Otevřít hlavní menu

Seznam kulturních památek v Kostelci nad Černými lesy

Seznam kulturních památek v obci Kostelec nad Černými lesy v okrese Praha-východ

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Kostelec nad Černými lesy v okrese Praha-východ vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Obsah

Kostelec nad Černými lesyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
náměstí Smiřických čp. 41 (Q31030846)


 
   
27618/2-3441
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Černými lesy náměstí Smiřických 41
49°59′40,38″ s. š., 14°51′32,04″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Náměstí Smiřických čp. 42 (Q31030823)


 
   
41532/2-3439
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Černými lesy náměstí Smiřických 42
49°59′41,17″ s. š., 14°51′32,36″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatých Andělů Strážných (Q37427128)


 
   
39512/2-800
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Černými lesy náměstí Smiřických
49°59′40,35″ s. š., 14°51′40,31″ v. d.
Kostel sv. Andělů Strážných

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Děkanství (Q31030905)


 
   
30311/2-3442
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Černými lesy náměstí Smiřických 23
49°59′38,94″ s. š., 14°51′40,5″ v. d.
Děkanství

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Náměstí Smiřických čp. 18 (Q31030805)


 
   
45390/2-3443
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Černými lesy náměstí Smiřických 18
49°59′40,13″ s. š., 14°51′45,04″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zemědělský dvůr Českobrodská čp. 15 (Q31030787)


 
   
68449/2-4411
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Černými lesy Českobrodská 15
49°59′41,24″ s. š., 14°51′48,28″ v. d.
Zemědělský dvůr

Památkově chráněno od 3. ledna 2000.

Lázeňská čp. 212 (Q31030837)


 
   
16470/2-4187
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Černými lesy Lázeňská 212
49°59′43,19″ s. š., 14°51′40,07″ v. d.
Měšťanský dům

Památkově chráněno od 29. srpna 1990.

Zámek Kostelec nad Černými lesy (Q2241921)


 
   
26031/2-802
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Černými lesy náměstí Smiřických 1
49°59′44,88″ s. š., 14°51′45,04″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Špitál - chudobinec (Q31030857)


 
   
11889/2-4204
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Černými lesy Českobrodská čp. 3
49°59′45,02″ s. š., 14°51′49,57″ v. d.
Špitál (chudobinec)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Panská sýpka (Q31030875)


 
   
22179/2-3438
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Černými lesy Českobrodská 675
49°59′44,95″ s. š., 14°51′52,38″ v. d.
Sýpka panská

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pivovar (Q61785555)


 
   
27144/2-3444
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Černými lesy Českobrodská 17
49°59′52,58″ s. š., 14°51′53,84″ v. d.
Panský pivovar postavený v letech 1838–1841 podle plánů M. Čermáka. Industriální komplex využívá architektonické prvky klasicismu. Zásadní přestavba areálu proběhla na konci 19. století. V interiéru se dochovalo technologické zařízení z 30. let 20. století.
  • Klasicistní polygonální žentourový mlýn byl postaven po roce 1812. Má unikátní pozdějšími úpravami nijak nenarušenou vnitřní dřevěnou konstrukcí, která odráží osmistěn centrální části. Památkově chráněn od 23. 11. 1987

Poznámka: 21. 2. 2018 rozšířena ochrana na celý pivovar, původně zapsán jen žentourový mlýn jakožto mlat.
Památkově chráněno od 23. listopadu 1987.

Spořitelna (Q31030862)


 
   
12428/2-4240
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Černými lesy Pražská 110/6
49°59′38,33″ s. š., 14°51′28,76″ v. d.
Spořitelna

Památkově chráněno od 9. února 1993.

Pražská čp. 118 (Q31030890)


 
   
17133/2-4188
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Černými lesy Pražská 118
49°59′37,28″ s. š., 14°51′27,04″ v. d.
Měšťanský dům

Památkově chráněno od 4. září 1990.

Kostel svatého Jana Křtitele (Q37427084)


 
   
26684/2-801
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Černými lesy Pražské předměstí, přístup z ul. Pražská
49°59′38,32″ s. š., 14°51′25,47″ v. d.
Kostel sv. Jana Křtitele. Pozdně barokní na křivkovém půdoryse, se zajímavým členěním fasády, zejména pak štítu.
  • kostel, parc. 2033
  • zvonice, parc. 2034
  • ohradní zeď s branou, parc. 2035/1
  • parc. 2035/2

Památkově chráněno od roku 1965.  

Socha svatého Jana Křtitele (Q37427115)


 
   
33718/2-804
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Černými lesy Jánské náměstí
49°59′41,52″ s. š., 14°51′23,51″ v. d.
Socha sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q37427070)


 
   
25248/2-4100
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Černými lesy roh ulic Pražská a J. A. Komenského, u čp. 384
49°59′33,65″ s. š., 14°51′23,39″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Budilova vila (Q37427143)


 
   
105134
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Černými lesy V Koupadlech 656
49°59′37,26″ s. š., 14°50′55,97″ v. d.
Vila se zahradou postavená architektem Jaroslavem Fragnerem

Památkově chráněno od 3. července 2013.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37427163)


 
   
23877/2-3437
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Černými lesy při silnici Praha - Kutná Hora (Jevanská)
49°59′6,95″ s. š., 14°50′51,68″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zaniklá ves Cukmantl (Q37427176)


   
36454/2-3445
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Černými lesy 49°58′20,24″ s. š., 14°51′10,69″ v. d. Zaniklá ves Cukmantl, archeologické stopy, parc. 516, 517, 2889, 2890, 2894, 2895, 2899. Terénní pozůstatky zaniklé středověké a raně novověké vesnice Cukmantl, která se nacházela jižně od Kostelce nad Č. lesy. Pozůstatky osídlení jsou rozložené v mělkém údolí, po obou stranách vodoteče. Po objektech jsou patrné zahloubeniny a hrázovité útvary.
Památkově chráněno od 23. listopadu 1987.

SvatbínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonička (Q38141057)


 
   
30578/2-3448
Pam. katalog
MIS
Svatbín náves, pp. 928/1
49°59′24,47″ s. š., 14°52′45,73″ v. d.
Zděná omítnutá zvonička podkovovitého půdorysu a kruhovým patrem, krytá nízkou jehlancovou střechou. Vznikla pravděpodobně v první třetině 19. století.

Památkově chráněno od 23. listopadu 1987.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat