Otevřít hlavní menu

Seznam kulturních památek v Poděbradech

Seznam kulturních památek v obci Poděbrady v okrese Nymburk

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Poděbrady v okrese Nymburk vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

PoděbradyEditovat

Poděbrady I (Poděbrady)Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pomník Jiřího z Poděbrad (Q12046316)


 
   
26570/2-1929
Pam. katalog
MIS
Poděbrady I Jiřího náměstí, pp. 9
50°8′32,53″ s. š., 15°7′5,67″ v. d.
Pomník krále Jiřího, autor Bohuslav Schnirch, 1890–1896. Vysoký pískovcový podstavec s 4 pískovcovými pážaty – štítonoši se znaky zemí koruny české, zdobený nápisy a měděnými znakem města a symboly Války a Míru. Na vrcholku jezdecká socha krále Jiřího z Poděbrad z měděných dílů upevněných na železné kostře.

Památkově chráněno od roku 1965.  

Mariánský sloup (Q38048545)


 
   
35365/2-1926
Pam. katalog
MIS
Poděbrady I Jiřího náměstí, pp. 4086
50°8′33,91″ s. š., 15°7′2,91″ v. d.
Sloup se sousoším - Mariánský sloup. Pískovcové rokokové sochařské dílo z roku 1765. Na nárožích podstavce sv. Vojtěch (jihovýchod), sv. Prokop (severovýchod), sv. Václav (severozápad) a sv. Florián (jihozápad). Na vrcholku sloupu socha Panny Marie (Immaculata), stojící na zeměkouli a šlapající po hadovi.

Památkově chráněno od roku 1965.  

Měšťanský dům čp. 5 (Q33426798)


 
   
10058/2-4280
Pam. katalog
MIS
Poděbrady I Jiřího náměstí 5/4, parcela st. 14/1
50°8′32,11″ s. š., 15°7′3,84″ v. d.
Měšťanský dům

Památkově chráněno od 27. září 1994.

Měšťanský dům čp. 4 (Q33426818)


 
   
23196/2-1934
Pam. katalog
MIS
Poděbrady I Jiřího náměstí 4/5
50°8′31,91″ s. š., 15°7′4,51″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Poděbrady (Q1807047)


 
   
35795/2-1924
Pam. katalog
MIS
Poděbrady I Jiřího náměstí 1/8
50°8′30,61″ s. š., 15°7′8,86″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Občanská záložna (Q50359320)


 
   
106155
Pam. katalog
MIS
Poděbrady I Jiřího náměstí 10/13
50°8′33,57″ s. š., 15°7′8,01″ v. d.
Občanská záložna. Neorenesanční nárožní stavba z roku 1898 od architekta Karla Huga Kepky umístěná proti zámku. Sochy na průčelí vytvořil Milan Havlíček, autorem fresek na jižním průčelí je Luděk Marold. Autorem stropu velkého sálu je Karel Vítězslav Mašek.

Památkově chráněno od 21. prosince 2017.

Městská kašna (Q38048537)


 
   
18559/2-3158
Pam. katalog
MIS
Poděbrady I na nádvoří zámku
50°8′31,26″ s. š., 15°7′10″ v. d.
Městská kašna, autor Bohuslav Schnirch

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Stará radnice (Q33426866)


 
   
33907/2-3156
Pam. katalog
MIS
Poděbrady I Jiřího náměstí 41/12
50°8′33,37″ s. š., 15°7′9,35″ v. d.
Radnice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Měšťanský dům čp. 37 (Q33426853)


 
   
24180/2-1936
Pam. katalog
MIS
Poděbrady I Jiřího náměstí 37/17
50°8′34,75″ s. š., 15°7′4,95″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Vodní elektrárna (Q10857969)


 
   
104923
Pam. katalog
MIS
Poděbrady I Poděbrady I čp. 71
50°8′19,28″ s. š., 15°7′17,41″ v. d.
Zdymadlo a vodní elektrárna, Antonín Engel

Památkově chráněno od 27. září 2012.

Socha sv. Jana Nepomuckého (Q38048531)


 
   
20842/2-1928
Pam. katalog
MIS
Poděbrady I u mostu, pp. 3921
50°8′28,01″ s. š., 15°6′58,01″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Inundační most (Q12021763)


 
   
38604/2-1933
Pam. katalog
MIS
Poděbrady I na státní silnici č. I/11, pp. 3921
50°8′23,13″ s. š., 15°6′50,95″ v. d.
Inundační most č. 021

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q12030351)


 
   
36915/2-1923
Pam. katalog
MIS
Poděbrady I Zámostí, st. 3906, st. 3905, pp. 3907
50°8′23,06″ s. š., 15°6′46,45″ v. d.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, zvonice, bývalý hřbitov

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sloup se sochou Panny Marie Svatohorské (Q38048524)


 
   
26247/2-1927
Pam. katalog
MIS
Poděbrady I Zámostí, pp. 3903
50°8′24,39″ s. š., 15°6′51,13″ v. d.
Sloup se sochou Panny Marie Svatohorské

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Komenského studna (Q38048553)


 
   
38266/2-1930
Pam. katalog
MIS
Poděbrady I Zámostí, u Havířského kostelíka, pp. 3903
50°8′23,74″ s. š., 15°6′46,7″ v. d.
Komenského studna

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Poděbrady II (Nymburské Předměstí)Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Gloriet a terasa se schodištěm (Q27479460)


 
   
14597/2-1938
Pam. katalog
MIS
Poděbrady II Husova u čp. 141, st. 74, pp. 75/1
50°8′39,7″ s. š., 15°6′47,17″ v. d.
Altán - gloriet a terasové zdi se schodišti

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Vila Kouřimka (Q33426834)


 
   
50566/2-4419
Pam. katalog
MIS
Poděbrady II nám. T. G. Masaryka 256/40
50°8′43,47″ s. š., 15°7′7,36″ v. d.
Vila Kouřimka, autor Josef Fanta

Památkově chráněno od 23. října 2000.

Poděbrady III (Žižkovo Předměstí)Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Povýšení svatého Kříže (Q12030518)


 
   
21211/2-1922
Pam. katalog
MIS
Poděbrady III náměstí Anežky České
50°8′30,45″ s. š., 15°7′24,46″ v. d.
Kostel Povýšení sv. Kříže

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kolonáda prof. Libenského s kioskem (Q38048512)


 
   
104381
Pam. katalog
MIS
Poděbrady III náměstí T. G. Masaryka
50°8′48,64″ s. š., 15°7′15,41″ v. d.
Kolonáda prof. Libenského s kioskem

Památkově chráněno od 16. června 2011.

Železniční stanice Poděbrady (Q10274777)


 
   
104147
Pam. katalog
MIS
Poděbrady III nám. T. G. Masaryka 210/17
50°8′57,76″ s. š., 15°7′24,31″ v. d.
Železniční stanice Poděbrady

Památkově chráněno od 2. prosince 2010.

Vodojem (Q38048507)


 
   
104171
Pam. katalog
MIS
Poděbrady III Palackého, sady S. K. Neumanna
50°8′25,93″ s. š., 15°7′47,2″ v. d.
Vodojem, autor František Janda

Památkově chráněno od 27. prosince 2010.

Obereignerova vila (Q33426766)


 
   
39494/2-3157
Pam. katalog
MIS
Poděbrady III Havlíčkova 1
50°8′34,97″ s. š., 15°7′12,12″ v. d.
Vila Obereignerova, autor Josef Fanta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Špitál Kunhuta (Q33426783)


 
   
45822/2-1937
Pam. katalog
MIS
Poděbrady III Na Dláždění 67
50°8′31,37″ s. š., 15°7′21,4″ v. d.
Špitál

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Děkanství (Q15089313)


 
   
19793/2-1925
Pam. katalog
MIS
Poděbrady III Palackého 72
50°8′32,1″ s. š., 15°7′23,17″ v. d.
Děkanství

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Radiotelegrafní vysílací stanice (Q38048517)


 
   
101030
Pam. katalog
MIS
Poděbrady III Na Zálesí 530
50°8′17,16″ s. š., 15°8′39,57″ v. d.
Vysílač - radiostanice, autor Bohumír Kozák

Památkově chráněno od 3. května 2004.

KlukEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hřbitov (Q26868353)


 
   
16983/2-1932
Pam. katalog
MIS
Kluk Bílkova 57
50°7′59,31″ s. š., 15°6′17,67″ v. d.
Hřbitov

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Přední LhotaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Milník (Q38045303)


 
   
19391/2-1920
Pam. katalog
MIS
Přední Lhota U kopečků
50°7′53,14″ s. š., 15°5′6,11″ v. d.
Rozcestník

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Velké ZbožíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q38188623)


 
   
40183/2-1968
Pam. katalog
MIS
Velké Zboží proti hřbitovu
50°9′53,36″ s. š., 15°5′46,46″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat