Seznam kulturních památek v Jablunkově

Seznam kulturních památek v obci Jablunkov v okrese Frýdek-Místek

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Jablunkov v okrese Frýdek-Místek vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kašna se sochou Panny Marie Immaculaty (Q30109927)


2013 Jabłonków, Fontanna z posągiem Immaculaty (07).jpg
 
Kategorie „Fountain and statue of the Immaculata in Jablunkov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23989/8-662
Pam. katalog
MIS
Jablunkov Mariánské náměstí, parc. 333/1
49°34′34,56″ s. š., 18°45′49,8″ v. d.
kašna se sochou P. Marie Immaculaty

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 8 (Q30893949)


2013 Jabłonków, Dom, Rynek Mariacki 8.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24425/8-2333
Pam. katalog
MIS
Jablunkov Mariánské náměstí 8
49°34′35,63″ s. š., 18°45′49,76″ v. d.
měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 14 (Q30878961)


2013 Jabłonków, Dom, Rynek Mariacki 14 (02).jpg
 
Kategorie „Mariánské náměstí 14 (Jablunkov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38415/8-2334
Pam. katalog
MIS
Jablunkov Mariánské náměstí 14
49°34′35,03″ s. š., 18°45′48,41″ v. d.
měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Památková ochrana zrušena 27. prosince 2012 Dům čp. 16 (Q30878985)


2013 Jabłonków, Dom, Rynek Mariacki 16 (02).jpg
 
Kategorie „Mariánské náměstí 16 (Jablunkov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51793/8-4071
Pam. katalog
MIS
Jablunkov Mariánské náměstí 16
49°34′34,19″ s. š., 18°45′48,29″ v. d.
měšťanský dům

Poznámka: ochrana zrušena
Památkově chráněno od 1. září 2002.
Památková ochrana zrušena 27. prosince 2012.

Dům čp. 18 (Q30893993)


2013 Jabłonków, Dom, Rynek Mariacki 18 (01).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29402/8-2335
Pam. katalog
MIS
Jablunkov Mariánské náměstí 18
49°34′33,31″ s. š., 18°45′49,51″ v. d.
měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 19 (Q30893902)


2013 Jabłonków, Dom, Rynek Mariacki 19.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21728/8-2336
Pam. katalog
MIS
Jablunkov Mariánské náměstí 19
49°34′33,68″ s. š., 18°45′50,07″ v. d.
měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Křtitelnice (Q37303518)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30066/8-2327
Pam. katalog
MIS
Jablunkov Mariánské náměstí čp. 26, zahrada
49°34′34,27″ s. š., 18°45′52,68″ v. d.
křtitelnice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Božího těla (Q16568294)


Kościół par. pw. Bożego Ciała w Jabłonkowie 3.JPG
 
Kategorie „Church of Corpus Christi (Jablunkov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27980/8-2341
Pam. katalog
MIS
Jablunkov u Mariánského náměstí, ul. Nádražní
49°34′37,8″ s. š., 18°45′52,73″ v. d.
kostel Božího Těla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 43 (Q30893860)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20109/8-2338
Pam. katalog
MIS
Jablunkov Nádražní 43
49°34′38,88″ s. š., 18°45′54,05″ v. d.
měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Starý klášter alžbětinek s kaplí svaté Rodiny (Q30879131)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33281/8-2339
Pam. katalog
MIS
Jablunkov Nádražní 52
49°34′40,37″ s. š., 18°45′56,91″ v. d.

Poznámka: MonumNet uvádí adresu Klášterní 52. Nezaměňovat s novým klášterem alžbětinek s kostelem svatého Josefa na adrese Bezručova 395.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dům čp. 150, zvaný též Knížecí dům (Q30878958)


Książęcy Dom w Jabłonkowie.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28688/8-2340
Pam. katalog
MIS
Jablunkov Plk. Velebnovského 150
49°34′34,83″ s. š., 18°45′47,1″ v. d.
městský dům, do roku 1911 v domě sídlil okresní soud

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Radnice (Q30879054)


Urząd Miasta w Jabłonkowie 4.JPG
 
Kategorie „Town Hall in Jablunkov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100430
Pam. katalog
MIS
Jablunkov Dukelská 144, Školní
49°34′29,84″ s. š., 18°45′45,59″ v. d.
radnice

Památkově chráněno od 29. července 2003.

Vila čp. 474 (Q30878959)


2013 Jabłonków, Dom, ul. Školní 474 (02).jpg
 
Kategorie „Školní 474 (Jablunkov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12083/8-3205
Pam. katalog
MIS
Jablunkov Školní 474
49°34′30,3″ s. š., 18°45′48,37″ v. d.
vila

Památkově chráněno od 16. dubna 1992.

Kaplička (Q37303533)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31982/8-2342
Pam. katalog
MIS
Jablunkov parc. 1685, u domu Bělá 1034
49°34′40,49″ s. š., 18°45′41,41″ v. d.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Plicní sanatorium (Q37303550)


Sanatorium w Jabłonkowie 2.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36258/8-2328
Pam. katalog
MIS
Jablunkov Alej míru 442
49°34′13,01″ s. š., 18°45′5,85″ v. d.
budova plicního sanatoria, park, socha sedící ženy, sousoší sedících žen, socha Humanity, socha odpočívající ženy, vodní tok

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat