Seznam kulturních památek v Přešticích

Seznam kulturních památek v obci Přeštice v okrese Plzeň-jih

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Přeštice v okrese Plzeň-jih vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Přeštice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mariánský sloup (Q38045162)


 
 
 
Kategorie „Maria column in Přeštice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36380/4-425
Pam. katalog
MIS
Přeštice Masarykovo náměstí, pp. 1255/1
49°34′19,4″ s. š., 13°19′45,77″ v. d.
sloup se sochou - Mariánský sloup

Poznámka: Dříve uvedeno v MonumNetu pod názvem: „socha - soubor“. S omezením: bez sochy sv. Benedikta, sokl sochy zůstává KP
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kašna se sochou svatého Václava (Q38045142)


 
 
 
Kategorie „Fountain in Přeštice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47631/4-4499
Pam. katalog
MIS
Přeštice Masarykovo náměstí
49°34′21,31″ s. š., 13°19′46,98″ v. d.
Kašna

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38045150)


 
 
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Přeštice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47632/4-4500
Pam. katalog
MIS
Přeštice Masarykovo náměstí, západní část
49°34′21,4″ s. š., 13°19′45,84″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Kiliána (Q38045156)


 
 
 
Kategorie „Statue of Saint Kilian in Přeštice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47633/4-4501
Pam. katalog
MIS
Přeštice Masarykovo náměstí, východní část
49°34′20,84″ s. š., 13°19′48,63″ v. d.
Socha sv. Kiliána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sokl sochy svatého Benedikta (Q38045139)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47634/4-4502
Pam. katalog
MIS
Přeštice Masarykovo náměstí, lapidárium MěÚ, st. 220
49°34′21,9″ s. š., 13°19′41,31″ v. d.
Sokl sochy svatého Benedikta

Poznámka: dříve uvedeno pod názvem: Sousoší sv. Benedikta?
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Spořitelna (Q30726164)


 
 
 
Kategorie „Spořitelna (Přeštice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104003
Pam. katalog
MIS
Přeštice Masarykovo náměstí 111
49°34′23,23″ s. š., 13°19′44,54″ v. d.
Spořitelna

Poznámka: Vystavěna podle návrhu pražské projekční kanceláře Freiwald–Böhm s keramickým reliéfem zobrazujícím život a zemědělské práce.
Památkově chráněno od 15. července 2010.

Obytný dům bývalého hospodářského družstva (Q30726129)


 
 
 
Kategorie „Obytný dům hospodářského družstva (Přeštice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101367
Pam. katalog
MIS
Přeštice Husova 575
49°34′23,66″ s. š., 13°19′21,54″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: autorem ing. arch. Hanuš Zápal, v tympanonu štítu reliéf vycházející z motivu prvorepublikové 1 Kč mince
Památkově chráněno od 24. ledna 2005.

Rodný dům Josefa Hlávky (Q30726101)


 
 
 
Kategorie „Rodný dům Josefa Hlávky “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10471/4-4775
Pam. katalog
MIS
Přeštice Hlávkova 16
49°34′16,1″ s. š., 13°19′46,85″ v. d.
Měšťanský dům

Památkově chráněno od 3. června 1992.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q12030357)


 
 
 
Kategorie „Church of the Assumption of the Virgin Mary in Přeštice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21000/4-421
Pam. katalog
MIS
Přeštice Hlávkova
49°34′12,54″ s. š., 13°19′42,2″ v. d.
Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník Jakuba Jana Ryby (Q38045131)


 
 
 
Kategorie „Monument to Jakub Jan Ryba in Přeštice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14671/4-424
Pam. katalog
MIS
Přeštice pahorek pod kostelem
49°34′13,8″ s. š., 13°19′44,38″ v. d.
Pomník Jakuba Jana Ryby

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrobka Josefa Hlávky (Q38045170)


 
 
 
Kategorie „Tomb of Josef Hlávka “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21387/4-422
Pam. katalog
MIS
Přeštice hřbitov
49°34′5,53″ s. š., 13°19′35,32″ v. d.
Hrobka J. Hlávky

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Židovský hřbitov (Q10290081)


 
 
 
Kategorie „Jewish cemetery in Přeštice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106093
Pam. katalog
MIS
Přeštice Zámostí 161, st. 434, pp. 884
49°34′30,25″ s. š., 13°21′1″ v. d.
Židovský hřbitov z přelomu 19. a 20. století se souborem 47 náhrobků a bývalým hrobnickým domkem, vymezený ohradní cihelnou zdí s branou a brankou. Nejmladší židovský hřbitov jižního Plzeňska.

Památkově chráněno od 20. září 2017.

Kostel svatého Ambrože na Vícově (Q38045178)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Ambrose (Vícov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26856/4-430
Pam. katalog
MIS
Přeštice Vícov
49°34′51,26″ s. š., 13°21′14,06″ v. d.
Kostel sv. Ambrože

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Skočice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz - tvrziště (Q38095545)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38934/4-445
Pam. katalog
MIS
Skočice nad vsí
49°33′38,62″ s. š., 13°18′5,44″ v. d.
Tvrz - tvrziště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Související články Editovat

Externí odkazy Editovat