Seznam kulturních památek v Královicích (Praha)

seznam

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Královice v hlavním městě Praze vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

KráloviceEditovat

Královice jsou od roku 1991 vesnickou památkovou zónou.[1]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonička (Q37443136)


 
   
104633
Pam. katalog
MIS
Královice K Uhříněvsi, parc. 2/1
50°2′16,57″ s. š., 14°38′8,42″ v. d.
Zvonička se sochou Panny Marie s gotizujícím tvaroslovím vznikla roku 1887 zásluhou Františka Jedličky. Zvon s datací 1947 není součástí kulturní památky.

Památkově chráněno od 6. ledna 2012.

Tvrz Královice (Q12031726)


 
   
41278/1-2002
Pam. katalog
MIS
Královice K Markétě, Pod hradem 19, 54
50°2′20,59″ s. š., 14°38′14,29″ v. d.
První zmínka o tvrzi je z roku 1388, kdy ji s dvorcem koupil M. Jan ze Sušice. Roku 1562 byla částečně upravená. Renesanční tvrz se středověkým jádrem a dvorcem hospodářských budov z 19. století stojí na skalním ostrohu nad vsí.
 • objekt tvrze čp. 19, třípatrová věžovitá stavba na čtvercovém půdorysu s nízkou dlátovou střechou. Třetí patro je rozšířeno, neseno krakorci.
 • hospodářská bodova I: přízemní, se sedlovou střechou, okenní otvory i dveře novodobé. Budova je zděná, z kamenného zdiva, fasáda završena fabionovou římsou.
 • hospodářská bodova II: jednopatrová, se sedlovou střechou, fasáda rytmizovaná vertikálně pilastry, horizontálně římsou krytou stříškou oddělující patro. Přízemí je prolomeno řadou vstupů do oken v mělkých záklencích s cihlovými segmentovými oblouky. V patře jsou v každém poli dvě větrací okénka z prolamovaného zdiva v mělkém záklenku se segemntovým cihelným obloukem. Přízemí je klenuto valenými klenbami a pasy.
 • hospodářská bodova III: uzavírá dvůr na severní straně. Je ze zděného kyklopského zdiva, okenní otvory v přízemí novodobé, v 1. patře (polopatře) jsou trojitá okna v betonovém rámu. Nároží s bosáží. V 1. patře dva otvory po stranách (shozy), dochovány dekorativní kovové konzoly původně vynášející plošinu). Přesahující krokvě se zdobným zakončením. Místnosti v přízemí klenuty na traverzy nesenými kovovými sloupy.
 • hospodářská budova IV (čp. 54): zcela v jižním cípu areálu (patří dnes jinému vlastníku než zbytek areálu). Přízemní stavba s půdním polopatrem s polovalbovou střechou a fasádou členěnou lisenovými rámci. Okna polopatra jsou ležatě obdélná, chráněná mříží. Krokv s přesahujícími zdobnými konci.
 • ohradní zeď: zděná z lomového kamene. Místy snad až středověkého původu. Dochována západně, jihozápadně v okolí tvrze (branka vedle stodoly I na cestu do vesnice), na východě (severně od stodoly II).
 • při severovýchodní hranici areálu bylo dle stabilního katastru 1841 původně ještě jedno hospodářské stavení, klasicistní, zbořeno asi v 80. letech 20. století.

Památkově chráněno od roku 1964.  

Kostel svaté Markéty (Q18192788)


 
   
44418/1-2001
Pam. katalog
MIS
Královice K Markétě, pp. 280, 279, 278
50°2′37,98″ s. š., 14°37′54,16″ v. d.
areál kostela:
 • kostel sv. Markéty, má raně gotický původ, v letech 1739(1734)–1740 byl barokně přestavěn zednickým mistrem Tomášem Adalbertem Budilem.
 • hřbitov, barokní ohradní zeď s bránou a dvěma kaplemi v nárožích
 • několik cenných secesních a historizujících hrobek, dle MonumNetu hrob I-III rodiny Rathouských, hrob Fr. Vokouna, hrob J. Bočka, hrob rodiny Srbovy, hrob rodiny Hübnerovy, hrob rodiny Jedličkovy
 • márnice, prostá stavba na kraji hřbitova za kostelem

Památkově chráněno od roku 1964.  

Hradiště Šance (Q15179049)


 
   
41276/1-2000
Pam. katalog
MIS
Královice na ostrohu nad Rokytkou
50°2′38,01″ s. š., 14°37′49,99″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště Šance, archeologické stopy. Hradiště situované na nízkém návrší zabírá plochu 7,5 ha. Nad terén vystupují dva mohutné valy. Povrchovým průzkumem byla zjištěna keramika střední a mladší doby hradištní 9.–12. století. Parcely pp. 277, 275/3, 278, 279, 280, 281, 269/4, 287, 265/2, 267/2, 267/6, 267/7, 266/1, 269/2, 275/2, 269/12, 269/13, 272/1, 273, 274, 275/1, 268, 285, 396/5, 396/2, 282/1, 396/3, 282/2, 286, 283, 288, 396/1, 284.

Památkově chráněno od roku 1964.  

ReferenceEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat