Seznam kulturních památek v Chebu

Seznam kulturních památek v obci Cheb v okrese Cheb

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Cheb v okrese Cheb vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

ChebEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Městské opevnění (Q37028780)


 
   
16667/4-3637
Pam. katalog
MIS
Cheb po obvodu historického jádra
50°4′53,8″ s. š., 12°21′57,16″ v. d.
Městské opevnění:


Parcely

 • st. 209/5–7, 222/2, 228/1, 229, 255, 484, 485, 510, 517/1, 517/2, 520, 769, 770/1, 779/2, 1205, 1468
 • pp. 15, 16/1, 32, 34/1, 37/1, 38/3, 45/1, 49, 60/1, 60/2, 108/2, 127/1, 2273/38, 2273/67, 2273/89, 2273/100, 2721/1, 2724, 3335

Součásti dle Památkového katalogu:

Původně zapsané položky:

 • zbytky slovanského valu (4-3636)
 • pozůstatky městského opevnění (4-3637)
 • pozůstatky městského opevnění – kostel, Čertova věž (4-3638)
 • barokní opevnění (4-3639)
 • zastavené hradby s baštou čp. 516 (4-3687)
 • zastavěné hradby čp. 607 (4-3688)

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Kašna s Rolandem (Q37028703)


 
   
20135/4-3655
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, pp. 2273/1
50°4′43,41″ s. š., 12°22′15,09″ v. d.
Kašna s Rolandem (Horní kašna). Polygonální kašna s kamennou nádrží, s hladkými stěnami a vysazenou římsou. Z 19. století, na ní na středním hranolovém pilířku osazena socha Rolanda s vročením 1591. Originál sochy je umístěn v muzeu, na místě stojí faksimile. Roland v podživotní velikosti drží v pravé ruce kopí, levou se opírá o štít se znakem města Cheb.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Kašna s Herkulem (Q37028729)


 
   
18537/4-3656
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, pp. 2273/1
50°4′46,33″ s. š., 12°22′12,23″ v. d.
Kašna s Herkulem (Dolní kašna). Renesanční polygonální kašna s nádrží s hladkými stěnami s vysazeným okrajem. Ze 16. století. Na středním pilíři, přecházejícím v hlavici se stylizovaným dekorem, je doplněna sochou Herkula, jež nese vročení 1738. Herkules je v podživotní velikosti, s kyjem a štítem se znakem města Chebu.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 43, Špalíček, čp. 494 (Q31206583)


 
   
21787/4-3598
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 494/43
50°4′47,64″ s. š., 12°22′11,78″ v. d.
Měšťanský dům Špalíček. Dvoupatrový empirový dům v rámci seskupení Špalíčku situovaný v jeho dolním, severozápadním rohu. Architektonický výraz v duchu klasicismu. Pětiosý, dvoupatrový s mansardovou střechou se dvěma vikýři. Obě boční průčelí jsou dvouosá. V prvním patře na nároží k čp. 507 je nika pro sochy, od roku 2007 osazená moderní plastikou, původně zde byla gotická Madona s dítětem, která je uložená v muzeu.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 53, Špalíček, čp. 495 (Q31206561)


 
   
37411/4-3599
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 495/53
50°4′47,42″ s. š., 12°22′12,04″ v. d.
Měšťanský dům Špalíček. Třípatrový, řadový dům o 3 okenních osách, tvořící součást západní fronty Špalíčku. Krytý sedlovou střechou. Před přizemím je představen krám s plochou střechou, průčelí do Kramářské uličky je hladké, opatřené 2 okenními osami.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 51 a 52, Špalíček, čp. 496 (Q31206588)


 
   
25231/4-3600
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 496/51+52
50°4′47,14″ s. š., 12°22′12,07″ v. d.
Měšťanský dům Špalíček. Čtyřpatrový dům o 2 okenních osách, v západní frontě Špalíčku, krytý sedlovou střechou, ve 3. a 4. podlaží hrázděný. Přízemí má představěný přístavek bývalého obchodu. Přízemí do Kramářské uličky má zazděn kamenný gotický lomený portál.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 52, Špalíček, čp. 497 (Q31206440)


 
   
44175/4-3601
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 497/52
50°4′47,39″ s. š., 12°22′11,82″ v. d.
Měšťanský dům. Přízemní přístavek Špalíčku s pultovou střechou se dvěma obloukovými okny, třemi výkladci a vstupem do prodejny, před západním průčelím objektů čp. 495 a 496. Původně gotický objekt z 15. století, jenž prošel pozdějšími přestavbami v 18., 19. a ve 2. polovině 20. století. Původně byl pod tímto popisným a rejstříkovým číslem zapsán dvoupatrový řadový dům.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 49, Špalíček, čp. 498 (Q31206591)


 
   
22758/4-3602
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 498/49
50°4′46,96″ s. š., 12°22′12,11″ v. d.
Měšťanský dům Špalíček. Čtyřpatrový řadový dům v západní frontě Špalíčku, o třech okenních osách s hrázděným 3. a 4. patrem a vysunutou pavlačí. Průčelí je hladké nečleněné, před přízemím představen obchod. Průčelí je do uličky hladké se zazděným půlkruhovým portálem a kamenným zkoseným ostěním. Sedlová střecha je opatřena vikýři. Dům je propojen s čp. 499 provozem kavárny Špalíček.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 50, Špalíček, čp. 499 (Q31206592)


 
   
31964/4-3603
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 499/50
50°4′46,74″ s. š., 12°22′12,32″ v. d.
Měšťanský dům Špalíček. Nárožní třípatrový dům, tvořící jižní frontu Špalíčku do náměstí. Hlavní průčelí má k jihu 4 okenní osy, průčelí západní má 3 osy, nepravidelně rozmístěné, průčelí do kramářské uličky je dvouosé. Valbová střecha je s vikýři. V přízemí je zčásti zachována valená klenba s lunetami, ostatní prostory jsou plochostropé.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 48, Špalíček, čp. 500 (Q31206594)


 
   
19361/4-3604
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 500/48
50°4′46,81″ s. š., 12°22′12,79″ v. d.
Měšťanský dům Špalíček. Nárožní třípatrový dům, s hlavním průčelím obráceným na jih do náměstí, boční nároží patří do východní fronty Špalíčku. Hlavní průčelí o 3 okenních osách má poslední patro hrázděné, ukončuje ho hrázděný štít. V 1. patře je polygonální hrázděný arkýř, spočívající na kamenném toskánském sloupu a krytý nízkou bání. V přízemí je průčelí opatřeno plochou bosáží, v patře je hladké. Stejným způsobem je členěna i východní fasáda o 2 nepravidelně umístěných oknech, v přízemí má nově proražené okenní otvory. Dům si zachoval původní dispozici ve všech patrech. Vnitřní dělící stěny místnosti jsou hrázděné, konstrukce je vyplněna buď vyplétaným proutím nebo opěrami, které jsou polepeny mazanicí a omítnuty.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 47, Špalíček, čp. 501 (Q31206599)


 
   
32092/4-3605
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 501/47
50°4′46,99″ s. š., 12°22′12,68″ v. d.
Měšťanský dům Špalíček. Řadový třípatrový (?) dům ve východní frontě Špalíčku, o třech okenních osách, propojený s domem čp. 500. 4. patro je hrázděné. Okna se směrem ke střeše zmenšují, v 1. a 3. patře mají jednoduché, ploché šambrány mimo hrázděné patro. Ve 2. patře je kolem okna fragment kamenného ostění. V patře uvnitř objektu je na stropě štukový rám, v jehož středu je umístěno Boží oko.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 46, Špalíček, čp. 502 (Q31206601)


 
   
22180/4-3606
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 502/46
50°4′47,17″ s. š., 12°22′12,58″ v. d.
Měšťanský dům Špalíček. Řadový dům ve východní frontě Špalíčku, o dvou okenních osách, poslední patro hrázděné, sedlová střecha se dvěma vikýři. Do pater se změnšující okna jsou osazena na fasádu a a mají „ucha“ ve všech rozích. Vstupní dveře jsou v levé ose a mají štukový portálek shodného typu jako šambrány do oken. V ose domu je mezi 2. a 3. nadzemním podlažím je prázdná nika-kaplice (původně zde byla Madonna s dítětem). Okna v hrázděném patře šambrány nemají.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 48, Špalíček, čp. 503 (Q31206603)


 
   
34675/4-3607
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 503/45
50°4′47,35″ s. š., 12°22′12,47″ v. d.
Měšťanský dům Špalíček. Řadový čtyřpatrový dům ve východní frontě komplexu Špalíček, o 3 nepravidelně rozmístěných osách. Poslední patro je hrázděné, sedlová střecha, s vikýři. Průčelí domu jsou nečleněná, okna mají pravoúhlé rámování. Vstupní gotický portál do přízemí je lomený a má zešikmené kamenné ostění.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 44, Špalíček, čp. 504 (Q31206605)


 
   
15404/4-3608
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 504/44
50°4′47,57″ s. š., 12°22′12,36″ v. d.
Měšťanský dům Špalíček. Městský historický čtyřpatrový dům s počátky z 15. století ve východní frontě Špalíčku. Jižní i severní průčelí po 2 okenních osách, poslední patro hrázděné, k severu obrácený hrázděný štít, sedlová střecha.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Kamenná 2 (Q31206837)


 
   
15145/4-3649
Pam. katalog
MIS
Cheb Kamenná 490/2, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
50°4′48,47″ s. š., 12°22′10,7″ v. d.
Měšťanský dům. Nárožní dvoupatrový dům v blokové zástavbě s mansardovou střechou a zděnými vikýři. Barokní stavba z 18. století byla přestavěna v průběhu 19. století.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 2 (Q31206448)


 
   
28552/4-3650
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 491/2
50°4′48,43″ s. š., 12°22′11,17″ v. d.
Měšťanský dům. Třípatrový řadový dům o třech okenních osách ze 17. století, se sedlovou střechou se třemi vikýři, dnes čtyřmi. Průčelí klasicistní z poloviny 19. století. Na římse druhého patra na konsolách dvě sochy, Nejsvětější Trojice a anděla.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3 (Q31206444)


 
   
31071/4-3597
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 492/3
50°4′48,61″ s. š., 12°22′11,93″ v. d.
Měšťanský dům, Pachelbelův dům. Jeho počátky sahají až do 14. století. V 17. a 18. století prošel renesančními a posléze barokními přestavbami. Známý je především jako místo zavraždění Albrechta z Valdštejna 25. února 1634. Od roku 1874 zde sídlí muzeum.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 4 (Q31206441)


 
   
33879/4-3651
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, Kostelní
50°4′48,65″ s. š., 12°22′12,86″ v. d.
Měšťanský dům. Renesanční dům ze 16. století je zmíněn k roku 1531 a dlouhou dobu v něm sídlili a provozovali činnost lékárníci. Dům byl roku 1743 spojen s přistavěným domem v Kostelní ulici. Rohový dům byl v polovině 19. století pozměněn A. Haberzettlem v neogotickém slohu středovými rizality se stupňovitými štíty a rohovými stínky do dvou stran, dnes je opět navrácen do barokní podoby. Dnes je součástí muzea.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 5 (Q31206455)


 
   
28381/4-3609
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 506/5, Kostelní
50°4′48,47″ s. š., 12°22′14,16″ v. d.
Měšťanský dům. Řadový gotický dům přestavěný v barokní době. Ve třetí ose zleva umístěn vstup do objektu s kamenným gotickým lomeným portálem. Přízemí má hladkou omítku se svislými bosovanými lizénami.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Gablerovský dům (Q31206576)


 
   
46772/4-3610
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 507/6
50°4′48,04″ s. š., 12°22′14,45″ v. d.
Měšťanský dům Gablerovský dům (Gablerův dům). V jádru pozdně gotický dvoupatrový dům, podle chronogramu nad portálem byl roku 1773 přestavěn do rokokového slohu. Okenní pole nad a pod okny jsou zdobena bohatou rokajovou ornamentikou, obohacenou alegoriemi čtyř ročních období. Nad portálem je umístěn reliéf Madony s chronogramem, nad prostředním oknem holubice sv. Ducha.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Schirdingerovský dům (Q31206610)


 
   
19411/4-3611
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 508/7
50°4′47,75″ s. š., 12°22′14,66″ v. d.
Měšťanský dům Schirdingerovský dům. Třípatrový trojosý dům na původní chebské parcele cca 8 m široké, poslední představitel štítových domů na náměstí. Postaven na počátku 13. století a obnoven po požáru v 15. století, v 17. století renesančně renovován. Gotické ztvárnění uliční fasády bylo obnoveno v rámci asanace městského jádra na počátku 60. let 20. století. V rámci asanace roku 1958 dům spojen s domy čp. 507, 506, 505 a v prvním, druhém a třetím patře též s domem čp. 509.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 8 (Q31206465)


 
   
45682/4-3652
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 509/8
50°4′47,46″ s. š., 12°22′14,7″ v. d.
Měšťanský dům. Třípatrový tříosý dům se sedlovou střechou a dvorním traktem má nezdobené průčelí s hladkou omítkou. Objekt s gotickým jádrem byl nejdříve stavebně upravován v renesanci a následně v 18. století. Z renesanční přestavby si objekt zachoval vstupní portál a křížové klenby v průjezdu v přízemí. Architektonický výraz je řešený za pomoci barokních prvků.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 9 (Q31206467)


 
   
16566/4-3612
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 510/9
50°4′47,14″ s. š., 12°22′15,06″ v. d.
Měšťanský třípatrový pětiosý dům. Původně gotický objekt přestavěný renesančně a později barokně. Další stavební úpravy, převážně v interiéru, byly provedeny v empírovém duchu. Poslední přestavba se odehrála v 70. letech 20. století, kdy byly nově vytvořeny výkladce a hlavní vstup. Někdejší rodový dům Rudischů, v letech 1645–1665 jej vlastnil Adam Eck, truhlář a řezbář obrazů.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 10 (Q31206471)


 
   
16826/4-3653
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 511/10
50°4′46,7″ s. š., 12°22′15,28″ v. d.
Měšťanský dům. Původně renesanční objekt z doby kolem roku 1600 byl přestavěn v 19. století. Další stavební úpravy prodělal ve 20. století. Stavba se vyznačuje poměrně jednoduchou úpravou fasády, kdy jediným zdobným prvkem jsou štukové šambrány s uchy kolem okenních otvorů v patrech. V letech 1656–1686 byl vlastníkem domu Gottfried Carlsohn, který zde zřídil hostinec U zlatého jelena. V roce 1750 zde byla lékárna U černého orla, jejíž název i provoz se udržel až do konce 2. světové války. Název prodejny Drogerie u anděla vznikl až po privatizaci po roce 1990.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 11 (Q31206473)


 
   
47270/4-3780
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 512/11
50°4′46,38″ s. š., 12°22′15,38″ v. d.
Řadový třípatrový měšťanský dům o třech okenních osách.

