Seznam kulturních památek v Hrochově Týnci

Seznam kulturních památek v obci Hrochův Týnec v okrese Chrudim

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Hrochův Týnec v okrese Chrudim vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sloup se sousoším svatého Jana Nepomuckého (Q37293750)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51586/6-6263
Pam. katalog
MIS
Hrochův Týnec Podborská, pp. 1014/22
49°57′38,72″ s. š., 15°54′54,13″ v. d.
Sloup se sousoším sv. Jana Nepomuckého. Barokní sousoší z roku 1716, umístěné v blízkosti kostela. Andílci na volutových příložkách po obou stranách pilíře byli odcizeni.

Památkově chráněno od 9. dubna 2002.

Kostel svatého Martina (Q26792354)


Hrochův Týnec - kostel svatého Martina.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Martin (Hrochův Týnec) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26633/6-858
Pam. katalog
MIS
Hrochův Týnec Čechova, Podborská, Náměstí, st. 118
49°57′38,56″ s. š., 15°54′51,59″ v. d.
Kostel sv. Martina. Jednolodní barokní kostel z doby kolem let 1723–1725. Uvnitř fresková barokní malba z roku 1731 od olomouckého malíře J. Jr. Hladkého.
  • Hrobka rodiny Lilienwaldů a Šlechtů z Hrochova Týnce z let 1830–1831 v podobě pohřební kaple. Architektonická variace empírových hrobek i teoretických prací Jana Filipa Joendla. Zděná stavba nad hrobkou, v podobě antického chrámku podélného hranolového objemu, s valbovou střechou (pravděpodobně mladší náhrada původní sedlové střechy), vstupním portikem a předsazeným širokým schodištěm. Pod ochranu zahrnuto 31. 1. 2020.

Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

Náměstí 56 (Q31208224)


Hrochův Týnec, Smetanova street 4.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19984/6-854
Pam. katalog
MIS
Hrochův Týnec Náměstí 56
49°57′37,37″ s. š., 15°54′51,78″ v. d.
Jedna z nejhodnotnějších ukázek zděného domu v prostředí malého města z období začátku 19. století. Je poslední z několika domů s klasicistními štíty, které zde donedávna stály a byly zbořeny v souvislosti s novým řešením silnice Vysoké Mýto – Chrudim.

Poznámka: Dříve řazeno k ul. Smetanově.
Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

Zámek Hrochův Týnec (Q31208219)


Hrochův Týnec Castle, west view.jpg
 
Kategorie „Hrochův Týnec Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29779/6-4877
Pam. katalog
MIS
Hrochův Týnec Riegrova 1, Zámecká
49°57′27,89″ s. š., 15°54′32,38″ v. d.
Původně barokní zámek Zellerů z doby kolem roku 1700, přestavěný do roku 1717 premonstráty z Hradiště u Olomouce a dále neoslohově v letech 1877–1879 na rezidenci typu velké venkovské vily obklopené parkem. Součástí areálu jsou i dvě reprezentativní brány.
  • zámek
  • zahradní domek. Zděný přízemní zřejmě neobarokní zahradní domek polygonálního půdorysu s mansardovou střechou.
  • brána se sochou Madony. Barokní kulisová brána vjezdu do areálu hospodářského dvora, z roku 1717, se sochou Madony v rozeklaném štítu.
    • socha Panny Marie. Pískovcová socha Madony tvoří umělecký akcent reprezentativní vstupní brány do zámeckého areálu s hospodářským dvorem.
  • brána s vázou. Barokní kulisová brána vedoucí ze zámeckého areálu do polí, zdobená ve vrcholu kamennou vázou.
  • park. Zámecký přírodní park, založený pravděpodobně současně se zámkem, vytváří před zámkem pravidelný zahradní parter s neobarokní balustrádou a kašnou.
  • balustráda. Kamenná neobarokní balustráda vymezující terasu před vstupem do zámku
  • kašna. Kamenná fontánka se sochou Pana tvoří akcent formální zahradní úpravy před zámeckým průčelím.

Poznámka: Památka rozšířena k 14. 4. 2008 o kašnu a park, zahradní domek a brány.
Památkově chráněno od 28. srpna 1987.

Riegrova 143 (Q31208231)


Hrochův Týnec, house No 143.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14777/6-856
Pam. katalog
MIS
Hrochův Týnec Riegrova 143
49°57′25,63″ s. š., 15°54′42,34″ v. d.
Barokní patrový dům z roku 1747 s přilehlou zahradou, charakteristický mansardovou střechou a sochami sv. Josefa a sv. Anny z doby kolem roku 1718 v nikách průčelí, přemístěnými od zrušeného schodiště k bývalé barokní kapli Jména Panny Marie. Dvoupodlažní, zčásti podsklepená zděná budova, na mírně obdélném půdoryse, střecha je valbová s barokní mansardou. Po stranách severního průčelí byly pravděpodobně v roce 1785 dodatečně vyzděny dvě niky pro umístění soch sv. Josefa a sv. Anny, jež sem byly přeneseny z kaple Jména Panny Marie. Z jižní strany přiléhá k objektu velká zahrada jež je ohrazena vysokou opukovou zdí. Sochy jsou dílem sochařské rodiny Devotyů (Jan Albert Devoty).

Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

Krucifix (Q37293764)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102078
Pam. katalog
MIS
Hrochův Týnec Riegrova, Zámecká, pp. 820
49°57′15,67″ s. š., 15°54′36,91″ v. d.
Klasicistní kamenný krucifix, postavený roku 1763 zdejší církevní vrchností na paměť sedmileté války (1756–1763), která město silně poznamenala.

Památkově chráněno od 2. ledna 2007.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat