Seznam kulturních památek v Místě

Seznam kulturních památek v obci Místo v okrese Chomutov

Tento seznam nemovitých kulturních památek v obci Místo v okrese Chomutov vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

MístoEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nejsvětější Trojice (Q22704999)


 
   
32757/5-654
Pam. katalog
MIS
Místo parc. 288
50°26′46,35″ s. š., 13°16′3,94″ v. d.
Kostel Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 1 (Q31145678)


 
   
32078/5-657
Pam. katalog
MIS
Místo Místo 1
50°26′51,22″ s. š., 13°15′53,68″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Q38236629)


 
   
36937/5-655
Pam. katalog
MIS
Místo Místo
50°26′45,95″ s. š., 13°16′3,83″ v. d.
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Poznámka: umístění ani parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Floriána (Q38236622)


 
   
36332/5-577
Pam. katalog
MIS
Místo Místo
50°26′51,47″ s. š., 13°15′38,74″ v. d.
Socha svatého Floriána[1]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38236619)


 
   
46917/5-622
Pam. katalog
MIS
Místo Místo
50°26′43,47″ s. š., 13°16′9,61″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Poznámka: umístění ani parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38236617)


   
20926/5-579
Pam. katalog
MIS
Místo Místo
Boží muka

Poznámka: umístění ani parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38236609)


 
   
28249/5-624
Pam. katalog
MIS
Místo u hradu Hasištejna, pp. 657/1
50°26′46,37″ s. š., 13°15′25,18″ v. d.
Boží muka. Z hranolového soklu vyrůstá pilíř s tordováním v nárožích. Pilíř je zakončený kapličkou, ve které je mělká nika ve tvaru lomeného oblouku. Vzadu na kapličce je vyrytý na koso postavený čtverec s jednou stranou vydutou do půlkruhu.

Poznámka: umístění ani parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno
Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

Boží muka (Q38236606)


   
14229/5-656
Pam. katalog
MIS
Místo Místo
Boží muka

Poznámka: umístění ani parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krucifix (Q38236612)


 
   
21969/5-580
Pam. katalog
MIS
Místo Místo
50°26′46,2″ s. š., 13°16′3,47″ v. d.
Krucifix

Poznámka: umístění ani parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krucifix se sochou Panny Marie Bolestné (Q38236604)


 
   
18397/5-582
Pam. katalog
MIS
Místo u hřbitova
50°26′44,22″ s. š., 13°16′9,78″ v. d.
Krucifix

Poznámka: umístění ani parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrad Hasištejn (Q116582)


 
   
25554/5-653
Pam. katalog
MIS
Místo parc. 657, 658, 831
50°26′42,45″ s. š., 13°15′26,79″ v. d.
Hrad Hasištejn

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sloup se sousoším Piety (Q37006740)


 
   
23806/5-477
Pam. katalog
MIS
Místo po levé straně silnice do Blahuňova, pp. 356/1
50°26′38,65″ s. š., 13°16′35,28″ v. d.
Sloup se sousoším Piety. Na hranolovém soklu v jehož bočních stěnách jsou mělká segmentová zrcadla, spočívá sloup s entazí a patkou. Na vrcholu byla umístěna sousoší Piety, dnes ztracené.

Poznámka: parcelní číslo neuvedeno
Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

BlahuňovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 6 (Q33243539)


   
17250/5-658
Pam. katalog
MIS
Blahuňov Blahuňov 6
50°26′59,77″ s. š., 13°17′23,4″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Usedlost zbořena a na jejím místě stojí nový objekt[2]
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 10 (Q33243546)


   
17729/5-659
Pam. katalog
MIS
Blahuňov Blahuňov 10
50°26′56,9″ s. š., 13°17′27,57″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Usedlost zbořena a na jejím místě stojí nový objekt[3]
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 16 (Q30767272)


 
   
18190/5-660
Pam. katalog
MIS
Blahuňov Blahuňov 16
50°26′48,25″ s. š., 13°17′34,31″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37006718)


 
   
33898/5-584
Pam. katalog
MIS
Blahuňov Blahuňov
50°26′52,07″ s. š., 13°17′29,25″ v. d.
Socha svatého Jana Nepomuckého

Poznámka: umístění ani parcelní číslo neuvedeno
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krucifix (Q37006702)


   
47138/5-481
Pam. katalog
MIS
Blahuňov západně od vsi
Krucifix

Poznámka: Nenalezen.[4] Parcelní číslo neuvedeno.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ReferenceEditovat

  1. POCHE, Emanuel, a kol. Umělecké památky Čech: K/O. Svazek II. Praha: Academia, 1978. 580 s. Heslo Místo, s. 397. 
  2. Národní památkový ústav. Detail dokumentu - U0008766 [online]. Národní památkový ústav [cit. 2014-06-29]. Dostupné online. 
  3. Národní památkový ústav. Detail dokumentu - U0008767 [online]. Národní památkový ústav [cit. 2014-06-29]. Dostupné online. 
  4. Národní památkový ústav. Detail dokumentu - U0008765 [online]. Národní památkový ústav [cit. 2014-07-02]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat