskova 240/40,
 • Jiráskova 242/42,
 • Jiráskova 244/44,
 • Jiráskova 246/46,
 • Jiráskova 248/48,
 • Jiráskova 250/50,
 • Jiráskova 252/52,
 • Jiráskova 254/54, Veveří 254/71

Památkově chráněno od 6. února 1989.

Konečného náměstí 1 - 3 (Q38189359)


 
   
48482/7-7798
Pam. katalog
MIS
Veveří Konečného náměstí 50/1, 541/2, 542/3, Jiráskova 50/61
49°12′15,96″ s. š., 16°35′42,35″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí
 • Konečného náměstí 50/1, Jiráskova 50/61
 • Konečného náměstí 541/2,
 • Konečného náměstí 542/3,

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Konečného náměstí 4 - 6 (Q38189356)


 
   
48483/7-7799
Pam. katalog
MIS
Veveří Konečného náměstí 257/4, 540/5, 539/6, Žižkova 257/2
49°12′16,83″ s. š., 16°35′38,03″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí
 • Konečného náměstí 257/4, Žižkova 257/2
 • Konečného náměstí 540/5,
 • Konečného náměstí 539/6,

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Veveří 52 - 56 (Q38189352)


 
   
48485/7-7801
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 268/52, 536/54, 537/56
49°12′17,32″ s. š., 16°35′42,62″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí
 • Veveří 268/52,
 • Veveří 536/54,
 • Veveří 537/56

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Veveří 58 (Q38189348)


 
   
48486/7-7802
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 316/58, Nerudova 316/1
49°12′19,77″ s. š., 16°35′39,58″ v. d.
Městský dům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Veveří 60 a 62 (Q38189346)


 
   
48487/7-7803
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 488/60, 490/62
49°12′20,73″ s. š., 16°35′38,48″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí
 • Veveří 488/60,
 • Veveří 490/62

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Stavební fakulta (Q11988854)


 
   
48488/7-7804
Pam. katalog
MIS
Veveří Veveří 331/95, Resslova 331/1, Rybkova 331/2
49°12′22,19″ s. š., 16°35′35,16″ v. d.
Vysoká škola, z toho jen: průčelí. Průčelí hlavní budovy, dvojice bočních budov, průčelí včetně spojovacích mostů s chodbou.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Žižkova 1 (Q38189446)


 
   
48492/7-7808
Pam. katalog
MIS
Veveří Žižkova 430/1, Úvoz 430/63
49°12′15,61″ s. š., 16°35′36,99″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pavilon chemického inženýrství (Q38189455)


 
   
48493/7-7809
Pam. katalog
MIS
Veveří Žižkova 511/17
49°12′19,76″ s. š., 16°35′26,12″ v. d.
Vysoká škola - pavilon chemického inženýrství, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Střední průmyslová škola technická (Q61054649)


 
   
48494/7-7810
Pam. katalog
MIS
Veveří Sokolská 366/1, Veveří 366/48
49°12′12,18″ s. š., 16°35′55,65″ v. d.
Škola, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sokolská 2 - 10 (Q38189479)


 
   
48495/7-7811
Pam. katalog
MIS
Veveří Sokolská 361/10, 362/8, 363/6, 364/4, 365/2, Veveří 365/46
49°12′10,96″ s. š., 16°35′54,86″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí
 • Sokolská 361/10,
 • Sokolská 362/8,
 • Sokolská 363/6,
 • Sokolská 364/4,
 • Sokolská 365/2, Veveří 365/46

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pekárenská 4 - 12 (Q38189475)


 
   
48496/7-7812
Pam. katalog
MIS
Veveří Pekárenská 326/4, 327/6, 328/8, 329/10, 330/12
49°12′5,15″ s. š., 16°36′0,29″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí
 • Pekárenská 326/4,
 • Pekárenská 327/6,
 • Pekárenská 328/8,
 • Pekárenská 329/10,
 • Pekárenská 330/12

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smetanova 3 - 13, 4 - 12 (Q38189470)


 
   
48497/7-7813
Pam. katalog
MIS
Veveří Smetanova 341/3, 342/4, 343/5, 344/6, 345/7, 346/8, 347/9, 348/10, 349/11, 283/12, 284/13, Kounicova 283/37, 284/39
49°12′3,57″ s. š., 16°36′2,68″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí
 • Smetanova 341/3,
 • Smetanova 342/4,
 • Smetanova 343/5,
 • Smetanova 344/6,
 • Smetanova 345/7,
 • Smetanova 346/8,
 • Smetanova 347/9,
 • Smetanova 348/10,
 • Smetanova 349/11,
 • Smetanova 283/12, Kounicova 283/37
 • Smetanova 284/13, Kounicova 284/39

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smetanova 43 - 49, Cihlářská 11 - 13 (Q38189451)


 
   
48498/7-7814
Pam. katalog
MIS
Veveří Smetanova 762/43, 763/45, 764/47, 632/49, Cihlářská 632/11, 634/13
49°12′11,48″ s. š., 16°36′17,11″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí
 • Smetanova 762/43,
 • Smetanova 763/45,
 • Smetanova 764/47,
 • Smetanova 632/49, Cihlářská 632/11,
 • Cihlářská 634/13

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smetanova 51 - 55, Cihlářská 12 - 14 (Q38189491)


 
   
48499/7-7815
Pam. katalog
MIS
Veveří Cihlářská 635/14, Smetanova 765/53, 705/55, Lidická 705/43
49°12′13,01″ s. š., 16°36′21,05″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí. Hodnotná průčelí nájemních domů v historizujících a secesních formách.
 • Cihlářská 635/14,
 • (Cihlářská 633/12, Smetanova 633/51, ze souboru vyjmut k 16. 6. 2016)
 • (Smetanova 765/53, ze souboru vyjmut 21. 10. 2017)
 • Smetanova 705/55, Lidická 705/43

Poznámka: MonumNet nezmiňuje Cihlářskou ulici
Památkově chráněno od 7. února 1989.

Rektorát VUT (Q38189747)


 
   
48500/7-7816
Pam. katalog
MIS
Veveří Antonínská 548/1, Smetanova 548/16
49°12′5,9″ s. š., 16°36′11,24″ v. d.
Vysoká škola, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Střední škola Kounicova (Q38189295)


 
   
48501/7-7817
Pam. katalog
MIS
Veveří Kounicova 684/16
49°12′9,03″ s. š., 16°36′4,02″ v. d.
Střední škola, z toho jen: průčelí

Poznámka: Vyšší odborná škola zdravotnická Brno a Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sokolský stadion (Q38189865)


 
   
48502/7-7818
Pam. katalog
MIS
Veveří Kounicova 685/20, 686/22
49°12′10,89″ s. š., 16°36′1,67″ v. d.
Jiná sportovní stavba Stadion, z toho jen: průčelí
 • Kounicova 685/20,
 • Kounicova 686/22

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kounicova 47 - 51 (Q38190370)


 
   
48503/7-7819
Pam. katalog
MIS
Veveří Kounicova 288/47, 289/49, 290/51, Závodní 288/2
49°12′10,62″ s. š., 16°36′0,72″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí
 • Kounicova 288/47, Závodní 288/2
 • Kounicova 289/49,
 • Kounicova 290/51,

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kounicova 53, Sokolská 14 (Q38189825)


 
   
48504/7-7820
Pam. katalog
MIS
Veveří Kounicova 291/53, Sokolská 291/14
49°12′12,43″ s. š., 16°35′58,69″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kounicova 26 (Q38189818)


 
   
48505/7-7821
Pam. katalog
MIS
Veveří Kounicova 688/26, Sušilova 688/2, Tučkova 688/3
49°12′16,6″ s. š., 16°35′55,07″ v. d.
Jiná správní stavba, z toho jen: průčelí

Poznámka: MonumNet nezmiňuje Sušilovu a Tučkovu ulici, ačkoliv příslušná čo. uvádí
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kotlářská 17 - 11, Kounicova 32 - 40 (Q38189846)


 
   
48506/7-7822
Pam. katalog
MIS
Veveří Kotlářská 259/17, 260/15, 261/13, 262/11, Kounicova 262/32, 295/34, 296/36, 297/38, 298/40
49°12′20,98″ s. š., 16°35′50,62″ v. d.
Činžovní dům - nárožní blok, z toho jen: průčelí domů čp. 259, 260, 261, 262, 295, 296, 297, 298
 • Kotlářská 259/17,
 • Kotlářská 260/15,
 • Kotlářská 261/13,
 • Kotlářská 262/11, Kounicova 262/32,
 • Kounicova 295/34,
 • Kounicova 296/36,
 • Kounicova 297/38,
 • Kounicova 298/40

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kotlářská 3 a 5 (Q38189875)


 
   
48507/7-7823
Pam. katalog
MIS
Veveří Kotlářská 265/5, 266/3
49°12′18,54″ s. š., 16°35′45,7″ v. d.
Činžovní dům - dvojice domů, z toho jen: průčelí. Architektonicky hodnotné průčelí nájemního domu s historizujícími secesními prvky.
 • Kotlářská 266/3, nájemní dům Josefa Müllera, vyjmuto ze souboru k 16. 8. 2018
 • Kotlářská 265/5,

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Kotlářská 6 - 10, Tučkova 11 - 5 (Q38190379)


 
   
48508/7-7824
Pam. katalog
MIS
Veveří Kotlářská 656/6, 657/8, 658/10, Tučkova 658/11, 780/9, 778/7, 772/5, Sušilova 772/7
49°12′21,89″ s. š., 16°35′55,68″ v. d.
Činžovní dům - nárožní blok, z toho jen: průčelí
 • Kotlářská 656/6,
 • Kotlářská 657/8,
 • Kotlářská 658/10, Tučkova 658/11,
 • Tučkova 780/9,
 • Tučkova 778/7,
 • Tučkova 772/5, Sušilova 772/7

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kotlářská 7 (Q38189929)


 
   
48509/7-7825
Pam. katalog
MIS
Veveří Kotlářská 264/7
49°12′18,89″ s. š., 16°35′46,39″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Škola Kotlářská 9 (Q38189854)


 
   
48510/7-7826
Pam. katalog
MIS
Veveří Kotlářská 263/9
49°12′20,44″ s. š., 16°35′49,41″ v. d.
Škola, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kotlářská 23 (Q38189835)


 
   
48511/7-7827
Pam. katalog
MIS
Veveří Kotlářská 913/23
49°12′23,74″ s. š., 16°35′58,1″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tučkova 14 - 18, Sušilova 9 - 13 (Q38189830)


 
   
48512/7-7828
Pam. katalog
MIS
Veveří Botanická 602/15, Sušilova 602/13, 774/11, 773/9, Tučkova 659/18, 782/16, 773/14, Kotlářská 659/12
49°12′20,45″ s. š., 16°35′58,8″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí
 • Sušilova 602/13, Botanická 602/15,
 • Sušilova 774/11,
 • Sušilova 773/9, Tučkova 773/14,
 • Tučkova 782/16,
 • Tučkova 659/18, Kotlářská 659/12

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Antonínská 2 (Q38190374)


 
   
48513/7-7829
Pam. katalog
MIS
Veveří Antonínská 549/2, Janáčkovo náměstí 549/2
49°12′4,54″ s. š., 16°36′12,31″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Antonínská 4 - 20 (Q38189840)


 
   
48514/7-7830
Pam. katalog
MIS
Veveří Antonínská 551/4, 553/6, 555/8, 557/10, 559/12, 561/14, 563/16, 564/18, 565/20, Mášova 559/25, 561/26
49°12′5,26″ s. š., 16°36′13,73″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí
 • Antonínská 551/4,
 • Antonínská 553/6,
 • Antonínská 555/8,
 • Antonínská 557/10,
 • Antonínská 559/12, Mášova 559/25,
 • Antonínská 561/14, Mášova 561/26,
 • Antonínská 563/16,
 • Antonínská 564/18,
 • Antonínská 565/20,

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Základní škola Botanická (Q38190346)


 
   
48515/7-7831
Pam. katalog
MIS
Veveří Botanická 550/2, Antonínská 550/3
49°12′8,95″ s. š., 16°36′18″ v. d.
Základní škola, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Botanická 4 (Q38190351)


 
   
48516/7-7832
Pam. katalog
MIS
Veveří Botanická 593/4, Smetanova 593/41
49°12′10,63″ s. š., 16°36′15,74″ v. d.
Obytný dům z roku 1910 architekta Vladimíra Fischera s arkádovými lodžiemi a sgrafitem na fasádě, zobrazujícím rozhodující bitvu Brňanů nad Švédy roku 1645. Autorem sgrafita byl Jan Köhler.

Poznámka: Činžovní dům, z toho jen: průčelí
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Botanická 6 (Q38190355)


 
   
48517/7-7833
Pam. katalog
MIS
Veveří Botanická 595/6
49°12′11,28″ s. š., 16°36′15,06″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Botanická 8 (