Památkově chráněno od 1. září 1971.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 12 (Q31206475)


 
   
17990/4-3613
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 513/12
50°4′46,13″ s. š., 12°22′15,49″ v. d.
Měšťanský dům. Ve 14. století gotický, v 16. století renesanční a v 18. století barokní přestavba. Druhý ze dvou propojených úzkých domů na původních osmimetrových parcelách s gotickým jádrem, jejichž průčelí byla v poslední čtvrtině 18. století opravena v rokokovém stylu. K propojení s domem čp. 514 došlo v roce 1990, kdy se zde budovala restaurace. Dvorní průčelí je čtyřosé, ve všech patrech po celé šířce jsou otevřené pavlače, v prvním patře je pavlač vysunutá a podepřená zděnými hranolovými pilíři.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 13 (Q31206495)


 
   
30877/4-3654
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 514/13
50°4′45,73″ s. š., 12°22′15,67″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový řadový dům o šesti osách, s fasádou v barokním stylu. Původně renesanční objekt byl barokně přestavěn, další stavební úpravy proběhly v 19. století. Při rekonstrukci ve 20. století byl dům propojen v interiéru se sousedním a upraven na kanceláře.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Stará radnice (Q31206574)


 
   
23424/4-3589
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
50°4′44,62″ s. š., 12°22′16,03″ v. d.
Radnice stará. Zbytek středověké radnice. Památkový katalog neuvádí popis budovy, pouze zmiňuje rozdělení na částí a a b.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Nová radnice (Q18984638)


 
   
26872/4-3590
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 10/16, Mincovní
50°4′43,8″ s. š., 12°22′16,87″ v. d.
Nová radnice. Barokní budova z let 1722–1729 dle projektu J. B. Alliprandiho. Dominantním prvkem dvoupatrového objektu je hodinová věž.

Poznámka: MonumNet původně uváděl chybně adresu shodnou se starou radnicí a neuváděl ani parcelní číslo.
Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 17 (Q31206546)


 
   
29856/4-3640
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 2/17
50°4′43,15″ s. š., 12°22′17,23″ v. d.
Řadový městský zděný dvoupatrový dům, krytý sedlovou střechou s vikýři a keramickou krytinou, na východní straně náměstí. Uliční průčelí tříosé, okna sdružená s kamennými renesančními ostěními. Korunní římsa dřevěná. Parter pojednán soudobě. První zmínka o domě z konce 14. století, krov z roku 1538. V domě přebývali císaři Karel V., Leopold I., básník Friedrich Schiller. V parapetu středního okna prvního patra je zasazena deska se znakem s letopočtem 1579 z 19. století. Mezi okny prvního patra jsou pamětní desky z 19. století na pobyt I. Schillera (od jara 2005) a skladatele Veitha.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 18 (Q31206548)


 
   
25653/4-3591
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3/18
50°4′42,46″ s. š., 12°22′17,15″ v. d.
Dvoupatrový městský dům o šesti okenních osách v průčelí do náměstí se nachází v řadové zástavbě. Jádro domu je gotické. Určující podoba domu pochází z barokní přestavby. Objekt prošel novodobými zásahy při asanaci ve 20. století.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 19 (Q31206552)


 
   
42032/4-3641
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 4/19
50°4′41,97″ s. š., 12°22′17,71″ v. d.
Městský dvoupatrový dům o pěti okenních osách s mělkým středním rizalitem, s barokně řešeným průčelím, krytý sedlovou střechou s vikýři. Dvorní trakt do Školní ulice má čtyři okenní osy. Původně gotický objekt prošel přestavbou v barokním duchu v 18. století. Drobnější úpravy následovaly v 19. století. Ve 20. století, při asanaci městského jádra, proběhla novodobá rekonstrukce.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Svobody 1 - náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 22 (Q31206652)


 
   
41635/4-3667
Pam. katalog
MIS
Cheb Svobody 7/1, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 7/22
50°4′40,34″ s. š., 12°22′18,1″ v. d.
Měšťanský dům. Volně stojící dvoupatrový dům, situovaný v místě vyústění ulice Svobody do náměstí. Hlavní průčelí o 11 okenních osách s architektonicky zvýrazněným středním rizalitem. Původně zapsáno pod názvem Veřejné podniky města Cheb.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 25 (Q31206692)


 
   
24316/4-4505
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 12/25, (Březinova 12/1)
50°4′39,9″ s. š., 12°22′11,93″ v. d.
Měšťanský dům. Objekt se nachází na nároží náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a Březinovy ulice. Stávající podoba pochází ze druhé poloviny 19. století. Dle architektonického řešení je pravděpodobné, že autorem projektu na přestavbu byl chebský stavitel Adam Haberzettl.

Poznámka: MonumNet uvádí i číslo orientační v ul. Březinově, v RÚIAN je však budova přiřazena pouze k náměstí.
Památkově chráněno od 20. února 1990.

Dům U dvou arciknížat (Q31206609)


 
   
24763/4-3592
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 471/26, Březinova
50°4′41,48″ s. š., 12°22′15,13″ v. d.
Měšťanský dům U dvou arciknížat (U dvou vévodů). Dvoupatrový, honosný nárožní dům palácového typu s bohatou barokní štukovou výzdobou ze 2. poloviny 18. století. Obě fronty nárožního domu jsou pětiosé, hlavní je fronta do náměstí, kam do nově adaptovaného přízemí ústí barokní půlkruhový portál s výrazným, akantovým klenákem ve vrcholu, průčelí pak dominuje hexagonální, zaoblením téměř válcový arkýř a ve stejné výšce situovaný znak – v medaili umístěný reliéfní portrét, rámovaný baldachýnem s korunkou. Zadní trakt je odbourán.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 27 (Q31206554)


 
   
23530/4-3593
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 472/27
50°4′41,99″ s. š., 12°22′14,77″ v. d.
Měšťanský dům. Třípatrový řadový dům o pěti okenních osách, s vysokou sedlovou střechou s vikýřem. Dvorní trakt byl zbořen v roce 1960. Byla to dvoupatrová budova v přízemí se čtyřmi poli hřebínkové klenby, postavena kolem roku 1400, zasklení přízemí druhá polovina 16. století. Byl to poslední příklad dokazující zastavění zadních částí parcel již pro dobu kolem roku 1400, ve vstupním portálu je znak rodu Hartini s letopočtem 1396.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 28 (Q31206555)


 
   
25507/4-3642
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 473/28
50°4′42,35″ s. š., 12°22′14,45″ v. d.
Řadový třípatrový městský dům o čtyřech okenních osách se strmou sedlovou střechou. Průčelí je hladké, nečleněné. Za domem je přízemní dvorní trakt se zachovaným lomeným portálem a místností sklenutou křížovými klenbami na střední sloup.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 29 (Q31206534)


 
   
34481/4-3643
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 474/29
50°4′42,78″ s. š., 12°22′14,3″ v. d.
Třípatrový řadový dům o 4 okenních osách v jádře renesanční, raně barokně přestavěný, s průčelím upraveným klasicistně na konci 18. století. Dům původně tvořil jeden celek s vedlejším domem (opačně než dnes) s čp. 475. Střecha je sedlová s vikýři. V přízemí vlevo je provozovna restaurace propojená do vedlejšího domu čp. 473. Na domě je deska připomínající narození (28. 3. 1903) klavíristy Rudolfa Serkina.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Dům Ostrý roh (Q31206579)


 
   
46060/4-3644
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 475/30, Jateční
50°4′43,07″ s. š., 12°22′13,8″ v. d.
Měšťanský dům Ostrý roh. Dům zvaný Na Ostrém rohu. Nárožní třípatrová zděná stavba se sedlovou střechou a valbou na východní straně. Směrem na náměstí se dvěma a do Jateční ulice se sedmi okenními osami. Původně Junkerský rodový dům (se sousedními objekty), v majetku rodiny od roku 1396. Barokní adaptace, zásadní přestavba interiéru kolem roku 1960. Na průčelí zasazen znak s letopočtem 1396. V chodbě přízemí je zazděná deska se znakem rodu Junckerů a datem 1609. V zadním traktu, odbouraném (1952), byl sedlový, pozdně gotický portál.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 31 (Q31206490)


 
   
27625/4-3594
Pam. katalog
MIS
Cheb Jateční 476/2, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 476/31
50°4′43,54″ s. š., 12°22′12,84″ v. d.
Měšťanský dům. Mohutný nárožní objekt, který se svým hlavním průčelím o pěti okenních osách obrací do náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Průčelí do Jateční ulice je obdobné jako průčelí na náměstí. Určující podobu dala objektu barokní přestavba. V 19. a 20. století prodělal objekt další stavební úpravy.

Poznámka: Nyní v RÚIAN vedena pouze adresa k Jateční ulici.
Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 32 (Q31206451)


 
   
14667/4-3595
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 477/32
50°4′43,97″ s. š., 12°22′12,4″ v. d.
Měšťanský dům stál již koncem 13. století, o čemž svědčí zbytky gotických okenních profilů. V renesanci přestavěn a od roku 1556 měl právo hostince, poprvé se označení “U černého medvěda” objevuje v roce 1669. Velký sál tehdejšího hostince byl v 1. polovině 16. století vybrán jako jedno z neutrálních míst pro jednání sněmu. Roku 1669 získal dům Michael Widtmann, který tu zřídil poštu a zemřel roku 1719 jako první chebský pošmistr. Pošta v tomto místě byla až do roku 1755.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 33 (Q31206459)


 
   
15454/4-3645
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 478/33
50°4′44,33″ s. š., 12°22′11,86″ v. d.
Měšťanský řadový dům má renesanční jádro z 16. století. Další úpravy objekt prodělal v době baroka a v 19. století. V kartuši na fasádě je zaznamenán letopočet 1713. Mezi okny v 1. patře je umístěna Goethova deska.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 34 (Q31206437)


 
   
14849/4-3646
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 479/34
50°4′44,72″ s. š., 12°22′11,42″ v. d.
Třípatrový řadový dům o třech okenních sdružených osách. Jádro stavby je renesanční, nynější podobu však určují pozdně empírové přestavby ze 2. poloviny 19. století.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Provaznická 1 (Q31206616)


 
   
27158/4-3596
Pam. katalog
MIS
Cheb Provaznická 480/1, (náměstí Krále Jířího z Poděbrad 480/35)
50°4′44,94″ s. š., 12°22′10,99″ v. d.
Dvoupatrový, nárožní dům o čtyřech okenních osách. Střecha je sedlová, vysoká s vikýři. Stávající podoba pochází z barokní přestavby, dům je charakteristický průjezdem do Provaznické ulice. Průčelí do Provaznické ulice má v přízemí valeně klenutý podchod s hřebínky v křížení. Nad ním je jednoosá přístavba, ostatní fronta do ulice je trojosá a dvoupatrová se štítem.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 36 (Q31206449)


 
   
30406/4-3647
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 481/36, Provaznická
50°4′45,26″ s. š., 12°22′10,42″ v. d.
Měšťanský dům. Třípatrový nárožní dům o čtyřech okenních osách se sedlovou střechou a dvěma zděnými vikýři. V okenní ose prvního patra se nachází erb se štukovým rámem a s datem 1630. Dům je pozdně empírový, po roce 1840. Stávající podoba objektu pochází z jeho barokní přestavby. Současná podoba přízemí objektu je novodobá ze druhé poloviny 20. století.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 37 (Q31206463)


 
   
36290/4-3648
Pam. katalog
MIS
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 482/37
50°4′45,77″ s. š., 12°22′10,2″ v. d.
Třípatrový řadový dům o pěti okenních řadách se sedlovou střechou a šesti vikýři. Průčelí je členěno vysokým pilastrovým řádem, který je rozděluje na dvě nestejné části.

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Kostel svatého Mikuláše (Q284680)


 
   
19124/4-3633
Pam. katalog
MIS
Cheb Kostelní náměstí 187/13
50°4′50,81″ s. š., 12°22′13,19″ v. d.
Monumentální kostel sv. Mikuláše byl původně postaven jako románská bazilika ve 20. letech 13. století. Po požáru města roku 1270 došlo k jeho opravám v gotickém stylu a rozšíření. Další přestavbou kostel prošel ve 2. polovině 15. století.
 • kostel sv. Mikuláše, st. 1/1
 • barokní dvouramenné kruhové schodiště se sochami Panny Marie Immaculaty, Archanděla Michaela, sv. Jiří, sv. Konstantina Velikého a sv. Inocence, st. 154
 • terasa v místě bývalého hřbitova, pp. 2273/14
 • ohradní zeď, pp. 2273/14

Památkově chráněno od 9. června 1970.

Sousoší (Q37028607)


   
25808/4-4169
Pam. katalog
MIS
Cheb Kostelní náměstí
Sousoší

Poznámka: Záznam pod tímto rejstříkovým číslem již v MonumNetu ani Památkovém katalogu nefiguruje. Pod číslem 4-4169 je v Památkovém katalogu zmíněna městská památková rezervace Cheb, možná se jedná o chybný popis u rejstříkového čísla, protože památkové rezervace se číslují jiným způsobem. Mohlo by jít o sousoší na schodišti kostela.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Škola Kostelní náměstí 14 (Q31206507)


 
   
14783/4-4507
Pam. katalog
MIS
Cheb Kostelní náměstí 185/14, Školní
50°4′50,23″ s. š., 12°22′16,36″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: V MonumNetu bylo chybné čp. 184?
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Arciděkanství (Q31206739)


 
   
23556/4-3724
Pam. katalog
MIS
Cheb Kostelní náměstí 188/15, Školní
50°4′49,15″ s. š., 12°22′15,06″ v. d.
Děkanství - arciděkanství

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostelní náměstí 16 (Q31206492)


 
   
30766/4-3725
Pam. katalog
MIS
Cheb Kostelní náměstí 189/16
50°4′49,44″ s. š., 12°22′14,52″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostelní 2 (Q31206525)


 
   
23039/4-3729
Pam. katalog
MIS
Cheb Kostelní 505/2, Kostelní náměstí
50°4′49,02″ s. š., 12°22′13,77″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostelní náměstí 4 (Q31206512)


 
   
36709/4-4508
Pam. katalog
MIS
Cheb Kostelní náměstí 190/4
50°4′49,84″ s. š., 12°22′11,1″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostelní náměstí 6 (Q31206527)


 
   
31097/4-3726
Pam. katalog
MIS
Cheb Kostelní náměstí 192/6
50°4′50,34″ s. š., 12°22′10,99″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostelní schody 1 (Q31206750)


 
   
20872/4-3707
Pam. katalog
MIS
Cheb Kostelní schody 209/1, Kamenná, Kostelní náměstí
50°4′50,65″ s. š., 12°22′10,45″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostelní náměstí 8 (Q31206518)


 
   
45469/4-3727
Pam. katalog
MIS
Cheb Kostelní náměstí 193/8, Kostelní schody
50°4′51,02″ s. š., 12°22′10,92″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostelní náměstí 9 (Q31206520)


 
   
25260/4-3728
Pam. katalog
MIS
Cheb Kostelní náměstí 194/9
50°4′51,46″ s. š., 12°22′11,17″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kamenná 1 (Q31206778)


 
   
17444/4-3711
Pam. katalog
MIS
Cheb Kamenná 489/1
50°4′48,36″ s. š., 12°22′9,3″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dominikánský klášter s kostelem svatého Václava (Q31206782)


 
   
30126/4-3712
Pam. katalog
MIS
Cheb Kamenná 219/5, Dominikánská, Jánské náměstí
50°4′50,17″ s. š., 12°22′8,26″ v. d.
Klášter dominikánský s kostelem sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kamenná 7 (Q31206735)


 
   
46169/4-3714
Pam. katalog
MIS
Cheb Kamenná 220/7
50°4′51,2″ s. š., 12°22′8,76″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kamenná 9 (Q31206766)


 
   
25673/4-3715
Pam. katalog
MIS
Cheb Kamenná 221/9
50°4′51,42″ s. š., 12°22′8,54″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Nádrž za čp. 221 (Q37028715)


 
   
44173/4-3781
Pam. katalog
MIS
Cheb za domem Kamenná 221/9, st. 379/2
50°4′51,49″ s. š., 12°22′7,31″ v. d.
Hrubě opracovaná žulová nádrž z konce 18. nebo začátku 19. století v areálu dominikánského kláštera je vytesaná z jednoho kusu kamene o rozměrech 90 × 120 × 230 cm s rýhou, pro svislé dělení, napříč.

Poznámka: Původně chráněno v rámci areálu kláštera, 30126/4-3712 (PkMISSezObr). Na snímku dům čp. 221, kamenná nádrž se nachází v nepřístupném dvoře za tímto domem.
Památkově chráněno od 1. září 1971.

Kamenná 11 (Q31206770)


 
   
20703/4-3716
Pam. katalog
MIS
Cheb Kamenná 222/11
50°4′51,78″ s. š., 12°22′8,65″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kamenná 13 (Q31206772)


 
   
37850/4-3717
Pam. katalog
MIS
Cheb Kamenná 223/13, Kollárova
50°4′51,96″ s. š., 12°22′8,54″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kamenná 15 - Kollárova 2 (Q31206841)


 
   
39992/4-3719
Pam. katalog
MIS
Cheb Kamenná 224/15, Kollárova 224/2
50°4′52,48″ s. š., 12°22′8,66″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kamenná 17 - Cechovní 1 (Q31206707)


 
   
25727/4-4169
Pam. katalog
MIS
Cheb Cechovní 225/1, Kamenná 225/17
50°4′52,72″ s. š., 12°22′8,62″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kamenná 21 (Q31206712)


 
   
18109/4-3666
Pam. katalog
MIS
Cheb Kamenná 231/21, Cechovní
50°4′53,85″ s. š., 12°22′8,66″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Křižovnická komenda s kostelem svatého Bartoloměje (Q24708220)


 
   
30810/4-3635
Pam. katalog
MIS
Cheb Křižovnická 99/4, Havlíčkova
50°4′55,6″ s. š., 12°22′6,57″ v. d.
Komenda křižovníků s Červenou hvězdou s kostelem sv. Bartoloměje a ohradní zdí.

Poznámka: MonumNet uvádí ul. Křižovnická, Kamenná
Památkově chráněno od 9. června 1970.

Kasární náměstí 2 (Q31206480)


 
   
26909/4-3750
Pam. katalog
MIS
Cheb Kasární náměstí 110/2, Smetanova
50°4′54,54″ s. š., 12°22′12,8″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: Smetanova ulice uvedena v MonumNetu jako "B. Smetany"
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kasární náměstí 3 (Q31206702)


 
   
33316/4-3752
Pam. katalog
MIS
Cheb Kasární náměstí 111/3
50°4′54,56″ s. š., 12°22′13,21″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: V MonumNetu uvedena adresa B. Smetany 111
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kasární náměstí 4 (Q31206762)


 
   
21096/4-3753
Pam. katalog
MIS
Cheb Kasární náměstí 112/4
50°4′54,6″ s. š., 12°22′13,64″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: V MonumNetu uvedena adresa B. Smetany 112/4
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kasární náměstí 7 (Q31206681)


 
   
45165/4-3754
Pam. katalog
MIS
Cheb Kasární náměstí 115/7
50°4′54,56″ s. š., 12°22′15,5″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: V MonumNetu uvedena adresa B. Smetany 115/7. Na snímku jde o velký žlutý dům vpravo.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smetanova 5 (Q31206684)


 
   
41594/4-3755
Pam. katalog
MIS
Cheb Smetanova 116/5
50°4′54,62″ s. š., 12°22′16,39″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: V MonumNetu je název ulice uveden jako B. Smetany. Jde o dům v celé řadě nejvíce vpravo.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smetanova 7 (Q31206685)


 
   
17942/4-3756
Pam. katalog
MIS
Cheb Smetanova 117/7
50°4′54,52″ s. š., 12°22′17,04″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: V MonumNetu je název ulice uveden jako B. Smetany
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Schillerův pomník (Q37028690)


 
   
20328/4-4513
Pam. katalog
MIS
Cheb Komenského sady, st. 267/2
50°4′47,83″ s. š., 12°22′23,47″ v. d.
Pomník Schillerův

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smetanova 2 (Q31206687)


 
   
25536/4-3757
Pam. katalog
MIS
Cheb Smetanova 200/2, (Kamenná 200/34)
50°4′53,54″ s. š., 12°22′10,45″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: V MonumNetu je název ulice uveden jako B. Smetany
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kamenná 30 (Q31206834)


 
   
26076/4-3705
Pam. katalog
MIS
Cheb Kamenná 202/30
50°4′52,93″ s. š., 12°22′10,16″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kamenná 28 (Q31206747)


 
   
24436/4-3718
Pam. katalog
MIS
Cheb Kamenná 203/28
50°4′52,32″ s. š., 12°22′10,09″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kamenná 22 (Q31206748)


 
   
18311/4-3706
Pam. katalog
MIS
Cheb Kamenná 208/22, Kostelní schody
50°4′51,13″ s. š., 12°22′10,24″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kamenná 14 (Q31206755)


 
   
30989/4-3708
Pam. katalog
MIS
Cheb Kamenná 210/14
50°4′50,27″ s. š., 12°22′10,42″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kamenná 12 (Q31206756)


 
   
16829/4-3709
Pam. katalog
MIS
Cheb Kamenná 211/12
50°4′49,98″ s. š., 12°22′10,34″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kamenná 10 (Q31206758)


 
   
14675/4-4509
Pam. katalog
MIS
Cheb Kamenná 212/10
50°4′49,8″ s. š., 12°22′10,38″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kamenná 8 (Q31206786)


 
   
36147/4-3632
Pam. katalog
MIS
Cheb Kamenná 213/8
50°4′49,62″ s. š., 12°22′10,24″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kamenná 6 (Q31206764)


 
   
30652/4-3710
Pam. katalog
MIS
Cheb Kamenná 214/6
50°4′49,9″ s. š., 12°22′10,79″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kollárova 3 (Q31206781)


 
   
34000/4-3720
Pam. katalog
MIS
Cheb Kollárova 237/3
50°4′51,96″ s. š., 12°22′7,66″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kollárova 5 (Q31206658)


 
   
44174/4-3722
Pam. katalog
MIS
Cheb Kollárova 239/5
50°4′51,94″ s. š., 12°22′7,23″ v. d.
Měšťanský dům. Řadový dvoupatrový dům o čtyřech okenních osách. Průčelí je členěno pásovou římsou a okna mají ploché rámce. V dispozici se zachoval mázhaus, klenutý valeně na lunetách. Ostatní prostory mají české placky. Střecha je sedlová s pultovými vikýři.

Poznámka: V Památkovém katalogu uvedena adresa Cechovní 239/5, dle RÚIAN je adresa pouze Cechovní 239/5. Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 9. června 1970.

Kollárova 5 (Q31206893)


   
20679/4-3721
Pam. katalog
MIS
Cheb Kollárova 239/5, st. 383
50°4′51,94″ s. š., 12°22′7,23″ v. d.
Měšťanský dům. Městský historický dům se nachází v řadové zástavbě Evropské ulice, do které směřuje hladkým průčelím o čtyřech okenních osách. Stavba pochází z 18. století, v následujícím století byly provedeny úpravy interiéru a průčelí.

Poznámka: MonumNet dříve pod tímto rejstříkovým číslem uváděl adresu Evropská 238/5. Dům čp. 238 v Evropské ul. však má orientační číslo 22, nikoli 5. Poté byla adresa v tomto záznamu MonumNetu opravena na Cechovní 239/5 (což má být zřejmě dům s oficiální adresou Kollárova 239/5, který však už je evidován pod jiným rejstříkovým číslem). V Památkovém katalogu však byla naopak adresa opravena na Evropská 238/22, ale k záznamu byla přiřazena původní rejstříková čísla 4-3721 Řadový dvoupatrový dům čp. 238 i 4-3722 Řadový dvoupatrový dům čp. 239.
Památkově chráněno od 9. června 1970.

Kollárova 7 (Q31206501)


 
   
14569/4-3723
Pam. katalog
MIS
Cheb Kollárova 240/7
50°4′51,94″ s. š., 12°22′6,81″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Cechovní 9 (Q31206503)


 
   
27162/4-3690
Pam. katalog
MIS
Cheb Cechovní 241/9, Jánské náměstí
50°4′51,93″ s. š., 12°22′6,44″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Cechovní 6 (Q31206711)


 
   
18642/4-3663
Pam. katalog
MIS
Cheb Cechovní 227/6
50°4′52,9″ s. š., 12°22′7,46″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mikulášská 2 (Q31206662)


 
   
30449/4-3662
Pam. katalog
MIS
Cheb Mikulašská 226/2, Cechovní
50°4′52,68″ s. š., 12°22′7,07″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: Monumnet uvádí čo. 1
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jánské náměstí 2 (Q31206798)


 
   
21527/4-3691
Pam. katalog
MIS
Cheb Jánské náměstí 259/2
50°4′51,46″ s. š., 12°22′6,42″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jánské náměstí 3 (Q31206774)


 
   
31552/4-3692
Pam. katalog
MIS
Cheb Jánské náměstí 260/3
50°4′51,24″ s. š., 12°22′6,38″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jánské náměstí 4 (Q31206530)


 
   
28838/4-3693
Pam. katalog
MIS
Cheb Jánské náměstí 261/4
50°4′51,06″ s. š., 12°22′6,35″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jánské náměstí 6 (Q31206500)


 
   
18747/4-3694
Pam. katalog
MIS
Cheb Jánské náměstí 266/6, Dominikánská
50°4′50,3″ s. š., 12°22′5,7″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jánské náměstí 7 (Q31206537)


 
   
19205/4-3628
Pam. katalog
MIS
Cheb Jánské náměstí 267/7
50°4′50,27″ s. š., 12°22′5,12″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jánské náměstí 12 (Q31206538)


 
   
20945/4-4510
Pam. katalog
MIS
Cheb Jánské náměstí 271/12
50°4′51,42″ s. š., 12°22′3,83″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jánské náměstí 13 (Q31206540)


 
   
14108/4-4511
Pam. katalog
MIS
Cheb Jánské náměstí 272/13
50°4′51,71″ s. š., 12°22′3,83″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jánské náměstí 14 (Q31206545)


 
   
22154/4-3695
Pam. katalog
MIS
Cheb Jánské náměstí 273/14, Mlýnská
50°4′52,03″ s. š., 12°22′3,65″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jánské náměstí 15 (Q31206557)


 
   
33428/4-3627
Pam. katalog
MIS
Cheb Jánské náměstí 256/15, Mlýnská
50°4′52,79″ s. š., 12°22′4,37″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: V MonumNetu pod stejným číslem uveden též nesouvisející dům s adresou Svobody 257/47, pravděpodobně jde o chybnou identifikaci domu (uvedená parcelní číslo st. 408 odpovídá pouze domu Jánské náměstí 256/15).
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37028748)


 
   
14381/4-3731
Pam. katalog
MIS
Cheb Mlýnská, Hradní, st. 2273/10
50°4′54,11″ s. š., 12°22′1,4″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dobrovského 15 (Q31206901)


 
   
30695/4-4053
Pam. katalog
MIS
Cheb Dobrovského 76/15
50°4′49,91″ s. š., 12°21′58,21″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dobrovského 17 (Q31206899)


 
   
33561/4-4054
Pam. katalog
MIS
Cheb Dobrovského 77/17
50°4′50,02″ s. š., 12°21′58,54″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dobrovského 19 (Q31206898)


 
   
19596/4-4055
Pam. katalog
MIS
Cheb Dobrovského 78/19
50°4′50,2″ s. š., 12°21′58,79″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrad Cheb (Q1068732)


 
   
23220/4-3626
Pam. katalog
MIS
Cheb Dobrovského 2062/21
50°4′51,28″ s. š., 12°21′56,99″ v. d.
Hrad, částečná zřícenina:
 • Černá věž, opevnění s bastiony, kasematy, st. 471
 • kaple sv. Erharda, sv. Martina a sv. Uršuly, st. 472
 • falc - zřícenina paláce, základy Gordonova domu, st. 473
 • opevnění s bastiony, st. 779/1
 • pozůstatky slovanského hradiště, pp. 3
 • opevnění s bastiony, pp. 12, 14
 • most, část pp. 2273/37
 • pp. 3180

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Úzká 2 (Q31206654)


 
   
38524/4-3759
Pam. katalog
MIS
Cheb Úzká 376/2, Dominikánská
50°4′49,69″ s. š., 12°22′6,46″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jakubská 8 (Q31206797)


 
   
39897/4-3758
Pam. katalog
MIS
Cheb Jakubská 370/8, Úzká
50°4′48,54″ s. š., 12°22′4,62″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Růžová 3 (Q31206628)


 
   
23954/4-3742
Pam. katalog
MIS
Cheb Růžová 369/3, Jakubská
50°4′49,04″ s. š., 12°22′4,44″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Růžová 10, čp. 361 (Q31206625)


 
   
41749/4-3741
Pam. katalog
MIS
Cheb Růžová pův. 361/10, st. 446/1
50°4′48,28″ s. š., 12°22′2,8″ v. d.
Měšťanský dům. Řadový dvoupatrový dům. Za domem prochází románská hradba.

Poznámka: MonumNet uvádí čp. 361, dům toho čísla se však nachází v Hálkově ulici, k čo. 10 v Růžové ulici přísluší čp. 2662, jehož definiční bod je umístěn na rozhraní parcel st. 446/1 a 446/2. Číslo parcely nebylo v MonumNetu uvedeno, později bylo doplněno parcelní číslo st. 446 shodné s domem čp. 360. MonumNet uvádí parcelu st. 446, ačkoliv ta je rozdělena na díly 446/1 a 446/2. Dle fotografie by mělo jít o dům na parcele st. 446/1.
Památkově chráněno od 9. června 1970.

Růžová 10a (Q31206623)


 
   
36007/4-3740
Pam. katalog
MIS
Cheb Růžová 360/10a, st. 446/2
50°4′48,07″ s. š., 12°22′2,39″ v. d.
Měšťanský dům. Historický dům, který se nachází v řadové zástavbě Růžové ulice, má dochovanou barokní úpravu exteriéru. Přízemí je prolomeno dvěma vstupy. V pravé krajní ose se na místě původního vstupního otvoru nachází dnes okno.

Poznámka: Monumnet uvádí čo. 10. MonumNet uvádí parcelu st. 446, ačkoliv ta je rozdělena na díly 446/1 a 446/2. Dle indentifikační fotografie by mělo jít o dům na parcele st. 446/2.
Památkově chráněno od 9. června 1970.

Růžová 12 (Q31206619)


 
   
22519/4-3739
Pam. katalog
MIS
Cheb Růžová 359/12, Trčky z Lípy
50°4′47,89″ s. š., 12°22′1,88″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Růžová 16 (Q31206618)


 
   
14453/4-3738
Pam. katalog
MIS
Cheb Růžová 355/16
50°4′46,92″ s. š., 12°22′0,41″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kašna se sochou svatého Mikuláše (Q37028798)


 
   
16043/4-3751
Pam. katalog
MIS
Cheb Růžový kopeček, pp. 2273/25
50°4′46,2″ s. š., 12°21′59,8″ v. d.
Kašna se sochou sv. Mikuláše

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Růžový kopeček 7 (Q31206634)


 
   
44921/4-3745
Pam. katalog
MIS
Cheb Růžový kopeček 354/7
50°4′46,7″ s. š., 12°21′59,83″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Růžový kopeček 6 (Q31206633)


 
   
32120/4-3744
Pam. katalog
MIS
Cheb Růžový kopeček 353/6
50°4′46,56″ s. š., 12°21′59,29″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dobrovského 1 (Q31206906)


 
   
45780/4-3682
Pam. katalog
MIS
Cheb Dobrovského 70/1
50°4′46,27″ s. š., 12°21′58,5″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Růžový kopeček 8 (Q31206637)


 
   
34213/4-3746
Pam. katalog
MIS
Cheb Růžový kopeček 394/8, Růžová
50°4′46,6″ s. š., 12°22′0,88″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Růžový kopeček 9 (Q31206673)


 
   
36539/4-3747
Pam. katalog
MIS
Cheb Růžový kopeček 395/9
50°4′46,2″ s. š., 12°22′0,88″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Růžový kopeček 11 (Q31206643)


 
   
37729/4-3748
Pam. katalog
MIS
Cheb Růžový kopeček 397/11
50°4′45,48″ s. š., 12°22′0,98″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: V MonumNetu uvedena adresa Růžový kopeček 397/12
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Růžový kopeček 12 (Q31206612)


 
   
22955/4-3749
Pam. katalog
MIS
Cheb Růžový kopeček 398/12
50°4′45,05″ s. š., 12°22′1,13″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: V Monumnetu uvedena adresa Růžový kopeček 398/14, čo. 14 v registru adres neexistuje
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Růžový kopeček 1 (Q31206651)


 
   
17317/4-3743
Pam. katalog
MIS
Cheb Růžový kopeček 65/1
50°4′45,08″ s. š., 12°22′0,01″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradební 2 (Q31206794)


 
   
38775/4-4116
Pam. katalog
MIS
Cheb Hradební 62/2
50°4′45,48″ s. š., 12°21′57,82″ v. d.
Pseudogotický dvoupatrový měšťanský dům se obrací svým užším průčelím do Hradební ulice. Část objektu v minulosti sloužila jako kaple. Ve vrcholu trojúhelného štítu je umístěno jedno gotizující okno, pod kterým je nápisová stuha „Erbauet 1900“.

Poznámka: Dům byl původně v MonumNetu uveden pod rejstříkovým číslem 40870/4-3686 (PkMISSezObr), záznamy pod tímto rejstříkovým číslem z MonumNetu i Památkového katalogu zmizely. V Památkovém katalogu se dům s adresou Hradební 62/2 nově objevil pod rejstříkovým číslem 38775/4-4116, které dříve patřilo domu s původním čp. 63, v MonumNetu však byla k tomuto rejstříkovému číslu nově uvedena adresa Hradební 60/6, daný dům však byl evidován pod rejstříkovým číslem 39717/4-4114 (PkMISSezObr).
Památkově chráněno od 1. prosince 1980.

Hradební 2, čp. 63 (Q31206794)


 
   
38775/4-4116
Pam. katalog
MIS
Cheb Hradební 63/2 (?)
50°4′45,94″ s. š., 12°21′58,15″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: NEAKTUÁLNÍ IDENTIFIKACE. MonumNet dříve uváděl k tomuto rejstříkovému číslu adresu Hradební 63/2, čp. 63 však není v registru adres. Parcelní číslo nebylo v MonumNetu uvedeno. V MonumNetu byl záznam s tímto rejstříkovým číslem opraven na adresu Hradební 60/6, st. 268/4 - tato adresa však již byla evidována jako památka 39717/4-4114 (PkMISSezObr). V Památkovém katalogu však byl záznam s rejstříkovým číslem 38775/4-4116 opraven na adresu Hradební 62/2 - tato adresa však již byla evidována jako památka 40870/4-3686 (PkMISSezObr), záznamy s tímto rejstříkovým číslem však z MonumNetu i Památkového katalogu zmizely.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradební 4 (Q31206814)


 
   
32491/4-4115
Pam. katalog
MIS
Cheb Hradební 61/4
50°4′44,8″ s. š., 12°21′57,31″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: NEAKTUÁLNÍ IDENTIFIKACE. Pod rejstříkovým číslem 32491/4-4115 byl v MonumNetu dříve veden dům Hradební 61/4, nově však byla k tomuto rejstříkovému číslu přiřazena adresa Hradební 59/8.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradební 6 (Q31206794)


 
   
38775/4-4116
Pam. katalog
MIS
Cheb Hradební 60/6, st. 268/4
50°4′44,58″ s. š., 12°21′59,29″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: Dříve byl dům Hradební 60/6 v MonumNetu evidován pod rejstříkovým číslem 39717/4-4114 (PkMISSezObr). Záznam s tímto rejstříkovým číslem však byl v MonumNetu opraven na adresu Hradební 58/10. Adresa Hradební 60/6 byla nově v MonumNetu přiřazena rejstříkovému číslu 38775/4-4116, pod tím číslem původně byl dům původního čp. 63 v Hradební ulici.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradební 8 (Q31206814)


 
   
32491/4-4115
Pam. katalog
MIS
Cheb Hradební 59/8, st. 266
50°4′44,8″ s. š., 12°21′57,31″ v. d.
Měšťanský dům. Objekt v městské památkové rezervaci s klasicistní fasádou dotvářející pseudogotickou frontu.

Poznámka: Pod rejstříkovým číslem 32491/4-4115 byl v MonumNetu dříve veden dům Hradební 61/4, nově však byla k tomuto rejstříkovému číslu v MonumNetu i Památkovém katalogu přiřazena adresa Hradební 59/8.
Památkově chráněno od 1. prosince 1980.

Hradební 10 (Q31206873)


 
   
39717/4-4114
Pam. katalog
MIS
Cheb Hradební 58/10, st. 265
50°4′43,51″ s. š., 12°21′59,31″ v. d.
Měšťanský dům. Objekt se nachází v zástavbě ulice Hradební. Hlavní vchod objektu je situovaný v pravé krajní ose. Tvoří ho ve štuku provedený půlkruhový portál s erbem. Erb pochází z 18. století a byl sem přenesený z jiné stavby.

Poznámka: Pod tímto rejstříkovým číslem byl v MonumNetu dříve veden dům Hradební 60/6. Nově však bylo domu Hradební 60/6 v MonumNetu přiděleno rejstříkové číslo 38775/4-4116 (PkMISSezObr), pod tím číslem původně byl dům původního čp. 63 v Hradební ulici. V Památkovém katalogu jsou k záznamu r. č. 39717/4-4114 přiřazeny původní rejstříkové záznamy jak 4-4114 (dům čp. 60), tak 4-3686 (erb na průčelí čp. 62),
Památkově chráněno od 1. prosince 1980.

Kreuzingerova lidová knihovna (Q37028669)


 
   
103839
Pam. katalog
MIS
Cheb Hradební 615/15, Obrněné brigády 615/1
50°4′39,61″ s. š., 12°21′59,11″ v. d.
Kreuzingerova lidová knihovna

Památkově chráněno od 8. února 2010.

Zbrojnice Městský dvůr (Q37028591)


 
   
30404/4-3625
Pam. katalog
MIS
Cheb Hradební 51/11
50°4′41,34″ s. š., 12°22′0,48″ v. d.
Zbrojnice Městský dvůr - Zbrojnice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradební 1 (Q31206882)


 
   
45022/4-3674
Pam. katalog
MIS
Cheb Hradební 46/1, Dlouhá
50°4′44″ s. š., 12°22′0,73″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dlouhá 4 (Q31206868)


 
   
19877/4-3673
Pam. katalog
MIS
Cheb Dlouhá 45/4
50°4′44″ s. š., 12°22′1,45″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dlouhá 8 (Q31206862)


 
   
31069/4-3672
Pam. katalog
MIS
Cheb Dlouhá 43/8
50°4′43,57″ s. š., 12°22′2,6″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dlouhá 10 (Q31206858)


 
   
46690/4-3671
Pam. katalog
MIS
Cheb Dlouhá 42/10
50°4′43,28″ s. š., 12°22′3,18″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dlouhá 12 (Q31206849)


 
   
37912/4-3670
Pam. katalog
MIS
Cheb Dlouhá 41/12
50°4′42,96″ s. š., 12°22′3,76″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dlouhá 14 (Q31206874)


 
   
20565/4-3681
Pam. katalog
MIS
Cheb Dlouhá 515/14
50°4′42,6″ s. š., 12°22′4,19″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dlouhá 16 (Q31206840)


 
   
22391/4-3669
Pam. katalog
MIS
Cheb Dlouhá 40/16
50°4′42,46″ s. š., 12°22′4,94″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dlouhá 18 (Q31206677)


 
   
28577/4-3618
Pam. katalog
MIS
Cheb Dlouhá 39/18
50°4′42,13″ s. š., 12°22′5,66″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dlouhá 20 (Q31206730)


 
   
35654/4-3783
Pam. katalog
MIS
Cheb Dlouhá 38/20
50°4′41,74″ s. š., 12°22′6,11″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Františkánské náměstí 4 (Q31206884)


 
   
24761/4-3685
Pam. katalog
MIS
Cheb Františkánské náměstí 36/4
50°4′41,37″ s. š., 12°22′6,59″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: V Monumnetu uvedena ulice Františkánská
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Františkánské náměstí 6 (Q31206890)


 
   
30176/4-3684
Pam. katalog
MIS
Cheb Františkánské náměstí 35/6
50°4′41,3″ s. š., 12°22′6,49″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: V Monumnetu uvedena ulice Františkánská
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Františkánské náměstí 10 (Q31206881)


 
   
35690/4-3683
Pam. katalog
MIS
Cheb Františkánské náměstí 33/10
50°4′40,98″ s. š., 12°22′6,06″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: V Monumnetu uvedena ulice Františkánská
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Františkánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie (Q20064738)


 
   
33654/4-3623
Pam. katalog
MIS
Cheb Františkánské náměstí 32/12
50°4′39,96″ s. š., 12°22′4,42″ v. d.
Klášter františkánský s kostelem Nanebevzetí (pův. Zvěstování) Panny Marie.
 • kostel, st. 230
 • socha Konstantina Velikého, st. 230
 • konvent čp. 32, st. 231
 • kašna, st. 231

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Klášter klarisek s kostelem svaté Kláry (Q1744459)


 
   
37952/4-3621
Pam. katalog
MIS
Cheb Františkánské náměstí 30/1, 84/3, 85/5, 19/7, 31/16, Dlouhá 30/24
50°4′39,14″ s. š., 12°22′7,26″ v. d.
Klášter klarisek s býv. kostelem sv. Kláry
 • konvent - okresní archiv čp. 31, st. 228/1
 • konvent - jihovýchodní křídlo čp. 19, st. 228/2
 • obytné budovy čp. 84, st. 227/1, (dříve uvedeno též čp. 85)
 • špýchar, Dlouhá 30/24, st. 227/1
 • býv. kostel sv. Kláry, st. 227/3

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dlouhá 30 (Q31206727)


 
   
16625/4-3617
Pam. katalog
MIS
Cheb Dlouhá 27/30
50°4′40,12″ s. š., 12°22′9,1″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dlouhá 32 (Q31206723)


 
   
38593/4-3668
Pam. katalog
MIS
Cheb Dlouhá 26/32
50°4′39,82″ s. š., 12°22′9,95″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dlouhá 34 (Q31206721)


 
   
16325/4-3616
Pam. katalog
MIS
Cheb Dlouhá 25/34
50°4′39,49″ s. š., 12°22′10,61″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dlouhá 36 (Q31206720)


 
   
45453/4-3615
Pam. katalog
MIS
Cheb Dlouhá 24/36
50°4′39,27″ s. š., 12°22′10,8″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dlouhá 38 (Q31206715)


 
   
19304/4-3614
Pam. katalog
MIS
Cheb Dlouhá 23/38, 26. dubna
50°4′39,13″ s. š., 12°22′11,53″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dlouhá 27 (Q31206847)


 
   
20814/4-3680
Pam. katalog
MIS
Cheb Dlouhá 462/27, Jateční
50°4′40,83″ s. š., 12°22′9,72″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jateční 18 - Dlouhá 25 (Q31206832)


 
   
14295/4-3629
Pam. katalog
MIS
Cheb Jateční 447/18, Dlouhá 447/25, st. 94
50°4′41,43″ s. š., 12°22′8,68″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: MonumNet uvádí pod stejným rejstříkovým číslem čp. 447 a čo. 18 i čp. 461 a čo. 13, parcelní číslo st. 94 však odpovídá pouze domu čp. 447. Parcela st. 97, na které stojí dům Jateční 461/13, není v Monumnetu v přehledu parcel uvedena, a tento dům je evidován též pod samostatným rejstříkovým číslem 34867/4-4512 (PkMISSezObr).
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dlouhá 19 (Q31206889)


 
   
15577/4-3679
Pam. katalog
MIS
Cheb Dlouhá 444/19
50°4′42,1″ s. š., 12°22′7,68″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dlouhá 17 (Q31206865)


 
   
23184/4-3678
Pam. katalog
MIS
Cheb Dlouhá 443/17, Provaznická
50°4′42,24″ s. š., 12°22′7,25″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dlouhá 9 (Q31206857)


 
   
21494/4-3677
Pam. katalog
MIS
Cheb Dlouhá 419/9
50°4′43,21″ s. š., 12°22′5,09″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dlouhá 7 (Q31206854)


 
   
15834/4-3676
Pam. katalog
MIS
Cheb Dlouhá 418/7
50°4′43,43″ s. š., 12°22′4,69″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dlouhá 5 (Q31206851)


 
   
46824/4-3675
Pam. katalog
MIS
Cheb Dlouhá 417/5
50°4′43,75″ s. š., 12°22′4,08″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Židovská 22 (Q31206563)


 
   
27329/4-3760
Pam. katalog
MIS
Cheb Židovská 399/22, Dlouhá
50°4′44,51″ s. š., 12°22′2,03″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Židovská 20 (Q31206660)


 
   
34997/4-3761
Pam. katalog
MIS
Cheb Židovská 400/20
50°4′44,65″ s. š., 12°22′2,96″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Židovská 18 (Q31206509)


 
   
22876/4-3762
Pam. katalog
MIS
Cheb Židovská 401/18
50°4′44,83″ s. š., 12°22′3,5″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Židovská 16 (Q31206665)


 
   
33800/4-3763
Pam. katalog
MIS
Cheb Židovská 402/16
50°4′45,16″ s. š., 12°22′4,12″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Židovská 14 (Q31206668)


 
   
39986/4-3764
Pam. katalog
MIS
Cheb Židovská 403/14
50°4′45,3″ s. š., 12°22′4,76″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Židovská 6 (Q31206669)


 
   
27186/4-3765
Pam. katalog
MIS
Cheb Židovská 407/6
50°4′46,24″ s. š., 12°22′6,82″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jakubská 3 (Q31206817)


 
   
17755/4-3689
Pam. katalog
MIS
Cheb Jakubská 409/3
50°4′46,85″ s. š., 12°22′7,57″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.